5

DU TĂNG XIN HỎI

  • Thread starter 5thanhcuchi
  • Ngày bắt đầu
5

5thanhcuchi

Guest

TĂNG DU PHƯƠNG LÀ DU TĂNG
DU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI LÀ DU TĂNG
TĂNG ĐI DU LỊCH KHÔNG LÀ DU TĂNG
TĂNG KHÔNG LANG THANG MÀ ĐI THAM VẤN THIỀN CƠ CŨNG KHÔNG LÀ DU TĂNG
TĂNG Ở CỎI TA BÀ LÀ DU TĂNG ?
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

phivan

Registered

Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
VƯỚNG MẮC CHỮ NGHĨA
DU HAY KHÔNG DU
TĂNG VẪN LÀ TĂNG
CHẲNG ĐI CHẲNG ĐẾN !


Mến,
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin

Quản trị viên
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6/2/07
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
CHƯƠNG 3 [^]Kinh 42 chương.

I. CHÁNH VĂN

Đức Phật dạy: "Cạo bỏ râu tóc để trở thành một vị Sa môn, lãnh thọ giáo pháp của Phật thì phải xả bỏ của cải thế gian, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, cẩn thận không trở lại lần thứ 2. Điều làm cho người ta ngu muội là ái và dục" .
II. ĐẠI Ý

Phật dạy về hình thức và sự sinh hoạt của 1 Sa môn .
Như thế gọi là DU TĂNG.
Kính.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên