Tâm chính là Phật

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
875
Điểm tương tác
267
Điểm
63
Có một người hỏi:
Đức Phật thường không trả lời người hỏi???

Có một người thắc mắc:
Người hỏi vốn là người không biết MÌNH là CU TÈO hay là cái CỦ THÌU BIU gì???

Mà lại đi hỏi cái gì là CHÂN NHƯ PHẬT TÁNH???


Có một người hỏi:
Tôi KHÔNG BIẾT tôi là gì???
Thì tôi mới phải đi hỏi Đức Phật???

Có một người thắc mắc:
Người hỏi THẤY BIẾT cái gì trước mặt mà cho rằng cái gì đó là Đức Phật???


Có một người hỏi:
Đức Phật thường hay nói "BUÔNG XUỐNG???"

Có một người thắc mắc:
Con nguời CÓ cái gì mà phải TU HÀNH???
Con nguời CÓ cái gì mà phải LÝ LUẬN???
Con nguời CÓ cái gì mà phải CA TỤNG TÁN THÁN Đức Phật???
Con nguời CÓ cái gì mà phải Copy and Paste lời Đức Phật???

Con nguời CÓ cái gì mà phải "BUÔNG XUỐNG???"

Có một người hỏi:
CÓ cái gì là Phật pháp???

Có một người thắc mắc:
Người hỏi HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT???
CÓ cái gì???

Thì người hỏi có THẤY BIẾT cái gì đâu mà hỏi vậy ta???
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
875
Điểm tương tác
267
Điểm
63
Thấy đạo mới tu đạo,
Chẳng thấy lấy gì tu.

Thiền sư Bổn Tịnh

Đó là sai lầm muôn kiếp của chúng sanh, cho nên cứ lẩn quẩn trong luân hồi sanh tử.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,303
Điểm tương tác
553
Điểm
113
ha ha ha [smile]

YOU đúng là khoái CHÈO khoái CHỐNG ... khoái TỰ BIỆN TỰ MINH quá nhỉ [smile]

NÓI VẬY PHẢI RÙI [smile]

người học đạo thì phải thấy:

(1) sinh tử là việc lớn --> vô thường --> lại QUÁ MAU [smile] - Vĩnh Gia Huyền Giác

*** ngay chỗ VÔ THƯỜNG QUÁ MAU đó mà NHƯ THỊ tâm pháp ... [smile] .. ưng quán pháp giới tánh [smile] --> nhứt thiết duy tâm tạo [smile] ... nhìn ra cái tâm chân thật thường hằng vốn có [smile]

(2) các pháp hữu vi --> như huyễn bào ảo ảnh [smile]

(3) người ta coi tâm lộ thiền tông .. tính tới từng sát na [smile]

ngọc lý bí thanh .. diễn diệu âm
cá trung mãn mục --> lộ thiền tâm [smile]


YOU GIEO NGHI TÌNH BẢO CHỜ ... BẢO ĐỢI ... XẠO QUÁ rùi gieo nghi tình bảo BẤT KHẢ TƯ NGHI [smile] ... đúng là CHỐNG CHỌI hết cả con đường đạo của TỔ của TÔNG của PHẬT MÔN [smile]

--> THÔI ... HÃY ... ĐI ... ĐI [smile] ... a ha ha hahahahhaha

ờ mà đúng hông ? [smile]
1. Cái này hầu như ai cũng biết, nhất là cái thời này, sáng sống chiều chết là chuyện như cơm bữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng chịu buông bỏ các thứ vọng tâm trong lòng mình đâu.

Cái tâm chân thật vốn có thì làm sao mà nhìn được chứ, chẳng lẽ lại có cái tâm khác đang nhìn cái tâm chân thật, rồi ồ lên: ngươi là cái tâm chân thật ư! Không gọi là nhìn mà phải gọi là nhận ra, ngầm biết. Tuy nhiên, từ chỗ vô thường cho đến chỗ nhận ra chân tâm thật sự là cả một quá trình, trong đó có nhiều nhân duyên góp vào nữa chứ không phải chỉ mỗi một việc nhận ra vô thường là đi đến chỗ chân tâm đâu, nhất thiết phải có thiện tri thức giúp ta về đường hướng, còn ngộ là do nơi mình tự thấy biết.

Trong thời mạt pháp này, ngoài việc tu tập chánh nhân giải thoát thì nên phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để giải quyết chắc chắn bài toán sanh tử là việc lớn.

2. Hữu vi pháp tức là tất cả những gì được thấy biết bởi lục thức và các thứ câu kết với chúng, là những thứ có hình tướng hoặc tướng trạng. Chúng hợp rồi tan, tan rồi hợp, không có một cái gì cố định bền chắc cả. Chúng không có tự ngã. Thân này, tâm lý này, tri thức này, .... rốt cuộc không có chỗ nào trong số chúng là ta và của ta. Kiếp này sống thì biết kiếp này, chết rồi thì diễn vai khác, thậm chí đối lập lại vai diễn trước đó,.. không có chỗ nào trong số chúng là ta và của ta.

3. Cái này thì tùy theo cơ duyên mỗi người. Thiền tâm là căn bản là đúng rồi. Sanh tử hay giải thoát là do nơi tâm niệm mình mà lập thành. Trên bước đường đạo ắt hẳn có những sự ngộ nhận, có những đều không rốt ráo, để cho rốt ráo thì phải nghe và học tập lời Phật : Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm. Đó là nguyên tắc chung cho tất cả ai muốn trở về với chính mình, muốn thành Phật Đạo.

Nói về chữ TÂM, ắt hẳn là cả một quá trình suy ngẫm và chiêm nghiệm sâu sắc thì mới có thể thấu đạt. Có rất nhiều sự ngộ nhận về TÂM.


*** TÂM là cái gì? Tâm thế nào mới là Phật?
Bây giờ chúng ta hãy suy nghiệm, xem tâm là cái gì đi cho thật kỹ càng, rồi xác quyết tâm là cái gì ngay trong cá nhân của mỗi người đây. Nhớ là chúng ta xem cả lúc thức và lúc ngủ mê, lúc sống và cả chết.

Xin mời chư vị trình diễn về TÂM!
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,989
Điểm tương tác
803
Điểm
113
ha ha ha [smile]

ỦA ... hỏng phải SƠ CƠ .. mà BIỆN MINH .. TÍNH TOÁN .. TƯ DUY QUÁ CHỪNG

- nào là phải cố gắng thiệt nhiều [smile] ... rùi tư duy tính toán bài toán sanh tử

- nào là cần phải biết bao nhiêu người giúp [smile]

- nào là PHẢI HĂM HÙ ... CÁC VỊ PHẢI TRÌNH DIỄN CHO YOU COI ĐÓ NHÉ [smile]

cái đống này chính là SƠ CƠ đó [smile] --> bởi vì QUÁ NHIỀU TRẦN LAO [smile] ... --> THIẾU HẲN NỘI HÀM .. TÂM là --> CĂN BẢN [smile]

A ha ha hahahahahhahahahahahahhaha


(1) Điều Giác Ngộ Thứ Nhất [smile] --> và Những Điều toàn là --> CHỈ TÂM [smile]

tâm thị ác nguyên

hình vi tội tẩu [smile]
NHƯ THỊ --> QUÁN SÁT
TIỆM LY --> SANH TỬ
- Kinh Bát Đại Nhân Giác

lìa niệm khi niệm vừa khởi để khỏi trần lao - Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng


tay hỏng cầm cây cuốc ... đi bộ cưỡi con trâu .. người đi dưới lồng cầu .. cầu trôi nước không trôi


Đất một cõi cùng với đất hằng hà sa cõi
Cõi nhất chân, không sắc cũng không tâm
Cõi như nhau, không CỰU LẠC, TA BÀ
Đất một cõi là đất hằng hà sa cõi

Danh văn cú… vốn là danh ngôn giả đặt
Linh giác ta nào có dính dáng chi!
Khảy móng tay, tròn đủ tám vạn pháp môn tu
Trong nháy mắt, dứt sạch A tăng kỳ nghiệp chướng


chí đạo không khó
chỉ hiềm chọn lựa
chớ khởi yêu ghét
rỗng suốt minh bạch - Tín Tâm Minh

mạc đạo TÂY PHƯƠNG cận
tây phương .. vạn thập trình
thủy lưu quy đại hải
nguyệt lạc bất ly thiên

chớ bảo Tây Phương gần, tây phương xa vạn dặm ... nước thì xuôi về bể .. trăng lặn không khỏi trời [smile]
You thấy lời YOU NÓI QUÁ SƠ CƠ chẳng dính dáng gì với lời kinh phật .. chư tổ nói không ? [smile]

---> cái TÂM ĐÓ là TÂM SUY DIỄN ---> TÂM B .. cứ đứng đó mà CHỒNG THÊM CHẤT THÊM RÙI BỎ

nên mới thấy khó .. thấy cần nhiều người giúp .. bỏ qua linh giác .. chẳng hiểu chỗ vô vi .. lầm chỗ HỮU VI ĐA SỰ ĐA TÂM [smile] làm chọn làm lựa [smile]

xong rùi nói VÔ THỨC VÔ NIỆM ... VÔ TÂM ... GIÁC NGỘ làm đảo lộn nội dung .. con đường giác ngộ biết bao nhiêu người đã đi qua hết trơn [smile]


mí thứ SUY DIỄN YOU NÓI TOÀN LÀ NGHI TÌNH ... đâu phải là CHỈ TÂM [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,303
Điểm tương tác
553
Điểm
113
ha ha ha [smile]

ỦA ... hỏng phải SƠ CƠ .. mà BIỆN MINH .. TÍNH TOÁN .. TƯ DUY QUÁ CHỪNG

- nào là phải cố gắng thiệt nhiều [smile] ... rùi tư duy tính toán bài toán sanh tử

- nào là cần phải biết bao nhiêu người giúp [smile]

- nào là PHẢI HĂM HÙ ... CÁC VỊ PHẢI TRÌNH DIỄN CHO YOU COI ĐÓ NHÉ [smile]

cái đống này chính là SƠ CƠ đó [smile] --> bởi vì QUÁ NHIỀU TRẦN LAO [smile] ... --> THIẾU HẲN NỘI HÀM .. TÂM là --> CĂN BẢN [smile]

A ha ha hahahahahhahahahahahahhaha


(1) Điều Giác Ngộ Thứ Nhất [smile] --> và Những Điều toàn là --> CHỈ TÂM [smile]

tâm thị ác nguyên

hình vi tội tẩu [smile]
NHƯ THỊ --> QUÁN SÁT
TIỆM LY --> SANH TỬ
- Kinh Bát Đại Nhân Giác

lìa niệm khi niệm vừa khởi để khỏi trần lao - Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng


tay hỏng cầm cây cuốc ... đi bộ cưỡi con trâu .. người đi dưới lồng cầu .. cầu trôi nước không trôi


Đất một cõi cùng với đất hằng hà sa cõi
Cõi nhất chân, không sắc cũng không tâm
Cõi như nhau, không CỰU LẠC, TA BÀ
Đất một cõi là đất hằng hà sa cõi

Danh văn cú… vốn là danh ngôn giả đặt
Linh giác ta nào có dính dáng chi!
Khảy móng tay, tròn đủ tám vạn pháp môn tu
Trong nháy mắt, dứt sạch A tăng kỳ nghiệp chướng


chí đạo không khó
chỉ hiềm chọn lựa
chớ khởi yêu ghét
rỗng suốt minh bạch - Tín Tâm Minh

mạc đạo TÂY PHƯƠNG cận
tây phương .. vạn thập trình
thủy lưu quy đại hải
nguyệt lạc bất ly thiên

chớ bảo Tây Phương gần, tây phương xa vạn dặm ... nước thì xuôi về bể .. trăng lặn không khỏi trời [smile]
You thấy lời YOU NÓI QUÁ SƠ CƠ chẳng dính dáng gì với lời kinh phật .. chư tổ nói không ? [smile]

---> cái TÂM ĐÓ là TÂM SUY DIỄN ---> TÂM B .. cứ đứng đó mà CHỒNG THÊM CHẤT THÊM RÙI BỎ

nên mới thấy khó .. thấy cần nhiều người giúp .. bỏ qua linh giác .. chẳng hiểu chỗ vô vi .. lầm chỗ HỮU VI ĐA SỰ ĐA TÂM [smile] làm chọn làm lựa [smile]

xong rùi nói VÔ THỨC VÔ NIỆM ... VÔ TÂM ... GIÁC NGỘ làm đảo lộn nội dung .. con đường giác ngộ biết bao nhiêu người đã đi qua hết trơn [smile]


mí thứ SUY DIỄN YOU NÓI TOÀN LÀ NGHI TÌNH ... đâu phải là CHỈ TÂM [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
Cái đó bạn không hiểu nên suy diễn thì đúng hơn. Thôi đừng nhiều lời, đem TÂM của bạn ra đây cho biết tâm là gì đi?
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,989
Điểm tương tác
803
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hah ahahahahhaha ...

đây đúng là CÂU HỎI SƠ CƠ ... còn QUÁ NHIỀU TÀ KIẾN nhỉ [smile] ... sao còn TỨC QUÁ CHỌN "NHẦM CÁI GÌ ĐÓ" hỏng phải của YOU nè [smile]

--> TÂM đã có trước mặt rùi .. hỏng thấy gì sao ? [smile]


(1) hỏng Tâm thì ---> này là gì ?


chí đạo không khó
chỉ hiềm chọn lựa
chớ khởi yêu ghét
rỗng suốt minh bạch - Tín Tâm Minh, Tăng Xán

nhiều người nói vậy ... mà đồng 1 NGHĨA THÔI [smile] ... người hỏng hiểu thì TỨC TỐI LA LỐI [smile](2) và Tâm này là gì ?

chí đạo không khó
chỉ hiềm chọn lựa
chớ khởi yêu ghét
rỗng suốt minh bạch - Tín Tâm Minh, Tăng Xán


là .... PHẬT TÂM [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
875
Điểm tương tác
267
Điểm
63
Có một người hỏi:
Mục đích của giác ngộ???

Có một người thắc mắc:
Ngay trong đời này được sống AN LẠC phải không???
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,303
Điểm tương tác
553
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hah ahahahahhaha ...

đây đúng là CÂU HỎI SƠ CƠ ... còn QUÁ NHIỀU TÀ KIẾN nhỉ [smile] ... sao còn TỨC QUÁ CHỌN "NHẦM CÁI GÌ ĐÓ" hỏng phải của YOU nè [smile]

--> TÂM đã có trước mặt rùi .. hỏng thấy gì sao ? [smile]


(1) hỏng Tâm thì ---> này là gì ?


chí đạo không khó
chỉ hiềm chọn lựa
chớ khởi yêu ghét
rỗng suốt minh bạch - Tín Tâm Minh, Tăng Xán

nhiều người nói vậy ... mà đồng 1 NGHĨA THÔI [smile] ... người hỏng hiểu thì TỨC TỐI LA LỐI [smile](2) và Tâm này là gì ?

chí đạo không khó
chỉ hiềm chọn lựa
chớ khởi yêu ghét
rỗng suốt minh bạch - Tín Tâm Minh, Tăng Xán


là .... PHẬT TÂM [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
TÂM đặt trước mặt đều là tâm tà kiến thì đúng hơn vì Cái gì có đối pháp thì đều là hư vọng. Tâm ta mà ở trước mặt ta thì ta bị điên mất tự phân mình làm hai. kakakakaka

Rỗng suốt minh bạch là Phật Tâm thì đúng rồi, nó là TÂM của một vị Phật đã thành. Nhưng VNBN không hỏi cái Tâm của một vị Phật, mà là hỏi TÂM của bạn hiện tại đây?

Nếu bạn nói hiện tại đây TÂM của bạn là rỗng suốt minh bạch thì xem coi chừng có phải đại vọng ngữ hay không đó nha?

Hãy đọc thật kỹ đoạn sau đây:

Giữa TÂM xưa nay không một vật và TÂM của một vị Phật là không phải một, mà cũng không phải hai, đừng có đồng nhất bậy bạ nhé! Vì sao vậy? Nếu là một thì lẽ ra chúng ta đã là người sáng suốt sẵn rồi chứ đâu có luân hồi thế này đâu. Còn nếu là hai thì ta và Phật chẳng có dính dáng gì, có tu muôn đời cũng không có sáng suốt nổi.

Tâm xưa nay không một vật là chân thật tánh của mỗi chúng sanh, bất khả tư nghì, không làm đối pháp cho bất kì thứ gì cả. Chính vì vậy, thưở ban đầu chúng sanh tâm tối, mê muội không biết về điều đó nên khi duyên với pháp bên ngoài liền sanh vọng chấp thành nội nhân, cái tâm xưa nay ấy lúc bây giờ hiển thị thành luật nhân -duyên - quả cho chúng sanh ấy. Chúng sanh lúc này tự nhốt mình ngăn ngại trong pháp giới. Tâm tương tác với pháp giới lúc này là vọng tâm.


Nhờ có sự chỉ dạy của chư Phật đã thành nên chúng sanh dần dần hiểu ra và tu tập tẩy trừ tất cả các sự mê lầm cho đến khi thực hành rốt ráo thì vọng niệm tiêu trừ thì nội nhân rỗng suốt khi đối duyên bên ngoài, nội nhân đã rỗng suốt thì quả cũng rỗng suốt, chỉ còn cái Tâm xưa nay ấy hiển hiện khắp toàn thể pháp giới không ngăn ngại, đó gọi là Phật Tâm, cũng bất khả tư nghì như tâm xưa nay thì đích thực đó chỉ thuần nhất một tâm xưa nay xuyên toàn pháp giới.
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,989
Điểm tương tác
803
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahah .. cái này gọi là HỎNG HIỂU RÙI LÀM LỲ ... CÃI LÝ "TỪ TÂM SƠ CƠ" của YOU đó chứ [smile] ... tâm của YOU là SANH DIỆT [smile] .. .đâu phải là PHẬT TÂM [smile]

tại MỤC TIỀN THÔI [smile] ... hèn chi ... YOU học hoài hỏng HẾT TẬP KHÍ [smile] .. .rùi mở miệng toàn là TẬP KHÍ đủ loại [smile] ... giả đò SUY DIỄN KHẲNG ĐỊNH ĐỦ LOẠI SAI LẦM .. chỉ giỏi LÀM LOẠN [smile]

(1) Tâm này là Bản Lai Diện Mục [smile]

chí đạo không khó
chỉ hiềm chọn lựa
chớ khởi yêu ghét
rỗng suốt minh bạch - Tín Tâm Minh, Tăng Xán


cho nên ... lời của Lục Tổ Huệ Năng nói:

- không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là BẢN LAI DIỆN MỤC [smile]

thì đó là lời nói cũng hệt 1 tương ưng với lời của SƯ TỔ của ổng .. tức là TỔ TĂNG XÁN thôi [smile]


(2) Giác Ngộ Pháp Thân

trong Phật Đạo .. giác ngộ vô thường .. thì tương đối nói YOU CŨNG CÒN CHƯA HIỂU .. [smile]

nhưng GIÁC NGỘ PHÁP THÂN ... thì YOU đúng là MÙ TÍT [smile]

--> bộ hỏng thấy ... cái TÂM "ngoài tất cả mọi sinh diệt" đó là HỎNG TỚI HỎNG ĐI À [smile]


(3) Tất Cả Đều Có Nghĩa "TƯƠNG ƯNG" [smile]

thật ra .. nếu mà đọc kỹ từ đầu đến cuối những lời Kinh, Phật, Tổ .. đều có nghĩa TƯƠNG ƯNG [smile]

chẳng hạn nói:

- chẳng khởi yêu ghét --> rỗng rang minh bạch

- không nghĩ thiện không nghĩ ác --> cái gì là bản lai diện mục

- dùng cái diệu tư mà không tư --> là chỗ tinh anh sáng suốt

- nếu biết CHUYỂN VẬT --> thì đồng với NHƯ LAI

- khi nào cần lửa .. lấy 2 thanh gỗ cọ vào nhau [smile]

- đất 1 cõi là đất của hằng hà xa cõi

- 1 niệm khởi .. tâm tâm khởi

- Khảy móng tay, tròn đủ tám vạn pháp môn tu

CÁI GÌ YOU CŨNG CHẲNG HIỂU 1 CHÚT TƯƠNG ƯNG GÌ [smile] --> toàn là SUY DIỄN BỊA ĐẶT [smile] --> bộ YOU cho rằng .. diễn đàn là chỗ YOU SUY DIỄN --> GIẢ PHẬT PHÁP hả ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,303
Điểm tương tác
553
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahah .. cái này gọi là HỎNG HIỂU RÙI LÀM LỲ ... CÃI LÝ "TỪ TÂM SƠ CƠ" của YOU đó chứ [smile] ... tâm của YOU là SANH DIỆT [smile] .. .đâu phải là PHẬT TÂM [smile]

tại MỤC TIỀN THÔI [smile] ... hèn chi ... YOU học hoài hỏng HẾT TẬP KHÍ [smile] .. .rùi mở miệng toàn là TẬP KHÍ đủ loại [smile] ... giả đò SUY DIỄN KHẲNG ĐỊNH ĐỦ LOẠI SAI LẦM .. chỉ giỏi LÀM LOẠN [smile]

(1) Tâm này là Bản Lai Diện Mục [smile]

chí đạo không khó
chỉ hiềm chọn lựa
chớ khởi yêu ghét
rỗng suốt minh bạch - Tín Tâm Minh, Tăng Xán


cho nên ... lời của Lục Tổ Huệ Năng nói:

- không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là BẢN LAI DIỆN MỤC [smile]

thì đó là lời nói cũng hệt 1 tương ưng với lời của SƯ TỔ của ổng .. tức là TỔ TĂNG XÁN thôi [smile]


(2) Giác Ngộ Pháp Thân

trong Phật Đạo .. giác ngộ vô thường .. thì tương đối nói YOU CŨNG CÒN CHƯA HIỂU .. [smile]

nhưng GIÁC NGỘ PHÁP THÂN ... thì YOU đúng là MÙ TÍT [smile]

--> bộ hỏng thấy ... cái TÂM "ngoài tất cả mọi sinh diệt" đó là HỎNG TỚI HỎNG ĐI À [smile]


(3) Tất Cả Đều Có Nghĩa "TƯƠNG ƯNG" [smile]

thật ra .. nếu mà đọc kỹ từ đầu đến cuối những lời Kinh, Phật, Tổ .. đều có nghĩa TƯƠNG ƯNG [smile]

chẳng hạn nói:

- chẳng khởi yêu ghét --> rỗng rang minh bạch

- không nghĩ thiện không nghĩ ác --> cái gì là bản lai diện mục

- dùng cái diệu tư mà không tư --> là chỗ tinh anh sáng suốt

- nếu biết CHUYỂN VẬT --> thì đồng với NHƯ LAI

- khi nào cần lửa .. lấy 2 thanh gỗ cọ vào nhau [smile]

- đất 1 cõi là đất của hằng hà xa cõi

- 1 niệm khởi .. tâm tâm khởi

- Khảy móng tay, tròn đủ tám vạn pháp môn tu

CÁI GÌ YOU CŨNG CHẲNG HIỂU 1 CHÚT TƯƠNG ƯNG GÌ [smile] --> toàn là SUY DIỄN BỊA ĐẶT [smile] --> bộ YOU cho rằng .. diễn đàn là chỗ YOU SUY DIỄN --> GIẢ PHẬT PHÁP hả ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
(1) Lầm lẩn tai hại rồi đại ca ơi! Rỗng suốt minh bạch là để sống đúng với cái Bản Lai Diện Mục. Chứ Bản Lai Diện Mục không quy định sẵn tính rỗng suốt minh bạch hay không rỗng suốt minh bạch. Bản Lai Diện Mục là chân tánh của mỗi cá nhân, nó bất khả xâm phạm, vì thế khi đối duyên sau này mới có thể sản sanh tính rỗng suốt minh bạch.

(2) Tài hay, tài ba mà nói xàm rồi đại ca ơi!
Đại ca nói: "cái TÂM "ngoài tất cả mọi sinh diệt" đó là HỎNG TỚI HỎNG ĐI".
Cái TÂM như vậy là không hiện hữu nha đại ca, là lông rùa sừng thỏ. Vì sao vậy? Tâm bên ngoài tất cả sinh diệt thì sinh diệt mặc kệ sinh diệt, Tâm mặc kệ Tâm, đâu có ai dính dáng đâu. Một người đang trong sinh diệt thì mãi mãi sinh diệt vì không biết gì đến cái tâm đó (nó bên ngoài tất cả mà).

Cái pháp thân bất khả tư nghì ấy đâu có chỗ nào để đại ca lập luận là trong hay ngoài sinh diệt chứ nhỉ.

Cái Bản Lai Diện Mục (cái bản mặt thật sự) của đại ca và của tại hạ, cũng như của toàn thể chư Phật ba đời gom lại tuy mỗi cái là bất khả xâm phạm nhưng đều không nằm ngoài nhau. Cho nên Bản Lai Diện Mục mỗi cá nhân không bị giới hạn trong phạm vi nào của pháp giới, hễ tâm niệm tạo nội nhân ở đâu thì Bản Lai Diện Mục thị hiện quả sẽ đến đó, không có giới hạn, giới hạn là do tâm niệm vô minh tạo ra.


(3) Đó là luật nhân - duyên - quả mà thôi; cái làm chất kết dính chính là Chân Tánh mình.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,989
Điểm tương tác
803
Điểm
113
ha ha ha [smile]

ỦA .. sao vậy ... chuẩn bị QUAY ĐẦU CHẠY NỮA hả ? [smile]

Lời Phật, Chư Tổ trong kinh Tương Ưng Bộ .. trong Vi Diệu Pháp .. Duy Thức một khi được trình bày rõ ràng ... tương ưng nhất quán .. minh bạch mạch lạch [smile]

--> THÌ YOU GIEO NGHI TÌNH và lẩn trốn hổng nổi [smile]


(1) Tánh Không Che Đậy --> Xúc Thọ Tưởng Tư Tác Ý Ngũ Biến Hành --> Tánh Biến Kế Sở Chấp --> Hiện Ra Tương Ưng Tâm Sở, Biểu Hiện Thập Kiết Sử [smile]

Duy Thức nói: .. tánh duy vô phú (không che giấu) ... qua ngũ biến hành là xúc thọ tưởng tư tác ý ... đem tất cả những tương ưng ra ngoài

và từ đó .. nhìn thấy: THÂN KIẾN ... HOÀI NGHI .. GIỚI CẤM THỦ .. THAM SÂN SI MẠN KIẾN NGHI ....


do đó .. 1 người THIẾU NÉT CHÂN QUY .. ngay cả KHI TÙY TÍN HÀNH [smile]

- thì tương ưng "nhất tâm bất loạn" --> chính là tương ương Tầm Tứ .. Xả Niệm ... cũng không xảy ra .. và cũng dễ dàng quan sát được và trình bày được

- và khi lẩn quẩn khẳng định, suy diễn tung hỏa mù ... mà THIẾU CĂN BẢN TÂM [smile]

đem lời LỤC TỔ và THÁI SƯ TỔ của ổng là TĂNG XÁN ra cắm này cắm nọ [smile] ... thì "TÁNH THẤY" hỏng trọn vẹn .. cũng lộ ra thập kiếp sử .. xưa rày THAM SÂN SI cái ĐIỂM TỰA làm mạn này quen rùi [smile] .. có biết nghĩa không là gì đâu mà thấy [smile]

vì vậy ... lấy chỗ

chí đạo vô nan
duy hiểm giản trạch
đản mạc tắng ái
đồng nhiên minh bạch

--> gán vào là cái SỐNG VỚI "BẢN LAI DIỆN MỤC"

mà hỏng biết ... là chỗ MINH BẠCH ĐÓ [smile]... là 1 cả bầu trời nội hàm và tương ưng [smile]

- tương ưng sự thật

- tương ưng như thị

- tương ưng chánh niệm, chánh định .. chánh kiến, chánh tư duy nè [smile]


A ha hahahahahahahahhahahaha ... và 1 khi AI CŨNG MINH BẠCH CHỖ CHÂN QUY ... kinh nghiệm và lời kinh chân thật minh bạch rõ ràng quý giá như vậy [smile]

--> YOU A DI ĐÀ PHẬT .. mà KHẨU PHẬT TÂM ĐẦY TÀ KIẾN được nổi nữa sao ? [smile] ...


tánh duy vô phú ngũ biến hành

giới địa tùy tha .. nghiệp lực sanh [smile]


... SỨC "SUY DIỄN" nào chiu nổi [smile]


(2) Tất cả đồng 1 nghĩa --> CHƠN TÂM "THƯỜNG TRÚ"

Bộ phận được tinh thuần,
Mái trần che mầu trắng,

Chỉ có một bánh xe,
--> Cỗ xe liên tục chạy. (smile)

Hãy xem vị đang đến,
Không vi phạm lỗi lầm,
Chặt đứt được dòng nước,
Không còn bị trói buộc. - Tương Ưng Bộ
tất cả thế gian
lầm mình là VẬT

bỏ mất TÂM, TÁNH
nếu biết CHUYỂN VẬT
--> thì đồng với NHƯ LAI
thân tâm viên mãn sáng suốt
NƠI ĐẠO TRƯỜNG BẤT ĐỘNG đó - Kinh Thủ Lăng Nghiêm


nhược nhân dục liễu tri
tam thế nhứt thiết phật
ưng quán: pháp, giới, tánh
nhứt thiết (tổng thể) duy tâm tạo -
Kinh Hoa Nghiêm


Một niệm bất sinh, toàn thể hiện
Mười phương thế giới hiện toàn Chân


- Roi gậy, người trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông - Thập Mục Ngưu Đồ


quy căn đắc chỉ (đây là thức huyền chỉ)
tùy chiếu thất tông
tu du phản chiếu
thắng khước tiền không - Tín Tâm Minh, Tăng Xán


những lời kinh .. pháp ngữ ... pháp thoại thể hiện cái chỗ "ĐỒNG NGHĨA" ... CHỈ TÂM NÀY [smile] ... đây hết mà [smile].... nghĩa chữ NHƯ là ở TÂM chứ ở đâu [smile]

--> nhưng mà SUY DIỄN LẨN QUẨN ... từ "ĐIỂM TỰA" là THÂN KIẾN .. vô tàm vô quý, vô tầm vô tứ, thiếu chân quy .. thì HỎNG RA NỔI [smile] ... VỪA HỎI VỪA KHẲNG ĐỊNH BỪA BÃI [smile] ... đúng là SƯ TỬ TRÙNG [smile] ... làm loạn PHẬT PHÁP [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,303
Điểm tương tác
553
Điểm
113
ha ha ha [smile]

ỦA .. sao vậy ... chuẩn bị QUAY ĐẦU CHẠY NỮA hả ? [smile]

Lời Phật, Chư Tổ trong kinh Tương Ưng Bộ .. trong Vi Diệu Pháp .. Duy Thức một khi được trình bày rõ ràng ... tương ưng nhất quán .. minh bạch mạch lạch [smile]

--> THÌ YOU GIEO NGHI TÌNH và lẩn trốn hổng nổi [smile]


(1) Tánh Không Che Đậy --> Xúc Thọ Tưởng Tư Tác Ý Ngũ Biến Hành --> Tánh Biến Kế Sở Chấp --> Hiện Ra Tương Ưng Tâm Sở, Biểu Hiện Thập Kiết Sử [smile]

Duy Thức nói: .. tánh duy vô phú (không che giấu) ... qua ngũ biến hành là xúc thọ tưởng tư tác ý ... đem tất cả những tương ưng ra ngoài

và từ đó .. nhìn thấy: THÂN KIẾN ... HOÀI NGHI .. GIỚI CẤM THỦ .. THAM SÂN SI MẠN KIẾN NGHI ....


do đó .. 1 người THIẾU NÉT CHÂN QUY .. ngay cả KHI TÙY TÍN HÀNH [smile]

- thì tương ưng "nhất tâm bất loạn" --> chính là tương ương Tầm Tứ .. Xả Niệm ... cũng không xảy ra .. và cũng dễ dàng quan sát được và trình bày được

- và khi lẩn quẩn khẳng định, suy diễn tung hỏa mù ... mà THIẾU CĂN BẢN TÂM [smile]

đem lời LỤC TỔ và THÁI SƯ TỔ của ổng là TĂNG XÁN ra cắm này cắm nọ [smile] ... thì "TÁNH THẤY" hỏng trọn vẹn .. cũng lộ ra thập kiếp sử .. xưa rày THAM SÂN SI cái ĐIỂM TỰA làm mạn này quen rùi [smile] .. có biết nghĩa không là gì đâu mà thấy [smile]

vì vậy ... lấy chỗ

chí đạo vô nan
duy hiểm giản trạch
đản mạc tắng ái
đồng nhiên minh bạch

--> gán vào là cái SỐNG VỚI "BẢN LAI DIỆN MỤC"

mà hỏng biết ... là chỗ MINH BẠCH ĐÓ [smile]... là 1 cả bầu trời nội hàm và tương ưng [smile]

- tương ưng sự thật

- tương ưng như thị

- tương ưng chánh niệm, chánh định .. chánh kiến, chánh tư duy nè [smile]


A ha hahahahahahahahhahahaha ... và 1 khi AI CŨNG MINH BẠCH CHỖ CHÂN QUY ... kinh nghiệm và lời kinh chân thật minh bạch rõ ràng quý giá như vậy [smile]

--> YOU A DI ĐÀ PHẬT .. mà KHẨU PHẬT TÂM ĐẦY TÀ KIẾN được nổi nữa sao ? [smile] ...


tánh duy vô phú ngũ biến hành

giới địa tùy tha .. nghiệp lực sanh [smile]


... SỨC "SUY DIỄN" nào chiu nổi [smile]


(2) Tất cả đồng 1 nghĩa --> CHƠN TÂM "THƯỜNG TRÚ"

Bộ phận được tinh thuần,
Mái trần che mầu trắng,

Chỉ có một bánh xe,
--> Cỗ xe liên tục chạy. (smile)

Hãy xem vị đang đến,
Không vi phạm lỗi lầm,
Chặt đứt được dòng nước,
Không còn bị trói buộc. - Tương Ưng Bộ
tất cả thế gian
lầm mình là VẬT

bỏ mất TÂM, TÁNH
nếu biết CHUYỂN VẬT
--> thì đồng với NHƯ LAI
thân tâm viên mãn sáng suốt
NƠI ĐẠO TRƯỜNG BẤT ĐỘNG đó - Kinh Thủ Lăng Nghiêm


nhược nhân dục liễu tri
tam thế nhứt thiết phật
ưng quán: pháp, giới, tánh
nhứt thiết (tổng thể) duy tâm tạo -
Kinh Hoa Nghiêm


Một niệm bất sinh, toàn thể hiện
Mười phương thế giới hiện toàn Chân


- Roi gậy, người trâu thảy đều không
Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông - Thập Mục Ngưu Đồ


quy căn đắc chỉ (đây là thức huyền chỉ)
tùy chiếu thất tông
tu du phản chiếu
thắng khước tiền không - Tín Tâm Minh, Tăng Xán


những lời kinh .. pháp ngữ ... pháp thoại thể hiện cái chỗ "ĐỒNG NGHĨA" ... CHỈ TÂM NÀY [smile] ... đây hết mà [smile].... nghĩa chữ NHƯ là ở TÂM chứ ở đâu [smile]

--> nhưng mà SUY DIỄN LẨN QUẨN ... từ "ĐIỂM TỰA" là THÂN KIẾN .. vô tàm vô quý, vô tầm vô tứ, thiếu chân quy .. thì HỎNG RA NỔI [smile] ... VỪA HỎI VỪA KHẲNG ĐỊNH BỪA BÃI [smile] ... đúng là SƯ TỬ TRÙNG [smile] ... làm loạn PHẬT PHÁP [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
Trình độ nhảy múa và ca hát, diễn hài của đại ca cũng nhiều ha! Người ta thường hát một bài, còn đại ca bây giờ chơi liên khúc Kinh Văn, ngắt chỗ này một ít, cắt chỗ nọ một ít, chọn chỗ kia một cái,.... gom thành của đại ca hén.

VNBN chỉ viết những gì để phản biện lại những tri kiến sai lầm của đại ca thôi.
Còn đoạn trên thì đại ca copy lại lời Phật, Bồ Tát để rồi mượn lý đó chửi bới mà thôi, cho nên VNBN cũng không biết nói gì thêm. Tất cả những gì đại ca có hiện nay đều là vay mượn cả thôi, đại ca hãy bỏ hết đi và tự mình chiêm nghiệm lại nhé, chứ về nguồn góc thì đại ca nói sai be bét như VNBN đã phân tích ở các bài viết trên.

Đọc thật kỹ lại các phân tích ở trên nha đại ca yêu dấu.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,989
Điểm tương tác
803
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahh .. mắc cở quá hỏng dám nói gì về TÂM NỮA SAO ? [smile]

- dọn hết YOU ĐI ... tức là DỨT TRI KIẾN [smile] ... trống rỗng minh bạch chứ còn gì khác đâu [smile]


(1) Chí Đạo

Chí đạo vô nan
duy hiểm giản trạch

Chí đạo vô nan mạc đạo nan
hồi đầu chuyển não giác man can [smile]


DỌN HẾT RA .. TRỐNG RỖNG thì mới thấy ... "thức thức tám" cũng là BẠCH TẠNG THỨC .. là ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ [smile]

chứ không TÂM chính là PHẬT ở đâu ra [smile]

--> vì vậy .. SUY DIỄN BỊA ĐẶT PHẬT ĐẠO là hỏng được rõ ràng .. ... THIẾU CĂN BẢN TÂM [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,303
Điểm tương tác
553
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahahh .. mắc cở quá hỏng dám nói gì về TÂM NỮA SAO ? [smile]

- dọn hết YOU ĐI ... tức là DỨT TRI KIẾN [smile] ... trống rỗng minh bạch chứ còn gì khác đâu [smile]


(1) Chí Đạo

Chí đạo vô nan
duy hiểm giản trạch

Chí đạo vô nan mạc đạo nan
hồi đầu chuyển não giác man can [smile]


DỌN HẾT RA .. TRỐNG RỖNG thì mới thấy ... "thức thức tám" cũng là BẠCH TẠNG THỨC .. là ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ [smile]

chứ không TÂM chính là PHẬT ở đâu ra [smile]

--> vì vậy .. SUY DIỄN BỊA ĐẶT PHẬT ĐẠO là hỏng được rõ ràng .. ... THIẾU CĂN BẢN TÂM [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
Viết là để phản bác lại tư tưởng của đại ca thôi, xong rồi thì thôi, chứ viết một cách lảm nhảm thì mắc công lắm.

Đại ca cứ đòi dọn với vứt thì thành ra là cái đạo của Duyên Giác rồi, cho nên ta nói đại ca thành tựu ở mức Duyên Giác mà thôi. Vì cớ sao? Đó là vì nhân chủng của Bồ Tát Đạo là Từ Bi không giới hạn, mà đại ca kêu dọn hết đi các nhân chủng thì thành ra rơi vào thụ đắc ở cái tánh không rồi.

Tu như đại ca thì chỉ muốn cho bản thân mình được cái gọi là "trống rỗng" mà hủy bỏ lòng từ bi sâu sắc đối với chúng sanh thiên hạ.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,989
Điểm tương tác
803
Điểm
113
ha ha hah [smile]

A ha hahahahah .. đúng là THIẾU CĂN BẢN TÂM [smile] --> thì ƯA SUY DIỄN BẬY BẠ [smile]

(1) Chí Đạo

Chí đạo vô nan
duy hiểm giản trạch

Chí đạo vô nan mạc đạo nan
hồi đầu chuyển não giác man can [smile]


DỌN HẾT RA .. TRỐNG RỖNG thì mới thấy ... "thức thức tám" cũng là BẠCH TẠNG THỨC .. là ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ [smile]

chứ không TÂM chính là PHẬT ở đâu ra [smile]

--> vì vậy .. SUY DIỄN BỊA ĐẶT PHẬT ĐẠO là hỏng được rõ ràng .. ... THIẾU CĂN BẢN TÂM [smile] ... nói DUYÊN GIÁC mà chỉ TÂM TƯƠNG ƯNG cũng hổng xong [smile]

cái gì cũng vậy TƯƠNG ƯNG .. với CHÁNH GIÁC CHÁNH ĐẲNG .. thì mới có những tâm thiện lành xảy ra .. mới có từ bi hỷ xả .. mới có tứ vô lượng tâm [smile] .. chứ không những TƯƠNG ƯNG ĐÓ Ở ĐÂU RA ? [smile]


(2) Diệt Độ Vô Biên Vô Lượng [smile]

CHÁNH TÔNG CỦA ĐẠI THỪA


Phật bảo Tu-bồ-đề:

- Các vị Bồ-tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia. Có tất cả các loài chúng sanh hoặc loài sanh bằng trứng, hoặc loài sanh bằng thai, hoặc sanh chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng chẳng không tưởng,

ta đều khiến vào Vô dư Niết-bàn mà được diệt độ đó.

Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải là Bồ-tát. - Kinh Kim Cang

You đang náo loạn điên đảo tánh nghi ---> NGHI NGỜ HỎNG CÓ PHẬT TÂM hả [smile] .. nói thiếu chánh tâm chánh niệm .. mà cứ đòi người ta ĐẶT CHÂN VÀO ĐẠO ĐẾ --> đường đâu mà đi [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,303
Điểm tương tác
553
Điểm
113
ha ha hah [smile]

A ha hahahahah .. đúng là THIẾU CĂN BẢN TÂM [smile] --> thì ƯA SUY DIỄN BẬY BẠ [smile]

(1) Chí Đạo

Chí đạo vô nan
duy hiểm giản trạch

Chí đạo vô nan mạc đạo nan
hồi đầu chuyển não giác man can [smile]


DỌN HẾT RA .. TRỐNG RỖNG thì mới thấy ... "thức thức tám" cũng là BẠCH TẠNG THỨC .. là ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ [smile]

chứ không TÂM chính là PHẬT ở đâu ra [smile]

--> vì vậy .. SUY DIỄN BỊA ĐẶT PHẬT ĐẠO là hỏng được rõ ràng .. ... THIẾU CĂN BẢN TÂM [smile] ... nói DUYÊN GIÁC mà chỉ TÂM TƯƠNG ƯNG cũng hổng xong [smile]

cái gì cũng vậy TƯƠNG ƯNG .. với CHÁNH GIÁC CHÁNH ĐẲNG .. thì mới có những tâm thiện lành xảy ra .. mới có từ bi hỷ xả .. mới có tứ vô lượng tâm [smile] .. chứ không những TƯƠNG ƯNG ĐÓ Ở ĐÂU RA ? [smile]


(2) Diệt Độ Vô Biên Vô Lượng [smile]

CHÁNH TÔNG CỦA ĐẠI THỪA


Phật bảo Tu-bồ-đề:

- Các vị Bồ-tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia. Có tất cả các loài chúng sanh hoặc loài sanh bằng trứng, hoặc loài sanh bằng thai, hoặc sanh chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng chẳng không tưởng,

ta đều khiến vào Vô dư Niết-bàn mà được diệt độ đó.

Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đề, nếu Bồ-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải là Bồ-tát. - Kinh Kim Cang

You đang náo loạn điên đảo tánh nghi ---> NGHI NGỜ HỎNG CÓ PHẬT TÂM hả [smile] .. nói thiếu chánh tâm chánh niệm .. mà cứ đòi người ta ĐẶT CHÂN VÀO ĐẠO ĐẾ --> đường đâu mà đi [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
Đó là do đại ca nói, bảo phải dọn cho trống rỗng thì làm gì có lòng từ bi, không qua Bồ Tát Đạo thì làm sao thành Phật Đạo chứ nhỉ.

CHÁNH TÔNG ĐẠI THỪA chính là Vô Sở Đắc, còn như tối ngày chỉ lo nghĩ thế nào để diệt độ, để khỏi các khổ sở thì thành ra là đang trốn sanh tử trụ Niết Bàn rồi, đó là nhị thừa.
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,989
Điểm tương tác
803
Điểm
113
ha ha hah [smile]

A ha hahahhahaha .. đúng là SUY DIỄN QUEN THÀNH TẬP KHÍ rùi hỏng biết lời kinh .. lời phật tổ .. .đã nói rõ ràng rùi [smile]

(1) Thức Thứ Tám

tánh duy vô phú --> ngũ biến hành

giới địa tùy tha --> nghiệp lực sanh

nhị thừa bất liễu nhân --> mê chấp

do thử năng hưng .. luận chủ tranh - Duy Thức Học [smile]

bởi vì YOU thiếu căn bản tâm .. cứ cho rằng .. cái TÂM của mình là "TÂM SANH DIỆT" từ đó .. xoay cả tánh thấy vào trong đó ... nên không thấy được ...

CÁI TÂM TRỐNG RỖNG đó .. vốn là cái TÂM xưa này chẳng đổi [smile] .. cũng là đường lối tu tập của biết bao thế hệ phật giáo từ xưa đến nay ... ngay cả TƯƠNG ƯNG NHỊ THỪA YOU nói cũng không đúng [smile]


Chí đạo vô nan
duy hiểm giản trạch

Chí đạo vô nan mạc đạo nan
hồi đầu chuyển não giác man can [smile]

đản mạc tắng ái
đồng nhiên minh bạch

đoạn trừ phiền não tức nhị thừa
phiền não chẳng sanh tức ĐẠI NIẾT BÀN [smile]

và YOU chẳng thấy được ... TÂM chính là PHẬT đó [smile] .. nên SUY DIỄN BẬY BẠ NHỨT THỪA ĐẠI THỪA .. chẳng hiểu chiều thấy nào là CHÁNH KIẾN [smile] .... toàn là TÙY CHIẾU THẤT TÔNG [smile]

xong rùi TỰA Ỷ NGÃ MẠN --> SUY DIỄN BẬY BẠ [smile]

- pháp cú cũng nghi

- kim cang cũng nghi

- bát nhã cũng nghi

- như lai tạng cũng nghi

rùi A DI ĐÀ PHẬT .. NGHI NGỜ ĐỦ THỨ ĐỂ TU ... hỏng bước chân lên con đường PHẬT ĐAO .. quy tổ quy tông, chân quy ... YOU tu làm sao được ? [smile]ờ mà đúng hông ?
 
Last edited:

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
875
Điểm tương tác
267
Điểm
63
Có một người hỏi:
Có phải vạn vật đồng nhất thể là vạn vật TƯƠNG ĐỒNG phải không???
Nhưng sao con người lại TƯƠNG KHẮC với nhau???

Có một người thắc mắc:
TƯƠNG ĐỒNG là giác ngộ phải không???

Có một người hỏi:
Cái gì THẤY BIẾT TƯƠNG ĐỒNG??? Cái gì THẤY BIẾT TƯƠNG KHẮC???

Có một người thắc mắc:
Tâm AN LẠC thì THẤY BIẾT TƯƠNG ĐỒNG thì phải???
Thân tứ đại ngủ uẩn luôn BIẾN DỊCH THAY ĐỔI thì chỉ THẤY BIẾT TƯƠNG KHẮC phải không ta???

Có một người hỏi:
Thế nào là sống AN LẠC???

Có một người thắc mắc:
AN LẠC trong tất cả cái gì THẤY BIẾT phải không???

Có một người hỏi:
Cái gì khiến cái THẤY BIẾT AN LẠC???

Có một người thắc mắc:
TÂM AN LẠC thì không có cái gì mà không được AN LẠC phải không???
TÂM AN LẠC cũng làm cái Thân tứ đại ngũ uẩn này chậm BIẾN DỊCH THAY ĐỔI thì phải???

Có một người hỏi:
Cái gì làm TÂM AN LẠC???

Có một người thắc mắc:
TÂM ĐỘNG TỊNH hồi nào vậy ta???

 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,989
Điểm tương tác
803
Điểm
113
ha ha hah [smile]

Có một người hỏi:
Có phải vạn vật đồng nhất thể là vạn vật TƯƠNG ĐỒNG phải không???
Nhưng sao con người lại TƯƠNG KHẮC với nhau???


Ồ my goodness ... câu này cái VÒNG QUÁ NHỎ ... hổng phải là cái bánh xe luôn quay [smile]

GIỚI ĐỊA --> TÙY THA --> NGHIỆP LỰC SANH - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa

có ngưồi hỏi mà bức tranh vẽ cả 1 đống câu hỏi ... HỎNG RA ... 1 bức tranh sâu [smile](1) Chỉ 1 Bánh Xe [smile]

Bộ phận được tinh thuần,
Mái trần che mầu trắng,

Chỉ có một bánh xe,
--> Cỗ xe liên tục chạy. (smile) - Tương Ưng Bộ
vậy mà có cả 1 VŨ TRỤ TAM THIÊN ĐẠI THẾ GIỚI ...

1 không gian không ngằn mé .. 1 thời gian vô cùng tận .. và trong đó vô lượng vô biên chúng sanh

1 GIỚI ĐỊA

TÙY THA [smile]

--> NGHIỆP LỰC SANH [smile]


(2) Bánh Xe Con, Bánh Xe Giả --> Nhìn Không ĐỦ LỚN [smile]

bị vô minh che phủ
cái nhìn không đủ lớn
từ cái bánh xe con
như thì là huyễn bánh [smile]


(3) Bức Tranh Sâu [smile[

Em là ma . TUI THÈM MA đó [smile]
tối bên tui ..em cuốn tui vào
Em hỏi rằng: bao giờ trời sáng ? [smile]
để 1 lòng .. 1 bức TRANH SÂU [smile]

ờ mà đúng hông ?
 
Last edited:

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
875
Điểm tương tác
267
Điểm
63
Có một người hỏi:
Đức Phật nói "Tri HUYỄN! HUYỄN TỰ LÌA???"
Tôi ĐỌC, NGHE Phật Thích-ca là HUYỄN, Phật A DI ĐÀ là HUYỄN bao nhiêu năm rồi.
Sao Phật HUYỄN vẫn KHÔNG TỰ LÌA???

Có một người thắc mắc:
Ông là HUYỄN mà KHÔNG TỰ LÌA thì Phật HUYỄN Thích-ca, Phật HUYỄN A DI ĐÀ không thể nào TỰ LÌA được phải không???
Ông TÍN NGUYỆN hết đời này cho tới ngàn đời sau ôm chặt Phật HUYỄN Thích-ca, Phật HUYỄN A DI ĐÀ thì phải trầm luân Sanh TỬ cho đến khi nào gặp Phật HUYỄN Thích-ca, Phật HUYỄN A DI ĐÀ phải không???

Với lại HUYỄN phải tồn tại trong thế giới HUYỄN thì HUYỄN TỰ LÌA HUYỄN sao được???

Có một người hỏi:
Phật Thích-ca nói CÓ Phật A DI ĐÀ???
Sao Phật A DI ĐÀ là HUYỄN???

Có một người thắc mắc:
Đức Phật nói " Thế gian Vô Thường, Vô Ngã! Vạn vật như MỘNG HUYỄN!" Thì Đức Phật cũng là MỘNG HUYỄN phải không???
Đức Phật là HUYỄN thì Đức Phật nói Phật A Di Đà là THẬT sao được ta???

Lời HUYỄN chỉ là lời TÀO LAO thì lời Phật A Di Đà NGUYỆN độ vạn vật HUYỄN cũng chỉ là lời TÀO LAO phải không ta???

Có một người hỏi:
Cõi này là HUYỄN! Chắc Phật A DI ĐÀ ở cõi Tây Phương là THẬT phải không???

Có một người thắc mắc:
Ông còn KHÔNG TỰ BIẾT ông CÓ cái gì???
Chỉ là ĐỌC, NGHE ông CÓ được cái gì mang ra coi???

Ông chỉ Copy and Paste cái ông CÓ??? Chứng tỏ ông bị BẠI NÃO nặng lắm thì phải??? ờ mà đúng hông ?
 
Bên trên