VO-NHAT-BAT-NHI

3 Tầng Pháp Giới, Cực Lạc thuộc tầng thứ 2

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,696
Điểm tương tác
728
Điểm
113
A. Vũ trụ vạn vật gọi chung là pháp giới, bao bao tất cả các hiện tượng vô tình hữu tình, mê đến ngộ. Trong đó, gom thành hai loại hiện tượng là: hiện tượng vô tri (khô tri giác - vật chất), hiện tượng hữu tri (có tri giác -tinh thần). Hai loại hiện tượng này nương tựa nhau tồn tại, đồng thời xuất hiện, không trước không sau trong pháp giới. Hiện tượng vô tri làm đối tượng cho hiện tượng hữu tri nhận thức. Phân ra làm ba tầng trình độ, 3 tầng này cũng lại nương tựa nhau để tồn tại và thể hiện.

Pháp giới có 3 tầng tương tác giữa hữu tri và vô tri:

-Tầng 1: Pháp giới nhất tướng hay pháp giới nhất chân, vô vi tuyệt đối.
Trong tầng 1 này có hai hiên tượng là: về phía hữu tri chính cảnh giới chư Phật đã thành; về phần vô tri chính là Chư Phật vị lai chỉ một chân thể (Tự Tánh, Phật Tánh, Bản Lai) nhưng chưa có bất kì nhân duyên gì để câu sanh. Cho nên chỉ có Phật biết thật rõ ràng về Bản Lai của tất cả chư Phật 3 đời.

- Tầng 2: Pháp giới nhị tướng hay biến dịch sanh tử, sát na hai thứ nhưng không có đối kháng đối lập nhau, tức không có hai mặt đối lập, vô vi tương đối.
Về phía hữu tri chính là cảnh giới của Thanh Văn, Duyên giác, Bồ Tát, các vị nhập lưu câu sanh vào bổn nguyện của Phật.
Về phía vô tri chính là các y báo của cõi Tịnh độ; sự rỗng lặng của tứ đại.

- Tầng 3: Pháp giới tứ tướng, là pháp giới thô nặng nhất, là hữu vi. Tuy nhiên có công dụng rất lớn trong sự tiến hóa của mỗi cá nhân. Gọi là tứ tướng vì có hai mặt và đối lập nên sanh ra bốn tướng phân biệt, từ đó sanh ra muôn thứ phân biệt chống trái nhau.
Về phía hữu tri là cảnh giới của luân hồi sanh tử, là cảnh giới của hữu tình chúng sanh.
Về phía vô tri chính là hiện tượng của tứ đại, cỏ cây.

Như vậy, mỗi tầng đều có hai hiện tượng là hữu tri và vô tri, trong đó hữu tri nhận thức vô tri, thể hiện sự tương ưng giữa hai hiện tượng vô tri và hữu tri. Cho nên tùy theo tâm thức của hành giả mà sẽ có cảnh giới tương ứng 1 trong 3 tầng đó vậy.

Tự tánh Mình sẽ không thuộc riêng về phía nào giữa hữu tri và vô tri. Mà hữu tri và vô tri chính là hiện tượng của Tự tánh mình tùy theo duyên pháp với 3 tầng pháp giới. VNBN sẽ viết riêng ở chủ đề khác.


B. Cực Lạc thế giới thuộc tầng pháp giới thứ 2.

Cực Lạc do 48 đại nguyện xuất phát từ tâm thanh tịnh, tuyệt trừ 3 đường ác nên thế giới ấy không có chống trái đối lập. Cũng có hình tướng nhưng không có sự luân chuyển sanh trụ dị diệt.
48 đại nguyện được thiết kế ra từ tâm nhận thức sâu sắc Phật Pháp của Phật A Di Đà thưở còn là Bồ Tát. Đó không phải là chỗ suy lường của Phàm Phu và Thanh Văn, Duyên giác, kể cả Bồ Tát chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn. Không những vậy, 48 đại nguyện còn là sự gia bị gửi gấm của chư Phật mười phương đã thành góp phần vào cho Phật A Di Đà lúc còn Bồ Tát để rộng độ tất cả chúng sanh.

Do đó, để hiểu rõ ràng về Cực Lạc thế giới vi diệu ấy, không phải là chuyện dễ dàng cho các Thánh Nhân, huống chi là các phàm phu.


Sau đây, xin trích lời của Thiền Sư Giác Khang nói về thế giới Cực Lạc, là thế giới của sát na, của dòng chảy lặng lẽ (không phải thế giới của sóng, của chu kì, của sanh trụ dị diệt là thế giới của hữu tình chúng sanh, luân hồi).
 
Last edited:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,696
Điểm tương tác
728
Điểm
113
 
Last edited:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 3)
Bên trên