nguyenvanhoc2006

Mẹ Từ Bi

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://nhaccuatui.com/m/HHHZf2gXKu"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://nhaccuatui.com/m/HHHZf2gXKu" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://nhaccuatui.com/m/24MOeG3EqR"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://nhaccuatui.com/m/24MOeG3EqR" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Kinh Cầu Mẹ Từ Bi


<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://nhaccuatui.com/m/xcJ6WGPUT7"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://nhaccuatui.com/m/xcJ6WGPUT7" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://nhaccuatui.com/m/QgbnxEWpAJ"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://nhaccuatui.com/m/QgbnxEWpAJ" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Đại Từ Bi KINH

<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://nhaccuatui.com/m/OOyGP1eMAf"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://nhaccuatui.com/m/OOyGP1eMAf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/kQoKK6pGmx"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/kQoKK6pGmx" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>​
NAM-MÔ ĐẠI-BI QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/DXcx9WR-jY"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/DXcx9WR-jY" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>
NAM-MÔ QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/RUTJ0mdszf"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/RUTJ0mdszf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>
QUAN-ÂM THỊ KÍNH 2
(Truyện đọc)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên