C

PHẬT TÁNH _CHƠN TÂM

Cục Đất

Registered
Phật tử
Tham gia
15/2/23
Bài viết
27
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Gần đây, Tôi có nhân duyên thấy nhiều Vị (hành giả) nói PHẬT TÁNH, CHƠN TÂM.

Xin được hỏi: Phật Tánh của Phật hay của mình ?

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

CỤC ĐẤT phải biết Phật Tánh là gì trước đã .. rùi mới xem thử coi

CỤC ĐẤT ... mình có CÓ KHÔNG ? [smile] [xmile] [xmile]

ÔNG PHẬT ... ổng có CÓ KHÔNG ? [smilx] x x x x x x x

ờ mà đúng hông ? [smile] x x x x x x x x x x
 

Cục Đất

Registered
Phật tử
Tham gia
15/2/23
Bài viết
27
Điểm tương tác
3
Điểm
3
ha ha ha [smile]

CỤC ĐẤT phải biết Phật Tánh là gì trước đã .. rùi mới xem thử coi

CỤC ĐẤT ... mình có CÓ KHÔNG ? [smile] [xmile] [xmile]

ÔNG PHẬT ... ổng có CÓ KHÔNG ? [smilx] x x x x x x x

ờ mà đúng hông ? [smile] x x x x x x x x x x
Mong hữu duyên hỏi những vị nói về Phật Tánh, Chơn Tâm.

NAM MÔ VÔ LƯỢNG PHẬT THƯỜNG TRỤ.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

CỰC ĐẤT có tâm không ? [smile]

vậy thì coi thử ... cái TÂM của CỤC ĐẤT đó có TÁNH gì không đã [smile]


NAM MÔ VÔ LƯỢNG PHẬT THƯỜNG TRỤ.

--> vậy "VÔ LƯỢNG PHẬT" thường trụ ở đâu ... ? ? .... đâu ? .... đâu ?

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,695
Điểm tương tác
727
Điểm
113
Gần đây, Tôi có nhân duyên thấy nhiều Vị (hành giả) nói PHẬT TÁNH, CHƠN TÂM.

Xin được hỏi: Phật Tánh của Phật hay của mình ?

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát.
1. Phật Tánh là của mình. Mỗi cá nhân đều có, xưa nay vẫn vậy, bất luận là bạn ngủ hay thức, thức tỉnh hay mê man, có tâm nhận thức hay chưa có tâm nhận thức.... Tánh Phật nơi bạn vẫn thường trụ, chưa hề thay đổi....... Văn tự, luận giải, mọi thức phân biệt chẳng biết đúng được. Nếu không đứng trên hai cực đối lập (trung đạo) thì đều có thể cảm nhận và thể nghiệm được Phật tánh ấy, vô ngôn tuyệt lự.

Sống xa rời Phật tánh ấy thì là chúng sanh.
Sống trọn vẹn với Phật tánh ấy thì là Phật đầy đủ 10 danh hiệu.

2. Chơn Tâm là cái tâm thể mình như Phật dạy ở đoạn Kinh dưới đây:


(Trích kinh Niệm Phật Ba La Mật)
Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát Tâm hiện tiền của chúng sanh, thì thấy rõ bản chất của cái Tâm ấy gọi là Tâm-thể, Tâm thể ấy vốn không có hình dáng, tướng mạo, không có sắc chất, không dài, không ngắn, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không dữ, không lành, không sanh, không diệt, cũng chẳng phi sanh diệt. Tâm-thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì Tâm-thể nhơ bẩn mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì Tâm-thể ấy trở nên thanh tịnh, mà chúng sanh được thành tựu giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đắc quả A-la-hán ... nhẫn đến địa vị Phật Đà.

Bởi duyên với các pháp ác, mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la nhẫn đến chìm trôi triền miên bất tận nơi những cõi khổ khắp mười phương. Bởi duyên với các pháp lành mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền v.v...


Chơn Tâm là cái Tâm Thể ấy.
Như vậy: Chơn Tâm là bản lai của mỗi cá nhân, tính chất bất hoại của chơn tâm thì gọi là Phật Tánh.
Mỗi cá nhân là mỗi Chơn Tâm. Số lượng Chơn Tâm nhiều không thể phân biệt tính đếm và tất cả Chơn Tâm đều có tính chất giống nhau là Phật Tánh.
 
Last edited:

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A hahahahaha .. VỪA - - NGHĨ là người ĐÍA TÂM THỂ [smile] .. biết thế nào là TÂM THỂ ... A ha hahahhahahaha [smile]

--> trích kinh mà chẳng biết nó là gì .. thì QUÁN SÁT nó làm sao ? [smile]

tới khi người ta hỏi tới thì chỉ thiên chỉ địa .. XẠO ĐÍA tùm lum [smile]

hmmmm .. mà nói nhỏ nè .. cái câu trả lời của VỪA - - NGHĨ [smile] .. đúng là câu trả lời của LỚP 2 .. dành cho HỌC SINH LỚP 10 vậy [smile] ...

người ta đã hơn hẳn VỪA - - NGHĨ nhiều lớp áo lắm rùi [smile] [xmile]Chơn Tâm là bản lai của mỗi cá nhân, tính chất bất hoại của chơn tâm thì gọi là Phật Tánh.

---> A hah ahahaha .. CHƠN TÂM mà miêu tả ... như là vài ba chữ ĐÍA XẠO như vậy [smile] [xmile] ... sao gọi là CHƠN TÂM được nhỉ [xmile] x x x x x x

mà chân lý phải là CỤ THỂ .. thì VỪA - - NGHĨ CỤ THỂ làm sao được .. hỏi tiếp thì phải ĐÍA .. phải nổ thôi [smile] [x] ... gọi là GIẢ PHẬT TỬ thì đúng nhé [smile] [xmile]


muốn học thì chỉ liền .. nhưng VỪA - - NGHĨ phải ngoan [smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile] [x x x x x x]
 
Last edited:

Cục Đất

Registered
Phật tử
Tham gia
15/2/23
Bài viết
27
Điểm tương tác
3
Điểm
3
ha ha ha [smile]

CỤC ĐẤT phải biết Phật Tánh là gì trước đã .. rùi mới xem thử coi

CỤC ĐẤT ... mình có CÓ KHÔNG ? [smile] [xmile] [xmile]

ÔNG PHẬT ... ổng có CÓ KHÔNG ? [smilx] x x x x x x x

ờ mà đúng hông ? [smile] x x x x x x x x x x
Mong hữu duyên hỏi những vị nói về Phật Tánh, Chơn Tâm.

NAM MÔ VÔ LƯỢNG PHẬT THƯỜNG TRỤ
1. Phật Tánh là của mình. Mỗi cá nhân đều có, xưa nay vẫn vậy, bất luận là bạn ngủ hay thức, thức tỉnh hay mê man, có tâm nhận thức hay chưa có tâm nhận thức.... Tánh Phật nơi bạn vẫn thường trụ, chưa hề thay đổi....... Văn tự, luận giải, mọi thức phân biệt chẳng biết đúng được. Nếu không đứng trên hai cực đối lập (trung đạo) thì đều có thể cảm nhận và thể nghiệm được Phật tánh ấy, vô ngôn tuyệt lự.

Sống xa rời Phật tánh ấy thì là chúng sanh.
Sống trọn vẹn với Phật tánh ấy thì là Phật đầy đủ 10 danh hiệu.

2. Chơn Tâm là cái tâm thể mình như Phật dạy ở đoạn Kinh dưới đây:


(Trích kinh Niệm Phật Ba La Mật)
Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát Tâm hiện tiền của chúng sanh, thì thấy rõ bản chất của cái Tâm ấy gọi là Tâm-thể, Tâm thể ấy vốn không có hình dáng, tướng mạo, không có sắc chất, không dài, không ngắn, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không dữ, không lành, không sanh, không diệt, cũng chẳng phi sanh diệt. Tâm-thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì Tâm-thể nhơ bẩn mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì Tâm-thể ấy trở nên thanh tịnh, mà chúng sanh được thành tựu giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đắc quả A-la-hán ... nhẫn đến địa vị Phật Đà.

Bởi duyên với các pháp ác, mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la nhẫn đến chìm trôi triền miên bất tận nơi những cõi khổ khắp mười phương. Bởi duyên với các pháp lành mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền v.v...


Chơn Tâm là cái Tâm Thể ấy.
Như vậy: Chơn Tâm là bản lai của mỗi cá nhân, tính chất bất hoại của chơn tâm thì gọi là Phật Tánh.
Mỗi cá nhân là mỗi Chơn Tâm. Số lượng Chơn Tâm nhiều không thể phân biệt tính đếm và tất cả Chơn Tâm đều có tính chất giống nhau là Phật Tánh.
Cảm ơn @VO-NHAT-BAT-NHI .
Vậy thì hoàn toàn có thể rút gọn được còn một chứ " Tánh " or " Tâm".

" Tánh" or " Tâm " do đâu mà có ?
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

với bề dày của những câu trả lời của CỤC ĐẤT thì chắc chắn đã nghe qua câu:

- tất cả chúng sanh đều có phật tánh nhiều lần rùi [smile]

nhưng NGHE mà hỏng tin ... nên mới hỏi [smile]


và khi một người hỏi ... đặt câu hỏi vì hỏng tin [smile]

--> thi chắc chắn câu trả lời ... phải là ĐỂ CHO HỌ HIỂU RÙI MỚI TIN TƯỞNG ĐƯỢC [smile[]

cho nên .. đây là câu hỏi ... thuộc về phạm trù TÌM HIỂU CỦA CỤC ĐẤT [smile]


nhưng CỤC ĐẤT vẫn chưa trả lời là CỤC ĐẤT có TÂM không ? [smile]

- nếu có .. thì nó xưa nay được miêu tả như thế nào [smile]


lấy thí dụ ông Phật miêu tả những cái tâm mà ổng quán sát:

- đều theo Quy Trình Thập Nhị Nhân Duyên .. đều có NGŨ UẨN .. đều có SANH LÃO BỊNH TỬ [smile]

tại sao ... toàn là sanh lão bịnh tử không mà DÁM GỌI LÀ PHẬT TÁNH ? [smile] [smile] ... có cái gì tốt lành đâu [smile]


vậy một người QUÁN SÁT như thế ... phải làm gì nhỉ ? [smile]

làm cái gì ?

làm cái gì ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,472
Điểm tương tác
190
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Mong hữu duyên hỏi những vị nói về Phật Tánh, Chơn Tâm.

NAM MÔ VÔ LƯỢNG PHẬT THƯỜNG TRỤ

Cảm ơn @VO-NHAT-BAT-NHI .
Vậy thì hoàn toàn có thể rút gọn được còn một chứ " Tánh " or " Tâm".

" Tánh" or " Tâm " do đâu mà có ?
THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC ( Tác Giả : Lai Quả Thiền Sư)
..."Trước kia có một học giả muốn ta đem chân như ra giảng cho ông ta nghe , ta nói " Giảng cho ông nghe ông có tin chăng ? " Ông ta nói : "Tôi tin ". " Ông đã tin rồi ta nói cho ông nghe : Trên đầu chân như có bốn sừng , trước hai sau hai, có hai cái đuôi : Một cái trên mông ,một cái trên bụng, ông tin chăng? " Ông ta nói Không đúng ,đâu có lý như thế, chân như đâu lại có sừng có đuôi ? dù cho có sừng thì đâu đến bốn cái. phía trước có mà phía sau lại có nữa .Ở mông có đuôi mà trước bụng có đuôi nữa . Há có lý này sao ? Tôi không tin. Ta nói :"Tôi đã nói trước là ông không tin rồi ! ". Ta nói : Cái này là chân như thiệt : cái chân như này ông không tin thì ta nói cái giả cho ông nghe : Chân như dựng khắp tam tế , ngang khắp mười phương ,ở chư phật không tăng ,ở chung sanh không giảm ,vô tịnh , vô nhiễm" Ông ta nghe rồi nói " Cái này đại khái là đúng , bảo tôi tin thì còn được ! " Các ông nghĩ xem : Ta nói "chân thật" Ông ta không tin.Hôm nay ta giảng cho các ông nghe ,các ông có người nào tin chăng ?".....

-@ Trải Nghiệm Của Mình Như PHIM !

!-LÒNG CHÂN THẬT =LÀ HAI CON MẮT " ĐỌC PHẬT HUỆ CHÂN THẬT "!
-Nếu TIN Ồn Lai Quả...Với LÒNG CHÂN THẬT : ÔNG CHỈ CHO TÔI VỚI !....Đơn Giản Thế Thôi
-Còn Như CHƯA CÓ LÒNG CHÂN THẬT.... Hoặc ĐÃ KHÔNG CHÂN THẬT...._TỰ MUỐN THỰC TÂM CHÂN THẬT : NIỆM HỒNG DANH CHƯ PHẬT Hoặc CHƯ ĐẠI BỒ TÁT Nào =MÀ MÌNH TÔN NGƯỠNG = MIÊN MẬT NHẤT MÀ MÌNH CÓ THỂ = BA NGÀY ĐÊM.....NẾU "THẤY" Và TIN ---CỨ THẾ MÀ CÔNG PHU Và ĐỌC KINH SÁCH ĐỂ MỞ MANG TRÍ HUỆ.
- Cầu Chúc Các Bạn Hữu Duyên Được Thập Phương Chư Tôn Phật, Chư Đại Bồ Tát Gia Hộ
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

tới chỗ TÂM SANH DIỆT rùi ... cần có 1 người QUÁN SÁT [smile]
|
và phương pháp QUÁN SÁT [smile] ... chỉ cần như vầy thôi [smile]


Vấn Đề: PHẬT TÁNH là gì ?

Người Quán Sát:


| Tâm Sanh Diệt = Sanh Lão Bịnh Tử .. Khổ khổ khổ | Tâm Sanh Diệt | Tâm Sanh Diệt |

cái chuỗi tâm sanh diệt nó tiếp nối nhau .. người người ĐI VÀO BẾ TẮC [smile]

--> KHỔ KHỔ KHỔ KHỔ .. toàn khổ không .. có gì là PHẬT TÁNH mà gọi là PHẬT TÁNH ? [smiles]


ĐÓ ... cho nên mới người chỉ cho biết .. tới đó .. phải QUÁN SÁT ĐÚNG mới được [smile]


(1) Phương Pháp của Lục Tổ Huệ Năng [xmile]


ông nói rằng .. Tâm Sanh Diệt --> sở dĩ có khổ .. là tại vì NGƯỜI TA CHÌM ĐẮM Ở TRONG ĐÓ HỎNG BUÔNG [smile] ... ngay cả ĐÔI MẮT .. TƯ TƯỞNG .. Ý NGHĨ {smile]

cho nên ổng nói phương pháp đơn giản vầy thôi [smile]

| Khổ Pháp | Khổ Pháp | Khổ Pháp |

| không chìm đắm | Không chìm đắm | Không chìm đắm |


|đôi mắt tự tại, tư tưởng tự tại | đôi mắt tự tại, tư tưởng tự tại | đôi mắt tự tại, tư tưởng tự tại |


|không nghĩ thiện - không nghĩ ác | không nghĩ thiện - không nghĩ ác | không nghĩ thiện - không nghĩ ác |

không nghĩ thiện .. không nghĩ ác --> cái gì là BẢN LAI DIỆN MỤC của THƯỢNG TỌA MINH ? [smile]

do quán sát đúng mà ổng tìm ra CHƠN TÂM .... và PHẬT TÁNH THANH TỊNH của CHƠN TÂM [smile]

và vì đó ổng thốt lên ...

đâu ngờ tự tánh xưa nay vẫn thanh tịnh


và trong tên gọi .. khi nhìn thấy KHỔ KHỔ KHỔ KHỔ KHỔ .. là chuỗi tâm sanh diệt tiếp nối nhau không ngằn mé .. thì người ta gọi là GIÁC NGỘ VÔ THƯỜNG [smile]

thì đây là phân giác ngộ có tên gọi là GIÁC NGỘ PHÁP THÂN [smile] --> PHÁP THÂN THƯỜNG TRỤ [smile] ... không đổi thay [smile]
[xmile]

(2) Phương Pháp Của Phật Thích Ca [smile]

(3) Phương Pháp của Phật Tỳ Bà Thi [smile]

(4) Phương Pháp của Kinh Kim Cang [smile] ,,,
bộ kinh này liệt ra hơi nhiều phương pháp .. mà hầu như các phương pháp đều là TỰA ĐỀ của các Phẩm khác nhau trong kinh Kim Cang [smile]

(5) Phương Pháp của Tịnh Độ Tông [smile]

A hah ahahahahahahahaha ... rất nhiều lắm mà .. hơn nữa .. cũng không miêu tả ít lần trong đây [smile]

người hữu duyên sẽ thấy .. sẽ thấy [smile] ... chưa đủ duyên như AL thì còn GOOGLE .. như VỪA - - NGHĨ thì còn phải THÊM THẮT BỊA CHUYỆN [smile]ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,472
Điểm tương tác
190
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-Ồ ....Phim Mà!....Mấy "Tiền Bối " ( Mình Không Trộm Cắp Đâu Nhé Mà AI TRỘM ĐƯỢC CÁI : "VÔ SỞ HỮU" Mới Tuyệt ! ) .!
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

cái NGÃ .. là cái TỰ TẠI .. được làm chủ quyết định mọi vấn đề ... cho nên ĂN TRỘM thì cứ là ĂN TRỘM THÔI [smile]

--> chỉ có 1 vài chỗ khác [smile]

vi dụ như:

(1) LÂU LÂU CHÁY NHÀ .. thì CHẠY RA MÍ CON CHUỘT [smile] .. con này con kia [smile]

- CẦU PHẬT .. chính là TÂM [xmile] [xmile](2) và CHÂN LÝ hỏng cần cụ thể [xmile] x x x x x x x... A hahahahahahahahahah

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,472
Điểm tương tác
190
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-Khà Khà ....
PHÁP CHƯ TÔN PHẬT =VÔ SỞ HỮU =TRÍ HUỆ +ĐẠI TỪ _ĐẠI BI =RA ĐỜI =NHẰM GIÁO HÓA VÀ ĐẾN KHẮP TẤT CẢ CHÚNG HỮU TÌNH
TÍNH CHẤT : THUẦN VỊ GIẢI THOÁT....(Ví Như Kẻ Vào Vườn Chiên Đàn (HƯƠNG VỊ GIẢI THOÁT), Có DẪM NÁT & TÀN PHÁ Thì Hương Chiên Đàn Cũng THẤM ĐẪM NGƯỜI _)...Nên MỌI THỨ=KHÔNG NHƯ ; CHÚNG SANH TƯỞNG !
-Mấy Ông Tổ BẦY ĐẶT RA NGÔN NGỮ = TRỘM CẮP,...ĂN LÚA MẠ CỦA THƯỜNG TRỤ....vv NHẰM CẢNH TỈNH CHÚNG SANH HỌC PHÁP GIẢI THOÁT ->MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG LÀM TĂNG BẢN NGÃ ( ĐẠI NGÃ )
.....Như: BÁ CHỦ THIÊN HẠ....VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ..VÀ SỞ HỮU ..vv


@ NHƯNG :...KHÔNG SAO .! ??? ....Chỉ Cần Vào VƯỜN CHIÊN ĐÀN Thì SẼ NGẤM HƯƠNG VỊ CHIÊN ĐÀN !...
Có Cái Là : Nếu Chót Dẫm Đạp ...vv Thì Chỉ Gặp "RẮC RỐI" ="LÂU & MAU" Thôi.
(Trong Kinh Sách Có Kể Chuyện : Ăn Thịt BỒ TÁT (Lâu & mau) Cũng THÀNH PHẬT ,Hoặc Chỉ Cần Niệm NAM MÔ PHẬT -> Cũng Song
.....Mọi Người Thế Nào ?
...Còn Mình VỚI LÒNG CHÂN THỰC! Mình Muốn MAU : NAM MÔ PHẬT, NAM MÔ CHƯ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
...( Gặp " RẮC RỐI" -> MUỐN THOÁT RA -> CŨNG CHÍ TÂM NIỆM HỒNG DANH PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT =CHÍ TÂM CHÂN THỰC .)
! _VÌ TÔN TRỌNG MỌI SỰ- MỌI VIỆC TRONG PHÁP GIỚI NÊN ;CHƯ GIẢI THOÁT TOÀN TRIỆT GIỚI THIỆU PHÁP NIỆM HỒNG DANH CHƯ TÔN PHẬT ,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT ĐỂ CHÚNG SANH CÓ NHẬN THỨC
VỀ MỌI SỰ , MỌI VIỆC RÕ RÀNG MINH BẠCH THEO ĐẶC THÙ CHÂN THẬT CỦA MỌI SỰ , MỌI VIỆC...
Khà Khà...TÂM LINH Ví Như SÓNG TI VI
-KÊNH 1 ...CÓ THÔNG TIN ĐẶC THÙ CỦA KÊNH 1
-KÊNH 2..CÓ THÔNG TIN ĐẶC THÙ CỦA KÊNH 2....
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

(1) A ha ha ahhahahahahah ... CHÁY NHÀ chạy ra đàn CÁ ÔNG CÁ BÀ .. thì là ĐẠI NGÃ [smile]


(2) Chân Lý phải là CỤ THỂ .. thì ... ĐÓ [smile] ... đại ngã đó [smile]

KẾT ĐOÀN .. CÁ ÔNG CÁ BÀ là sức mạnh [smile]

thằng chết .. đi đằng trước

còn sống .. đi đàng sau [smile]

--> cả lũ kéo lên .. cả lũ .. cùng chết [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile] [xmile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,695
Điểm tương tác
727
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A hahahahaha .. VỪA - - NGHĨ là người ĐÍA TÂM THỂ [smile] .. biết thế nào là TÂM THỂ ... A ha hahahhahahaha [smile]

--> trích kinh mà chẳng biết nó là gì .. thì QUÁN SÁT nó làm sao ? [smile]

tới khi người ta hỏi tới thì chỉ thiên chỉ địa .. XẠO ĐÍA tùm lum [smile]

hmmmm .. mà nói nhỏ nè .. cái câu trả lời của VỪA - - NGHĨ [smile] .. đúng là câu trả lời của LỚP 2 .. dành cho HỌC SINH LỚP 10 vậy [smile] ...

người ta đã hơn hẳn VỪA - - NGHĨ nhiều lớp áo lắm rùi [smile] [xmile]Chơn Tâm là bản lai của mỗi cá nhân, tính chất bất hoại của chơn tâm thì gọi là Phật Tánh.

---> A hah ahahaha .. CHƠN TÂM mà miêu tả ... như là vài ba chữ ĐÍA XẠO như vậy [smile] [xmile] ... sao gọi là CHƠN TÂM được nhỉ [xmile] x x x x x x

mà chân lý phải là CỤ THỂ .. thì VỪA - - NGHĨ CỤ THỂ làm sao được .. hỏi tiếp thì phải ĐÍA .. phải nổ thôi [smile] [x] ... gọi là GIẢ PHẬT TỬ thì đúng nhé [smile] [xmile]


muốn học thì chỉ liền .. nhưng VỪA - - NGHĨ phải ngoan [smile]

ờ mà đúng hông ? [xmile] [x x x x x x]
kakakaka, cứ đòi miêu tả, rồi cứ lấy phương tiện lập chân như bạn thì nói mãi cũng thế thôi như tại hạ đã phân tích rất rõ ở các chuyên mục khác.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,695
Điểm tương tác
727
Điểm
113
Mong hữu duyên hỏi những vị nói về Phật Tánh, Chơn Tâm.

NAM MÔ VÔ LƯỢNG PHẬT THƯỜNG TRỤ

Cảm ơn @VO-NHAT-BAT-NHI .
Vậy thì hoàn toàn có thể rút gọn được còn một chứ " Tánh " or " Tâm".

" Tánh" or " Tâm " do đâu mà có ?
Tánh là tính chất của Tâm xưa nay vốn có. Như vậy, quy về chữ TÂM.
TÂM gì? Đó chính là TÂM THỂ mà tôi đã giới thiệu trong đoạn Kinh dưới dây:


(Trích kinh Niệm Phật Ba La Mật)
Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát Tâm hiện tiền của chúng sanh, thì thấy rõ bản chất của cái Tâm ấy gọi là Tâm-thể, Tâm thể ấy vốn không có hình dáng, tướng mạo, không có sắc chất, không dài, không ngắn, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không dữ, không lành, không sanh, không diệt, cũng chẳng phi sanh diệt. Tâm-thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian. Do vì Tâm-thể nhơ bẩn mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì Tâm-thể ấy trở nên thanh tịnh, mà chúng sanh được thành tựu giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đắc quả A-la-hán ... nhẫn đến địa vị Phật Đà.

Bởi duyên với các pháp ác, mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la nhẫn đến chìm trôi triền miên bất tận nơi những cõi khổ khắp mười phương. Bởi duyên với các pháp lành mà Tâm-thể ấy tạo ra cảnh giới Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền v.v...


Đó cũng là Chữ TÂM mà các bậc Tổ Sư Thiền, các Thiện Tri Thức Đại Thừa, chư Phật ba đời muốn chúng sanh giác ngộ trực nhận và sống với cái tâm thể vốn có của mình.
Pháp lành trong đoạn kinh trên không phải pháp thiện - ác mà là Phật Pháp, cốt lỗi là Tri Kiến Phật Vô Sở Đắc.

Nếu tâm niệm mình thấp nhuần Tri Kiến Phật, xả hết tất cả nhị nguyên trông khi đối duyên thì tâm tư rỗng rang, cái tâm thể thật có ấy chiếu hiện ngay nơi mỗi niệm, xuất sanh thường lạc ngã tịnh.

Pháp niệm Phật vãng sanh cũng dựa trên cái tâm thể này, lấy tâm niệm duyên pháp nay quy vào câu Phật hiệu khởi tác dụng của 48 đại nguyện, được tiếp dẫn về cõi Phật, thọ lãnh Phật Tri Kiến, lần lượt chứng pháp thân từng phần, cho đến viên mãn địa vị Phật Đà, thẳng một đường trong một đời, thế nên được chư Phật mười phương ca ngợi.
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,472
Điểm tương tác
190
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
thằng chết .. đi đằng trước

còn sống .. đi đàng sau [smile]

--> cả lũ kéo lên .. cả lũ .. cùng chết [smile]
Kha Kha....
-Thế Là khuclunglinh Nói TRÚNG ĐÓ !

@-NẾU " HOÁN ĐỔI " "
-Thằng SỐNG >ĐI ĐẰNG TRƯỚC >>>>TẤT CẢ THEO SAU>DẮT NHAU ĐẾN ĐẾN....CHẾT SẠCH ! ???....
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

A ha hahahahahah [smile]

Đó cũng là Chữ TÂM mà các bậc Tổ Sư Thiền, các Thiện Tri Thức Đại Thừa, chư Phật ba đời muốn chúng sanh giác ngộ trực nhận và sống với cái tâm thể vốn có của mình.
--> ĐÓ là TÂM THỂ VỐN CÓ GÌ ? [smile] [xmile]

Chân Lý phải là cụ thể ... còn VỪA - - NGHĨ ... là CHÂN LÝ --> phải là MƠ HỒ GẠT GẪM [smile]


(1) Vừa - Nghĩ --> chưa có TÂM .. .chẳng ĐẮC PHÁP [smile] x x x x x x x x x

mà chính bản thân của VỪA - - NGHĨ .. cứ TÂM THỂ TÂM THỂ .. mà chẳng hiểu đoạn kinh đó .. cũng là QUÁN SÁT "CÁI PHẢI CÓ" [smile]

(Trích kinh Niệm Phật Ba La Mật)
Nầy Diệu-Nguyệt cư sĩ, nay ta dùng cặp mắt toàn giác để quan sát Tâm hiện tiền của chúng sanh, thì thấy rõ bản chất của cái Tâm ấy gọi là Tâm-thể,

Tâm thể ấy vốn

không có hình dáng, tướng mạo,

không có sắc chất, không dài, không ngắn,

không quá khứ, không hiện tại, không vị lai,

không dữ, không lành, không sanh, không diệt, cũng chẳng phi sanh diệt.

Tâm-thể ấy luôn luôn xa rời tất cả luận giải của thế gian.
Do vì Tâm-thể nhơ bẩn mà chúng sanh mãi luân chuyển trong ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ. Do vì Tâm-thể ấy trở nên thanh tịnh, mà chúng sanh được thành tựu giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đắc quả A-la-hán ... nhẫn đến địa vị Phật Đà.


chắc chắn là VỪA - - NGHĨ chưa bao giờ ĐẮC PHẢP .. chẳng có PHÁP NHÃN rùi [smile] --> THIỆT [smile]

--> a ha ahahhahahah... dễ hiểu như vậy .. hoàn toàn khế hợp với biết bao nhiêu đoạn kinh khác mà chẳng hiẻu .. rùi lại CHỐNG CHẾ BỊA THÊM THẮT NHỊ NGUYÊN VÀO [smile] ...

bởi vì lý do đó .. đối với KINH ĐIỂN ..ngay cả những đoạn kinh HAY NHẤT cũng chẳng hiểu được nghĩa đó là gì [smile]

cho dù Ý NGHĨA --> CHƠN TÂM THƯỜNG TRÚ --> ý nghĩa CHÁNH TÔNG ĐẠI THỪA đã rõ ràng nằm ở trong đó [xmile] ... x x


ờ mà đúng hông ? [xmile] x x x x x x x
 
Last edited:

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

CHÁY NHÀ .. thì lòi ra CHUỘT .. con nọ con kia [xmile] x x x x x

nhưng CẢ LŨ ĐỀU CHẾT SẠCH là tại vì AI ... AI NHỈ ? [smile]

--> AN LÒNG có dám hông [smile] [xmile] ... CÓ DÁM KHÔNG ? [smile]

** 1 đại dũng mãnh .. phải có biểu hiện của 1 ĐẠI DŨNG MÃNH [smile] [xmile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,472
Điểm tương tác
190
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Kha ...Kha...TỪ TỪ ... Rồi Cùng Tới !

@ -CỐT LÕI LÀ =LÒNG CHÂN THẬT MUỐN CÓ TRI KIẾN GIẢI THOÁT VÀ ĐƯỢC GIẢI THOÁT TOÀN TRIỆT !
-LÒNG CHÂN THẬT Ví Như Người Muốn Đi Về Hướng MÌNH MUỐN ->MỚI ĐÚNG HƯỚNG =ĐI BƯỚC NÀO TIẾN TỚI BƯỚC ẤY DÙ GIAN NAN VẤT VẢ ,HIỂM NGUY CŨNG SẼ TỚI ,NHẤT ĐỊNH TỚI (Chỉ Còn Phụ Thuộc Yếu Tố = THỜI GIAN )
@- CÒN VỚI " LÒNG KHÔNG CHÂN THẬT " HAY MÊ LẦM=ĐÃ KHỞI ĐỘNG SAI HƯỚNG MÀ KHÔNG HAY BIẾT>>>CÀNG ĐI CÀNG XA HƯỚNG MÌNH MUỐN TỚI .
#-CÁCH ĐÂY HƠN 40 NĂM KHI TIẾP CẬN TÂM LINH HỌC , NHẬN THỨC CỦA MÌNH VỂ : THÔNG ĐIỆP "CHÍNH TÂM" --->LÀ TÂM ĐIỂM HÌNH TRÒN ! Và HÀNH SỬ VỚI NHẬN THỨC ẤU TRĨ =MỌI SỰ ĐỀU PHẢI CHÍNH GIỮA Nên ....Đi Tè Củng Phải Tè CHÍNH GIỮA BỒN CẦU !....Khì khì...
Và Với Lòng CHÂN THẬT MONG MUỐN HIỂU BIẾT .Sau hơn 40 Năm Mình Cũng Có Những Thu Hoạch Kha Khá Về TÂM .
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên