5

khi nào tu viên mãn ?

  • Thread starter 5thanhcuchi
  • Ngày bắt đầu
5

5thanhcuchi

Guest

khi nào thành bồ tát
phát đại nguyện tu hành
khi nào thành Phật ngay
là lúc đó viên mãn
khi nào tu viên mãn
bây giờ và tại đây
các vị phật cứu độ
tất cả các chúng sanh
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên