nguyenvanhoc2006

PHÉP HUYỀN DIỆU CỦA CHÂN-LÝ

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn

Phật tử
Tham gia
2/12/06
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Chân thường lặng của pháp mầu giải thoát,
Ngược dòng mê là tu đạo tâm chân.
Nơi chúng sinh mê vô thủy gốc bao ngần,
Trôi chảy mãi pháp động lần vô tận.
Phàm sáu cõi sức mê man hướng dẫn,
Chìm đắm cùng pháp rỗng lặng của mười phương.
Người tu theo pháp lặng được vinh quang,
Nhờ sức thắng của muôn ngàn Phật Thánh.
Mỗi đời tu mỗi mở đường Như tánh,
Lần đưa ta về yên lặng thường còn.
Chứ đâu rằng TA tu, TA chứng quả vuông tròn,
TA đâu tá ? THỨC BIẾT còn hay diệt.
Pháp nhân thân diệu huyền gì chân thiệt,
Nếu có TA thì hẳn chẳng là TA.
Muốn không pháp, muốn chứng LỤC BA LA,
Tu vô-lượng kiếp ắt là đến nơi.
Tu không phải thắng trên đời trong thể chất,
Tu chân là làm theo và kiếm Phật,
Tu chân là làm việc với mười phương,
Tu chân là sống trong cảnh Lạc bang,
Pháp Hoa tươi nở ngập tràn bến mê.
Rồi pháp yên lặng, pháp Nát Bàn về,
Và còn hoá độ muôn bề hư-không ./.

THÁNH MINH
(vanhoc copy)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên