A

ĐỨC PHẬT XÁC QUYẾT = PHÁP PHẬT.

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Để Rõ Hơn Đức Phật Xác Quyết = PHÁP PHẬT Các Đạo Hữu Nên Tìm Đọc Trong KINH LĂNG GIÀ (Trang 43-47 Việt dịch Thích Duy Lực )==> Đức Phật Thuyết Giảng & Giảng Giải Rõ =THẬT NGHĨA . Để Cùng Thảo Luận
...Mình Xin Trích Đoạn :

KINH LĂNG GIÀ :
..." -Đại Huệ ! Nói PHÁP PHẬT,là LÌA PHAN DUYÊN, LÌA TẤT CẢ SỞ TÁC,TƯỚNG CĂN và SỐ LƯỢNG ĐỀU DIỆT . chẳng phải tướng NGÃ CHẤP và CẢNH GIỚI SỞ CHẤP của phàm phu, Thanh Văn , Duyên Giác và ngoại đạo . Ấy là do TƯỚNG CỨU CÁNH SAI BIỆT của TỰ GIÁC THÁNH TRÍ KIẾN LẬP,cho nên,Đại Huệ ! TƯỚNG CỨU CÁNH SAI BIỆT của TỰ GIÁC THÁNH TRÍ nên SIÊNG TU HỌC, và KIẾN CHẤP DO TỰ TÂM HIỆN CẦN PHẢI DIỆT TRỪ .
- Lại nữa, Đại Huệ ! Có HAI THỨ TƯỚNG PHÂN BIỆT thông với thừa Thanh Văn, ấy là : CHẤP TƯỚNG ĐẮC TỰ GIÁC THÁNH SAI BIỆT và tướng SO SÁNH CHẤP TRƯỚC TÁNH VỌNG TƯỞNG CỦA TỰ TÁNH.
-Thế nào là tánh " ĐẮC TỰ GIÁC THÁNH SAI BIỆT" của Thanh Văn ? ẤY LÀ CẢNH GIỚI CHÂN ĐẾ, vô thường , khổ ,không, vô ngã. LÌA DỤC TỊCH DIỆT, dứt ấm ,giới , nhập, tự cộng tướng, ngoài bất hoại tướng , NHƯ THẬT BIẾT TÂM ĐƯỢC TỊCH LẶNG , Tâm tịch lặng xong ĐƯỢC THIỀN ĐỊNH GIẢI THOÁT TAM MUỘI ĐẠO QUẢ .
- NHƯNG CHÁNH THỌ GIẢI THOÁT ẤY CHẲNG LÌA TẬP KHÍ BIẾN DỊCH SINH TỬ BẤT TƯ NGHÌ, đắc TỰ GIÁC THÁNH, ham trụ thừa Thanh Văn, ẤY GỌI LÀ TƯỚNG ĐẮC TỰ GIÁC THÁNH SAI BIỆT của Thanh Văn .
-Đại Huệ ! Ham trụ đắc Tự Giác Thánh của ĐẠI BỒ TÁT , CHẲNG PHẢI HAM NHẬP PHÁP MÔN DIỆT và HAM CHÁNH ĐỊNH, chỉ vì THƯƠNG SÓT CHÚNG SANH, và THEO ĐÚNG BẢN NGUYỆN mà KHÔNG THỦ CHỨNG . Đại Huệ ! Đại Bồ Tát đối với tướng đắc TỰ GIÁC THÁNH SAI BIỆT của thừa Thanh Văn ham thích,CHẲNG NÊN TU HỌC .
-Đại Huệ ! Thế nào là SO SÁNH CHẤP TRƯỚC TƯỚNG VỌNG TƯỞNG TỰ TÁNH của thừa Thanh Văn ? Ấy là ĐẠI CHỦNG XANH VÀNG , ĐỎ TRẮNG,ĐỊA , THỦY , HỎA , PHONG... CHẲNG DO TẠO TÁC MÀ SANH TỰ TƯỚNG,CỘNG TƯỚNG, chỉ là CÁI PHƯƠNG TIỆN của PHẬT THUYẾT. Người Thanh Văn Đó KHỞI TỰ TÁNH VỌNG TƯỞNG, Đại Bồ Tát đối với PHÁP ẤY NÊN BIẾT XẢ,, LIỀN NHẬP PHÁP VÔ NGÃ TƯỚNG và DIỆT NHƠN VÔ NGÃ TƯỚNG, LẦN LƯỢT TIẾN ĐẾN CHƯ ĐỊA, ấy gọi là TƯỚNG SO SÁNH CHẤP TRƯỚC TÁNH VỌNG TƯỞNG TỰ TÁNH của thừa Thanh Văn.

-Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng:
- Thế Tôn ! Thế Tôn sở thuyết CẢNH GIỚI THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ của ĐỆ NHẤT THÁNH TRÍ và CẢNH GIỚI ĐỆ NHẤT NGHĨA, chẳng phải những ngoại đạo sở thuyết NHÂN DUYÊN THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ ư ?
-Phật bảo Đại Huệ : chẳng phải NHÂN DUYÊN đắc THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ của ngoại đạo . TẠI SAO ? Thường bất tư nghì của những ngoại đạo CHẲNG DO TỰ TƯỚNG THÀNH, Nếu THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ CHẲNG DO TỰ TƯỚNG THÀNH thì CỚ SAO ĐƯỢC HIỂN HIỆN THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ ? Lại nữa, Đại Huệ ! BẤT TƯ NGHÌ NẾU DO TỰ TƯỚNG THÀNH thì ẮT PHẢI LÀ PHÁP THƯỜNG, Nếu do NGƯỜI LÀM RA thì CHẲNG THỂ THÀNH THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ, vì DO LÀM MỚI CÓ, CHẲNG PHẢI THƯỜNG CÓ VẬY .
-Đại Huệ ! Ta nói ĐỆ NHẤT NGHĨA THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ, TƯỚNG NHÂN thành ĐỆ NHẤT NGHĨA là LÌA TÁNH PHI TÁNH, nên ĐẮC TƯỚNG TỰ GIÁC MÀ VÔ TƯỚNG. Cái NHÂN CỦA ĐỆ NHẤT NGHĨA TRÍ , vì CÓ CÁI NHÂN LÌA TÁNH PHI TÁNH, ví như hư không VÔ TÁC, NIẾT BÀN TẬN DIỆT nên CHÍNH PHÁP ẤY TỰ THƯỜNG , chẳng do TẠO TÁC THÀNH THƯỜNG .Như thế CHẲNG ĐỒNG VỚI ĐỊNH LUẬT THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ Của ngoại đạo

-Đại Huệ ! THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ này DO CHƯ NHƯ LAI TỰ GIÁC THÁNH TRÍ CHỨNG ĐẮC nên THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ của TỰ GIÁC THÁNH TRÍ , CẦN PHẢI TU HỌC .

-Lại nữa. Đại Huệ ! Pháp thường bất tư nghi của ngoại đạo CHẲNG CÓ TÁNH THƯỜNG vì CÓ CÁI NHÂN của TƯỚNG KHÁC , chẳng phái CÁI NHÂN CỦA SỨC TƯỚNG TỰ THÀNH. Lại nữa , Đại Huệ ! Pháp THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ CỦA NGOẠI ĐẠO có SỞ TÁC ,TÁNH PHI TÁNH VÔ THƯỜNG,theo KIẾN CHẤP SUY TƯ TỰ CHO LÀ THƯỜNG .

-Đại Huệ ! PHÁP TA cũng DÙNG NHÂN DUYÊN như thế, vì TÁNH PHI TÁNH, CHẲNG LẬP SỞ TÁC, chẳng có THƯỜNG KIẾN, nơi Tự Giác Thánh Trí nói CÁI THƯỜNG TỰ VÔ NHÂN ( chẳng có sự bắt đầu ).Đại Huệ ! Nếu các ngoại đạo LẬP CÁI NHÂN TƯỚNG THÀNH THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ,LẬP CÁI NHÂN của TỰ TƯỚNG ,NÓI TÁNH PHI TÁNH thì đồng như sừng thỏ vì PHÁP THƯỜNG BẤT TƯ NGHI của họ CHỈ CÓ NGÔN THUYẾT VỌNG TƯỞNG, bọn ngoại đạo có cái lỗi như thế. Tại Sao ? VÌ CHỈ CÓ NGÔN THUYẾT ĐỒNG NHƯ SỪNG THỎ, chẳng phải DO TỰ TƯỚNG VỐN SẴN ĐẦY ĐỦ..."
(Hết Trích )
.....Còn Tiếp ....
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
...Tiếp Theo Phần Trên :

KINH LĂNG GIÀ :
..."
-Đại Huệ ! Pháp THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ CỦA TA do TƯỚNG TỰ GIÁC CHỨNG ĐẮC, lìa SỞ TÁC , TÁNH PHI TÁNH nên TỰ VỐN LÀ THƯỜNG . chẳng phải PHÁP NGOÀI TÁNH PHI TÁNH ,SUY NGHĨ PHÁP VÔ THƯỜNG CHO LÀ THƯỜNG .Đại Huê ! Nếu ngoài tánh phi tánh, pháp VÔ THƯỜNG SUY NGHĨ CHO LÀ THƯỜNG là cái thuyết THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ CỦA NGOẠI ĐẠO . Vì họ CHẲNG BIẾT CÁI TƯỚNG của TỰ NHÂN THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ VỐN SẴN ĐẦY ĐỦ, nên XA CÁCH VỚI TƯỚNG CẢNH GIỚI ĐẮC TỰ GIÁC THÁNH TRÍ. Họ chẳng nên thuyết .
-Lại nữa ,Đại Huệ ! Các Thanh Văn SỢ CÁI KHỔ CỦA VỌNG TƯỞNG mà CẦU NIẾT BÀN , CHẲNG BIẾT TẤT CẢ TÁNH SAI BIỆT Của SANH TỬ NẾT BÀN Là VỌNG TƯỞNG PHI TÁNH, DO CẢNH GIỚI CÁC CĂN THÔI NGHỈ cho là NIẾT BÀN, chẳng phải chuyển TẠNG THỨC THÀNH TỰ GIÁC THÁNH TRÍ vậy .
-Thế nên Phật đối với phàm phu có nói TAM THỪA, nói NHỮNG TÂM LƯỢNG VỐN CHẲNG THẬT CÓ
họ CHẲNG BIẾT CẢNH GIỚI TỰ TÂM HIỆN của CHƯ NHƯ LAI nơi QUÁ KHỨ ,HIỆN TẠI ,VỊ LAI mà SO SÁNH CHẤP TRƯỚC CẢNH GIỚI NGOÀI TÂM HIỆN ,nên THƯỜNG LƯU CHUYỂN TRONG VÒNG SANH TỬ .

-Lại nữa ,Đại Huệ ! TẤT CẢ PHÁP VỐN VÔ SANH, ẤY LÀ QUÁ KHỨ,HIỆN TẠI ,VỊ LAI CHƯ PHẬT SỞ THUYẾT . Tại sao ? Nói TỰ TÂM HIỆN là TÁNH PHI TÁNH, lìa HỮU PHI HỮU MÀ SANH. Đại Huệ ! TẤT CẢ TÁNH VÔ SANH thì TẤT CẢ PHÁP NHƯ SỪNG THỎ mà phàm phu ngu si vì TỰ TÁNH VỌNG TƯỞNG cho LÀ THẬT .
-Đại Huệ ! TẤT CẢ PHÁP VÔ SANH là cảnh giới của TỰ GIÁC THÁNH TRÍ,
TẤT CẢ TƯỚNG TỰ TÁNH VỐN VÔ SANH chẳng phải hai thứ CẢNH GIỚI VỌNG TƯỞNG NHỊ KIẾN CỦA PHÀM PHU , KIẾN LẬP TƯỚNG TỰ TÁNH của SẮC THÂN và TÀI ( sở hữu của thân ). Đại Huệ ! CHUYỂN CÁI TƯỚNG NĂNG NHIẾP SỞ NHIẾP của TẠNG THỨC mà phàm phu ĐỌA VÀO NHỊ KIẾN của SANH ,TRỤ ,DỊ ,DIỆT HY VỌNG TẤT CẢ TÁNH CÓ SANH, SANH NHỮNG VỌNG TƯỞNG HỮU VÀ PHI HỮU, chẳng phải THÁNH HIỀN vậy ..."
---------------

-..." THÁNH CHỦNG TÁNH : Chia làm ba loại : THANH VĂN THỪA,DUYÊN GIÁC THỪA ,và PHẬT THỪA.
Nếu phàm phu vọng tưởng thì sanh THANH VĂN THỪA CHỦNG TÁNH,vì CHẤP TRƯỚC TỰ TƯỚNG CỘNG TƯỚNG nên gọi là DO VỌNG TƯỞNG SANH KHỞI THANH VĂN THỪA CHỦNG TÁNH.
-Đại Huệ ! cũng THEO VỌNG TƯỞNG MÊ HOẶC KIA mà SANH KHỞI DUYÊN GIÁC THỪA CHỦNG TÁNH , nghĩa là NGAY NƠI MÊ HOẶC TỰ TƯỚNG ,CỘNG TƯỚNG KIA CHẲNG TỰ CHẤP TRƯỚC mà KHỞI DUYÊN GIÁC THỪA CHỦNG TÁNH.
Tại sao người trí CŨNG THEO MÊ HOẶC KIA mà KHỞI PHẬT THỪA CHỦNG TÁNH ? Vì GIÁC ĐƯỢC TỰ TÂM HIỆN LƯỢNG NGOÀI TÁNH PHI TÁNH, CHẲNG CÓ TƯỚNG VỌNG TƯỞNG NÊN SANH KHỞI PHẬT THỪA CHỦNG TÁNH, ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi PHẬT THỪA CHỦNG TÁNH .
-Lại , ĐỐI VỚI MỖI MỖI SỰ VÀ TÁNH,phàm phu KHỞI VỌNG TƯỞNG thì SANH PHÀM PHU CHỦNG TÁNH .
Cái NGHĨA GỌI LÀ CHỦNG TÁNH chẳng phải HỮU SỰ , cũng chẳng phải VÔ SỰ. Đại Huệ ! NGAY SỰ MÊ HOẶC CHẲNG VỌNG TƯỞNG KIA , NHỮNG TÂM ,Ý ,Ý THỨC ,LỖI TẬP KHÍ ,PHÁP TỰ TÁNH ,PHÁP CHUYỂN BIẾN của BẬC THÁNH đều gọi là NHƯ , cho nên nói , NHƯ LÌA TÂM . TA THUYẾT CÂU NÀY LÀ HIỂN THỊ LÌA TƯỞNG là CÁI THUYẾT LÌA TẤT CẢ TƯ TƯỞNG ."...
-----------

- Lại nữa ,Đại Huệ ! ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẲNG DỨT TẬP KHÍ NGHIỆP CHƯỚNG PHIỀN NÃO nên chẳng vì tất cả Thanh Văn ,Duyên Giác nói NHẤT THỪA . Đối với NGƯỜI CHẲNG DỨT ĐƯỢC PHÁP VÔ NGÃ, CHẲNG LÌA PHẦN ĐOẠN SANH TỬ nên THUYẾT TAM THỪA .
Đại Huệ ! Các bậc họ NẾU DỨT ĐƯỢC LỖI TẬP KHÍ và GIÁC ĐƯỢC PHÁP VÔ NGÃ, thì TẤT CẢ LỖI TẬP KHÍ PHIỀN NÃO CHẲNG SANH KHỞI,ĐỐI VỚI SỰ PHI TÁNH CHẤP TRƯỚC HAM THÍCH MÙI VỊ CỦA TAM MUỘI, BẬC VÔ LẬU ĐÃ GIÁC ĐƯỢC, GIÁC ĐƯỢC RỒI LẠI RA VÀO THẾ GIAN, DẦN DẦN TỪ BẬC VÔ LẬU ĐẾN CHỖ BỒ ĐỀ VIÊN MÃN sẽ CHỨNG ĐẮC TỰ TẠI PHÁP THÂN BẤT TƯ NGHÌ của NHƯ LAI .\
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Chư Thiên và Phạm chúng ,
Thừa Thanh Văn ,Duyên Giác.
Chư Phật Như Lai Thừa ,
Ta thuyết những thừa này .
Cho đến tâm thức chuyển ,
CÁC THỪA CHẲNG CỨU CÁNH .
NẾU TÂM THỨC DIỆT SẠCH ,
THÌ CHẲNG THỪA VÔ THỪA .
CHẲNG CÓ THỪA KIẾN LẬP ,
NÊN TA NÓI NHẤT THỪA .
VÌ DẪN DẮT CHÚNG SANH ,
PHÂN BIỆT NÓI CÁC THỪA .
Giải thoát có ba thứ :
NHƠN ( người ) VÀ PHÁP VÔ NGÃ ,
PHIỀN NÃO SỞ TRI CHƯỚNG .
XA LÌA ĐƯỢC GIẢI THOÁT
Như gỗ nổi mặt biển ,
Tùy là sóng xoay chuyển.
Bậc Thanh Văn cũng thế ,
Bị tướng gió thổi trôi .
Tu tập diệt phiền não ,
Còn tập khí sót lại .
Ham mùi vị Tam muội ,
An Trụ cõi Vô Lậu ,
Chẳng đến chỗ cứu cánh .
Cũng chẳng có lui sụt ,
Đắc các thân Tam muội ,
Bất giác ( uổng ) nhiều kiếp .
Ví như người say rượu ,
Rượu tiêu rồi mới tỉnh .
Pháp " giác " họ cũng thế ,
CUỐI CÙNG VẪN THÀNH PHẬT ."...( Hết Trích ) 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
...Tiếp Theo Phần Trên :

KINH KIM CƯƠNG : (Trang 35 -Việt dịch -Thiều Chửu )

..."Bấy giờ ông Tu -Bồ-Đề bạch Phật rằng : Bạch đức Thế Tôn ! THIỆN NAM TÍN NỮ,PHÁT TÂM CẦU ĐẠO A -LỐC ĐA-LA TAM -DIÊU TAM -BỒ -ĐỀ, THÌ NÊN AN TRỤ CÁI TÂM THẾ NÀO,NÊN HÀNG PHỤC CÁI TÂM THẾ NÀO ?
Phật bảo ông Tu-Bồ-Đề rằng : Thiện nam tín nữ phát tâm A-Lốc Đa-La Tam -Diểu Tam- Bồ -Đề NÊN SINH CÁI TÂM NÀY : " TA PHẢI DIỆT ĐỘ HẾT THẨY CHÚNG SINH,DIỆT ĐỘ HẾT THẨY CHÚNG SANH RỒI MÀ KHÔNG CÓ MỘT CHÚNG SINH NÀO THỰC DIỆT ĐỘ CẢ . Bởi cớ sao thế ? Ông Tu -Bồ-Đề này ! NẾU BỒ TÁT CÒN CÓ NGÃ TƯỚNG,NHÂN TƯỚNG ,CHÚNG SINH TƯỚNG , THỌ GIẢ TƯỚNG TỨC KHÔNG PHẢI LÀ BỒ TÁT .Bởi cớ sao thế ? Ông Tu-Bồ-Đề này ! THỰC KHÔNG CÓ PHÁP GÌ ĐỂ PHÁT CÁI TÂM A -LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ cả . Ông Tu -Bồ -Đề ơi ! Cứ như ý ông : NHƯ LAI TA Ở CHỖ PHẬT NHIÊN ĐĂNG ,CÓ PHÁP GÌ ĐƯỢC ĐẠO A -LỐC ĐA-LA TAM DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ KHÔNG ?
Bạch đức Thế Tôn! không ạ ...cứ như ý con đã hiểu lời Phật nói, thì Phật ở chỗ đức Phật Nhiên Đăng , KHÔNG CÓ PHÁP GÌ ĐƯỢC ĐẠO A -LỐC ĐA-LA TAM -DIỂU TAM -BỒ -ĐỀ cả .
Phật nói : như thế đó ,chính như thế đó ,này ông Tu-Bồ-Đề ! THỰC KHÔNG CÓ PHÁP GÌ KHIẾN CHO NHƯ LAI ĐƯỢC ĐẠO A_ LỐC ĐA-LA TAM DIỂU TAM -BỒ -ĐỀ cả . Này ông Tu -Bồ -Đề ! NẾU CÓ PHÁP GÌ KHIẾN CHO NHƯ LAI ĐƯỢC ĐẠO A -LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM -BỒ -ĐỀ ,THÌ ĐỨC PHẬT NHIÊN ĐĂNG ĐÃ KHÔNG THỤ KÝ CHO TA RẰNG : " SANG ĐỜI SAU NÀY,ÔNG SẼ ĐƯỢC THÀNH PHẬT,HIỆU LÀ THÍCH CA MÂU NI " VÌ THỰC KHÔNG CÓ PHÁP GÌ KHIẾN CHO TA ĐƯỢC ĐẠO A-LỐC ĐA -LA TAM-DIỂU TAM -BỒ -ĐỀ ,NÊN ĐỨC PHẬT NHIÊN ĐĂNG MỚI THỤ KÍ CHO TA MÀ NÓI THẾ NÀY : " SANG ĐỜI SAU NÀY ,ÔNG SẼ THÀNH PHẬT , HIỆU LÀ THÍCH CA MÂU NI "
-Bởi cớ sao thế ? VÌ NHƯ LAI ĐÓ tức là CÁI NGHĨA NHƯ NHƯ CỦA MỌI PHÁP.
Nếu có người nói rằng NHƯ LAI ĐƯỢC ĐẠO A-LỐC ĐA-LA TAM -DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ thì ông Tu-Bồ-Đề này THỰC KHÔNG CÓ PHÁP GÌ KHIẾN CHO PHẬT ĐƯỢC ĐẠO A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ đâu .
-Ông Tu-Bồ-Đè ơi ! CÁI ĐẠO A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ mà NHƯ LAI ĐÃ ĐƯỢC ĐÓ ,Ở TRONG ĐÓ KHÔNG THỰC CŨNG KHÔNG HƯ.
-VÌ THẾ CHO NÊN NHƯ LAI NÓI HẾT THẨY PHÁP ĐỀU LÀ PHẬT PHÁP,Ông Tu-Bồ-Đề ơi ! CÁI MÀ TA NÓI LÀ HẾT THẨY PHÁP ĐÓ , TỨC KHÔNG PHẢI LÀ HẾT THẨY PHÁP. Ông Tu-Bồ-Đề ! LẼ ĐÓ CŨNG VÍ NHƯ THÂN NGƯỜI DÀI LỚN .
Ông Tu -Bồ-Đề Thưa rằng : Bạch đức Thế Tôn ! NHƯ LAI NGÀI NÓI CÁI THÂN NGƯỜI DÀI LỚN ĐÓ,TỨC KHÔNG PHẢI LÀ CÁI THÂN LỚN ,THẾ NÊN GỌI LÀ CÁI THÂN LỚN [* Công Năng Chân Thật Của TỰ TÍNH TÍNH GIÁC THANH TỊNH của CHÚNG HỮU TÌNH =CHÂN THẬT TƯƠNG TÁC THỂ NHẬP PHÁP GIỚI (VÔ NGÃ , PHÁP )=PHÁP THÂN ] .
Này ông Tu-Bồ-Đề ! BỒ TÁT CŨNG NHƯ THẾ ĐÓ .Nếu Bồ Tát nói thế này : TA SẼ DIỆT ĐỘ CHO VÔ LƯỢNG CHÚNG SINH,THẾ TỨC KHÔNG THỂ GỌI LÀ BỒ TÁT ĐƯỢC. Sao thế ? Ông Tu -Bồ-Đề này,THỰC KHÔNG CÓ PHÁP GÌ GỌI LÀ BỒ TÁT vì thế nên PHẬT NÓI HẾT THẨY PHÁP KHÔNG NGÃ ,KHÔNG NHÂN ,KHÔNG CHÚNG SINH,KHÔNG THỌ GIẢ,
Này ông Tu-Bồ-Đề,Nếu Bồ Tát nói TA SẼ TRANG NGHIÊM CÕI PHẬT, thế thì KHÔNG GỌI LÀ BỒ TÁT được.Sao thế ?-VÌ NHƯ LAI NÓI TRANG NGHIÊM CÕI PHẬT TỨC KHÔNG PHẢI LÀ TRANG NGHIÊM ,THẾ NÊN GỌI LÀ TRANG NGHIÊM,

-Ông Tu-Bồ-Đề này ! NẾU BỒ TÁT HIỂU SUỐT ĐẾN PHÁP VÔ NGÃ ẤY, NHƯ LAI MỚI NÓI là CHÍNH ĐÁNG BỒ TÁT ."...(Hết Trích )
----------

-Phần Trong [ * ] Là Thiển Ý của An Long Nhận Thức Mạn Luận. KHÔNG PHẢI CHÍNH KINH Mong Các Đạo Hữu Biền Biện Để Cùng Thảo Luận

...Còn Tiếp ...
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
...Tiếp Theo Phần Trên :

KINH KIM CƯƠNG : (Trang 45-Biện dịch : Thiều Chửu)

..." Lúc đó ông Tuệ mệnh Tu-Bồ-Đề bạch Phật rằng : Bạch Đức Thế Tôn ! Ở đời sau này chả hay có nhiều chúng sinh nghe thuyết pháp này mà SINH LÒNG TIN KHÔNG ?
Phật bảo rằng : HỌ KHÔNG PHẢI LÀ CHÚNG SINH , KHÔNG PHẢI KHÔNG LÀ CHÚNG SINH. Bởi cớ sao vậy ? Ông Tu-Bồ-Đề này ! CHÚNG SINH ,CHÚNG SINH ĐÓ, NHƯ LAI NÓI KHÔNG PHẢI LÀ CHÚNG SINH,ẤY GỌI LÀ CHÚNG SINH .
Ông Tu-Bồ-Đề bạch Phật rằng : Bạch đức Thế Tôn THẾ RA PHẬT ĐƯỢC PHÉP A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ LÀ KHÔNG CÓ CHỖ NÀO ĐƯỢC Ư ?
- Phật bảo : Như thế ,như thế đấy,Ông Tu-Bồ-Đề này, TA ĐỐI VỚI PHÉP A_LỐC ĐA_LA TAM_DIỂU TAM BỒĐỀ CHO CHÍ KHÔNG PHÉP GÌ LÀ ĐƯỢC CẢ,ẤY MỚI GỌI LÀ PHÉP A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM -BỒ-ĐỀ.
-Lại nữa , ông Tu- Bồ-Đề này ! PHÉP ẤY BÌNH ĐẲNG KHÔNG CÓ CAO THẤP thế nên gọi là A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ .
LẤY CÁI TÂM KHÔNG NGÃ ,KHÔNG NHÂN <KHÔNG CHÚNG SINH ,KHÔNG THỌ GIẢ mà tu HẾT THẨY PHÉP LÀNH,TỨC THÌ ĐƯỢC A-LỐC ĐA -LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ. Này ông Tu-Bồ-Đề ! PHÉP LÀNH ĐÃ NÓI ĐÓ ,NHƯ LAI NÓI TỨC KHÔNG PHẢI PHÉP LÀNH,ẤY GỌI LÀ PHÉP LÀNH "...

..." Ông Tu-Bồ-Đề ơi ! Ý ông thế nào ? CÁC ÔNG CHỚ BẢO RẰNG : NHƯ LAI NGHĨ THẾ NÀY : " TA PHẢI ĐỘ CHÚNG SANH " này ông Tu-Bồ-Đề CHỚ CÓ NGHĨ THẾ .BỞI CỚ SAO VẬY ? Vì rằng THỰC KHÔNG CÓ CHÚNG SINH NÀO ĐƯỢC NHƯ LAI ĐỘ CẢ ,nếu thấy CÓ CHÚNG SINH NÀO ĐƯỢC NHỜ NHƯ LAI ĐỘ CHO THÌ LÀ NHƯ LAI CÒN CÓ NGÃ,NHÂN ,CHÚNG SINH,THỌ GIẢ. Này ông Tu-Bồ-Đề ,NHƯ LAI NÓI Có " NGÃ " đó TỨC KHÔNG PHẢI LÀ CÓ " NGÃ " mà người phàm phu CỨ CHO LÀ CÓ NGÃ.Này ông Tu-Bồ-Đề NGƯỜI PHÀM PHU ĐÓ NHƯ LAI NÓI ĐÓ TỨC KHÔNG PHẢI PHÀM PHU , ấy MỚI GỌI LÀ PHÀM PHU .

-Ông Tu-Bồ-Đề ơi ! Cứ như ý ông :CÓ THỂ LẤY 32 TƯỚNG mà XEM TỎ CHÂN TƯỚNG NHƯ LAI ĐƯỢC KHÔNG ?
Ông Tu-Bồ-Đề bạch Phật rằng : như thế ,có thể lấy 32 tướng mà xem tỏ chân tướng Như Lai được .
-Phật nói : Này ông Tu-Bồ-Đề ! NẾU LẤY 32 TƯỚNG MÀ XEM TỎ CHÂN TƯỚNG NHƯ LAI ĐƯỢC ,THÌ ÔNG CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TỨC NHƯ LAI À ?
Ông Tu-Bồ-Đề bạch Phật rằng : Bạch Đức Thế Tôn ! NHƯ NAY CON HIỂU ĐƯỢC Ý CỦA PHẬT NÓI, THÌ KHÔNG THỂ LẤY 32 TƯỚNG MÀ XEM TỎ CHÂN TƯỚNG NHƯ LAI ĐƯỢC .
Lúc đó Đức Thế Tôn lại nói một bài kệ rằng :
NẾU LẤY SẮC THẤY TA
LẤY TIẾNG TĂM CẦU TA.
NGƯỜI ẤY LÀM TÀ ĐẠO - KHÔNG THỂ THẤY NHƯ LAI.
-Ông Tu-Bồ-Đề ơi ! NẾU ÔNG NGHĨ THẾ NÀY " NHƯ LAI KHÔNG CẦN CÓ TƯỚNG TỐT ĐẦY ĐỦ MÀ ĐƯỢC CÁI ĐẠO A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ ". Này ông Tu-Bồ-Đề ! ÔNG CHỚ CÓ NGHĨ NHƯ THẾ ! ÔNG CHỚ CÓ NGHĨ RẰNG : " NHƯ LAI KHÔNG CẦN CÓ TƯỚNG TỐT ĐẦY ĐỦ MÀ ĐƯỢC CÁI ĐẠO A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ " Này ông Tu-Bồ-Đề, NẾU ÔNG NGHĨ NHƯ THẾ, MÀ PHÁT CÁI TÂM A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ thì TẤT CHO MỌI PHÁP ĐỀU ĐOẠN DIỆT HẾT , ÔNG CHỚ CÓ NGHĨ NHƯ THẾ .Bởi cớ sao vậy ? VÌ ĐÃ PHÁT CÁI TÂM A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ, đối với pháp KHÔNG CÓ NÓI CÁI TƯỚNG ĐOẠN DIỆT .

-Này ông Tu-Bồ-Đề ! Nếu có vị bồ tát nào,đem đồ thất bảo đầy cả hằng sa thế giới mà bố thí. BẰNG LẠI CÓ NGƯỜI BIẾT HẾT THẨY PHÁP LÀ VÔ NGÃ, CHỨNG THÀNH ĐỨC " NHẪN " thì BỒ TÁT ẤY ĐƯỢC NHIỀU CÔNG ĐỨC HƠN VỊ BỒ TÁT TRƯỚC. Bởi cớ gì thế ? - Ông Tu-Bồ-Đề này ! ĐÓ LÀ VÌ CÁC BỒ TÁT KHÔNG HƯỞNG THỤ CÔNG ĐỨC VẬY .
Này ông Tu-Bồ Đề ! VÌ BỒ TÁT LÀM VIỆC PHÚC ĐỨC ,KHÔNG NÊN THAM TRƯỚC, cho nên ta bảo là KHÔNG HƯỞNG THỤ PHÚC ĐỨC .

-Này ông Tu-Bồ-Đề ! Nếu có người nào nói rằng : NHƯ LAI ĐI THẾ ,LẠI THẾ,NGỒI THẾ ,NẰM THẾ, thế là người ấy KHÔNG HIỂU CÁI NGHĨA CỦA TA NÓI. Bởi cớ gì vậy ? VÌ NHƯ LAI ĐÓ LÀ KHÔNG BỞI KHÔNG BỞI ĐÂU MÀ LẠI , CŨNG KHÔNG VỀ ĐÂU, CHO NÊN KÊU LÀ NHƯ LAI."...(Hết Trích )

... Còn Tiếp...
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Tiếp theo phần trên :

KINH KIM CƯƠNG (Trang 52-Biên dịch : Thiều Chửu )

..." Ông Tu-Bồ-Đề ơi ! cứ như ý ông : NẾU CÓ THIỆN NAM TÍN NỮ NÀO ,ĐEM CẢ BA NGÀN THẾ GIỚI LỚN MÀ ĐEM NGHIỀN NHỎ RA BỤI NHỎ, thì CÁI SỐ BỤI NHỎ ẤY CÓ NHIỀU KHÔNG ?
-Ông Tu-Bồ-Đề thưa rằng : Bạch Đức Thế Tôn ! Rất nhiều ạ . Sao con dám nói nhiều ? - VÌ RẰNG NHỮNG BỤI NHỎ ẤY LÀ CÓ THỰC THÌ PHẬT KHÔNG CÓ NÓI LÀ NHỮNG BỤI NHỎ. Bởi cớ sao vậy ? - BỞI PHẬT NÓI NHỮNG BỤI NHỎ ,TỨC KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG BỤI NHỎ, ẤY MỚI GỌI LÀ NHỮNG BỤI NHỎ . Bạch Đức Thế Tôn ! NHƯ LAI NÓI BA NGHÌN THẾ GIỚI LỚN ĐÓ , TỨC KHÔNG PHẢI LÀ THẾ GIỚI ẤY MỚI GỌI LÀ THẾ GIỚI . Sao thế ? VÌ RẰNG NẾU THẾ GIỚI LÀ CÓ THỰC THÌ LÀ MỘT CÁI HÌNH TƯỚNG HỢP LẠI, NHƯ LAI NÓI MỘT CÁI HÌNH TƯỚNG HỢP LẠI ĐÓ TỨC KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI HÌNH TƯỚNG HỢP LẠI ,ẤY MỚI GỌI LÀ MỘT CÁI HÌNH TƯỚNG HỢP LẠI.

-Này ông Tu-Bồ-Đề ! MỘT CÁI HÌNH TƯỚNG HỢP LẠI ĐÓ TỨC LÀ KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC nhưng đáng thương cho người phàm phu cứ THAM TRƯỚC MỚI SINH LẮM SỰ .

Này ông Tu-Bồ-Đề ! nếu CÓ NGƯỜI NÓI RẰNG PHẬT NÓI NGÃ KIẾN , NHÂN KIẾN ,CHÚNG SINH KIẾN ,THỌ GIẢ KIẾN vậy thì ông Tu-Bồ-Đề,cứ như ý ông : NGƯỜI ẤY CÓ HIỂU CÁI NGHĨA CỦA TA ĐÃ NÓI KHÔNG ?
Bạch Đức Thế Tôn ! Không ạ ! NGƯỜI ẤY KHÔNG HIỂU CÁI NGHĨA NHƯ LAI ĐÃ NÓI . Vì cớ sao ? VÌ RẰNG THẾ TÔN NÓI NGÃ KIẾN,NHÂN KIẾN ,CHÚNG SANH KIẾN ,THỌ GIẢ KIẾN TỨC KHÔNG PHẢI LÀ NGÃ KIẾN ,NHÂN KIẾN,CHÚNG SANH KIẾN ,THỌ GIẢ KIẾN ẤY MỚI GỌI LÀ NGÃ KIẾN , NHÂN KIẾN,CHÚNG SANH KIẾN ,THỌ GIẢ KIẾN.

-Ông Tu-Bồ-Đề này ! AI ĐÃ PHÁT TÂM A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ, ĐỐI VỚI HẾT THẨY PHÁP,PHẢI NÊN BIẾT NHƯ THẾ,THẤY NHƯ THẾ ,TIN HIỂU NHƯ THẾ , KHÔNG SINH TƯỚNG PHÁP .Này ông Tu-Bồ-Đề ! CÁI TƯỚNG PHÁP ĐÃ NÓI ĐÓ,NHƯ LAI NÓI TỨC KHÔNG PHẢI LÀ TƯỚNG PHÁP,ẤY MỚI GỌI LÀ TƯỚNG PHÁP.

Này ông Tu-Bồ-Đề ! Nếu có người nào đem số thất bảo đầy cả vô lượng a tăng kỳ thế giới mà bố thí.NẾU LẠI CÓ THIỆN NAM ,TÍN NỮ NÀO PHÁT TÂM BỒ ĐỀ TRÌ ĐƯỢC KINH NÀY, CHO TRÍ ĐẾN BỐN CÂU KỆ MÀ THỤ TRÌ ĐỌC TỤNG,LẠI DIỄN THUYẾT CHO NGƯỜI NGHE, thì phúc đức lại hơn người kia.
-Diễn thuyết cho người PHẢI THẾ NÀO ? PHẢI ĐỪNG CHẤP LẤY TƯỚNG ĐÚNG NHƯ CHÂN NHƯ KHÔNG HỀ ĐỘNG TÂM.
Bởi cớ sao vậy ? Vì Rằng :
-HẾT THẨY PHÁP HỮU VI ,
NÊN COI NHƯ THẾ NÀY:
NHƯ MỘNG HUYỄN BỌT BÓNG .
NHƯ MÓC CŨNG NHƯ CHỚP .

Phật nói Xong KINH NÀY, Ngài trưởng lão Tu-Bồ-Đề và các Tì khiêu,Tì khiêu ni,Ưu bà tắc ,Ưu bà di, hết thẩy thế gian Thiên , Nhân, A Tu La được nghe Phật nói đều rất vui mừng, mà tin chịu vâng làm ."

(Hết Trích )
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Mình Xin Trích đoạn Những Phần ĐỨC PHẬT GIẢNG THUYẾT Về NGHĨA NGỮ Trong KINH ,TẠNG PHẬT THUYẾT Để Các Đạo Hữu Tham Cứu :

KINH LĂNG GIÀ (Trang 148-Việt dịch : Thích Duy Lực )
" Khi ấy ,Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! NHƯ THẾ TÔN SỞ THUYẾT ,ĐẠI BỒ TÁT NÊN THẤU NGỮ NGHĨA .Thế nào là BỒ TÁT THẤU NGỮ NGHĨA ? Thế nào là NGỮ ? Thế nào là NGHĨA ?
Phật bảo Đại Huệ : HÃY CHÚ Ý NGHE ,Ta sẽ vì ngươi mà thuyết .
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Lành thay , Thế Tôn ! cúi xin thọ giáo .
Phật bảo Đại Huệ : Thế nào là
NGỮ ? là NÓI NƯƠNG THEO CỔ HỌNG ,MÔI,LƯỠI ,RĂNG ,NƯỚU , CẦM HÒA -HỢP VỌNG TƯỞNG SANH RA VĂN TỰ NGÔN THUYẾT. DO ĐÓ TẬP KHÍ CHẤP TRƯỚC SANH KHỞI, ẤY GỌI LÀ NGỮ .
-Thế nào là NGHĨA ? Là nói LÌA TẤT CẢ TƯỚNG VỌNG TƯỞNG Và NGÔN THUYẾT Mà HIỂN BẦY TÁNH NGHĨA, ẤY GỌI LÀ NGHĨA .Đại Huệ ! Đại Bồ Tát Ở NƠI TĨNH LẶNG , DÙNG HUỆ ,VĂN ,TƯ,TU QUÁN THEO NGHĨA NÀY thì được DUYÊN TỰ GIÁC LIỄU, HƯỚNG VÀO THÀNH NIẾT BÀN, CHO ĐẾN THÂN TẬP KHÍ CHUYỂN BIẾN rồi thì CHỨNG CẢNH GIỚI TỰ GIÁC, khéo quán tưởng NGHĨA THẮNG TIẾN từ SƠ ĐỊA đến THẬP ĐỊA ,ấy gọi là BỒ TÁT KHÉO THÔNG TƯỚNG NGHĨA .

- Lại nữa , nói ĐẠI BỒ TÁT KHÉO THÔNG NGỮ NGHĨA là
QUÁN NGỮ VÀ NGHĨA CHẲNG PHẢI KHÁC,CHẲNG PHẢI KHÔNG KHÁC : QUÁN NGHĨA VÀ NGỮ CŨNG NHƯ THẾ.
Nếu NGỮ khác với
NGHĨA thì CHẲNG DO NGỮ MÀ HIỂU NGHĨA . THẬT THÌ DO NGỮ VÀO NGHĨA ,NHƯ NGỌN ĐÈN CHIẾU SOI MÀ HIỆN SẮC TƯỚNG vậy .

-Lại nữa Đại Huệ ! TỰ TÁNH NIẾT BÀN BẤT SANH BẤT DIỆT , TAM THỪA, NHẤT THỪA, TÂM và TỰ TÁNH VỐN BÌNH ĐẲNG. Nếu DUYÊN THEO NGHĨA NGÔN THUYẾT CHẤP TRƯỚC thì ĐỌA KIẾN CHẤP PHỦ NHẬN và KIẾN LẬP ,
CHO CÓ KIẾN LẬP KHÁC BIỆT và VỌNG TƯỞNG KHÁC BIỆT,HIỆN MỖI MỖI VỌNG TƯỞNG NHƯ HUYỄN ,ví như mỗi mỗi TƯỚNG HUYỄN ,chúng sanh ngu si CHO LÀ VỌNG TƯỞNG CÓ KHÁC BIỆT , chẳng phải THÁNH HIỀN vậy .
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :

Theo vọng tưởng ngôn thuyết ,
Kiến lập nơi các pháp .
Do lỗi kiến lặp ấy ,
Chết rồi đọa địa ngục .
TRONG ẤM CHẲNG CÓ NGÃ ,
ẤM TỨC CHẲNG PHẢI NGÃ.
CŨNG CHẲNG PHẢI VÔ NGÃ .
Chẳng như VỌNG TƯỞNG kia ,
CHẤP TẤT CẢ CÓ TÁNH .
Là vọng tưởng phàm phu ,
Nếu như KIẾN CHẤP HỌ ,
TẤT CẢ THÀNH CHƠN ĐẾ
TẤT CẢ PHÁP VÔ TÁNH .
DƠ ,SẠCH THẨY ĐỀU LÌA ,
KIẾN CHẤP HỌ chẳng thật .
Cũng CHẲNG PHẢI ĐOẠN DIỆT ."....(Hết Trích )

... Còn Tiếp ....

 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Đức Phật Thuyết Giảng Rõ NGHĨA NGỮ & CẢNH GIỚI Của = TRÍ THỨC Và TRÍ ( Tự Giác Thánh Trí ) Trong PHẬT HỌC :

KINH LĂNG GIÀ ( Trang 149 -Việt dịch: Thích Duy Lực )

..." Đại Huệ ! NAY TA SẼ THUYẾT TƯỚNG TRÍ THỨC .Nếu ngươi và các Bồ Tát khéo phân biệt được TƯỚNG TRÍ THỨC , Tức là THÔNG ĐẠT TƯỚNG TRÍ THỨC SẼ CHÓNG ĐẮC VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC .
Đại Huệ ! Có BA THỨ TRÍ là : THẾ GIAN TRÍ ,XUẤT THẾ GIAN TRÍ , và XUẤT THẾ GIAN THƯỢNG THƯỢNG TRÍ

,
Thế nào là THẾ GIAN TRÍ ? Là nói TẤT CẢ PHÀM PHU và NGOẠI ĐẠO CHẤP TRƯỚC : HỮU và VÔ .
Thế nào là XUẤT THẾ GIAN TRÍ ? Là nói TẤT CẢ THANH VĂN ,DUYÊN GIÁC do CHẤP TRƯỚC HI VỌNG CHỨNG QUẢ NIẾT BÀN, đọa TỰ TƯỚNG SỞ CHỨNG cho là CỘNG TƯỚNG .
Thế nào là XUẤT THẾ GIAN THƯỢNG THƯỢNG TRÍ ? Ta nói Chư Phật và Bồ Tát QUÁN PHÁP VÔ SANH , THẤY BẤT SANH BẤT DIỆT. LÌA PHÁP HỮU VÀ VÔ, DUYÊN VÔ SƯ TRÍ tự chứng đắc NHƠN PHÁP VÔ NGÃ của ĐỊA VỊ NHƯ LAI .
-Đại Huệ ! SANH DIỆT là THỨC, BẤT SANH BẤT DIỆT là TRÍ .Lại nữa, ĐỌA TƯỚNG VÔ TƯỚNG và ĐỌA MỖI MỖI NHÂN TƯỚNG HỮU và VÔ là THỨC . SIÊU VIỆT TƯỚNG HỮU và VÔ là TRÍ ..
Lại nữa , NUÔI DƯỠNG TƯỚNG là THỨC. CHẲNG NUÔI DƯỠNG TƯỚNG là TRÍ .
Lại nữa , CÓ BA THỨ TRÍ ;
LÀ BIẾT SANH DIỆT,BIẾT TỰ CỘNG TƯỚNG,BIẾT BẤT SANH BẤT DIỆT .
Lại nữa , TƯỚNG VÔ NGẠI là TRÍ .MỖI MỖI CẢNH GIỚI TƯỚNG NGẠI là THỨC .
Lại nữa ,CHẤP BA SỰ HÒA HỢP (1-căn bản duyên của thức thứ tám ,2-tác ý. Tức tự thể của thức thứ sáu. 3-Chủng tử, tức do thức thứ sáu huân tập mà thành .-Chú giải của Dịch Giả ) SANH TƯỚNG PHƯƠNG TIỆN là THỨC. TƯỚNG TỰ TÁNH CHẲNG NHỜ SỰ PHƯƠNG TIỆN là TRÍ .
VÌ CẢNH GIỚI TỰ GIÁC THÁNH TRÍ CHẲNG XUẤT ,CHẲNG NHẬP như bóng Trăng trong nước CHẲNG THỂ ĐẮC VẬY .
Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :

TÍCH TỤ NGHIỆP là THỨC,
CHẲNG TÍCH TỤ là TRÍ .
Quán sát tất cả pháp,
Thông đạt NGHĨA VÔ SANH,
Khi đắc sức tự tại
thì gọi là TRÍ HUỆ .
TÂM LÌA CẢNH GIỚI TRÓI ( * )
TRÍ GIÁC TƯỞNG LIỀN KHỞI. ( ** )
CHO ĐẾN TƯỚNG THẮNG DIỆU,
ĐẠI TRÍ HUỆ TỰ SANH .
Xa lìa TƯ DUY TƯỞNG ,
TÂM ,Ý và Ý THỨC .
Bồ Tát " Vô phân Biệt "
Thanh Văn CHẲNG THỂ ĐẾN .
TỊCH TỊNH THẮNG TIẾN NHẪN,
TRÍ NHƯ LAI TRONG SẠCH,
KHÉO SANH THẮNG NGHĨA ĐẾ .
SỞ HÀNH THẨY XA LÌA .
Ta thuyết BA THỨ TRÍ ,
MỞ MANG TÁNH CHÂN THẬT.
Nhị thừa có CHỨNG ĐẮC ,
CHẤP TRƯỚC NƠI TỰ TÁNH .
NƠI TƯỞNG TƯ DUY KIA
NHIẾP THỌ TẤT CẢ TƯỚNG.
Thành Thanh Văn ,Duyên Giác .
BẬC TRÍ LÌA CHƯ HỮU.
SIÊU VIỆT NHỮNG TÂM LƯỢNG .
LÀ THANH TỊNH NHƯ LAI .

....( Hết Trích )
----------------
( * ) Theo Thiển Ý Của An Long Mạn Luận Thì : TÂM LÌA CẢNH GIỚI TRÓI ==> Phật Chỉ Dẫn Cho KHI PHÁP HÀNH = TÁC Ý Các CHỈ ĐỊNH ,CHỈ QUÁN ,Các NHẬN ĐỊNH , BÌNH LUẬN ĐÁNH GIÁ của Ý THỨC VỌNG TƯỞNG ==> KIẾN LẬP ĐỀ MỤC ĐỂ THIỀN QUÁN = Gây ỨC CHẾ , NGĂN NGẠI Do Ý THỨC TẠO TÁC CHỈ ĐẠO TÁC ĐỘNG ==> TÀNG THỨC KÍCH HOẠT ĐIỀU HÀNH THEO CƠ CHẾ NGÃ CHẤP của THÂN NĂM THỨC =VÔ MINH HÀNH ==> SANH KHỞI NHỮNG VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN PHẢN ÁNH KHÔNG CHÂN THẬT Với SỰ ĐANG VẬN ĐÔNG CHÂN THẬT TỰ TÁNH NHƯ LAI TẠNG =ĐANG LÀ ..NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ ...
(** ) TRÍ GIÁC TƯỞNG LIỀN KHỞI = Khi HÀNH PHÁP = KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA Ý , Ý THỨC và CÁC CHỈ ĐỊNH ,CHỈ QUÁN = CÁC GIÁC QUAN BÌNH ĐẲNG KHAI PHÁT CÔNG NĂNG THEO TỰ TÍNH CHÂN THẬT ==>CÁC CHỦNG TỬ NGHIỆP THỨC HUÂN TẬP NƠI TẠNG CĂN ẨN TÀNG==> KHÔNG BỊ NGĂN NGẠI TỰ DO LƯU CHUYỂN TƯƠNG TÁC KHÍ GIỚI TƯƠNG QUAN +TƯƠNG DUYÊN ==>PHẢN ÁNH HIỆN LƯỢNG TỰ TÂM HIỆN CHÂN THẬT (KHÉO PHÂN BIỆT -Trang 69 -KINH LĂNG GIÀ -Việt dịch : Thích Duy Lực )=NHƯ ĐANG LÀ ...NHƯ THỊ ...NHƯ NHƯ ...=Vì TƯƠNG ƯNG ĐỒNG ĐIỆU NÊN TỰ ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI THEO TỰ TÁNH NHƯ LAI TẠNG ( CHUYỂN THỨC THÂN THÀNH TRÍ THÂN NHƯ LAI )...QUÁ TRÌNH NÀY DẦN DẦN CHUYỂN ĐỔI THEO CÔNG PHU MIÊN MẬT CHO ĐẾN KHI HOÀN THIỆN = TỰ GIÁC THÁNH TRÍ.

....Phần Tri Kiến Mạn Luận Của An Long Kính Mong Được Các Đạo Hữu Và Thiện Tri Thức Góp Ý Và Cùng Thảo Luận..


...Còn Tiếp ....
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
( * ) Theo Thiển Ý Của An Long Mạn Luận Thì : TÂM LÌA CẢNH GIỚI TRÓI ==> Phật Chỉ Dẫn Cho KHI PHÁP HÀNH = TÁC Ý Các CHỈ ĐỊNH ,CHỈ QUÁN ,Các NHẬN ĐỊNH , BÌNH LUẬN ĐÁNH GIÁ của Ý THỨC VỌNG TƯỞNG ==> KIẾN LẬP ĐỀ MỤC ĐỂ THIỀN QUÁN = Gây ỨC CHẾ , NGĂN NGẠI Do Ý THỨC TẠO TÁC CHỈ ĐẠO TÁC ĐỘNG ==> TÀNG THỨC KÍCH HOẠT ĐIỀU HÀNH THEO CƠ CHẾ NGÃ CHẤP của THÂN NĂM THỨC =VÔ MINH HÀNH ==> SANH KHỞI NHỮNG VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN PHẢN ÁNH KHÔNG CHÂN THẬT Với SỰ ĐANG VẬN ĐÔNG CHÂN THẬT TỰ TÁNH NHƯ LAI TẠNG =ĐANG LÀ ..NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ ...

...BỔ KHUYẾT :
Trích KINH LĂNG GIÀ : Để Các Đạo Hữu Cùng Tham Khảo :
..."
-Đại Huệ ! THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ này DO CHƯ NHƯ LAI TỰ GIÁC THÁNH TRÍ CHỨNG ĐẮC nên THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ của TỰ GIÁC THÁNH TRÍ , CẦN PHẢI TU HỌC .

-Lại nữa. Đại Huệ ! Pháp thường bất tư nghi của ngoại đạo CHẲNG CÓ TÁNH THƯỜNG vì CÓ CÁI NHÂN của TƯỚNG KHÁC , chẳng phái CÁI NHÂN CỦA SỨC TƯỚNG TỰ THÀNH. Lại nữa , Đại Huệ ! Pháp THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ CỦA NGOẠI ĐẠO có SỞ TÁC ,TÁNH PHI TÁNH VÔ THƯỜNG,theo KIẾN CHẤP SUY TƯ TỰ CHO LÀ THƯỜNG .
-Đại Huệ ! PHÁP TA cũng DÙNG NHÂN DUYÊN như thế, vì TÁNH PHI TÁNH, CHẲNG LẬP SỞ TÁC, chẳng có THƯỜNG KIẾN, NƠI TỰ GIÁC THÁNH TRÍ nói CÁI THƯỜNG TỰ VÔ NHÂN (CHẲNG CÓ SỰ BẮT ĐẦU ).Đại Huệ ! Nếu các ngoại đạo LẬP CÁI NHÂN TƯỚNG THÀNH THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ,LẬP CÁI NHÂN của TỰ TƯỚNG ,NÓI TÁNH PHI TÁNH thì đồng như sừng thỏ vì PHÁP THƯỜNG BẤT TƯ NGHI của họ CHỈ CÓ NGÔN THUYẾT VỌNG TƯỞNG, bọn ngoại đạo có cái lỗi như thế. Tại Sao ? VÌ CHỈ CÓ NGÔN THUYẾT ĐỒNG NHƯ SỪNG THỎ, chẳng phải DO TỰ TƯỚNG VỐN SẴN ĐẦY ĐỦ..."

-Đại Huệ ! Pháp THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ CỦA TA do TƯỚNG TỰ GIÁC CHỨNG ĐẮC, lìa SỞ TÁC , TÁNH PHI TÁNH nên TỰ VỐN LÀ THƯỜNG . chẳng phải PHÁP NGOÀI TÁNH PHI TÁNH ,SUY NGHĨ PHÁP VÔ THƯỜNG CHO LÀ THƯỜNG .Đại Huê ! Nếu ngoài tánh phi tánh, pháp VÔ THƯỜNG SUY NGHĨ CHO LÀ THƯỜNG là cái thuyết THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ CỦA NGOẠI ĐẠO .VÌ HỌ CHẲNG BIẾT CÁI TƯỚNG của TỰ NHÂN THƯỜNG BẤT TƯ NGHÌ VỐN SẴN ĐẦY ĐỦ NÊN XA CÁCH VỚI TƯỚNG CẢNH GIỚI ĐẮC TỰ GIÁC THÁNH TRÍ . Họ chẳng nên thuyết ."... ( Hết Trích )

-----------
...Còn Tiếp ....


 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Đức Phật Giảng Giải PHÁP NHƯ HUYỄN .
KINH LĂNG GIÀ : (Trang 99-Việt dịch : Thích Duy Lực )
..." Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! MÊ HOẶC là HỮU hay VÔ ?
Phật bảo Đại Huệ rằng : PHÁP NHƯ HUYỄN CHẲNG CÓ TƯỚNG CHẤP TRƯỚC.Nếu MÊ HOẶC CÓ TÁNH CHẤP TRƯỚC THÌ CHẲNG THỂ DIỆT. PHÁP DUYÊN KHỞI CỦA TA THUYẾT , ẮT ĐỒNG NHƯ PHÁP DUYÊN SANH CỦA NGOẠI ĐẠO.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! NẾU MÊ HOẶC NHƯ HUYỄN thì PHẢI LÀM NHÂN CHO MÊ HOẶC KHÁC ?
Phật bảo Đại Huệ : CHẲNG PHẢI NHÂN DUYÊN MÊ HOẶC NÊN CHẲNG CÓ LỖI . Đại Huệ ! HUYỄN CHẲNG SANH LỖI, VÌ CHẲNG CÓ VỌNG TƯỞNG .Đại Huệ ! HUYỄN TỪ CHỖ SÁNG KIA SANH KHỞI , CHẲNG TỪ CHỖ LỖI TẬP KHÍ VỌNG TƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH SANH KHỞI CHO NÊN CHẲNG CÓ LỖI .
Đại Huệ ! ẤY LÀ DO TÂM MÊ HOẶC của phàm phu CHẤP TRƯỚC , CHẲNG PHẢI THÁNH HIỀN VẬY .

Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :

THÁNH CHẲNG THẤY MÊ HOẶC ,
TRONG ĐÓ cũng chẳng thật .
TRONG ĐÓ nếu chơn thật ,
Mê hoặc tức chơn thật .
XA LÌA TẤT CẢ MÊ ,
NẾU CÒN CÓ TƯỚNG XANH.
ẤY CŨNG LÀ MÊ HOẶC ,
Bất tịnh như bệnh nhậm .
Lại nữa , Đại Huệ !
ĐÃ NÓI MÊ HOẶC TỨC CHƠN THẬT Thì PHI HUYỄN TỨC NHƯ HUYỄN . CHƠN THỂ CỦA PHI HUYỄN CHẲNG CÓ TƯƠNG TỰ NAY NÓI PHI HUYỄN CHẲNG PHẢI KHÔNG THẤY TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN .
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
-Thế Tôn ! VÌ CHẤP TRƯỚC ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN NÊN NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN Ư ? HOẶC VÌ CHẤP TRƯỚC ĐỦ THỨ TƯỚNG PHI HUYỄN MÀ NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN Ư ? Thế Tôn ! Nếu NHƯ HUYỄN VÀ PHI HUYỄN CÓ TÁNH KHÁC BIỆT ,ẮT PHẢI CÓ TÁNH CHẲNG NHƯ HUYỄN ? Vì MỖI MỖI SẮC TƯỚNG CHẲNG CÓ NHÂN mà HIỆN TƯỚNG NHƯ HUYỄN, THÌ CHẲNG CÓ ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN ĐỂ CHẤP TRƯỚC, CHO CÓ TÁNH TƯƠNG TỰ NHƯ HUYỄN .
Đại Huệ ! CHẲNG PHẢI ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN CHẤP TRƯỚC TƯƠNG TỰ,
NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN . VÌ TẤT CẢ PHÁP CHẲNG THẬT, CHÓNG DIỆT NHƯ ĐIỆN,ẤY LÀ NHƯ HUYỄN .Ví như điện chớp hiện trong sát na , mới hiện liền diệt . TẤT CẢ TÁNH NHƯ THẾ ,ĐỀU CHẲNG THUỘC NƠI HỮU VÀ VÔ , CHỈ DO TỰ TÂM VỌNG TƯỞNG CHẤP CÓ TỰ TƯỚNG ,CỘNG TƯỚNG, NẾU QUÁN SÁT TẤT CẢ TÁNH VÔ TÁNH thì CHẲNG PHẢI SỰ HIỆN SẮC TƯỚNG CHẤP TRƯỚC của phàm phu .
Khi ấy , Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Phi huyễn chẳng thể dụ ,
Thuyết pháp TÁNH NHƯ HUYỄN
CHẲNG THẬT NHƯ ĐIỆN CHỚP.
CHO NÊN NÓI NHƯ HUYỄN ."...
... (Hết Trích )
-------------------
-Theo Thiển Ý Nhận Thức Của An Long Xin Mạn Luận :
#-CẢNH GIỚI = PHÁP NHƯ HUYỄN ==> Là Cảnh Giới Đức Phật CHỈ DẪN CÁC CẢNH GIỚI VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN ==> SANH KHỞI Và DIỄN BIẾN =ĐANG LÀ ...NHƯ THỊ ...NHƯ NHƯ ...=NƠI TỰ TÂM CHÍNH MÌNH =TRONG CHÁNH ĐỊNH CHÂN THẬT .
@- CHÁNH ĐỊNH CHÂN THẬT ==> TIẾP CẬN PHÁP =TẬP TRUNG NHẬN BIẾT Của TẤT CẢ CÁC GIÁC QUAN VỚI NHẬN THỨC =
PHÁP DUYÊN KHỞI =Là TẤT CẢ PHÁP DO TRÙNG TRÙNG DUYÊN TƯƠNG TÁC Của TOÀN ĐỒ PHÁP GIỚI TÁNH TƯƠNG ƯNG , TƯƠNG TÁC ,TƯƠNG THỜI ==>ĐỒNG TÁC ĐỘNG ==>HIỆN HÀNH CHÂN THẬT = NHƯ ĐANG LÀ ..NHƯ THỊ ... NHƯ NHƯ ... Chứ KHÔNG DO MỘT ĐỐI TƯỢNG (Của Ý THỨC VỌNG TƯỞNG ) CHẤP TRƯỚC SÁC ĐỊNH ( PHÁP NHẤN & DUYÊN )CHẲNG TẠO TÁC NHÂN & DUYÊN )= DANH +TÁNH + TƯỚNG =LÀM NHÂN =>TẠO TÁC DUYÊN ( KIẾN LẬP Hay PHỦ ĐỊNH ) =ĐỂ TẠO THÀNH .
# -TRONG CHÁNH ĐỊNH= TẤT CẢ PHÁP ( DO TÂM MÊ HOẶC VỌNG TƯỞNG Nơi CÁC CHÚNG HỮU TÌNH TƯƠNG TÁC +TƯƠNG DUYÊN HIỆN HÀNH ) = >NHƯ HUYỄN CHẲNG CÓ TƯỚNG CHẤP TRƯỚC
#- VÌ NÓ " LÀ MỘT TẬP HỢP VÔ TƯ"=>VÔ NGÃ = ĐANG LÀ...NHƯ THỊ ... NHƯ NHƯ ... (NHƯ NHƯ ...=KHÔNG CÓ TRI GIÁC ) " =>TỰ VẬN HÀNH THEO TỰ TÁNH VÔ TÁNH của CHÂN TÁNH -CHÂN NHƯ ( Không thể có TÁNH CỐ ĐỊNH RIÊNG Cho MỘT HIỆN TƯỢNG NÀO )
#- CHẲNG TỪ CHỖ LỖI TẬP KHÍ VỌNG TƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH SANH KHỞI (Chẳng TỰ Tạo Tác NHÂN & DUYÊN)
#- Nên = PHÁP TỰ HIỆN LƯỢNG VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN => TỰ TÁNH CHÂN THẬT CHẲNG CÓ LỖI ( NGUYÊN THANH TỊNH )

@-Khi HÀNH PHÁP TRONG ĐỊNH=> Các CẢNH GIỚI HIỆN LƯỢNG Nơi VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN Mà KHỞI TÂM CHẤP TRƯỚC SÁC ĐỊNH Hay PHỦ NHẬN = ĐÚNG ><SAI ...PHẢI>< LỖI... CÓ >< KHÔNG...v.v... ẤY LÀ TÂM MÊ HOẶC =DO LỖI TẬP KHÍ VỌNG TƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH SANH KHỞI . Nếu KHÔNG TỈNH GIÁC=> NHẬN THỨC RÕ RÀNG Để RỜI LÌA ==> SẼ LÀM NHÂN SANH KHỞI MÊ LẦM TƯƠNG TỤC ==> KHÔNG THOÁT RA KHỎI VÔ MINH HÀNH .
@- TRONG CHÁNH ĐỊNH =>TỰ QUÁN SÉT NƠI TỰ TÂM=KHI TỰ TRỰC NHẬP + TỰ TRỰC GIÁC + TỰ TRỰC KIẾN CÁC HIỆN LƯỢNG TẤT CẢ VỌNG TƯỞNG ==> TẤT CẢ CHÂN THẬT = HIỆN HÀNH NHƯ HUYỄN (Chẳng Thật , Chóng diệt như Điện , Chớp ,MỚI HIỆN LIỀN DIỆT ) =ĐÓ LÀ THỰC NGHĨA CHÂN THẬT CỦA CẢNH GIỚI =NHƯ HUYỄN Do ĐỨC PHẬT THUYẾT .
@- Nếu CÔNG PHU MIÊN MẬT PHÁP PHƯƠNG TIỆN NHƯ HUYỄN => TỰ NƠI TÂM => TỰ TRỰC NHẬP + TỰ TRỰC GIÁC + TỰ TRỰC KIẾN =CẢNH GIỚI NHƯ HUYỄN CHÂN THẬT ==> THÂN & CĂN , NGHIỆP BÁO ==> TỰ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ƯNG Với CÔNG NĂNG + DIỆU DỤNG =NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỀ ...Của TỰ TÁNH CHÂN TÁNH ( NHƯ LAI TẠNG ) Như Trong KINH CHỈ DẪN .

....Phần Tri Kiến Mạn Luận Của An Long Kính Mong Được Các Đạo Hữu Và Thiện Tri Thức Góp Ý,Chỉ Dẫn Và Cùng Thảo Luận..

...Còn Tiếp ....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,696
Điểm tương tác
728
Điểm
113
Đức Phật Giảng Giải PHÁP NHƯ HUYỄN .
KINH LĂNG GIÀ : (Trang 99-Việt dịch : Thích Duy Lực )
..." Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! MÊ HOẶC là HỮU hay VÔ ?
Phật bảo Đại Huệ rằng : PHÁP NHƯ HUYỄN CHẲNG CÓ TƯỚNG CHẤP TRƯỚC.Nếu MÊ HOẶC CÓ TÁNH CHẤP TRƯỚC THÌ CHẲNG THỂ DIỆT. PHÁP DUYÊN KHỞI CỦA TA THUYẾT , ẮT ĐỒNG NHƯ PHÁP DUYÊN SANH CỦA NGOẠI ĐẠO.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! NẾU MÊ HOẶC NHƯ HUYỄN thì PHẢI LÀM NHÂN CHO MÊ HOẶC KHÁC ?
Phật bảo Đại Huệ : CHẲNG PHẢI NHÂN DUYÊN MÊ HOẶC NÊN CHẲNG CÓ LỖI . Đại Huệ ! HUYỄN CHẲNG SANH LỖI, VÌ CHẲNG CÓ VỌNG TƯỞNG .Đại Huệ ! HUYỄN TỪ CHỖ SÁNG KIA SANH KHỞI , CHẲNG TỪ CHỖ LỖI TẬP KHÍ VỌNG TƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH SANH KHỞI CHO NÊN CHẲNG CÓ LỖI .
Đại Huệ ! ẤY LÀ DO TÂM MÊ HOẶC của phàm phu CHẤP TRƯỚC , CHẲNG PHẢI THÁNH HIỀN VẬY .

Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :

THÁNH CHẲNG THẤY MÊ HOẶC ,
TRONG ĐÓ cũng chẳng thật .
TRONG ĐÓ nếu chơn thật ,
Mê hoặc tức chơn thật .
XA LÌA TẤT CẢ MÊ ,
NẾU CÒN CÓ TƯỚNG XANH.
ẤY CŨNG LÀ MÊ HOẶC ,
Bất tịnh như bệnh nhậm .
Lại nữa , Đại Huệ !
ĐÃ NÓI MÊ HOẶC TỨC CHƠN THẬT Thì PHI HUYỄN TỨC NHƯ HUYỄN . CHƠN THỂ CỦA PHI HUYỄN CHẲNG CÓ TƯƠNG TỰ NAY NÓI PHI HUYỄN CHẲNG PHẢI KHÔNG THẤY TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN .
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
-Thế Tôn ! VÌ CHẤP TRƯỚC ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN NÊN NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN Ư ? HOẶC VÌ CHẤP TRƯỚC ĐỦ THỨ TƯỚNG PHI HUYỄN MÀ NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN Ư ? Thế Tôn ! Nếu NHƯ HUYỄN VÀ PHI HUYỄN CÓ TÁNH KHÁC BIỆT ,ẮT PHẢI CÓ TÁNH CHẲNG NHƯ HUYỄN ? Vì MỖI MỖI SẮC TƯỚNG CHẲNG CÓ NHÂN mà HIỆN TƯỚNG NHƯ HUYỄN, THÌ CHẲNG CÓ ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN ĐỂ CHẤP TRƯỚC, CHO CÓ TÁNH TƯƠNG TỰ NHƯ HUYỄN .
Đại Huệ ! CHẲNG PHẢI ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN CHẤP TRƯỚC TƯƠNG TỰ,
NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN . VÌ TẤT CẢ PHÁP CHẲNG THẬT, CHÓNG DIỆT NHƯ ĐIỆN,ẤY LÀ NHƯ HUYỄN .Ví như điện chớp hiện trong sát na , mới hiện liền diệt . TẤT CẢ TÁNH NHƯ THẾ ,ĐỀU CHẲNG THUỘC NƠI HỮU VÀ VÔ , CHỈ DO TỰ TÂM VỌNG TƯỞNG CHẤP CÓ TỰ TƯỚNG ,CỘNG TƯỚNG, NẾU QUÁN SÁT TẤT CẢ TÁNH VÔ TÁNH thì CHẲNG PHẢI SỰ HIỆN SẮC TƯỚNG CHẤP TRƯỚC của phàm phu .
Khi ấy , Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Phi huyễn chẳng thể dụ ,
Thuyết pháp TÁNH NHƯ HUYỄN
CHẲNG THẬT NHƯ ĐIỆN CHỚP.
CHO NÊN NÓI NHƯ HUYỄN ."...
... (Hết Trích )
-------------------
-Theo Thiển Ý Nhận Thức Của An Long Xin Mạn Luận :

#-CẢNH GIỚI = PHÁP NHƯ HUYỄN ==> Là Cảnh Giới Đức Phật CHỈ DẪN CÁC CẢNH GIỚI VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN ==> SANH KHỞI Và DIỄN BIẾN =ĐANG LÀ ...NHƯ THỊ ...NHƯ NHƯ ...=NƠI TỰ TÂM CHÍNH MÌNH =TRONG CHÁNH ĐỊNH CHÂN THẬT .
@- CHÁNH ĐỊNH CHÂN THẬT ==> TIẾP CẬN PHÁP =TẬP TRUNG NHẬN BIẾT Của TẤT CẢ CÁC GIÁC QUAN VỚI NHẬN THỨC =
PHÁP DUYÊN KHỞI =Là TẤT CẢ PHÁP DO TRÙNG TRÙNG DUYÊN TƯƠNG TÁC Của TOÀN ĐỒ PHÁP GIỚI TÁNH TƯƠNG ƯNG , TƯƠNG TÁC ,TƯƠNG THỜI ==>ĐỒNG TÁC ĐỘNG ==>HIỆN HÀNH CHÂN THẬT = NHƯ ĐANG LÀ ..NHƯ THỊ ... NHƯ NHƯ ... Chứ KHÔNG DO MỘT ĐỐI TƯỢNG (Của Ý THỨC VỌNG TƯỞNG ) CHẤP TRƯỚC SÁC ĐỊNH ( PHÁP NHẤN & DUYÊN )CHẲNG TẠO TÁC NHÂN & DUYÊN )= DANH +TÁNH + TƯỚNG =LÀM NHÂN =>TẠO TÁC DUYÊN ( KIẾN LẬP Hay PHỦ ĐỊNH ) =ĐỂ TẠO THÀNH .
# -TRONG CHÁNH ĐỊNH= TẤT CẢ PHÁP ( DO TÂM MÊ HOẶC VỌNG TƯỞNG Nơi CÁC CHÚNG HỮU TÌNH TƯƠNG TÁC +TƯƠNG DUYÊN HIỆN HÀNH ) = >NHƯ HUYỄN CHẲNG CÓ TƯỚNG CHẤP TRƯỚC
#- VÌ NÓ " LÀ MỘT TẬP HỢP VÔ TƯ"=>VÔ NGÃ = ĐANG LÀ...NHƯ THỊ ... NHƯ NHƯ ... (NHƯ NHƯ ...=KHÔNG CÓ TRI GIÁC ) " =>TỰ VẬN HÀNH THEO TỰ TÁNH VÔ TÁNH của CHÂN TÁNH -CHÂN NHƯ ( Không thể có TÁNH CỐ ĐỊNH RIÊNG Cho MỘT HIỆN TƯỢNG NÀO )
#- CHẲNG TỪ CHỖ LỖI TẬP KHÍ VỌNG TƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH SANH KHỞI (Chẳng TỰ Tạo Tác NHÂN & DUYÊN)
#- Nên = PHÁP TỰ HIỆN LƯỢNG VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN => TỰ TÁNH CHÂN THẬT CHẲNG CÓ LỖI ( NGUYÊN THANH TỊNH )

@-Khi HÀNH PHÁP TRONG ĐỊNH=> Các CẢNH GIỚI HIỆN LƯỢNG Nơi VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN Mà KHỞI TÂM CHẤP TRƯỚC SÁC ĐỊNH Hay PHỦ NHẬN = ĐÚNG ><SAI ...PHẢI>< LỖI... CÓ >< KHÔNG...v.v... ẤY LÀ TÂM MÊ HOẶC =DO LỖI TẬP KHÍ VỌNG TƯỞNG CỦA CHÍNH MÌNH SANH KHỞI . Nếu KHÔNG TỈNH GIÁC=> NHẬN THỨC RÕ RÀNG Để RỜI LÌA ==> SẼ LÀM NHÂN SANH KHỞI MÊ LẦM TƯƠNG TỤC ==> KHÔNG THOÁT RA KHỎI VÔ MINH HÀNH .
@- TRONG CHÁNH ĐỊNH =>TỰ QUÁN SÉT NƠI TỰ TÂM=KHI TỰ TRỰC NHẬP + TỰ TRỰC GIÁC + TỰ TRỰC KIẾN CÁC HIỆN LƯỢNG TẤT CẢ VỌNG TƯỞNG ==> TẤT CẢ CHÂN THẬT = HIỆN HÀNH NHƯ HUYỄN (Chẳng Thật , Chóng diệt như Điện , Chớp ,MỚI HIỆN LIỀN DIỆT ) =ĐÓ LÀ THỰC NGHĨA CHÂN THẬT CỦA CẢNH GIỚI =NHƯ HUYỄN Do ĐỨC PHẬT THUYẾT .
@- Nếu CÔNG PHU MIÊN MẬT PHÁP PHƯƠNG TIỆN NHƯ HUYỄN => TỰ NƠI TÂM => TỰ TRỰC NHẬP + TỰ TRỰC GIÁC + TỰ TRỰC KIẾN =CẢNH GIỚI NHƯ HUYỄN CHÂN THẬT ==> THÂN & CĂN , NGHIỆP BÁO ==> TỰ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ƯNG Với CÔNG NĂNG + DIỆU DỤNG =NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỀ ...Của TỰ TÁNH CHÂN TÁNH ( NHƯ LAI TẠNG ) Như Trong KINH CHỈ DẪN .

....Phần Tri Kiến Mạn Luận Của An Long Kính Mong Được Các Đạo Hữu Và Thiện Tri Thức Góp Ý,Chỉ Dẫn Và Cùng Thảo Luận..

...Còn Tiếp ....
Như Huyễn là cảnh giới của Bồ Tát thật hành Bát Nhã, ở tầng tâm thức bên trên tầng nhận thức của Duyên Giác và Thanh Văn; như vậy cũng siêu vượt tầm nhận thức của phàm phu.

Như Huyễn cũng là cảnh giới của Bồ Tát chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn trở lên.

Tuy nhiên, Như Huyễn chưa phải cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật, tịch chiếu, hoàn toàn vắng lặng, Như huyễn cũng không nốt. Nói cách khác cảnh giới Phật là sự viên mãn của cảnh giới Như Huyễn.

Tự Tánh Mình rất vi diệu, mọi sự tu hành dựa vào đó mới thành quả đức viên mãn.
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Như Huyễn là cảnh giới của Bồ Tát thật hành Bát Nhã, ở tầng tâm thức bên trên tầng nhận thức của Duyên Giác và Thanh Văn; như vậy cũng siêu vượt tầm nhận thức của phàm phu.

Như Huyễn cũng là cảnh giới của Bồ Tát chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn trở lên.

Tuy nhiên, Như Huyễn chưa phải cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật, tịch chiếu, hoàn toàn vắng lặng, Như huyễn cũng không nốt. Nói cách khác cảnh giới Phật là sự viên mãn của cảnh giới Như Huyễn.


Tự Tánh Mình rất vi diệu, mọi sự tu hành dựa vào đó mới thành quả đức viên mãn
Trích KINH LĂNG GIÀ : ..." Lại nữa , Đại Huệ ! ĐÃ NÓI MÊ HOẶC TỨC CHƠN THẬT Thì PHI HUYỄN TỨC NHƯ HUYỄN . CHƠN THỂ CỦA PHI HUYỄN CHẲNG CÓ TƯƠNG TỰ NAY NÓI PHI HUYỄN CHẲNG PHẢI KHÔNG THẤY TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN .
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
-Thế Tôn ! VÌ CHẤP TRƯỚC ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN NÊN NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN Ư ? HOẶC VÌ CHẤP TRƯỚC ĐỦ THỨ TƯỚNG PHI HUYỄN MÀ NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN Ư ? Thế Tôn ! Nếu NHƯ HUYỄN VÀ PHI HUYỄN CÓ TÁNH KHÁC BIỆT ,ẮT PHẢI CÓ TÁNH CHẲNG NHƯ HUYỄN ? Vì MỖI MỖI SẮC TƯỚNG CHẲNG CÓ NHÂN mà HIỆN TƯỚNG NHƯ HUYỄN, THÌ CHẲNG CÓ ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN ĐỂ CHẤP TRƯỚC, CHO CÓ TÁNH TƯƠNG TỰ NHƯ HUYỄN .
Đại Huệ ! CHẲNG PHẢI ĐỦ THỨ TƯỚNG HUYỄN CHẤP TRƯỚC TƯƠNG TỰ,
NÓI TẤT CẢ PHÁP NHƯ HUYỄN . VÌ TẤT CẢ PHÁP CHẲNG THẬT, CHÓNG DIỆT NHƯ ĐIỆN,ẤY LÀ NHƯ HUYỄN .Ví như điện chớp hiện trong sát na , mới hiện liền diệt . TẤT CẢ TÁNH NHƯ THẾ ,ĐỀU CHẲNG THUỘC NƠI HỮU VÀ VÔ , CHỈ DO TỰ TÂM VỌNG TƯỞNG CHẤP CÓ TỰ TƯỚNG ,CỘNG TƯỚNG, NẾU QUÁN SÁT TẤT CẢ TÁNH VÔ TÁNH thì CHẲNG PHẢI SỰ HIỆN SẮC TƯỚNG CHẤP TRƯỚC của phàm phu
-Trích KINH KIM CƯƠNG :..." Bạch đức Thế Tôn! không ạ ...cứ như ý con đã hiểu lời Phật nói, thì Phật ở chỗ đức Phật Nhiên Đăng , KHÔNG CÓ PHÁP GÌ ĐƯỢC ĐẠO A -LỐC ĐA-LA TAM -DIỂU TAM -BỒ -ĐỀ cả .
Phật nói : như thế đó ,chính như thế đó ,này ông Tu-Bồ-Đề ! THỰC KHÔNG CÓ PHÁP GÌ KHIẾN CHO NHƯ LAI ĐƯỢC ĐẠO A_ LỐC ĐA-LA TAM DIỂU TAM -BỒ -ĐỀ cả . Này ông Tu -Bồ -Đề ! NẾU CÓ PHÁP GÌ KHIẾN CHO NHƯ LAI ĐƯỢC ĐẠO A -LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM -BỒ -ĐỀ ,THÌ ĐỨC PHẬT NHIÊN ĐĂNG ĐÃ KHÔNG THỤ KÝ CHO TA RẰNG : " SANG ĐỜI SAU NÀY,ÔNG SẼ ĐƯỢC THÀNH PHẬT,HIỆU LÀ THÍCH CA MÂU NI " VÌ THỰC KHÔNG CÓ PHÁP GÌ KHIẾN CHO TA ĐƯỢC ĐẠO A-LỐC ĐA -LA TAM-DIỂU TAM -BỒ -ĐỀ ,NÊN ĐỨC PHẬT NHIÊN ĐĂNG MỚI THỤ KÍ CHO TA MÀ NÓI THẾ NÀY : " SANG ĐỜI SAU NÀY ,ÔNG SẼ THÀNH PHẬT , HIỆU LÀ THÍCH CA MÂU NI "
-Bởi cớ sao thế ? VÌ NHƯ LAI ĐÓ tức là CÁI NGHĨA NHƯ NHƯ CỦA MỌI PHÁP.
Nếu có người nói rằng NHƯ LAI ĐƯỢC ĐẠO A-LỐC ĐA-LA TAM -DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ thì ông Tu-Bồ-Đề này THỰC KHÔNG CÓ PHÁP GÌ KHIẾN CHO PHẬT ĐƯỢC ĐẠO A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ đâu .
-Ông Tu-Bồ-Đè ơi ! CÁI ĐẠO A-LỐC ĐA-LA TAM-DIỂU TAM-BỒ-ĐỀ mà NHƯ LAI ĐÃ ĐƯỢC ĐÓ ,Ở TRONG ĐÓ KHÔNG THỰC CŨNG KHÔNG HƯ."...
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
KHUYẾN CÁO Khi Hành Giả TU HỌC PHÁP NHƯ HUYỄN .
-Trong Trải Nghiệm Tu Học An Long Đã TỪNG LẠC Sang "PHÁP NHƯ HUYỄN " Của NGOẠI ĐẠO ==> Nhưng May Là TRONG TỈNH GIÁC Và TỰ CHỦ ...Nên HIỂU RẤT RÕ
Xin Đăng Một Clip Để Mọi Người Tham Khảo :

Theo Thiển Ý Của An Long = Hành Giả Muốn TU HỌC PHÁP NHƯ HUYỄN CHÁNH THỐNG PHẬT PHÁP ( Hoặc Đang Bị Thụ Động LẠC TRONG PHÁP HUYỄN BIẾN THỂ Đang Gặp RẮC RỐI ) Nên ;
-TỰ QUY Y THẬP PHƯƠNG CHƯ TÔN PHẬT
-TỰ QUY Y THẬP PHƯƠNG CHƯ TÔN PHÁP
-TỰ QUY Y THẬP PHƯƠNG CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG.
...Và ĐỌC , HỌC = KINH ,TẠNG CHÍNH THỐNG PHẬT PHÁP Để CÓ NHẬN THỨC CHÂN CHÍNH và CÁC PHÁP PHƯƠNG TIỆN THIỆN SẢO của CHƯ NHƯ LAI CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC CHỈ DẪN Để THÀNH TỰU (Hoặc THOÁT RA Tình Trạng " HUYỄN " BẤT NHƯ Ý )
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Đức Phật Chỉ Dẫn ; PHÁP VÔ SANH .

KINH LĂNG GIÀ ( Trang 105-Việt dịch : Thích Duy Lực )

-..." Lại nữa, Đại Huệ ! TẤT CẢ PHÁP LÌA NHÂN DUYÊN SỞ TÁC , nghĩa là VÔ SANH. vì CHẲNG CÓ KẺ TÁC, NÊN TẤT CẢ PHÁP VÔ SANH . Đại Huệ ! TẠI SAO TẤT CẢ PHÁP LÌA TỰ TÁNH ? vì LÚC TỰ KHỞI GIÁC QUÁN ,THẤY TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH ,CỘNG TÁNH ĐỀU BẤT KHẢ ĐẮC, nên nói TẤT CẢ PHÁP VÔ SANH .
Tại sao TẤT CẢ PHÁP CHẲNG THỂ ĐEM LẠI ,CHẲNG THỂ ĐEM ĐI ? vì TỰ TƯỚNG ,CỘN TƯỚNG BẤT KHẢ ĐẮC, nên MUỐN ĐEM LẠI KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ ĐEM LẠI, MUỐN ĐEM ĐI KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ ĐEM ĐI, nên nói TẤT CẢ PHÁP LÌA ĐEM LẠI , ĐEM ĐI .
Đại Huệ !
TẠI SAO TẤT CẢ PHÁP CHẲNG DIỆT ? vì CHẲNG CÓ TÁNH TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH , THÌ TẤT CẢ PHÁP BẤT KHẢ ĐẮC , nên TẤT CẢ PHÁP CHẲNG DIỆT . Đại Huệ ! TẠI SAO TẤT CẢ PHÁP VÔ THƯỜNG , vì TƯỚNG SANH KHỞI CHẲNG CÓ TÁNH THƯỜNG , nên nói TẤT CẢ PHÁP VÔ THƯỜNG .
TẠI SAO NÓI TẤT CẢ PHÁP THƯỜNG ? vì TÁNH VÔ SANH CHẲNG CÓ TƯỚNG SANH KHỞI nên VÔ THƯỜNG LÀ THƯỜNG , nên nói TẤT CẢ CÁC PHÁP THƯỜNG .


- VÔ SANH TÁNH NHƯ HUYỄN ( Trang 102 )
..." Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Như Thế Tôn sở thuyết
TẤT CẢ TÁNH VÔ SANH MÀ NHƯ HUYỄN ,
vậy CHẲNG PHẢI PHÁP SỞ THUYẾT CỦA THẾ TÔN TRƯỚC SAU TỰ TRÁI NHAU Ư ? SAO NÓI VÔ SANH TÁNH NHƯ HUYỄN ?
Phật bảo Đại Huệ : CHẲNG PHẢI TA NÓI " VÔ SANH TÁNH NHƯ HUYỄN " CÓ LỖI TRƯỚC SAU TRÁI NHAU . TẠI SAO NÓI SANH MÀ VÔ SANH ? Là dùng để GIÁC HIỆN LƯỢNG CỦA TỰ TÂM , NÓI HỮU PHI HỮU, NGOÀI TÁNH PHI TÁNH LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ HIỆN PHÁP VÔ SANH . CHẲNG PHẢI CÁI THUYẾT CỦA TA CÓ LỖI TRƯỚC SAU TRÁI NHAU .Vì BÁC BỎ CAÍ THUYẾT NHÂN SANH CỦA NGOẠI ĐẠO nên TA THUYẾT TẤT CẢ TÁNH VÔ SANH. Đại Huệ ! Ngoại đạo si mê MUỐN CHO HỮU và VÔ HỮU ĐỀU THẬT vì chẳng biết DO TỰ TÂM VỌNG TƯỞNG CHẤP TRƯỚC ĐỦ THỨ NHÂN DUYÊN MÀ SANH .
-Đại Huệ : Ta dùng cái THUYẾT VÔ SANH để thuyết, VÌ PHÁ CÁI CHẤP HỮU và VÔ. Đại Huệ ! Ta thuyết TÁNH ÂM THANH ( thanh giáo ) là vì đệ tử Ta tạo đủ thứ nghiệp mà nhiếp thọ sanh tử và phá những người chấp VÔ KIẾN ,ĐOẠN KIẾN . Đại Huệ !@ Vì phàm phu ĐỌA ÁC KIẾN HI VỌNG , CHẲNG BIẾT TỰ TÂM HIỆN LƯỢNG , VÌ KHIẾN HỌ LÌA CÁC TƯỚNG TÁNH CỦA TỰ TÁNH , Nên THUYẾT PHÁP NHƯ HUYỄN . Vì PHÁ TƯỚNG CHẤP TRƯỚC DO NHÂN DUYÊN SANH KHỞI CỦA HỌ, nên nói TẤT CẢ PHÁP TƯỚNG TỰ TÁNH NHƯ MỘNG HUYỄN ,LÀ KHIẾN LÌA BỎ ÁC KIẾN HY VỌNG TẤT CẢ PHÁP TỰ VÀ THA . ĐƯỢC THẤY CHỖ NHƯ THẬT, CHẲNG LẬP TÀ LUẬN. Đại Huệ ! CHỖ THẤY TẤT CẢ PHÁP NHƯ THẬT LÀ SIÊU VIỆT TỰ TÂM HIỆN LƯỢNG .

Khi ấy , Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :

VÔ TÁC TÁNH VÔ SANH.
CHẤP TÁNH NHIẾP SANH TỬ .
QUÁN SÁT PHÁP NHƯ HUYỄN,
NƠI TƯỚNG CHẲNG KHỞI VỌNG ."...
(Hết Trích )

-------------
-Theo Thiển Ý Nhận Thức Của An Long Xin Mạn Luận :

-Đức Phật THUYẾT VÔ SANH , VÔ SANH TÁNH NHƯ HUYỄN Là Chỉ ra SỰ KIẾN NHẬN CHÂN THẬT Giúp Mọi Hành Giả NHẬN BIẾT CHÂN THẬT Và ỨNG SỬ CHÂN CHÁNH Khi KHỞI GIÁC QUÁN ( PHÁP HÀNH )=> TỰ NHẬN BIẾT BẰNG TRỰC GIÁC, TRỰC NỘI Các TẤT CẢ HIỆN TRẠNG HIỆN HÀNH ==> HIỆN LƯỢNG Nơi TỰ TÂM HIỆN .==> Và ỨNG SỬ TƯƠNG ƯNG, TƯƠNG THỜI , TƯƠNG DUYÊN ==> CHÂN THỰC NHƯ PHÁP ĐANG LÀ ... NHƯ THỊ ...NHƯ NHƯ ...Mới TƯƠNG ƯNG => VỚI VẬN ĐỘNG CHÂN THẬT CỦA TỰ TÁNH KHÔNG TÁNH NƠI PHÁP GIỚI TÍNH ( VÔ SANH ==> BẤT DIỆT )
@ - TỈNH GIÁC =>RỜI LÌA Các LỖI TẬP QUÁN Của TẬP KHÍ Ý , Ý THỨC VỌNG TƯỞNG CHẤP TÀNG ==> KIẾN CHẤP Vào CÁC CẢNH GIỚI HIỆN LƯỢNG TỰ TÂM HIỆN ==> CHO LÀ THẬT > Hoặc >PHỦ NHẬN...v v...==>Và KHỞI Ý , Ý THỨC VỌNG TƯỞNG của TƯ TƯỞNG ==> KIẾN LẬP CÁC BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG ,TẠO TÁC >>BẢO TỒN ... ==> HY VỌNG ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TỰU CHỨNG ĐẮC Như MONG MUỐN .
@- HÀNH VI TÁC ĐỘNG TẠO TÁC CỦA Ý ,Ý THỨC VỌNG TƯỞNG -TƯ TƯỞNG ==> TÍCH LŨY TĂNG TRƯỞNG = TÀNG THỨC NGÃ CHẤP ==> LÀM ĐỘNG NĂNG =>BIẾN THIÊN VẬN ĐỘNG THANH TỊNH , ĐẦY ĐỦ CHÂN THẬT Của TỰ TÁNH KHÔNG TÁNH Nơi PHÁP GIỚI TÍNH ==> Nên BỊ THỤ ĐỘNG CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG TƯƠNG PHẢN CỦA PHÁP GIỚI TÍNH (Do TỰ TÍNH KHÔNG TÍNH Để BẢO TOÀN SỰ BẤT SANH ==> BẤT DIỆT =TOÀN ĐỒ )==>Là NGUYÊN NHÂN PHÁT SANH NHỮNG RẮC RỐI Và THỤ ĐỘNG Chịu SỰ SAI SỬ Của VÔ MINH HÀNH .
 

An Long

Registered

Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,471
Điểm tương tác
189
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam

-Đức Phật Thuyết : TẤT CẢ PHẬT PHÁP GOM VAÒ :NĂM PHÁP TỰ TÁNH ,HAI THỨ VÔ NGÃ VÀ PHÂN BIỆT TRÍ TƯỚNG Trong KINH LĂNG GIÀ .

KINH LĂNG GIÀ ( Trang 219 - Việt dịch : Thích Duy Lực )

-..." Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn ! Cúi xin vì đại chúng THUYẾT NĂM PHÁP TỰ TÁNH THỨC, HAI THỨ VÔ NGÃ và CỨU CÁNH PHÂN BIỆT TƯỚNG khiến con và các Đại Bồ Tát nơi tất cả Địa thứ lớp tương tục phân biệt pháp này, VÀO TẤT CẢ PHẬT PHÁP Thì đến TỰ GIÁC ĐỊA của NHƯ LAI .
-Phật bảo : Hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ .
- Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Cúi xin thọ giáo .
- Phật bảo Đại Huệ : NAY TA THUYẾT NĂM PHÁP TỰ TÁNH , HAI THỨ VÔ NGÃ và PHÂN BIỆT TRÍ TƯỚNG .
Năm pháp tự tánh là : DANH , TƯỚNG , VỌNG TƯỞNG , CHÁNH TRÍ , NHƯ NHƯ . Nếu người TU HÀNH THEO PHÁP NÀY THÌ VÀO TỰ GIÁC THÁNH TRÍ của NHƯ LAI , LÌA KIẾN CHẤP ĐOẠN THƯỜNG HỮU , VÔ v.v... HIỆN TIỀN TRỤ NƠI CHÁNH ĐỊNH , HIỆN THỌ NƠI PHÁP LẠC. Đại Huệ ! NẾU CHẲNG BIẾT NĂM THỨ TỰ TÁNH THỨC, HAI THỨ VÔ NGÃ và NGOÀI TÁNH TỰ TÂM HIỆN Là PHÀM PHU VỌNG TƯỞNG, CHẲNG PHẢI THÁNH HIỀN .

Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng : Thế Tôn !
THẾ NÀO LÀ SANH KHỞI VỌNG TƯỞNG PHÀM PHU , CHẲNG PHẢI THÁNH HIỀN ?

Phật bảo Đại Huệ : PHÀM PHU CHẤP TRƯỚC DANH TƯỚNG THẾ TỤC , TÙY TÂM LƯU CHUYỂN ., Lúc lưu chuyển thì HIỆN ĐỦ THỨ TƯỚNG MẠO, ĐỌA KIẾN CHẤP NGÃ và NGÃ SỞ, CHẤP TRƯỚC HY VỌNG DIỆU SẮC RỒI THÀNH VÔ TRI , BỊ VÔ TRI CHƯỚNG NGẠI NÊN SANH NHIỄM TRƯỚC.. Đã nhiễm trước thì tham , sân ,si SANH NGHIỆP TÍCH TỤ , ĐÃ TÍCH TỤ THÌ SANH VỌNG TƯỞNG TỰ TRÓI , như con tằm nhả tơ làm kén tự trói vậy . Chúng sanh đọa biển sanh tử , dạo nơi đồng hoang lục đạo như bánh xe xoay chuyển chẳng ngừng . Vì họ ngu si CHẲNG BIẾT TỰ TÂM VỌNG TƯỞNG SANH KHỞI , các tướng sanh ,trụ ,diệt NHƯ HUYỄN HÓA , NHƯ BUI TRẦN LĂNG XĂNG , NHƯ MẶT TRĂNG TRONG NƯỚC, CHẲNG DO TỰ TẠI , THỜI TIẾT , VI TRẦN , THẮNG DIỆU MÀ SANH .
Đại Huệ
- Nói DANH là phàm phu ngu si TÙY THEO DÒNG NƯỚC DANH TƯỚNG SANH KHỞI TẤT CẢ VỌNG TƯỞNG CHẲNG THẬT, ĐẶT RA ĐỦ THỨ TÊN GỌI, Ấy gọi là DANH .
-Nói TƯỚNG là do NHÃN THỨC CHIẾU SOI GỌI LÀ SẮC ; NHĨ ,TỴ, THIỆT , THÂN ,Ý , Ý THỨC PHÂN BIỆT gọi là THANH ,HƯƠNG ,VỊ ,SÚC ,PHÁP . Ấy gọi là TƯỚNG .
-Nói VỌNG TƯỞNG , là GIẢ LẬP NHIỀU DANH để HIỂN THỊ CÁC TƯỚNG, DO VỌNG TƯỞNG SUY NGHĨ VỌNG LẬP CÁC TÊN GỌI : Voi , Ngựa , xe cộ , nam ,nữ v.v... Gọi là VỌNG TƯỞNG .
-Nói CHÁNH TRÍ là TÌM DANH TƯỚNG BẤT KHẢ ĐẮC , cũng như khách đi đường CHẲNG CÓ SỞ TRỤ . CÁC THỨ PHÂN BIỆT CHẲNG SANH , CHẲNG ĐOẠN , CHẲNG THƯỜNG , CHẲNG ĐỌA NƠI TẤT CẢ NGOẠI ĐẠO , THANH VĂN , DUYÊN GIÁC , ấy gọi là CHÁNH TRÍ .
-Lại nữa, Đại Huệ ! Nói NHƯ NHƯ ĐẠI BỒ TÁT DÙNG CHÁNH TRÍ NÀY , CHẲNG LẬP DANH , TƯỚNG , CỦNG CHẲNG PHẢI KHÔNG LẬP DANH TƯỚNG , LÌA BỎ KIẾN LẬP VỚI PHỦ ĐỊNH và NHỊ KIẾN ĐỐI ĐÃI THÌ DANH TƯỚNG CHẲNG SANH , gọi là NHƯ NHƯ .

-Đại Huệ ! Đại Bồ Tát TRỤ NƠI NHƯ NHƯ rồi ĐẮC CẢNH GIỚI VÔ SỞ HỮU, chứng đắc Bò Tát HOAN HỶ ĐỊA . Đắc BỒ TÁT HOAN HỶ ĐỊA rồi LÌA HẲN ÁC KIẾN CỦA TẤT CẢ NGOẠI ĐẠO ,
CHÁNH THỨC TRỤ BẬC XUẤT THẾ GIAN , PHÁP TƯỚNG THUẦN THỤC , PHÂN BIỆT TƯỚNG HUYỄN CỦA TẤT CẢ PHÁP . TỰ GIÁC PHÁP TƯỚNG , LÌA CÁC VỌNG TƯỞNG , THẤY TÁNH CỦA CÁC TƯỚNG KHÁC BIỆT , THỨ LỚP TIẾN LÊN PHÁP VÂN ĐỊA. Giữa lúc đó SỨC TAM MUỘI THẦN THÔNG ĐƯỢC MỞ MANG KHẮP NƠI , CHỨNG ĐẮC NHƯ LAI ĐỊA RỒI, VIÊN CHIẾU HIỂN THỊ ĐỦ THỨ BIẾN HÓA để THÀNH TỰU CHO CHÚNG SANH MÀ CHẲNG TRỤ NƠI CHÚNG SANH , như bóng trăng trong nước NÊN CỨU CÁNH ĐẦY ĐỦ THẬP VÔ TẬN CÚ VÌ MỖI MỖI CHÚNG SANH PHÂN BIỆT THUYẾT PHÁP .
PHÁP THÂN LÌA Ý SỞ TÁC này , gọi là " BỒ TÁT NHẬP NHƯ NHƯ SỞ ĐẮC "

- Phật bảo Đại Huệ :
BA THỨ TỰ TÁNH , TÁM THỨC và HAI THỨ VÔ NGÃ thẩy ĐỀU GOM VÀO NĂM PHÁP .Đại Huệ ! NÓI DANH và TƯỚNG là VỌNG TƯỞNG TỰ TÁNH .
-Đại Huệ ! ! Nếu DỰA THEO VỌNG TƯỞNG SANH TÂM , TÂM PHÁP, GỌI LÀ ĐỒNG THỜI SANH , như ánh sáng Mặt Trời ĐỒNG THỜI CHIẾU SOI MỖI MỖI TƯỚNG SAI BIỆT , do THỨC THỨ SÁU PHÂN BIỆT , THỨC THỨ BẨY CHẤP TRÌ DUYÊN KHỞI LẪN NHAU gọi là DUYÊN KHỞI TỰ TÁNH .
- Đại Huệ ! Nói CHÁNH TRÍ NHƯ NHƯ là TÁNH CHẲNG THỂ HOẠI , gọi là THÀNH TỰ TÁNH .

-Lại nữa Đại Huệ ! VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN TÁM THỨ THỨC KHÁC NHAU , ấy là : TẠNG THỨC ( thức thứ tám ) Ý ( thức thứ bẩy ) Ý THỨC ( thức thứ sáu ) và TIỀN NGŨ THỨC ( nhãn , nhì , tị , thiệt , thân ) Nếu DIỆT HẲN TƯỚNG NGÃ , NGÃ SỞ , NĂNG NHIẾP , SỞ NHIẾP và TẤT CẢ VỌNG TƯỞNG CHẲNG THẬT , thì HAI THỨ VÔ NGÃ SANH KHỞI . cho nên , Đại Huệ ! NÓI NĂM PHÁP NÀY là THANH VĂN , DUYÊN GIÁC , BỒ TÁT , NHƯ LAI , TỰ GIÁC THÁNH TRÍ, CHƯ ĐỊA THỨ LỚP TƯƠNG TỤC , TẤT CẢ PHẬT PHÁP THẨY ĐỀU BAO GỒM TRONG ĐÓ .

- Lại nữa Đại Huệ ! NAY TA TÓM TẮT LẠI NĂM PHÁP : TƯỚNG , DANH , VỌNG TƯỞNG , NHƯ NHƯ và CHÁNH TRÍ . Nghĩa TƯỚNG là xứ sở , hình tướng , sắc tượng v.v...HIỆN RA TƯỚNG KHÁC BIỆT gọi là TƯỚNG . Nghĩa DANH là THEO TƯỚNG ĐẶT TÊN như bình tên là bình ,y áo tên là y ,áo ... CHẲNG PHẢI CÁI KHÁC . gọi là DANH . Nghĩa VỌNG TƯỞNG là giả lập nhiều tên để HIỂN THỊ CÁC TƯỚNG , như phân biệt bình , y, áo v.v... HIỆN TRONG TÂM , TÂM PHÁP gọi là VỌNG TƯỞNG . Nghĩa NHƯ NHƯ là DANH NÀY ,TƯỚNG KIA CHẲNG CÓ TRI GIÁC, NƠI CÁC PHÁP CŨNG CHẲNG THỂ LẦN LƯỢT SANH NHAU, LÌA VỌNG TƯỞNG CHẲNG THẬT , CUỐI CÙNG BẤT KHẢ ĐẮC ấy gọi là NHƯ NHƯ . Nghĩa CHÁNH TRÍ là SỰ QUYẾT ĐỊNH CHÂN THẬT, CỨU CÁNH TỰ TÁNH BẤT KHẢ ĐẮC CHỈ LÀ NHƯ NHƯ .
Ta và Chư Phật TÙY THUẬN CHỖ NHẬP CỦA CHÚNG SANH phổ biến thuyết pháp GIẢ LẬP PHƯƠNG TIỆN , HIỂN BẦY NGHĨA NHƯ THẬT cho họ KHIẾN HỌ THEO ĐÓ ĐI VÀO CHÁNH GIÁC, biết pháp PHI ĐOẠN , PHI THƯỜNG , VỌNG TƯỞNG CHẲNG KHỞI , TÙY THUẬN TỰ GIÁC THÁNH TRÍ. Pháp tướng này TẤT CẢ NGOẠI ĐẠO , THANH VĂN ,DUYÊN GIÁC CHẲNG THỂ ĐẮC, ấy GỌI LÀ CHÁNH TRÍ .
- Đại Huệ ! GỌI CHUNG LÀ NĂM PHÁP. THẬT RA BA THỨ TỰ TÁNH, TÁM THỨC và HAI THỨ VÔ NGÃ , TẤT CẢ PHẬT PHÁP THẨY ĐỀU GOM VÀO TRONG NĂM PHÁP NÀY. Cho nên Đại Huệ ! NÊN THEO PHƯƠNG TIỆN TU HỌC , CŨNG DẬY NGƯỜI KHÁC THEO CHÁNH PHÁP NÀY, CHỚ THEO PHÁP KHÁC .

Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :

-NĂM PHÁP BA TỰ TÁNH ,
-CÙNG VỚI TÁM THỨ THỨC .
- VÀ HAI THỨ VÔ NGÃ ,
- THẨY NHIẾP TRONG ĐẠI THỪA .
-TƯỚNG DANH VÀ VỌNG TƯỞNG ,
-Thuộc về PHÁP THẾ GIAN .
-NHƯ NHƯ Cùng CHÁNH TRÍ ,
-Thuộc pháp XUẤT THẾ GIAN .
-HAI TÁNH CHẲNG THỂ HOẠI ,
- Nên gọi THÀNH TỰ TÁNH ."...

......Hết Trích ...
-

 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên