hoasen

hỗ trợ post nhạc lên diễn đàn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

hoasen

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
68
Điểm tương tác
0
Điểm
6
1. Để post nhạc lên diễn đàn, xin lưu ý cách sau:

- Diễn đàn đã cho phép nhúng mã html để post công cụ nghe nhạc trên diễn đàn

- Để post nhạc, dũng mã html như sau:

<embed name="MediaPlayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://foz.cn/music/gexing/mtw/xj.wma" width="300" height="65" type="application/x-mplayer2" volume="-1" ShowStatusBar="1" AutoStart="1">

trong đó:
+ link trong màu đó chính là link file nhạc. Bạn có thể copy link file nhạc thay thế vào đó

+ auto start= 1 có nghĩa là tự mở, = 0 có nghĩa là phải bấm vào play mới phát âm thanh

- Khi nhúng html vào diễn đàn, lưu ý không được đánh dấu vào phần Vô hiệu HTML cho bài viết này thì mới hiện thị được công cụ

- Nếu bạn không xem được, cần mở phần Lý lịch cá nhân của mình, đánh dấu vào cho phép HTML trong đó
-----------
Lấy thông tin từ đường dẫn : phattuvn.org
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
windows media center

Kính thưa quý vị !.

Sau khi đăng tải lên diễn đàn, quý vị sẽ thấy khung cửa sổ Windows Media Player sẽ hiện ra như sau :

<embed name="MediaPlayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://www.langmai.org/VanNghe/Nhac/ky%2013/aibaoditulakho.wma" width="300" height="65" type="application/x-mplayer2" volume="-1" ShowStatusBar="1" AutoStart="0">
 

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
Video Windows Media Player

Kính thưa quý vị !.

Nếu quý vị nào muốn cho mọi người có thể xem phim Phật Giáo trực tiếp trên diễn đàn, quý vị có thể đưa lập trình này vào diễn đàn.

Lưu ý : Trong đó, quý vị nên đưa đường dẫn file film online vào trong ngôn ngữ Video Windows Media Player này.
<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPlayer1">
<param name="URL" value="http://adidaphat3.homeip.net/Video/Dianguc/Dianguc_BTD_1.wmv" ref>
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="0">
<param name="defaultFrame" value>
<param name="playCount" value="1">
<param name="autoStart" value="0">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value="">
<param name="volume" value="50">
<param name="mute" value="0">
<param name="uiMode" value="full">
<param name="stretchToFit" value="0">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="enableContextMenu" value="-1">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIFilename" value>
<param name="captioningID" value>
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
<param name="_cx" value="6482">
<param name="_cy" value="6350">
</object>
</p>
 

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
Khung cửa sổ Video Windows Media Player

Kính thưa quý vị !.

Sau khi đăng tải ngôn ngữ Video Windows Media Player vào diễn đàn, quý vị sẽ thấy chúng hiện ra khung cửa sổ như sau :
<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPlayer1">
<param name="URL" value="http://adidaphat3.homeip.net/Video/Dianguc/Dianguc_BTD_1.wmv">
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="0">
<param name="defaultFrame">
<param name="playCount" value="1">
<param name="autoStart" value="0">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value="">
<param name="volume" value="50">
<param name="mute" value="0">
<param name="uiMode" value="full">
<param name="stretchToFit" value="0">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="enableContextMenu" value="-1">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle">
<param name="SAMILang">
<param name="SAMIFilename">
<param name="captioningID">
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
<param name="_cx" value="6482">
<param name="_cy" value="6350">
</object>
</p>

Kính chúc quý vị an vui, hạnh phúc !.

Admin
 

minhdao

Cựu Thành Viên Diễn Đàn

Tham gia
14/6/06
Bài viết
65
Điểm tương tác
0
Điểm
6
A Di Đà Phật :)


Cám Ơn! Admin đã để thêm vào chức năng hát Audio và Video.


A Di Đà Phật :)
 

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
Realplayer

Kính chào Minh Đạo !.

Không có gì, đấy là trách nhiệm của Admin hỗ trợ về mặt kỹ thuật của mạng thôi.

Tiếp theo đây, Admin cũng xin giới thiệu ngôn ngữ Realplayer để cho Minh Đao và các thành viên khác tiện bề xử dụng.

Giống như các ngôn ngữ khác, quý vị chỉ cần thay đường dẫn file âm thanh online vào là có thể dùng được

Nếu quý vị muốn cho chúng tự động chạy sau khi mở trang web lên thì quý vị nên sửa đổi số 0 thành số 1 ở : AUTOSTART

<object id="RealAudio1" height="27" width="167" classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11CF-B84B-0020AFBBCCFA">
<param NAME="_ExtentX" value="4419">
<param NAME="_ExtentY" value="714">
<param NAME="AUTOSTART" value="0">
<param NAME="SHUFFLE" value="0">
<param NAME="PREFETCH" value="0">
<param NAME="NOLABELS" value="0">
<param NAME="SRC" ref value="http://www.langmai.org/VanNghe/Nhac/Ky%2010/tinh%20do%20o%20ngay%20day-PTri.wma">
<param NAME="LOOP" value="0">
<param NAME="NUMLOOP" value="0">
<param NAME="CENTER" value="0">
<param NAME="MAINTAINASPECT" value="0">
<param NAME="BACKGROUNDCOLOR" value="#000000">
</object>
 

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
Realplayer

Kính thưa quý vị !.

Sau khi đăng tải lên diễn đàn, chúng sẽ xuất hiện ra như sau :

<object id="RealAudio1" height="27" width="167" classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11CF-B84B-0020AFBBCCFA">
<param NAME="_ExtentX" value="4419">
<param NAME="_ExtentY" value="714">
<param NAME="AUTOSTART" value="0">
<param NAME="SHUFFLE" value="0">
<param NAME="PREFETCH" value="0">
<param NAME="NOLABELS" value="0">
<param NAME="SRC" value="http://www.langmai.org/VanNghe/Nhac/Ky%2010/tinh%20do%20o%20ngay%20day-PTri.wma">
<param NAME="LOOP" value="0">
<param NAME="NUMLOOP" value="0">
<param NAME="CENTER" value="0">
<param NAME="MAINTAINASPECT" value="0">
<param NAME="BACKGROUNDCOLOR" value="#000000">
</object>
 

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
windows Media Player

Kính thưa quý vị !.
Nếu trong khi đăng tải ngôn ngữ Windows Media Player này

<embed name="MediaPlayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://www.adidaphat.net/amnhac/cakhuc/maydoluanhoi/donmunganhdao.mp3" width="300" height="65" type="application/x-mplayer2" volume="-1" ShowStatusBar="1" AutoStart="1">

bị lỗi thì quý vị có thể dùng ngôn ngữ Windows Media Player này thay thế :

<object id="WindowsMediaPlayer1" height="61" width="245" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">
<param NAME="URL" VALUE="http://www.adidaphat.net/amnhac/cakhuc/maydoluanhoi/donmunganhdao.mp3">
<param NAME="rate" VALUE="1">
<param NAME="balance" VALUE="0">
<param NAME="currentPosition" VALUE="0">
<param NAME="defaultFrame" VALUE>
<param NAME="playCount" VALUE="1">
<param NAME="autoStart" VALUE="0">
<param NAME="currentMarker" VALUE="0">
<param NAME="invokeURLs" VALUE="-1">
<param NAME="baseURL" VALUE>
<param NAME="volume" VALUE="50">
<param NAME="mute" VALUE="0">
<param NAME="uiMode" VALUE="full">
<param NAME="stretchToFit" VALUE="0">
<param NAME="windowlessVideo" VALUE="0">
<param NAME="enabled" VALUE="-1">
<param NAME="enableContextMenu" VALUE="-1">
<param NAME="fullScreen" VALUE="0">
<param NAME="SAMIStyle" VALUE>
<param NAME="SAMILang" VALUE>
<param NAME="SAMIFilename" VALUE>
<param NAME="captioningID" VALUE>
<param NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0">
<param NAME="_cx" VALUE="6482">
<param NAME="_cy" VALUE="1614">
</object>
 

Ky Thuat Vien

Registered

Phật tử
Tham gia
22/4/06
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
windows Media Player

Lúc bấy giờ, khung cửa sổ Windows Media Player sẽ xuất hiện như sau :

<object id="WindowsMediaPlayer1" height="61" width="245" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">
<param NAME="URL" VALUE="http://www.adidaphat.net/amnhac/cakhuc/maydoluanhoi/donmunganhdao.mp3">
<param NAME="rate" VALUE="1">
<param NAME="balance" VALUE="0">
<param NAME="currentPosition" VALUE="0">
<param NAME="defaultFrame">
<param NAME="playCount" VALUE="1">
<param NAME="autoStart" VALUE="0">
<param NAME="currentMarker" VALUE="0">
<param NAME="invokeURLs" VALUE="-1">
<param NAME="baseURL">
<param NAME="volume" VALUE="50">
<param NAME="mute" VALUE="0">
<param NAME="uiMode" VALUE="full">
<param NAME="stretchToFit" VALUE="0">
<param NAME="windowlessVideo" VALUE="0">
<param NAME="enabled" VALUE="-1">
<param NAME="enableContextMenu" VALUE="-1">
<param NAME="fullScreen" VALUE="0">
<param NAME="SAMIStyle">
<param NAME="SAMILang">
<param NAME="SAMIFilename">
<param NAME="captioningID">
<param NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0">
<param NAME="_cx" VALUE="6482">
<param NAME="_cy" VALUE="1614">
</object>
 

minhdao

Cựu Thành Viên Diễn Đàn

Tham gia
14/6/06
Bài viết
65
Điểm tương tác
0
Điểm
6
Rắn Báo Oán (phần 1)
<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPlayer1">
<param name="URL" value="http://www.adidaphat.biz/video/ranbaooanphan1.wmv">
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="0">
<param name="defaultFrame">
<param name="playCount" value="1">
<param name="autoStart" value="0">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value="">
<param name="volume" value="80">
<param name="mute" value="0">
<param name="uiMode" value="full">
<param name="stretchToFit" value="1">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="enableContextMenu" value="-1">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle">
<param name="SAMILang">
<param name="SAMIFilename">
<param name="captioningID">
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
<param name="_cx" value="13000">
<param name="_cy" value="11500">
</object>
</p>
 

minhdao

Cựu Thành Viên Diễn Đàn

Tham gia
14/6/06
Bài viết
65
Điểm tương tác
0
Điểm
6
Lưu Ý: Quý Vị đăng Video muốn làm màng Ảnh lớn nên đổi Value như chử màu đỏ ở dưới. Màng Hình sẽ lớn như ở trên. Xem Video cũng thấy thỏa mái hơn.


<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPlayer1">
<param name="URL" value="http://www.adidaphat.biz/video/ranbaooanphan1.wmv">
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="0">
<param name="defaultFrame">
<param name="playCount" value="1">
<param name="autoStart" value="0">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value="">
<param name="volume" value="80">
<param name="mute" value="0">
<param name="uiMode" value="full">
<param name="stretchToFit" value="1">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="enableContextMenu" value="-1">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle">
<param name="SAMILang">
<param name="SAMIFilename">
<param name="captioningID">
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
<param name="_cx" value="13000">
<param name="_cy" value="11500">
</object>
</p>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên