trích dân

  1. hoanotuyduyen

    Thích Nhất Hạnh Trích dẫn

    “Khi một cảm xúc đau đớn xuất hiện, hãy dừng bất cứ việc gì bạn đang làm và quan tâm đến nó. Hãy chú ý đến những gì đang xảy ra. Thực hành rất đơn giản. Nằm xuống, đặt tay lên bụng và bắt đầu thở. Hoặc bạn có thể ngồi trên đệm hoặc trên ghế. Hãy ngừng suy nghĩ và đưa tâm trí của bạn xuống mức...
Bên trên