5

niệm phật

  • Thread starter 5thanhcuchi
  • Ngày bắt đầu
5

5thanhcuchi

Guest

người xấu xí
con vịt già
hoa mai vàng
không
hoa mai vàng đẹp lắm chớ
hoa sen vàng đẹp lắm chớ
phật a di đà đẹp lắm chớ
hào quang sáng
người xấu xí
niệm phật a di đà
trở nên đẹp
âm ba a di đà vang vọng
không còn là tiếng khàn khàn của con vịt già nửa
mà hóa ra hoa mai vàng thơm hương khoe sắc mùa xuân
trí huệ vô lượng quang
hoa sen nở
niệm phật a di đà
nhạc reo vang
cực lạc hiện ra
ao sen thất bảo
già đã về tiên
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

thichnhuantruong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/8/07
Bài viết
103
Điểm tương tác
1
Điểm
18
Ðã bao kiếp luân hồi chuyển thức

Trải vạn niên cơ cực trầm luân

Cơ may sáu nẻo xoay vần

Cửa Nhân nay đã hiện thân làm người

Làm người khó muôn phần thiệt khó

Khó làm người trăm khổ gian nan

Ân duyên quả báo cưu mang

Mệnh ai nấy chịu chớ quàng sang nhau

Người làm khó dễ chi đạt quả

Mượn thân này giải toả nghiệp duyên

Nhân kia Tâm Phật gieo truyền

Chớ ham vưu vật mà quên tu trồng

Cõi nhân thế lắm mê nhiều mộng

Dễ đắm chìm danh vọng giàu sang

Tạo thêm nghiệp nặng đeo mang

Mãi hoài luẩn quẩn kiếp toan lộn vòng

Quả đáng tiếc muôn phần hoài tiếc

Có thân người vạn kiếp hạnh tu

Cửa Nhân đâu dễ mà vô

Nên chi phải biết đường tu mà hành

Theo gương Phật Pháp kinh đã sẵn

Hãy chăm trồng nhân tánh Phật gieo

Ðịnh tâm tu niệm nguyện theo

Tam quy cửa Phật diệt điều sân si

Ân duyên cũ nghiệp truy giải thoát

Gieo duyên lành tâm đạt từ bi

Hồng trần dẫu lắm quyền uy

Không lay chuyển nổi Tâm quy cửa Thiền

Tâm đã định niệm phiền đã dứt

Cõi ta bà tuyệt đứt đường quay

Quy không giải thoát từ đây

Pháp thân an lạc phương Tây Niết bàn
 

thichnhuantruong

Registered

Phật tử
Tham gia
24/8/07
Bài viết
103
Điểm tương tác
1
Điểm
18
Ngày tháng chim lồng quanh quẩn,

Thân người bèo nước linh đinh

Trăm năm tạm gởi kiếp phù sinh,

Há lại mơ màng chẳng tỉnh?

Đem mối trần duyên rũ sạch,

Đừng cho mộng cảnh lưu đình.

Di Đà sáu chữ ấy chơn kinh,

Đường lối tu hành tiệp kỉnh!

Chẳng luận sang, hèn, ngu, trí.

Không phân già, trẻ, gái, trai.

Có tâm làm được đấng Như Lai,

Lời thật lưu truyền vẫn tại!

Sáu chữ Di Đà rất dễ.

Một lòng tưởng niệm đừng sai.

Thân này thề chiếm tử kim đài,

Gắng giữ niệm tâm chớ trái!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên