Nhậm Vận

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
802
Điểm tương tác
301
Điểm
63
Nhiều lúc chợt nghĩ !!!

Vạn tượng vốn Tâm

Thiện, ác, tốt, xấu vẫn bôn ba

Mỗi mỗi ứng duyên hiện tai mắt

An thân lập mạng tự do mình

Một cọng rau sắt muôn nhà đủ

Đường người lành, giữ

Rõ biết vận dụng

Tùy thời an ổn

Tránh nhọc ưa nhàn

Là tay hảo thủ
 
Bên trên