T

Hoàng Tài Thần đoản tụng .

tuebao_manjusri

Registered
Phật tử
Tham gia
28/7/06
Bài viết
14
Điểm tương tác
0
Điểm
1
The Lord of Wealth, Granter of Supreme Accomplishments

Establish the motivation
Main practice:
From emptyness appears a multicolored lotus
Upon which is a sun with a golden-yellow DZAM (on it)
I become golden Dzambhala with a semi-wrathful face
Right hand holding a citron fruit and
Left hand grasping a mongoose emitting a shower of jewels
Wearing a crown of the Five Buddhas
And adorned with a garland of blue utpala-flowers and many jewels and heavenly clothing.
Both feet pressing on the great treasures (such as) ‘Conch-Owner’ and ‘Lotus-Owner’
In my forehead is a white OM
The throat is a red AH
And in the heart is a blue HUNG
From these three syllables shine forth multicolored lights
The gathering of Wisdom-beings and the Empowerment-deities dissolves (into myself)

Visualization during mantra-recitation:
At the heart is a golden-yellow DZAM circled by a golden-yellow mantra garland with light radiating
Making offerings to all Buddhas and Bodhisattvas, gathering back their blessings
Purifying the obscurations of all sentient beings of the Three Realms
Establishing all in the state of Peace and accomplishing all the enlightened-activities
The light returns and dissolves into the mantra-garland and the seed-syllable

OM DZAMBHALA DZALENDRAYE SVĀHĀ

Offerings:

OM VAJRA ARGHAM/ PĀDYAM/ PUSHPE/ DHŪPE/ ĀLOKE/ GANDHE/ NAIVEDYĀ/ SHABDA/ PRATĪCCHA SVĀHĀ

Praise:
Lord of Wealth, owner of precious treasures
Master of many yaksha keepers of wealth
Guardian of the North, Protector Dzambhala
Wealth-deity, granter of supreme accomplishments – I prostrate and praise!

Dedication:
By this virtue, may I swiftly
Attain the state of the Noble Dzambhala
And (may I) establish all beings without exception
In that very same state


This text was composed by Vidyadhara Chökyi Dragpa (Drigung Dharmakirti).
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

tu uyen

Registered
Phật tử
Tham gia
18/7/06
Bài viết
86
Điểm tương tác
0
Điểm
6
TUEBAO

VUI LÒNG DỊCH RA TIẾNG VIỆT GIÙM CHO NHỮNG NGƯỜI " YẾU BÓNG VÍA " ĐỌC VỚI CHỨ !CÁM ƠN :smt022
 

tuebao_manjusri

Registered
Phật tử
Tham gia
28/7/06
Bài viết
14
Điểm tương tác
0
Điểm
1
tu uyen tran đã viết:
TUEBAO

VUI LÒNG DỊCH RA TIẾNG VIỆT GIÙM CHO NHỮNG NGƯỜI " YẾU BÓNG VÍA " ĐỌC VỚI CHỨ !CÁM ƠN :smt022
Oh , sure . Hahahaha
Thân ái
:smt033
 

tu uyen

Registered
Phật tử
Tham gia
18/7/06
Bài viết
86
Điểm tương tác
0
Điểm
6
sure ?

cười vui nhỉ !?

sure ? :smt018
 
5

5thanhcuchi

Guest
happy

thank you
toi doc tung va da hieu duoc than chu da cam ung
that linh nghiem
cam on mantrala
quy gia thay
neu ai khong hieu cu doc len se nghe am ba cam ung o tran o co hong o tim
 

tuebao_manjusri

Registered
Phật tử
Tham gia
28/7/06
Bài viết
14
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Re: happy

5thanhcuchi đã viết:
thank you
toi doc tung va da hieu duoc than chu da cam ung
that linh nghiem
cam on mantrala
quy gia thay
neu ai khong hieu cu doc len se nghe am ba cam ung o tran o co hong o tim
Hahahaha
Chẳng đến nỗi quá vô vị .
Đến đâu cũng được , có đi là quý , chỉ sợ ngồi một chỗ miệng nói lành mà lòng chẳng lành , cũng chẳng bao giờ đến đích . Mình tự hại mình mà kéo lây qua người .
Như Tổ Đạt Ma trong Huyết Mạch Luận có nói , chẳng kiến Tánh dù tụng Kinh , niệm Phật , giữ Giới , Thiền Định , thuyết pháp hằng sa ..v..v... thảy đều vô ích .
Nhưng đó là hàng thượng căn ở đời Chánh Pháp . Ở nơi chúng ta , cốt cán là thành tâm . Đó đã là điều quý .
Theo như một trong những văn bản nơi TB đọc và dịch , nói rằng :
Dzambhala đã hiện hữu trong vô số kiếp . Trong một tiền kiếp của Phật , Ngài chỉ là một gã đốn củi nghèo nàn . Ngài thực hành về thần chú Dzambhla , như một kết quả , Ngài trở thành một vị vua đầy quyền lực và giàu có .
Lúc ấy , với nhiều phương tiện trong tay , Ngài hành pháp Bố Thí Ba La Mật và đạt đến viên mãn pháp này . Ngài đắc quả Sơ Địa .
Do đó , Dzambhla , dù rằng là Bổn Tôn Tài Bảo Thịnh Vượng , nhưng được xem là Cha Mẹ Chư Phật , tượng trưng cho hạnh Bố Thí Ba La Mật của Chư Phật .
Dzambhla được Phật phú chúc vào thời gian sau khi Ngài nhập Niết Bàn , thường qua lại trong các cõi , ủng hộ chúng sinh tăng trưởng hạnh phúc thịnh vượng và hộ pháp .
Bản văn trên là một đoản tụng , có thể dành để gieo nhân duyên cho người thành tâm , chân thật thâm tín Phật Pháp .
Đi đến sự tăng trưởng hạnh phúc trong vật chất cùng tinh thần là con đường hướng thượng !
Tu là hạnh phúc với Trung Đạo , chớ chẳng phải gò ép xác thân , rồi bị xiềng trói trong một ảo kiến tự ngã vi tế !
Thân ái .
ps : nếu bạn 5thanhcuchi hay ai đó thích các pháp về Tài Bảo Tăng Ích . TB có thể hướng dẫn đến những bậc A Xà Lê , Kim Cang Sư sở hữu những pháp này .
 
5

5thanhcuchi

Guest
xin

xin cho biết các bậc kim cang thượng sư . . . để được học hỏi và được tiến tu chánh pháp
quý hoá thay
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên