NicholasChan

Chuẩn Đề Phật Mẫu ( CUNDE )

NicholasChan

Registered

Phật tử
Tham gia
7/12/06
Bài viết
25
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Cundi_Bodhisattva09.jpg


http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva14.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva13.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva12.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva11.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva10.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva07.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva05.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva04.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva03.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_Bodhisattva02.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_03.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_02.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/Cundi_01.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/cunb1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v246/nicholaschan/Chuan De Phat Mau/415409572_168f586ac8_o.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v... De Phat Mau/2005-09-29_014436_001Cundi04.jpg
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên