Tâm chính là Phật

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
570
Điểm tương tác
239
Điểm
63
Có một người hỏi:
Đức Phật thường không trả lời người hỏi???

Có một người thắc mắc:
Người hỏi vốn là người không biết MÌNH là CU TÈO hay là cái CỦ THÌU BIU gì???

Mà lại đi hỏi cái gì là CHÂN NHƯ PHẬT TÁNH???


Có một người hỏi:
Tôi KHÔNG BIẾT tôi là gì???
Thì tôi mới phải đi hỏi Đức Phật???

Có một người thắc mắc:
Người hỏi THẤY BIẾT cái gì trước mặt mà cho rằng cái gì đó là Đức Phật???


Có một người hỏi:
Đức Phật thường hay nói "BUÔNG XUỐNG???"

Có một người thắc mắc:
Con nguời CÓ cái gì mà phải TU HÀNH???
Con nguời CÓ cái gì mà phải LÝ LUẬN???
Con nguời CÓ cái gì mà phải CA TỤNG TÁN THÁN Đức Phật???
Con nguời CÓ cái gì mà phải Copy and Paste lời Đức Phật???

Con nguời CÓ cái gì mà phải "BUÔNG XUỐNG???"

Có một người hỏi:
CÓ cái gì là Phật pháp???

Có một người thắc mắc:
Người hỏi HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT???
CÓ cái gì???

Thì người hỏi có THẤY BIẾT cái gì đâu mà hỏi vậy ta???
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
570
Điểm tương tác
239
Điểm
63
Thấy đạo mới tu đạo,
Chẳng thấy lấy gì tu.

Thiền sư Bổn Tịnh

Đó là sai lầm muôn kiếp của chúng sanh, cho nên cứ lẩn quẩn trong luân hồi sanh tử.
 
Bên trên