khi nào tu viên mãn ?

5

5thanhcuchi

Guest
khi nào thành bồ tát
phát đại nguyện tu hành
khi nào thành Phật ngay
là lúc đó viên mãn
khi nào tu viên mãn
bây giờ và tại đây
các vị phật cứu độ
tất cả các chúng sanh
 

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên