xuatgia

  1. D

    Xuất gia, phải bắt đầu từ đâu?

    Phật giáo có lẽ ngấm vào con từ nhỏ khi hay lên chùa lễ Phật cùng bà nội. Những năm tháng mới lớn con luôn thích dáng ngồi ung dung tự tại của Phật, nụ cười mỉm nhân hậu hiền hòa. Lớn hơn chút nữa khi con đã lăn lộn ngoài cuộc sống thì càng bị thôi thúc tìm hiểu về Phật Giáo. Lúc chăm chỉ, khi...
Bên trên