THU LẮNG...

MinhKinh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 2 2008
Bài viết
68
Điểm tương tác
0
Điểm
6

Lăng Nghiêm:phật đã chỉ rõ rồi.
Cái đó có riêng Tự Mỗi Người,
Nhưng Đồng in hệt giống Phật thôi.!
Tự Tâm :Tín,Nguyện bỏ Cái tôi.
Suy xét nghĩa Kinh Phật giảng nói,
Tánh Thấy,Tánh Nghe:Thấu tới nơi.
Tánh Biết,Tánh Thấy:Đã nhận rồi,
Thì hay:Tất Cả Huyễn mà thôi.
Đã Huyễn thì sao làm khổ nổi,
Thung dung cùng Huyễn thoát luân hồi.
Còn vẫn nghi ngờ ôm cái Tôi?
Quán Âm thương tình đà chỉ lối,
Tỉnh lặng lắng nghe Thoát chắc rồi.
Còn tưởng trong mình ngấm bùn hôi,
Bồ Tát Thế Chí Chỉ rõ rồi,
A Di Đà Phật:Như nhớ Mẹ.
Tây Phương An Lạc giặt sạch thôi.
Tính Thấy,Tính Nghe biết giành rồi,
Ta Bà,Vũ Trụ khắp muôn nơi,
Tự Tại:Khẩy tay dong học hỏi.
Vác loa truyền báo:Huyễn cả thôi.!
Mau mau tỉnh giấc dài Huyễn Mộng.
Tạo Thân Bát Nhã Kim Cương chơi.

Kính.
Minh Kính.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên