5

tham

  • Thread starter 5thanhcuchi
  • Ngày bắt đầu
5

5thanhcuchi

Guest

vì con người tham muốn hưởng thụ ngủ dục lạc
nhu cầu sinh lý bình thường phải thỏa mãn
một vợ một chồng sanh con đẻ cái
thỏa mãn hết chán chường dục lạc
mới thấy giá trị thanh tịnh tịnh hạnh
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên