BẢY ĐIỀU CẦU NGUYỆN QUÁN TỰ TẠI

PHUOCTUONG

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 4 2007
Bài viết
133
Điểm tương tác
0
Điểm
16
BẢY ĐIỀU CẦU NGUYỆN QUÁN TỰ TẠI
Sáng tác bởi Gelongma Palmo

1- Với đầy lòng biết ơn, chúng con kính lễ đấng Tối thượng, đại từ bi Quán Tự Tại, và tất cả các đấng Chiến Thắng và quyến thuộc của các Ngài trong mười phương ba đời.

2- Chúng con xin dâng cúng hoa, hương, đèn đuốc, dầu thơm, thực phẩm, kỷ nhạc và các thứ cúng dường thực sự và quán tưởng khác, chúng con cầu nguyện các đấng Giác Ngộ trong hội thượng chứng minh và tiếp nhận tất cả phẩm vật dâng cúng.

3- Chúng con xin sám hối tất cả lỗi lầm đã làm từ vô thỉ kiếp qua một tâm linh bị chi phối bởi những việc làm tiêu cực của mười bất thiện nghiệp, cùng năm tội vô gián cùng tất cả các tội nghiệp khác.

4- Chúng con vui mừng tuỳ hỉ với tất cả đạo nghiệp của các bậc Thinh văn, Duyên giác, Bồ tát, của tất cả chúng sinh bình thường hay bất cứ ai đã tích tập trong ba thời.

5- Chúng con cầu nguyện Pháp luân cùng giáo nghĩa của Đại thừa và tiểu thừa được chuyển vận phù hợp với nguyện vọng và căn cơ của chúng sinh.

6- Chúng con cầu nguyện rằng, cho đến khi vòng luân hồi không còn nữa, Đấng Quán Tự Tại sẽ không nhập niết bàn, nhưng sẽ dùng con mắt từ bi quán sát cứu vớt chúng sinh đắm chìm trong bể khổ mênh mông.

7- Bất cứ đạo nghiệp gì chúng con tích tập được, nguyện cho tất cả đều là động lực cho sự giác ngộ. Nguyện cho chúng con được giác ngộ không chậm trể với đầy đủ năng lực của sự hướng đạo chân chính cho chúng sinh.
 

PHUOCTUONG

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 4 2007
Bài viết
133
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Nguyện cầu Đức Quán Tự Tại giải thoát chúng con khỏi sáu nẽo luân hồi

Nguyện cầu Đức Quán Tự Tại giải thoát chúng con khỏi sáu nẽo luân hồi


Chúng con kính lễ đấng Đạo sư Quán Tự Tại
Chúng con nguyện cầu đấng Hoá thần bổn tôn Quán Tự Tại
Chúng con quy y đấng Tôn quý toàn hảo Quán Tự Tại
Chúng con quy mệnh đấng Hộ vệ chủ Quán Tự Tại
Chúng con quy kính đấng Từ bi chủ Quán Tự Tại

Đấng Vĩ đại, Từ bi, Chiến thắng
Xin thủ hộ chúng con và tất cả chúng sinh với lòng từ bi của Ngài
Cho vô lượng chúng sinh lang thang trong cõi luân hồi vô tận
Trãi qua những khổ đau không thể chịu đựng, không có nơi nào nương tựa hơn Ngài, đấng Hộ vệ.
Xin ban bố sự gia hộ để chúng con đạt được sự toàn trí của Phật tính.

Vì năng lực của những bất thiện nghiệp tích tập từ vô thỉ kiếp
Chúng sinh bị sức mạnh của sân giận phải sinh ra như ở địa ngục
Và trãi qua những khổ đau cùng cực của nóng và lạnh
Nguyện cho tất cả đều được sinh ra trong sự hiện diện của Ngài, đấng bổn tôn toàn hảo Quán Tự Tại, om mani padme hum.

Vì năng lực tích tập của những nghiệp không lành từ vô thỉ kiếp
Chúng sinh bị sức mạnh của tham lam phải sinh ra như loài quỷ đói
Và trãi qua những khổ đau vì đói và khát.
Nguyện cho tất cả được sinh ra trong thế giới toàn hảo của Quán Tự Tại, Phổ đà la, om mani padme hum.

Vì năng lực của những bất thiện nghiệp tích tập từ vô thỉ kiếp
Chúng sinh bị sức mạnh của si mê phải sinh ra như loài cầm thú
Và trãi qua những khổ đau vì ngu ngơ, khờ dại.
Nguyện cho tất cả được sinh ra trong sự hiện diện của đấng Hộ vệ vĩ đại Quán Tự Tại, om mani padme hum.

Vì năng lực của những bất thiện nghiệp tích tập từ vô thỉ kiếp
Chúng sinh bị sức mạnh của dục vọng phải sinh ra trong loài người
Và trãi qua khổ đau vì những hành động quá đáng và thất vọng liên miên
Nguyện cho tất cả được sinh ra trong cõi Cực Lạc Tịnh độ, om mani padme hum.

Vì năng lực của những bất thiện nghiệp tích tập từ vô thỉ kiếp
Chúng sinh bị sức mạnh của ganh tị phải sinh ra trong thế giới a tu la
Và trãi qua khổ đau vì chiển tranh và cải vả bời ghét ghen.
Nguyện cho tất cả được sinh ra trong thế giới toàn hảo của Quán Tự Tại, Phổ đà la, om mani padme hum.

Vì năng lực của những bất thiện nghiệp tích tập từ vô thỉ kiếp
Chúng sinh bị sức mạnh của kiêu căng phải sinh ra trong thế giới chư thiên
Và trãi qua khổ đau của đổi thay vì hết phước và sa đoạ.
Nguyện cho tất cả được sinh ra trong thế giới toàn hảo của Quán Tự Tại, Phổ đà la, om mani padme hum.

Bất cứ khi nào chúng con được sinh ra, nguyện cho hành vi của chúng con đồng đẳng với Quán Tự Tại
Là những chúng sinh giải thoát trong thế giới bất tịnh
Và lan truyền mật ngôn sáu âm, om mani padme hum, trong mười phương
Nhờ sự năng lực cầu nguyện đến Ngài, Quán Tự Tại.

Đấng Toàn hảo tôn quý,
Nguyện cho chúng sinh, là chúng con phải vay trả nghiệp báo, phải hết lòng chú ý đến hành vi và hậu quả,
Và tu tập cần mẫn đạo nghiệp và Phật pháp để lợi ích cho mọi loài chúng sinh.


Nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái Quan Âm Như lai tiếp dẫn Tây phương nguyện
Nam mô Vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như lai Di Đà thọ ký nguyện
Nam mô Vạn ức tử kim thân tầm thinh cứu khổ đại từ đại bi linh cảm ứng cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát ma ha tát
 

PHUOCTUONG

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 4 2007
Bài viết
133
Điểm tương tác
0
Điểm
16
HƯỚNG NGUYỆN ĐẠO SƯ

HƯỚNG NGUYỆN ĐẠO SƯ

Kính lễ các đấng Đạo sư vĩ đại,
các bậc thông suốt quá khứ, hiện tại, và tương lai,
Những bậc hộ vệ vô song cho tất cả chúng sinh
chúng con nguyện xin giữ gìn truyền thống quý báu
để được gia hộ và noi theo những khuôn mẫu
của những hành vi diệu kỳ của các ngài


Khổ đau và mõi mệt với sinh tử luân hồi được chỉ bảo là cái "chân" của thiền định. Vì vậy thiền giả chân chính không bao hàm với thực phẩm, phú quý hay bất cứ điều gì và cắt đứt những dây xích trói buộc với đời sống này. Chúng con nguyện được nhận sự gia hộ để có thể không bị ràng buộc để thành công và làm rạng rở đạo nghiệp.

Sự hy hiến và sùng mộ được chỉ bảo là cái "đầu" của thiền định. Vì vậy thiền giả chân chính luôn luôn hướng nguyện với các đấng Đạo sư- người khai mở kho tàng trân bảo của những lời hướng dẫn căn bản thiết yếu. Chúng con nguyện được nhận sự gia hộ để lòng sùng mộ tự nhiên có thể bừng lên trong tâm chúng con.

Không giải đải và phóng dật được chỉ bảo là thực tế thiền định. Vì vậy, bất cứ điều gì khởi lên, thiền giả chân chính hồn nhiên nương tựa trong sự tự nhiên, trong sự tươi mát và mới mẻ nhất của tâm. Chúng con nguyện được nhận sự gia hộ để có thể tự tại với ý tưởng của "có điều gì để thiền định trên ấy".

Bản chất của tâm được chỉ bảo là pháp thân (Dharmakaya). Không có điều gì, hay bất cứ cái gì - tuy nhiên nó biểu hiện trong bất cứ gì và bất cứ thứ gì, hiển hiện không bị cản trở đến thiền giả chân chính. Chúng con nguyện được nhận sự gia hộ để có thể liễu ngộ tính không hai của sinh tử và niết bàn.

Trong tất cả những đời sống của chúng con nguyện chúng con không khi nào sống mà không có bậc Đạo sư chân chính và nguyện cho chúng con hành xử chính đáng để hiển lộ diệu dụng rực rở huy hoàng của Chính Pháp.
Hoàn thành mọi đặc tính của mọi trình độ và mọi lộ trình,
nguyện cho chúng con nhanh chóng đạt được Phật tính,
nguyện cho chúng con nhanh chóng đạt được Kim cương trì tính.
 

PHUOCTUONG

Registered
Phật tử
Tham gia
26 Thg 4 2007
Bài viết
133
Điểm tương tác
0
Điểm
16
HƯỚNG NGUYỆN A DI ĐÀ PHẬT

HƯỚNG NGUYỆN A DI ĐÀ PHẬT

Kính lạy Phật A Di Đà,
Thật diệu kỳ,
Kính lạy, Đấng Giác Ngộ của ánh sáng vô tận,Vô Lượng Quang, với Đại sĩ Đại từ bi Quán Thế Âm bên phải và Đại sĩ Đại hùng lực Đại Thế Chí bên trái, chung quanh vô số Phật và Bồ tát.Ở cõi Tịnh độ, hạnh phúc và vui sướng diệu kỳ, cõi Cực lạc, ngoài sự tính toán và suy lường. Ngay khi chúng con và những chúng sinh khác giả từ cuộc đời này, xin cho chúng con được vãng sinh trực tiếp về Cực lạc, không có sự chậm trể nào do nguyên nhân của một sự tái sinh nào khác, chỉ vãng sinh Cưc lạc mà thôi. Khi đã ở Cực lạc xin cho chúng con được tận mắt thấy Phật Di Đà, ngay trước mặt. Cầu xin tất cả Phật và Bồ tát trong mười phương gia hộ cho những lời phát nguyện của chúng con được trở thành hiện thực và không có chướng ngại.
Nam mô A Di Đà Phật cùng Quán Âm Thế Chí bồ tát hộ trì!
Tất cả các Đấng Tối Thắng và các hàng quyến thuộc của các Ngài trong muôn phương, hãy thương tưởng chúng con.
- Chúng con vui mừng trong sự hoàn toàn của hai sự tích tập phứơc và tuệ. Bất cứ đức hạnh gì chúng con đã thu hoạch trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng con xin cúng dường Ba ngôi tôn quý.
- Xin giáo nghĩa của Phật pháp được lan tỏa, truyền bá. Chúng con xin dâng hiến tất cả đạo nghiệp cho tất cả chúng sinh.
- Xin cho tất cả chúng sinh đạt được Phật tính.
- Tập họp tất cả cội nguồn đạo nghiệp của chúng con, xin cho tất cả đều chín muồi trong tất cả chúng con.
- Xin cho hai sự mờ tối của xúc cảm được tịnh hóa và sự tích tập được hoàn toàn đầy đủ.
- Xin cho chúng con được sống trường thọ và sự nhận thức liễu ngộ về giáo nghĩa ngày càng tăng tiến.
- Xin cho chúng con được bước lên địa vị của hàng thập địa bồ tát ngay trong kiếp sống này.

Ngay khi từ bỏ kiếp sống này, xin cho chúng con được sinh về Cực lạc, khi ở đấy, xin cho chúng con được sinh trong hoa sen nở và đạt được Phật tính ngay trong thân thể ấy.
Sau khi giác ngộ, và từ khi ấy chúng con xin hướng đạo chúng sinh với những thệ nguyện của chúng con.

Chúng con xin dâng hiến tất cả đạo nghiệp này với sự thành thật nhất trong con đường sẽ làm nó phát triển bội phần hơn, theo khuôn mẫu rạng rở, lẩy lừng, vinh quang, can trường thiết lập bởi Đại tuệ Văn Thù Sư Lợi và Đại hạnh Phổ Hiền.

Thông qua sự gia hộ siêu tuyệt diệu kỳ hiện diện bởi ba thân Phật, sự gia hộ của của sự thật thường hằng bất biết của vạn pháp và sự gia hộ của sự chân thành cầu nguyện Tổ chức Tăng già luôn luôn hòa hiệp, xin cho lời cầu nguyện này được hoàn toàn toại nguyện.

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ tát
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát
Nam Mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp,
chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Phàm tăng chứng minh gia hộ.
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên