Làm sao BIẾT chúng ta đã là Phật???

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,737
Điểm tương tác
630
Điểm
113
Đức-Phật là người "DỨT hết DUYÊN?????"

Đức-Phật KHÔNG PHẢI người "DỨT hết DUYÊN!"
Đức-Phật chỉ là DUYÊN KHỞI cho Phật Giáo ở dưới trái đất này.!

Người "DỨT hết DUYÊN!" chỉ là người TỈNH THỨC hết MÊ.....!
kakakaka, chấp không.
Đức Phật từng nói: Ta hôm nay nói nhập diệt nhưng thật ra chẳng có nhập diệt,....
Trong nhiều Kinh, chư Phật quá khứ xa xôi vẫn thị hiện ứng hiện cái tâm mong cầu của chúng sanh.

Cho nên bạn thấy "Phật dứt hết các duyên" là chấp đoạn diệt, rơi vào vô kí không.


Uổng cho bạn học Phật bấy lâu nay nhưng hạt giống Phật vẫn chưa nảy mầm được.
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
562
Điểm tương tác
337
Điểm
63
Phật là người BẢN LAI VÔ SỰ!

VÔ SỰ là Phật.


Tại sao chúng ta BẢN LAI VÔ SỰ lại phải SANH TỬ LUÂN HỒI???
Xin mời.....

Câu hỏi này hay đấy, nếu hiểu được thì Vo Minh sẽ không còn vô minh nữa.

Thắc mắc này hay được nêu ra, do người hỏi không hiểu được 'nghĩa' của kinh sách mà chỉ nắm bắt 'ngữ' của kinh sách. Câu hỏi theo cách nói duy tâm có thể trình bày lại cho những người mới tìm hiểu Phật pháp và theo duy vật để hiểu cho đúng:

- Tại sao bản chất vốn không là gì cả lại phải sanh sôi ra vạn vật?
(Ý muốn hỏi tại sao từ Không Có Gì Cả mà lại thành ra Có Tất Cả)

Thật ra Chân Không của pg không phải là Hư Không. Hư Không (không có gì cả) là khái niệm của tư duy con người đối lập với Có (có gì đó), tức là sự đối đãi của Vô và Hữu. Nó giống như Chân không lượng tử trong vật lý. Vì nguyên lý bất định Heisenberg nên không thể có hư vô (vì đã xác định năng lượng và vận tốc bằng 0) nên chân không luôn sinh ra các cặp hạt và phản hạt ảo, sau đó chúng hủy nhau để trở về chân không. Có giả thiết nói rằng từ hạt ảo tạo sinh ra vũ trụ. Trong kinh Bát nhã ba la mật đa có câu: Các vật sinh ra đều trống rỗng, vì trống rỗng nên các vật được sinh ra. Như vậy hạt ảo là hình thức biểu hiện của chân không. Giống như hai mặt của một đồng tiền, nhìn hình thức tưởng là hai thứ khác nhau nhưng cùng là một.

Trước đây doccoden từng dùng ví dụ về một cuốn sách. Nội dung của nó được trình bày qua những trang giấy của cuốn sách. Đọc từng con chữ trên cuốn sách ta sẽ biết được nội dung của nó. Nội dung tuy khác với biểu hiện, nhưng nó không nằm ngoài (độc lập). Nếu đốt cuốn sách đi thì nội dung cũng không còn. Cứ ví nội dung cuốn sách là bản thể vô sanh của các pháp, còn những trang giấy trình bày cho ta đọc là biểu hiện sanh diệt luân hồi của các pháp, từ đó phải hiểu Sanh Tử là sự hiển bày của (bản chất) Vô Sanh và chúng tuy khác nhau nhưng không thể tách rời nhau (không phải là hai, nhưng không phải một). Đừng hiểu sai rằng có cái (thế giới, cảnh giới) Vô Sanh Bất Diệt nào đó ở ngoài cái (thế giới, cảnh giới) Sanh Tử Luân Hồi. Hoa Nghiêm Tông dùng từ 'Lý' để nói về Vô Sanh, dùng từ 'Sự' để nói về Sanh Tử, từ đó có cụm từ 'Lý Sự viên dung' để ám chỉ chúng tuy khác nhau nhưng không thể tách rời nhau. Do tư duy con người là nhị nguyên nên phải giảng giải theo ngôn ngữ nhị nguyên, trong khi cái hướng đến là phi nhị nguyên nên dễ bị hiểu lầm.

Người đời do hiểu sai về Phật giáo nên thường có những thắc mắc sai. Vachagotta từng hỏi Đức Phật những câu ‘vô nghĩa’ mà ngài im lặng không trả lời. Những câu hỏi đó chia thành 3 nhóm câu, chẳng hạn câu cuối ‘Phật sau khi chết là còn hay mất?’. Nếu trả lời ‘còn’ là theo quan điểm thường kiến, trả lời ‘mất’ là theo quan điểm đoạn kiến. Sở dĩ phàm phu chấp thường và chấp đoạn là do chấp ngã mà ra. Tinh hoa của Phật pháp là vô ngã. Một khi đã thấu hiểu vô ngã thì sẽ không còn thắc mắc những câu hỏi ‘vô nghĩa’ như vậy nữa, vì câu hỏi dẫn đến những cách trả lời đều sai.
 
Last edited:

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Câu hỏi này hay đấy, nếu hiểu được thì Vo Minh sẽ không còn vô minh nữa.

Thắc mắc này hay được nêu ra, do người hỏi không hiểu được 'nghĩa' của kinh sách mà chỉ nắm bắt 'ngữ' của kinh sách. Câu hỏi theo cách nói duy tâm có thể trình bày lại cho những người mới tìm hiểu Phật pháp và theo duy vật để hiểu cho đúng:

- Tại sao bản chất vốn không là gì cả lại phải sanh sôi ra vạn vật?
(Ý muốn hỏi tại sao từ Không Có Gì Cả mà lại thành ra Có Tất Cả)

Thật ra Chân Không của pg không phải là Hư Không. Hư Không (không có gì cả) là khái niệm của tư duy con người đối lập với Có (có gì đó), tức là sự đối đãi của Vô và Hữu. Nó giống như Chân không lượng tử trong vật lý. Vì nguyên lý bất định Heisenberg nên không thể có hư vô (vì đã xác định năng lượng và vận tốc bằng 0) nên chân không luôn sinh ra các cặp hạt và phản hạt ảo, sau đó chúng hủy nhau để trở về chân không. Có giả thiết nói rằng từ hạt ảo tạo sinh ra vũ trụ. Trong kinh Bát nhã ba la mật đa có câu: Các vật sinh ra đều trống rỗng, vì trống rỗng nên các vật được sinh ra. Như vậy hạt ảo là hình thức biểu hiện của chân không. Giống như hai mặt của một đồng tiền, nhìn hình thức tưởng là hai thứ khác nhau nhưng cùng là một.

Trước đây doccoden từng dùng ví dụ về một cuốn sách. Nội dung của nó được trình bày qua những trang giấy của cuốn sách. Đọc từng con chữ trên cuốn sách ta sẽ biết được nội dung của nó. Nội dung tuy khác với biểu hiện, nhưng nó không nằm ngoài (độc lập). Nếu đốt cuốn sách đi thì nội dung cũng không còn. Cứ ví nội dung cuốn sách là bản thể vô sanh của các pháp, còn những trang giấy trình bày cho ta đọc là biểu hiện sanh diệt luân hồi của các pháp, từ đó phải hiểu Sanh Tử là sự hiển bày của (bản chất) Vô Sanh và chúng tuy khác nhau nhưng không thể tách rời nhau (không phải là hai, nhưng không phải một). Đừng hiểu sai rằng có cái (thế giới, cảnh giới) Vô Sanh Bất Diệt nào đó ở ngoài cái (thế giới, cảnh giới) Sanh Tử Luân Hồi. Hoa Nghiêm Tông dùng từ 'Lý' để nói về Vô Sanh, dùng từ 'Sự' để nói về Sanh Tử, từ đó có cụm từ 'Lý Sự viên dung' để ám chỉ chúng tuy khác nhau nhưng không thể tách rời nhau. Do tư duy con người là nhị nguyên nên phải giảng giải theo ngôn ngữ nhị nguyên, trong khi cái hướng đến là phi nhị nguyên nên dễ bị hiểu lầm.

Người đời do hiểu sai về Phật giáo nên thường có những thắc mắc sai. Vachagotta từng hỏi Đức Phật những câu ‘vô nghĩa’ mà ngài im lặng không trả lời. Những câu hỏi đó chia thành 3 nhóm câu, chẳng hạn câu cuối ‘Phật sau khi chết là còn hay mất?’. Nếu trả lời ‘còn’ là theo quan điểm thường kiến, trả lời ‘mất’ là theo quan điểm đoạn kiến. Sở dĩ phàm phu chấp thường và chấp đoạn là do chấp ngã mà ra. Tinh hoa của Phật pháp là vô ngã. Một khi đã thấu hiểu vô ngã thì sẽ không còn thắc mắc những câu hỏi ‘vô nghĩa’ như vậy nữa, vì câu hỏi dẫn đến những cách trả lời đều sai.

Câu hỏi chính xác là:
Tại sao doccoden BẢN LAI VÔ SỰ lại phải SANH TỬ LUÂN HỒI???

Nhân loại đang chấp thủ ngã và ngã sở (Ta, của ta) để chìm sâu vào SANH TỬ thì Đức Phật nói lên tiếng nói VÔ NGÃ (không phải ta, không phải của ta).

Đức-Phật KHÔNG PHẢI Đức-Phật! Lời Đức-Phật KHÔNG PHẢI của Đức-Phật.!

Chắc chắn doccoden DỐT NÁT CHỮ NGHĨA mới nói: "thấu hiểu vô ngã????.!"
Vạn vật VÔ NGÃ thì "CÓ cái ĐẾCH gì là cái gì doccoden???......thấu hiểu vô ngã????.!"


Khi Thế Tôn giảng về Duyên khởi, Tôn giả Moliya Phagguna hỏi: "Bạch Thế Tôn, ai cảm xúc? Ai thọ? Ai khát ái? Ai chấp thủ? (Tương Ưng Bộ kinh II, tr. 15-16).

Đức Phật dạy: "Như Lai chỉ dạy xúc, thọ, ái, thủ..., chớ không dạy người nào xúc, thọ, ái, thủ..., nên câu hỏi của Tôn giả không phù hợp với định lý Duyên khởi. Câu hỏi phù hợp là: "Do duyên gì, xúc sinh? Thọ sinh? v.v..." (Tương Ưng II, tr.16).

Nếu là Vô ngã thì ai tu? Ai chứng đắc? Ai luân hồi?

Các câu hỏi này tương tự như câu hỏi của Moliya Phagguna bạch hỏi Thế Tôn. Câu trả lời đã có: Câu hỏi không phù hợp với sự thật Duyên khởi! (Vô minh chính là nội dung thấy có cái "Ai", cái ngã hiện hữu. Giải thoát là giải thoát khỏi tham ái, chấp thủ ngã ấy).​
Vo Minh vốn KHÔNG BIẾT Vô Minh thì còn SANH TỬ dài dài.!
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
562
Điểm tương tác
337
Điểm
63
Cu Vô Minh không phân biệt được chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Anh lấy kiến thức khoa học phổ thông làm ví dụ cho dễ hiểu nhé:

1. Cơm ăn được còn cứt thì không ăn được.
2. Vạn vật đều do các nguyên tử hợp thành.

Theo đó thì thấy 1. là chân lý tương đối còn 2. là chân lý tuyệt đối. Nếu y theo chân lý tuyệt đối thì cu Vô Minh cho rằng vì cơm và cứt đều do các nguyên tử giống nhau hợp thành nên có thể ăn cứt thay cơm, vậy có đúng không?

Trong Phật giáo cũng vậy, dùng chân lý tương đối như cái thang để leo lên chân lý tuyệt đối. Cái thang là phương tiện để đạt được mục đích. Mọi kinh sách PG đều là phương tiện (ví như chiếc bè, ngón tay chỉ trăng). Cu Vô Minh cũng như hầu hết phật tử cứ hay nhận lầm phương tiện là cứu cánh, xem đó là chân lý tuyệt đối.

Bởi vậy nên các thánh nhân mới cảnh báo: “Được cá quên nôm, được ý quên lời”, “Y nghĩa bất y ngữ”, “Biết thì không nói, nói thì không biết”, “Hễ mở miệng ra nói là sai rồi”...

Anh doccoden nói có sai đâu, do mấy cu đọc kinh chỉ biết ngữ mà không liễu nghĩa, trong khi kinh sách đã cảnh báo là phải ‘y nghĩa bất y ngữ’. Cu Tèo (khuclunglinh) hồi xưa chỉ dốt chứ không khùng, từ khi bị tẩu hỏa nhập ma thì nói như thằng điên, thỉnh thoảng lôi mấy câu của thánh nhân ra để ‘khè’ lính mới cho ra vẻ mình là người ngộ đạo. Nhưng anh thấy cu Tèo vẫn ngu đần như thuở nào. Cu Vô Minh cũng tưng tửng, dùng câu chữ thánh nhân mà lấy đó làm tâm đắc lắm. Những người như mấy cu người ta gọi là ‘nhai lại đờm dãi của thánh nhân’. Vì sao? Vì những gì thánh nhân nói đều là đờm dãi cả, họ biết vậy nhưng phải gượng nói, tức là mượn cái ngôn ngữ làm phương tiện để chỉ bày. Khổ nỗi ngôn ngữ là biểu hiện của tư duy nhị nguyên nên không thể nói đúng chân lý tuyệt đối.

Chẳng hạn nói vô ngã là tương đối chứ có đúng theo chân lý tuyệt đối đâu. Vì do chấp ngã nên nói vô ngã để phá chấp, chứ bản lai vốn đâu có hữu ngã hay vô ngã. Cu Vô Minh nhai lại đờm rãi của mấy tổ Thiền Tông mà rằng ‘bản lai vốn vô sự’. Bản lai không phải là vô sự! Chỉ vì để nói đến tính chất ngược lại của cảnh giới hữu sự trong sanh diệt luân hồi nên mới nói là ‘vô sự’, chứ hữu sự với vô sự chỉ là đối đãi nhau trong khi bản lai không có đối đãi. Ví dụ như một người uống rượu bị say, sau đó không còn say nữa mới nói là tỉnh (hết say). Nhưng tự tánh bản lai vốn không uống rượu thì làm gì có say với tỉnh. Bởi vậy khi nghe nói 'bản lai vốn thanh tịnh' cũng đừng tưởng là thật nhé cu Vô Minh, vì dùng từ 'tịnh' để ý nói nó không có 'động', nó ngược lại với thế giới sanh diệt này.

Tóm lại khi cu Vô Minh đọc kinh sách thì phải hiểu nó là phương tiện để phá chấp, giúp ta liễu ngộ chân lý, luôn nhớ tới lời cảnh báo ‘y nghĩa bất y ngữ’. Chẳng hạn Bồ Đề Đạt Ma, người sáng lập Thiền Tông đã viết trong kinh Lăng Già những câu như: “Không có Phật, Niết Bàn. Không có Niết Bàn, Phật. Lìa có và không có. Tất cả thảy đều lìa.” là ngài nói theo chân lý tuyệt đối. Cũng giống như trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói không có vô minh hay giác ngộ, người chứng đắc...

Cu Vô Minh nghe vậy rồi cho rằng thôi khỏi tu học làm gì nữa, có đúng không? Anh sợ có ngày cu Vô Minh bị tẩu hỏa, ăn cứt thay cơm vì theo chân lý tuyệt đối thì cứt với cơm đều do các nguyên tử hợp thành nên như nhau cả mà.
 
Last edited:

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cu Vô Minh không phân biệt được chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Anh lấy kiến thức khoa học phổ thông làm ví dụ cho dễ hiểu nhé:

1. Cơm ăn được còn cứt thì không ăn được.
2. Vạn vật đều do các nguyên tử hợp thành.

Theo đó thì thấy 1. là chân lý tương đối còn 2. là chân lý tuyệt đối. Nếu y theo chân lý tuyệt đối thì cu Vô Minh cho rằng vì cơm và cứt đều do các nguyên tử giống nhau hợp thành nên có thể ăn cứt thay cơm, vậy có đúng không?

Trong Phật giáo cũng vậy, dùng chân lý tương đối như cái thang để leo lên chân lý tuyệt đối. Cái thang là phương tiện để đạt được mục đích. Mọi kinh sách PG đều là phương tiện (ví như chiếc bè, ngón tay chỉ trăng). Cu Vô Minh cũng như hầu hết phật tử cứ hay nhận lầm phương tiện là cứu cánh, xem đó là chân lý tuyệt đối.

Bởi vậy nên các thánh nhân mới cảnh báo: “Được cá quên nôm, được ý quên lời”, “Y nghĩa bất y ngữ”, “Biết thì không nói, nói thì không biết”, “Hễ mở miệng ra nói là sai rồi”...

Anh doccoden nói có sai đâu, do mấy cu đọc kinh chỉ biết ngữ mà không liễu nghĩa, trong khi kinh sách đã cảnh báo là phải ‘y nghĩa bất y ngữ’. Cu Tèo (khuclunglinh) hồi xưa chỉ dốt chứ không khùng, từ khi bị tẩu hỏa nhập ma thì nói như thằng điên, thỉnh thoảng lôi mấy câu của thánh nhân ra để ‘khè’ lính mới cho ra vẻ mình là người ngộ đạo. Nhưng anh thấy cu Tèo vẫn ngu đần như thuở nào. Cu Vô Minh cũng tưng tửng, dùng câu chữ thánh nhân mà lấy đó làm tâm đắc lắm. Những người như mấy cu người ta gọi là ‘nhai lại đờm dãi của thánh nhân’. Vì sao? Vì những gì thánh nhân nói đều là đờm dãi cả, họ biết vậy nhưng phải gượng nói, tức là mượn cái ngôn ngữ làm phương tiện để chỉ bày. Khổ nỗi ngôn ngữ là biểu hiện của tư duy nhị nguyên nên không thể nói đúng chân lý tuyệt đối.

Chẳng hạn nói vô ngã là tương đối chứ có đúng theo chân lý tuyệt đối đâu. Vì do chấp ngã nên nói vô ngã để phá chấp, chứ bản lai vốn đâu có hữu ngã hay vô ngã. Cu Vô Minh nhai lại đờm rãi của mấy tổ Thiền Tông mà rằng ‘bản lai vốn vô sự’. Bản lai không phải là vô sự! Chỉ vì để nói đến tính chất ngược lại của cảnh giới hữu sự trong sanh diệt luân hồi nên mới nói là ‘vô sự’, chứ hữu sự với vô sự chỉ là đối đãi nhau trong khi bản lai không có đối đãi. Ví dụ như một người uống rượu bị say, sau đó không còn say nữa mới nói là tỉnh (hết say). Nhưng tự tánh bản lai vốn không uống rượu thì làm gì có say với tỉnh. Bởi vậy khi nghe nói 'bản lai vốn thanh tịnh' cũng đừng tưởng là thật nhé cu Vô Minh, vì dùng từ 'tịnh' để ý nói nó không có 'động', nó ngược lại với thế giới sanh diệt này.

Tóm lại khi cu Vô Minh đọc kinh sách thì phải hiểu nó là phương tiện để phá chấp, giúp ta liễu ngộ chân lý, luôn nhớ tới lời cảnh báo ‘y nghĩa bất y ngữ’. Chẳng hạn Bồ Đề Đạt Ma, người sáng lập Thiền Tông đã viết trong kinh Lăng Già những câu như: “Không có Phật, Niết Bàn. Không có Niết Bàn, Phật. Lìa có và không có. Tất cả thảy đều lìa.” là ngài nói theo chân lý tuyệt đối. Cũng giống như trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói không có vô minh hay giác ngộ, người chứng đắc...

Cu Vô Minh nghe vậy rồi cho rằng thôi khỏi tu học làm gì nữa, có đúng không? Anh sợ có ngày cu Vô Minh bị tẩu hỏa, ăn cứt thay cơm vì theo chân lý tuyệt đối thì cứt với cơm đều do các nguyên tử hợp thành nên như nhau cả mà.
Thấu hiểu VÔ NGÃ kiểu cu đen.!

[IDIOT smile]xxxxxxx......xxxxxxxxxx.......xxxxxxxxxxxx
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè "Thấu hiểu VÔ NGÃ?????"

CÓ một thằng cu den (doccoden) KHOE KHOANG KHOÁC LÁC cho là "Thấu hiểu VÔ NGÃ?????"

Cu đen "Thấu hiểu VÔ NGÃ?????" nghĩa là cu đen THẤY cu đen: "CÓ cái NGÃ TO ĐÙNG như đống cứt voi.!"

Đức-Phật KHÔNG PHẢI Đức-Phật! Lời Đức-Phật KHÔNG PHẢI của Đức-Phật.!

Chắc chắn doccoden DỐT NÁT CHỮ NGHĨA mới nói: "thấu hiểu vô ngã????.!"
Vạn vật VÔ NGÃ thì "CÓ cái ĐẾCH gì là cái gì doccoden???......thấu hiểu vô ngã????.!"

Cu đen lang thang từ diễn đàn nào cũng KHOE KHOANG KHOÁC LÁC được mấy câu Copy&Paste:

CÓ cái này thì mới CÓ cái kia???

Vậy mà cu đen cả đời DỐT NÁT CHỮ NGHĨA:

ĐẾCH biết Lý DuyênKhởi là:
"PHẢI CÓ cái ĐẾCH GÌ là???? Thì mới CÓ cái ĐẾCH gì là cu đen trong diễn đàn này nói TÀO LAO.!
"KHÔNG CÓ ĐẾCH GÌ là???? Thì CÓ cái ĐẾCH gì là cu đen trong diễn đàn này nói TÀO LAO.!"

TỪ???? LỖ nào?????? Mà CÓ cái NGÃ cu đen doccoden vậy ta????NGU dễ tè VÔ NGÃ tu Phệt trong diễn đàn này NGÃ MẠN thấy cũng muốn té đái.

[IDIOT smile]xxxxxxxx.......xxxxxxx......xxxxxxxxxx...xxxx
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè: "Cái ĐẾCH gì cũng BIẾT???"

NHƯNG!!!!!! LẠI ĐẾCH BIẾT????
TỪ???? LỖ NẺ nào mà CÓ mấy thằng NGU dễ tè trong cõi đời này??????


Với lại:
TỪ đâu mà CÓ Đức-Phật????????
CÓ Đức Phật thì mới CÓ Phật Giáo phải không ta??????
KHÔNG CÓ Đức Phật thì KHÔNG CÓ Phật Giáo phải không ta???


Mấy thằng NGU dễ tè này đang ăn CÁM LỢN cho là:

"CÓ Đức Phật trong kinh???? Ấn Độ giáo???????"

[IDIOT smile]xxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxxxx......xxxxxxx
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè THẤU HIỂU Phật Pháp?????

Phật Pháp là Đức-Phật???


Nên thằng NGU dễ tè nào ĐỤNG CHẠM tới Phật Pháp CỦA thằng NGU dễ tè nào cũng BỊ chửi là Vô Minh?????

Phật tử NGU khác Vô Minh?????
[IDIOT smile]xxxx...xxxxxx....xxxxxxxxxxx....xxxxxxxx
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè "TÔN SƯ TRỌNG Đạo????"

Đức Phật nói "TỰ THẮP ĐUỐC!


Mấy thằng NGU dễ tè vào đây "TÔN SƯ TRỌNG Đạo????".....

[IDIOT smile]xxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxx.......xxxxxxx
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè "THẢO LUẬN Phật Pháp theo kiểu NGU dễ tè.!"

CÓ một thằng NGU dễ tè nói: Phật BẢN LAI VÔ SỰ ! Sao lại phải SANH TỬ LUÂN HỒI????

CÓ một thằng NGU dễ tè cu đen doccoden ĐẾCH BIẾT cái ĐẾCH gì VÔ NGÃ nói VÔ NGÃ như thằng NGU BỀN DỐT LÂU GS001 VÔ NGÃ ở ViệtFun NÓI VÔ NGÃ vừa DAI, vừa DÀI, vừa DỎM ?????
Thằng NGU dễ tè cu đen doccoden ĐẾCH BIẾT cái ĐẾCH gì CHÂN LÝ Phật Pháp còn nói thêm về CHÂN LÝ Phật Pháp theo DẠNG khoa học phổ thông????

CÓ một thằng NGU dễ tè CHỨNG KIẾN:
"CÓ một thằng NGU dễ tè cả đời NIỆM Phật lúc CẬN TỬ...ĐAU ĐỚN đến ỨA NƯỚC MẮT mà CHẾT?????"

CÓ một thằng vnbn NGU dễ tè ĐẾCH BIẾT phệt a di đà mà cũng đang NIỆM Phệt a di đà nói:
CHỈ CÓ thằng NGU dễ tè....gì.....gì...đó....đó....NGU.cả đời NIỆM Phật lúc CẬN TỬ...PHẢI ĐAU ĐỚN đến ỨA NƯỚC MẮT mà CHẾT mà thôi?????"
Thằng vnbn NGU dễ tè ĐẾCH BIẾT phệt a di đà mà cũng đang NIỆM Phệt a di đà còn nói CHẮC như ăn CÁM LỢN: Mấy thằng TU Phật nào lúc CẬN TỬ...... CŨNG???..ĐAU ĐỚN đến ỨA NƯỚC MẮT mà CHẾT mà thôi?????"

"Xem ra THẢO LUẬN Phật Pháp theo kiểu NGU dễ tè] ở dưới trái đất......NGU té đái????!"

CHÂN LÝ Phật Pháp ở dưới trái đất nhiều như CÁM LỢN????
Ăn vào DỄ THẤU HIỂU??????

[IDIOT smile]xxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxx.......xxxxxxx
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
562
Điểm tương tác
337
Điểm
63
À ha, cu Vô Minh nhắc tới cu Tí (GS001) và với cách nói điên khùng dơ dáy kiểu này thì anh Doccoden tin chắc đây là Đức khùng của diễn đàn Vietfun hồi xưa. Cái tên "Đức khùng" là nickname trong diễn đàn của cu chứ không phải do ai đặt ra cả.

Anh chỉ mỉm cười khi thấy cu tự vả mồm mình khi trước đó cho là "không có ai vô minh hay vô ngã, không có ai giác ngộ hay thành Phật" nhưng sau đó là nổi cơn điên lên chửi "có anh doccoden ngu dốt, có anh dcd khoe khoang khoác lác"....

Thôi anh không nói gì với cu nữa, kẻo cu nổi sân si rồi bệnh càng nặng thêm. Lời khuyên tốt nhất cho cu Vô Minh là nên uống thuốc đều đặn hàng ngày nhé.
 
Last edited:

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện dân NGU cu đen dễ tè "Nói chuyện ĐOÁN MÒ???"

CÓ thằng NGU cu đen dễ tè NGHE thằng NGU dễ tè Vo Minh nói:
"không có ai vô minh hay vô ngã, không có ai giác ngộ hay thành Phật là.......là.......là.......CÓ THẬT???????"

CÓ thằng NGU cu den ĐOÁN MÒ???? Đức-Phật IM LẶNG cho là.......là.......CÓ THẬT?????".

Vấn đề ở vẫn còn đây là....là.....CÓ cái ĐẾCH gì ở đây THẬT là......là ......thằng NGU cu đen doccoden?????
Vấn đề ở vẫn còn đây là....là.....CÓ cái ĐẾCH gì ở đây THẬT là......là ......thằng NGU cu đen doccoden????

ĐOÁN MÒ????? Cho là thằng NGU dễ tè Vo Minh là.........là...........CÓ THẬT?????

Cho là CÓ THẬT là THƯỜNG KIẾN phải không cu đen cưng?????

Mấy thằng NGU dễ nói chuyện với mấy NGU dễ tè hay TƯỞNG TƯỢNG là thằng NGU dễ tè như cu den doccoden TỰ cho RẤT là THÔNG MINH?????....ĐOÁN MÒ????

Đức Khùng bây giờ là Mod Cao Đài ở Vietbest forum.
Nick mới Đức Khùng là......là....ĐOÁN MÒ đi cu đen cưng.
[IDIOT smile]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện thằng NGU cu đen "THẤU HIỂU Phật Pháp khoa học phổ thông????"

CÓ thằng NGU cu den giải thích Phật Pháp khoa học phổ thông là:

"Các vật sinh ra đều trống rỗng, vì trống rỗng nên các vật được sinh ra.!"

Còn thằng NGU cu den là cái VẬT gì TỪ cái VẬT gì sinh ra VÔ NGÃ thì ĐẾCH BIẾT?????[IDIOT smile]xxxxxxx.....xxxxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxx
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Phật là người BẢN LAI VÔ SỰ!

VÔ SỰ là Phật.


Tại sao chúng ta BẢN LAI VÔ SỰ lại phải SANH TỬ LUÂN HỒI???
Xin mời.....
Các ông chớ nhằm chỗ khác tìm kiếm,
Cho đến Đạt-ma _ vị Tăng nước Hồ con mắt xanh nhỏ_ đến xứ này cũng chỉ dạy các ông Vô Sự đi,

Dạy các ông:
Chớ tạo tác, mặc áo ăn cơm, đi ỉa đi đái, lại không có sanh tử đáng sợ, cũng không Niết-bàn nên được, không Bồ-đề để chứng,
Chỉ là tầm thường một người Vô Sự.

Đức Sơn.
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Sở dĩ Lão Hồ (Phật) mửa ra bao nhiêu phương tiện (cũng là cứu cánh) đàm dãi dạy các ông VÔ SỰ đi,

Chớ nhằm bên ngoài tìm.


Các ông lại chẳng nhận, muốn được gom góp những ngôn cú thù thắng, dồn trong hông trong ngực, nói lời khéo léo, lấy đầu lưỡi biện đến quần vải, cốt mong cho người biết.


Nếu có kiến giải như thế là con quỉ ở xương trôn, có ngày sẽ vào địa ngục.
Đức Sơn.Chắc chắn thằng NGU cu den doccoden ĐẾCH BIẾT phương tiện (cũng là cứu cánh) [IDIOT smile]x...x...x...

Tại sao phương tiện (cũng là cứu cánh)??????

TỰ THẮP ĐUỐC là...??????
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,701
Điểm tương tác
888
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahaha .. đang CƯỜI VM nữa đấy [smile]


TỰ BỐC CHÁY --> là cánh rừng VÔ MINH [smile]

còn TỰ THẮP ĐUỐC ... là DÒNG SÔNG [smile] ... sức nào mà CHÁY HẾT ĐƯỢC [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile] x x x x x x
 
Tham gia
26 Thg 2 2022
Bài viết
62
Điểm tương tác
16
Điểm
8
Địa chỉ
Thái Nguyên, Việt Nam
Phật là người BẢN LAI VÔ SỰ!

VÔ SỰ là Phật.


Tại sao chúng ta BẢN LAI VÔ SỰ lại phải SANH TỬ LUÂN HỒI???
Xin mời.....
Phật biết là Phật là chân chánh.
Ta quán tưởng nhận là Phật là Gian trá.
Ví như người tỉnh mộng nói người ngủ là đang ngủ, nhưng người trong mộng nói mình đang tỉnh.
Làm sao Biết Ta Là Phật thì không ai trả lời cho người khác được!
Chỉ có mượn hướng tay chỉ để tự mình thật nhận, nhưng không thể ảo tưởng mình nhận. Ví như Tâm tưởng có Chấp Tham Sân Si không nhận là ta, nhưng lại sáng quán tưởng tánh này, tay kia ta là Phật.
- Lục căn là mê lầm, nhưng chính lục căn giúp tìm được, không có lục căn này không có cái tìm. Thầy tôi dậy" Thu thúc Lục Căn sẽ có định tâm- Định Tâm định tĩnh chuyển sang Đại Định - Đại định - không dừng lại, không bước tiếp thì Thấy"
Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát!
Học hạnh Bồ Tát Chính Trực mà bước.
Nam Mô Hoàn Hỷ Địa Bồ Tát.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,701
Điểm tương tác
888
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Thầy tôi dậy" Thu thúc Lục Căn sẽ có định tâm- Định Tâm định tĩnh chuyển sang Đại Định - Đại định - không dừng lại, không bước tiếp thì Thấy"

Học hạnh Bồ Tát Chính Trực mà bước.

---> đúng là có nét ... TRỰC TÂM --> là đạo tràng [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Chủ đề tương tự

Bên trên