5

đa tạ

  • Thread starter 5thanhcuchi
  • Ngày bắt đầu
5

5thanhcuchi

Guest

Phật tánh trong tôi vẩn nhiệm mầu
trong người Phật tánh vẩn chiếu soi
Người với ta tuy hai mà một
Ta với người tuy một mà hai
Đa tạ ân người xin đa tạ
Một mai một nửa đời tôi hết
Một nửa đời tôi thoát bể sầu
tìm theo chân lý cùng đi tới ./.

Trần Thị Bội Hoàn 24-1-2008

kính tặng thầy Phi Vân
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên