tham

5

5thanhcuchi

Guest
vì con người tham muốn hưởng thụ ngủ dục lạc
nhu cầu sinh lý bình thường phải thỏa mãn
một vợ một chồng sanh con đẻ cái
thỏa mãn hết chán chường dục lạc
mới thấy giá trị thanh tịnh tịnh hạnh
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên