A

TỊNH ĐỘ ==>NỞ HOA ....

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,456
Điểm tương tác
178
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Diệu Âm Bồ Tát Thỉnh Cầu .
Niệm = AN LẠC QUỐC ...Sắc Mầu Hiện Ra,
Cây Báu Réo Rắt Ca La ,
Hai Tai Nghe Rõ ...Ta Bà Vang Vang .
... TOÀN TÂM Đón Nhận Rõ Ràng .
- Thân ==>Hóa BỘT MỊN ...Cúng Giàng Thập Phương.
Đa Bảo Cổ Phật Lặng Nương .
-Chúng Sanh Tự Tính = Trăm Đường Nở Hoa.
Như Lai Tự Tính Tựu Hòa
NHƯ THỊ...NHƯ VẬY ...Danh Là ; PHÁP CHI ! ???

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG AN LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG AN LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT .
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG AN LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>A DI ĐÀ PHẬT .
#- Mình Xin Chia Sẻ Những Nhận Thức Và Kiến Giải Qua Trải Nghiệm Thực Tế Về GIÁO LÝ TỊNH ĐỘ Và PHÁP HOA TAM MUỘI Cùng Các Đạo Hữu Thảo Luận.
@ - Trong KINH KIM CƯƠNG Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đã Thuyết Giảng :
"- NẾU LẤY SẮC THẤY TA .
LẤY TIẾNG TĂM CẦU TA.
NGƯỜI ẤY LÀM TÀ ĐẠO ,KHÔNG THỂ THẤY NHƯ LAI ." (Trích KINH KIM CƯƠNG )
@- Mà trong KINH VÔ LƯỢNG THỌ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cùng Thuyết Giảng :thienphatgiao.wordpress.com

..."46.Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong nước tôi tùy chí nguyện của mỗi người muốn được nghe pháp liền tự nhiên được nghe. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

47.Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đến bực bất thối chuyển thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

48.Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhứt nhẫn, đệ nhị nhẫn và đệ tam pháp nhẫn, nơi các Phật pháp chẳng liền được bực bất thối chuyển thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác."...
..."
Ðức Phật phán: “Nầy A Nan! Ðức Phật Vô Lượng Thọ oai thần quang minh tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật chẳng bằng. Quang minh của Ngài hoặc chiếu trăm thế giới, ngàn thế giới, nhẫn chiếu đến chiếu suốt hằng sa thế giới chư Phật ở phương Ðông, chín phương kia cũng vậy. Còn chư Phật khác, hoặc có Phật quang chiếu bảy thước, hoặc chiếu một do tuần, hai ba bốn năm do tuần, gấp bội như vậy cho đến hoặc có Phật quang chiếu một cõi nước Phật.

Vì thế nên đức Phật Vô Lượng Thọ hiệu là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Ðối Quang Phật,
---------
#- Vậy Muốn THÂM NHẬP & HÀNH TRÌ =PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHẬT PHÁP CHÁNH THỐNG ==>Hành Giả Phải ĐỌC TỤNG ,CHÁNH TƯ DUY = KINH ĐIỂN Do CHƯ NHƯ LAI CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC Thuyết Giảng Để Có CHÁNH TRÍ Về TRI KIẾN GIẢI THOÁT (GIÁO LÝ PHẬT PHÁP )
@-Trong Đó Có Thuyết Giảng Về = TỰ TÁNH NHƯ LAI Như Trong KINH LĂNG GIÀ :
..."-Đại Huệ ! Nếu Vô Sự Vô Nhân thì phi hữu phi vô. Nếu phi hữu phi vô thì lọt vào tứ cú: Tứ cú là ngôn thuyết của thế gian,nếu lìa tứ cú thì chẳng đọa tứ cú, VÌ CHẲNG ĐỌA TỨ CÚ LÀ CHỨNG ĐẮC CỦA BẬC TRÍ , nghĩa cú của tất cả Như Lai cũng như thế.Đại Huệ ! Nên biết , như Ta sở thuyết,Tất cả pháp Vô Ngã . Nếu biết NGHĨA VÔ NGÃ Là TÁNH VÔ NGÃ ..TẤT CẢ PHÁP CÓ TỰ TÁNH, Chẳng tha tánh, như trâu , ngựa. Đâị Huệ ! VÍ NHƯ CON TRÂU CHẲNG CÓ TÁNH NGỰA,CON NGỰA CHẲNG CÓ TÁNH TRÂU. Kỳ Thật PHI HỮU PHI VÔ, NGHĨA ẤY CHẲNG PHẢI KHÔNG CÓ TỰ TÁNH. Như Thế , Đại Huệ ! TẤT CẢ PHÁP CHẲNG PHẢI KHÔNG CÓ TỰ TƯỚNG, CÓ TỰ TƯỚNG NHƯNG VÔ NGÃ chẳng phải phàm phu dùng vọng tưởng có thể biết. NÓI TẤT CẢ PHÁP KHÔNG,VÔ SANH,VÔ TỰ TÁNH , NÊN BIẾT NGHĨA NHƯ TRÊN "...(Hết Trích )
...Vậy Ý Chỉ :

@ - Trong KINH KIM CƯƠNG Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đã Thuyết Giảng :
"- NẾU LẤY SẮC THẤY TA .
LẤY TIẾNG TĂM CẦU TA.
NGƯỜI ẤY LÀM TÀ ĐẠO ,KHÔNG THỂ THẤY NHƯ LAI ." (Trích KINH KIM CƯƠNG )
Là Ý Chỉ Nhằm Chúng Ta Phải Thấu Suốt ,Biền Biện TỰ TÍNH CHÂN THẬT (TỰ TÍNH NHƯ LAI )Và VỌNG TƯỞNG MÊ LẦM CHẲNG CÓ TỰ TÍNH CHÂN THẬT (TỰ TÍNH CHÚNG SANH) ==>Nơi DANH+TƯỚNG Các PHÁP .
*- Cụ Thể Để THÀNH TỰU TỰ TÁNH Của PHÁP NIỆM DANH +SẮC ( CHÍNH TÍNH TỰ TÍNH NHƯ LAI )==>Phải ĐẦY ĐỦ = CÁC YẾU TỐ & TỐ CHẤT Như CẤU TRÚC CHÂN THẬT CỦA PHÁP .
1- ĐỌC TỤNG KINH = VÔ LƯỢNG THỌ Và KINH PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ ==> Để TÀNG THỨC Tự HUÂN TẬP THÔNG TIN Về CHÂN DANH & CHÂN SẮC & CHÂN TÍNH Của PHÁP (TỰ TÍNH DI ĐÀ )
2- TẬP TRUNG TẤT CẢ CÁC GIÁC QUAN =MIỆNG NIỆM THẦM THÀNH TIẾNG => TAI LẮNG NGHE TIẾNG NIỆM =Ý TẬP TRUNG CẢM NHẬN TOÀN THÂN ==>CẢM NHẬN MỌI CẢM GIÁC VI TẾ SẨY RA ==>NHƯ " UỐNG" Từng TIẾNG NIỆM Đi Vào CƠ THỂ (Cảm Giác Như Uống Nước Nóng , Lạnh )==>TẤT CẢ THẦM BIẾT RÕ RÀNG ,TỈNH GIÁC =TRONG TĨNH LẶNG ==> KHÔNG MONG CẦU ,NHẬN SÉT Hay BÌNH LUẬN .(Tự Trực Nhập ,Trực Giác PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT)
3-MIÊN MẬT CÔNG PHU LIÊN TỤC ( Tất Cả Các THỜI , Mọi NƠI (Kể Cả Khi Đi Vệ Sinh ) Mọi LÚC (Cả Khi Đang Làm Mọi Việc)==> Cho Đến Khi=TÁC ĐỘNG CỦA TƯƠNG TÁC Với NĂNG LƯỢNG PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT ==>HÓA GIẢI NĂNG LƯỢNG NẶNG NỀ Của NGHIỆP LỰC ==> TẠNG CĂN Được CHUYỂN ĐỔI THANH TỊNH HÓA =TỰ KHAI PHÁT CÁC CÔNG NĂNG = TƯƠNG ƯNG Với TỰ TÍNH CHÂN TÍNH..=KHAI THÔNG NHĨ CĂN ( Nghe Được Siêu Sóng ÂM THANH = TIẾNG CA LĂNG TẦN GIÀ Hay TIẾNG CÂY BÁU Nơi TÂY PHƯƠNG AN LẠC )=TỰ TÍNH CHÂN THẬT Nơi THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG AN LẠC Của Đức Phật A Di Đà .
4-NGỪNG NIỆM ==> TẬP TRUNG LẮNG NGHE =ÂM THANH SIÊU SÓNG RÉO RẮT==>Để "TỰ TRÔI" Vào CƠ THỂ ==>TẬP TRUNG CẢM NHẬN ,CẢM GIÁC=NHẪN CHỊU Các HIỆN TƯỢNG TÁC ĐỘNG Tới CƠ THỂ ==> MIÊN MẬT Cho Đến Khi TOÀN THÂN ( Mọi Ngóc Ngách Sâu Thẳm TỪ ĐỈNH ĐẦU Đến GÓT CHÂN) = KHÔNG QUÁN TƯỞNG !=>TỰ CẢM NHẬN ĐƯỢC Các " KHỐI NẶNG NỀ " ==>TAN BIẾN THÀNH ÂM THANH ( Thân Âm Thanh )==>Và TOÀN KHẮP =HÓA THÀNH BỤI MỊN ! ( Như Cảnh Giới Phật Thuyết Trong KINH KIM CƯƠNG :.."Nếu có thiện nam ,tín nữ nào,đem cả ba ngàn thế giới lớn mà nghiền ra bụi nhỏ..."
5-TẤT CẢ MỌI CẢNH GIỚI = HIỆN LƯỢNG TỰ TÂM HIỆN =Với NHẬN BIẾT ,RÕ RÀNG ,MINH BẠCH =TỈNH GIÁC...Với ỨNG SỬ = NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ .... Như QUÁ KHỨ ,HIỆN TẠI ,VỊ LAI Của CHƯ NHƯ LAI (THÁP CỔ PHẬT ĐA BẢO )
6-CỨ THẾ...CỨ THẾ =MIÊN MẬT Cho Đến Khi CÁC CHUYỂN BIẾN NẶNG NHẸ Trong THÂN CĂN ==> TỰ CHUYỂN HÓA THÀNH ÁNH SÁNG HÀO QUANG =ĐỦ CÁC GAM SẮC MẦU Tùy Theo ĐẶC THÙ Từng Vùng TRONG CƠ THỂ (Như Cuộc Bắn Pháo Hoa ) Và CÂU THÔNG Với KHÍ GIỚI TƯƠNG TÁC ....NHƯ THỊ ....NHƯ NHƯ .....
-Tâm Sự : Long An Khởi Đầu Hành Pháp Tịnh độ Sau Pháp Hành Nặng Về THIỀN ,Nhưng THIỀN Đòi Hỏi SỨC KHỎE Dẻo Dai Nên Nay Có Tuổi ,Sức Khỏe Kém Nên Thỉnh Thoảng Khởi Khóa Tu NIỆM HỒNG DANH PHẬT Vài Ngày Để " TẮM NĂNG LƯỢNG" Cõi TÂY PHƯƠNG AN LẠC Giúp CÂN BẰNG THỂ LỰC Cũng Như Hiểu Biết Sâu GIÁO LÝ .
-Mới Đây NẰM NIỆM DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ Và Cõi TÂY PHƯƠNG AN LẠC,Lắng Nghe ÂM THANH VI DIỆU Theo Kinh VÔ LƯỢNG THỌ:


"....Lại nầy A Nan! Trong cõi nước An Lạc, những cây bảy báu đầy khắp cả nước: những cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, cây pha lê, cây san hô, cây mã não, cây xa cừ. Hoặc có những cây hai thứ báu, ba thứ báu, nhẫn đến bảy thứ báu hiệp chung làm thành.

Hoặc có cây vàng, lá bông và trái bạc. Hoặc có cây bạc, lá bông và trái vàng. Hoặc có cây lưu ly, lá bông và trái pha lê. Hoặc có cây thủy tinh, lá bông và trái lưu ly. Hoặc có cây san hô, lá bông và trái mã não. Hoặc có cây mã não, lá bông và trái lưu ly. Hoặc có cây xa cừ, lá bông và trái bằng các báu khác. Hoặc có cây báu: gốc tử kim, thân bạch ngân, nhánh lưu ly, cành thủy tinh, lá san hô, bông mã não, trái xa cừ. Hoặc có cây báu: gốc bạch ngân, thân lưu ly, nhánh thủy tinh, cành san hô, lá mã não, bông xa cừ, trái tử kim. Hoặc có cây báu: gốc lưu ly, thân thủy tinh, nhánh san hô, cành mã não, lá xa cừ, bông tử kim, trái bạch ngân. Hoặc có cây báu: gốc thủy tinh, thân san hô, nhánh mã não, cành xa cừ, lá tử kim, bông bạch ngân, trái lưu ly. Hoặc có cây báu: gốc san hô, thân mã não, nhánh xa cừ, cành tử kim, lá bạch ngân, bông lưu ly, trái thủy tinh. Hoặc có cây báu: gốc mã não, thân xa cừ, nhánh tử kim, cành bạch ngân, lá lưu ly, bông thủy tinh, trái san hô. Hoặc có cây báu: gốc xa cừ, thân tử kim, nhánh bạch ngân, cành lưu ly, lá thủy tinh, bông san hô, trái mã não. Những cây báu ấy, hàng hàng gặp nhau, thân thân trông nhau, nhánh nhánh chuẩn nhau, lá lá hướng nhau, bông bông thuận nhau, trái trái tương đương, màu sắc xinh đẹp chói sáng chẳng thể nhìn thấy xiết hết được. Gió mát luôn thổi đến phát ra năm âm thanh cung thương vi diệu tự nhiên hòa nhau.

Lại còn cây đạo tràng của đức Vô Lượng Thọ Phật cao bốn trăm vạn dặm. Gốc cây đạo tràng ấy chu vi năm ngàn do tuần, nhánh lá rợp bốn phía hai mươi vạn dặm. Cây ấy do tất cả những thứ báu tự nhiên hiệp thành, trang nghiêm với vua châu báu, nguyệt quang ma ni trì hải luân bảo. Quanh khắp trong các cành cây, thòng rũ những chuỗi ngọc trăm ngàn muôn màu biến dị nhiều cách, vô lượng quang minh chiếu sáng vô lượng. Lưới báu trân diệu giăng che trên cây. Tất cả sự trang nghiêm theo đúng lúc mà hiện. Gió nhẹ hơi động thổi qua các cây báu diễn xuất vô lượng âm thanh nói pháp vi diệu, âm thanh ấy vang đến khắp quốc độ của chư Phật. Ai tai nghe âm thanh ấy thì được thâm pháp nhẫn trụ bực bất thối chuyển đến thành Phật đạo, nhĩ căn trong suốt chẳng bị bệnh khổ. Ai mắt thấy, mũi biết, lưỡi hay, thân chạm, tâm rõ âm thanh quang minh ấy thì đều được thâm pháp nhẫn trụ bực bất thối chuyển đến thành Phật đạo, sáu căn trong suốt không có những bệnh khổ.
Nầy A Nan! Nếu hàng thiên nhơn ở nước An Lạc thấy cây đạo tràng ấy thì được ba pháp nhẫn: một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn..."
...Lắng Nghe ÂM THANH TẦN GIÀ Để Chuyển Hóa THÂN CĂN...Thì XUẤT HIỆN CẢNH GIỚI PHÁP HOA ....Muốn PHỦ NHẬN Cũng KHÔNG ĐƯỢC. Và TRỰC NHẬP NHIỀU LẦN = VẪN THẾ !....
#- Muốn Rõ Thực >< Hư...= TỰ HÀNH GIẢ Phải TỰ TÂM TRỰC NHẬP ,TỰ TRỰC GIÁC PHÁP HÀNH.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,456
Điểm tương tác
178
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
...Lắng Nghe ÂM THANH TẦN GIÀ Để Chuyển Hóa THÂN CĂN..
BỔ KHUYẾT (RẤT CẦN THIẾT ) Bài Đăng Trên : Kể Cả HÍT THỞ ==>Cũng THAY THẾ KHÔNG KHÍ =Bằng ÂM THANH SIÊU SÓNG ==>Và HỢP TÁC Để ÂM THANH TỰ CHẨY VÀO THẪM ĐẪM CƠ THỂ ...NGƯNG THỞ ==>CẢM NHẬN SỰ CHUYỂN HÓA ( NƠI ĐÓ RUNG ĐỘNG THÀNH ÂM THANH )==>TIẾP TỤC THỞ Và Ý CẢM NHẬN...
#- TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG Ý THỨC = TÁC ĐỘNG DẪN HƯỚNG...Hoặc Ý THỨC QUÁN TƯỞNG ...Mà ĐỂ HIỆN HÀNH =NHƯ THỊ ...NHƯ ĐANG LÀ ...NHƯ NHƯ.....
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,456
Điểm tương tác
178
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Mình Xin Trích Các Đoạn KINH LĂNG GIÀ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết Giảng Để Các Đạo Hữu Cùng Tham Khảo Về LÝ TÁNH TỰ TÁNH Để Thấy Được SỰ KHẾ LÝ CHÂN THẬT Của PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHẬT PHÁP CHÁNH THỐNG Mà Đức Phật Đã Tuyên Giảng .

KINH LĂNG GIÀ : ( Trang 201 -Việt dịch - Thích Duy Lực )
..." Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng :
-Thế Tôn ! Tất cả ngoại đạo đều KHỞI VỌNG TƯỞNG VÔ THƯỜNG ,Thế Tôn cũng thuyết TẤT CẢ HÀNH VÔ THƯỜNG,LÀ PHÁP SANH DIỆT. Thế Tôn ! NGHĨA NÀY THẾ NÀO ? Là TÀ hay CHÁNH ? Có MẤY THỨ VÔ THƯỜNG ?
Phật bảo Đại Huệ : TẤT CẢ NGOẠI ĐẠO CÓ BẨY THỨ VÔ THƯỜNG,chẳng phải pháp ta thuyết vậy,
Họ nói "TẠO RỒI BỎ" gọi là VÔ THƯỜNG ; hoặc nói HÌNH SỨ HOẠI gọi là VÔ THƯỜNG ; Hoặc nói GIỮA QUÁ TRÌNH BIẾN CHUYỂN gọi là VÔ THƯỜNG ; các vật TỰ THỂ TAN HOẠI CHẲNG GIÁN ĐOẠN như sự chuyển biến của sữa thành tô lạc,ngay giữa chuyển biến chẳng thể thấy, TẤT CẢ TÁNH CHUYỂN BIẾN VÔ THƯỜNG HỦY HOẠI CŨNG NHƯ THẾ.Hoặc nói TÁNH ,VÔ TÁNH ,VÔ THƯỜNG,hoặc nói TẤT CẢ PHÁP BẤT SANH,VÔ THƯỜNG v,v... Họ đem những KIẾN CHẤP VÔ THƯỜNG NÀY VÀO TẤT CẢ CÁC PHÁP.
1-Đại Huệ ! Ngoại đạo nói TẠO RỒI LIỀN BỎ LÀ VÔ THƯỜNG. Ta nói LÌA KẺ BẮT ĐẦU TẠO RA VÔ THƯỜNG thì CHẲNG PHẢI TỨ ĐẠI. vì TỨ ĐẠI BẤT SANH LÀ NGHĨA THƯỜNG,nếu còn có PHÁP KHÁC với TỨ ĐẠI, mỗi mỗi TỰ TƯỚNG KHÁC NHAU Thì CHẲNG CÓ SAI BIỆT ĐỂ ĐẮC, Vì SAI BIỆT ẤY CHẲNG THỂ TẠO NỮA. Hai thứ PHÂN BIỆT CHẲNG THỂ TẠO (chẳng có KẺ TẠO BẮT ĐẦU VÔ THƯỜNG,CỦNG CHẲNG CÓ KẺ BẮT ĐẦU TẠO THƯỜNG), nên biết VÔ THƯỜNG TỨC LÀ THƯỜNG.
2-Ngoại đạo nói HÌNH XỨ HOẠI LÀ VÔ THƯỜNG. Ta nói TỨ ĐẠI và TỨ ĐẠI TẠO SẮC CHẲNG HOẠI,CỨU CÁNH CHẲNG HOẠI. Đại Huệ ! nói " CỨU CÁNH CHẲNG HOẠI" là phân tích CHO ĐẾN VI TRẦN,QUÁN SÁT SỰ HOẠI của TỨ ĐẠI và TỨ ĐẠI TẠO SẮC,thấy hình xứ dài ngắn và khác biệt đều BẤT KHẢ ĐẮC thì CHẲNG PHẢI TỨ ĐẠI, nên nói TỨ ĐẠI CHẲNG HOẠI. Hiện " HÌNH XỨ HOẠI " là ĐỌA NƠI SỐ LUẬN.
3-Ngoại đạo nói NGAY SẮC THỂ TỨC LÀ VÔ THƯỜNG, ấy CŨNG LÀ HÌNH XỨ VÔ THƯỜNG . chẳng phải TỨ ĐẠI , Nếu TỨ ĐẠI VÔ THƯỜNG thì CHẲNG PHẢI NGÔN THUYẾT THẾ TỤC.Vì NGÔN THUYẾT THẾ TỤC PHI TÁNH. Thấy TẤT CẢ TÁNH chỉ có NGÔN THUYẾT chẳng THẤY TỰ TƯỚNG SANH, là ĐỌA NƠI THẾ LUẬN .
4-Ngoại đạo nói CHUYỂN BIẾN VÔ THƯỜNG, Ta nói SẮC THỂ HIỆN KHÁC VỚI TÁNH, chẳng phải TỨ ĐẠI có khác. Như vàng làm ra nhiều đồ trang sức, hiện chuyển biến khác nhau,nhưng CHẲNG PHẢI TÁNH VÀNG CÓ KHÁC,CHỈ LÀ NHỮNG ĐỒ TRANG SỨC KHÁC NHAU THÔI . Vậy CÁC TÁNH KIA CHUYỂN BIẾN CŨNG NHƯ THẾ .
5-Đại Huệ ! Nói TÁNH VÔ THƯỜNG là TỰ TÂM VỌNG TƯỞNG CHẤP TRƯỚC , Chấp TÁNH PHI THƯỜNG LÀ VÔ THƯỜNG. Tại sao ? Nói VÔ THƯỜNG CỦA TỰ TÁNH BẤT HOẠI. Đại Huệ ! Đây là TẤT CẢ TÁNH VÔ TÁNH, là SỰ VÔ THƯỜNG. NGOÀI SỰ VÔ THƯỜNG,CHẲNG CÓ GÌ CÓ THỂ KHIẾN TẤT CẢ PHÁP TÁNH VÔ TÁNH ; Như gậy , ngói ,đá...dù CÓ TƯỚNG KHÁC BIỆT, PHÁ HOẠI RỒI THẤY MỖI MỖI CHẲNG KHÁC, ấy là SỰ TÁNH VÔ THƯỜNG, CHẲNG PHẢI NĂNG TÁC SỞ TÁC CÓ SAI BIỆT, đây lòa SỰ VÔ THƯỜNG . Vì NĂNG TÁC SỞ TÁC CHẲNG KHÁC THÌ TẤT CẢ TÁNH VÔ NHÂN. TÁNH VÔ NHÂN là THƯỜNG . Đại Huệ ! TẤT CẢ TÁNH VÔ TÁNH HỮU NHÂN, chẳng phải phàm phu có thể biết.PHI NHÂN thì SỰ BẤT TƯƠNG TỰ SANH KHỞI ( Cũng như cây lý có thể sinh ra cây đào, cây đào có thể sanh ra cây soài v,v...) NẾU SANH KHỞI Thì nói TẤT CẢ TÁNH THẨY VÔ THƯỜNG là CÓ LỖI .
-Việc bất tương tự này, năng tác ,sở tác CHẲNG CÓ SAI BIỆT mà THẤY CÓ KHÁC . Nếu nói TÁNH VÔ THƯỜNG thì Đọa TÁNH ,TƯỚNG CÓ NHÂN, TÁC ,CÓ TÁC thì TẤT CẢ TÁNH CHẲNG CỨU CÁNH .Nếu TẤT CẢ TÁNH ĐỌA TƯỚNG CÓ NĂNG TÁC, Thì NĂNG TÁC VÔ THƯỜNG,SỞ TÁC CŨNG VÔ THƯỜNG; NĂNG vô thường,SỞ vô thường THÌ TẤT CẢ TÁNH CHẲNG VÔ THƯỜNG, vì VÔ THƯỜNG THƯỜNG SANH VÔ THƯỜNG,Tức là THƯỜNG vậy .
-Nếu CHẤP VÔ THƯỜNG VÀO TẤT CẢ TÁNH thì HOẠI NGHĨA TAM THẾ. Như SẮC QUÁ KHỨ VÔ THƯỜNG Ắt CHẲNG LÌA HOẠI ; Nếu ĐÃ HOẠI THÌ VỊ LAI BẤT SANH,nếu SẮC BẤT SANH thì TƯỚNG SẮC HIỆN TẠI CŨNG ĐỒNG NHƯ HOẠI. Nói SẮC là do TỨ ĐẠI TÍCH TỤ,có TÁNH SAI BIỆT. TỨ ĐẠI và TỨ ĐẠI TẠO SẮC TỰ TÁNH CHẲNG HOẠI, LÌA KHÁC và CHẲNG KHÁC. Tất cả ngoại đạo đối với NGHĨA CHẲNG HOẠI,TỨ ĐẠI và TỨ ĐẠI TẠO SẮC nơi TẤT CẢ TAM GIỚI chẳng thể BIẾT TÁNH VỐN CHẲNG HOẠI, nên CÓ SANH DIỆT . Nếu LÌA TỨ ĐẠI TẠO SẮC thì tất cả ngoại đạo DỰA VÀO ĐÂU mà SUY NGHĨ TÁNH VÔ THƯỜNG ư ?
-TƯỚNG TỰ TÁNH BẤT HOẠI thì TƯỚNG TỰ TÁNH BẤT SANH.
6- Đại Huệ ! Nói TÁNH VÔ TÁNH VÔ THƯỜNG, là LÌA TỨ ĐẠI và TỨ ĐẠI SỞ TẠO, khi TỰ TƯỚNG HOẠI, TỨ ĐẠI TỰ TÁNH BẤT KHẢ ĐẮC, Tức là BẤT SANH.
7- nói BẤT SANH VÔ THƯỜNG, là PHI THƯỜNG VÔ THƯỜNG. Tất cả pháp HỮU và VÔ bất sanh,phân tích cho đến vi trần THÌ CHẲNG THỂ THẤY ấy là NGHĨA BẤT SANH ,PHI SANH , gọi là TƯỚNG VÔ THƯỜNG BẤT SANH,Nếu CHẲNG GIÁC ĐƯỢC NGHĨA NÀY thì ĐỌA ngoại đạo SANH NGHĨA VÔ THƯỜNG.
-Mỗi mỗi ngoại đạo vọng tưởng có kiến chấp VÔ THƯỜNG như thế, NHƯ LÚC TỨ ĐẠI BỊ CHÁY mà TỰ TƯỚNG CHẲNG CHÁY, Nếu TƯỚNG CỦA MỖI MỖI TỰ TƯỚNG THIÊU HOẠI THÌ MỖI MỖI TẠO SẮC PHẢI ĐOẠN DỨT, mà THẬT THÌ CHẲNG PHẢI THẾ ."....( Hết Trích )
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,456
Điểm tương tác
178
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
BỔ KHUYẾT (RẤT CẦN THIẾT ) Bài Đăng Trên : Kể Cả HÍT THỞ ==>Cũng THAY THẾ KHÔNG KHÍ =Bằng ÂM THANH SIÊU SÓNG ==>Và HỢP TÁC Để ÂM THANH TỰ CHẨY VÀO THẪM ĐẪM CƠ THỂ ...NGƯNG THỞ ==>CẢM NHẬN SỰ CHUYỂN HÓA ( NƠI ĐÓ RUNG ĐỘNG THÀNH ÂM THANH )==>TIẾP TỤC THỞ Và Ý CẢM NHẬN...
#- TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG Ý THỨC = TÁC ĐỘNG DẪN HƯỚNG...Hoặc Ý THỨC QUÁN TƯỞNG ...Mà ĐỂ HIỆN HÀNH =NHƯ THỊ ...NHƯ ĐANG LÀ ...NHƯ NHƯ.....
1#-Khi :Gặp Nơi CHƯỚNG KẾT BỀN CHẮC KHÓ TAN = Ý ==>Tập Chung NHÌN CHẰM CHẰM NƠI ĐÓ ==>Khởi NIỆM HỒNG DANH PHẬT = NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT....=TAI = LẮNG NGHE TIẾNG NIỆM THẦM =VANG NGAY NƠI ĐÓ ==>Cho Đến Khi TỰ CHUYỂN TAN THÀNH ÁNH SÁNG ...Và CÔNG PHU TIẾP
2#-Khi Pháp Hành MIÊN MẬT ==> Có Lúc THANH THANH ,TỊNH TỊNH ( Thân Thể Nhẹ Nhàng =>KHÍ TRONG THÂN & CĂN ==>NGƯNG LƯU CHUYỂN...==>DỪNG NGHỈ Một Lúc Lại CÔNG PHU TIẾP => NIỆM HỒNG DANH PHẬT ==> Cho Đến Khi CẢM NHẬN KHÍ LƯU CHUYỂN ( VỌNG TƯỞNG TỰ TÂM HIỆN LƯỢNG Các CẢNH GIỚI )==> LẠI TẬP TRUNG LẮNG NGHE DIỆU ÂM Và " THỞ BẰNG TAI"=DÕI THEO DIỆU ÂM = ĐỒNG HÀNH ==> TỪ NGOÀI ==>TỰ CHẨY VÀO CƠ THỂ. =ĐẾN ĐÂU ==>NGHE NƠI ĐÓ CHUYỂN RUNG ĐỘNG DIỆU ÂM...==>CÔNG PHU TIẾPTIẾP .
3#- Tất Cả TỰ Hành Giả = KHÉO KHÉO DỤNG ==>Có Khi PHẢI GỒNG MÌNH , NGHIẾN CHẶT HAI HÀM RĂNG HƠP TÁC...Có Khi PHẢI MỀM MẠI "UỐN ÉO THÂN MÌNH " =TÙY THUẬN NƯƠNG THEO...==>ĐỂ VƯỢT QUA ,VƯỢT QUA ...CHƯỚNG KẾT .==> CÔNG PHU MIÊN MẬT CHO ĐẾN KHI = TOÀN THÂN & ĐỒNG PHÁP GIỚI LÀ DIỆU ÂM ,Hoặc Là DIỆU ÁNH SÁNG MUÔN MẦU.
4#-TẤT CẢ Sẩy Ra VỚI ỨNG SỬ = VÔ SỞ SỢ...VIỄN LY ĐIÊN ĐẢO,MỘNG TƯỞNG...=CỨU CÁNH NIẾT BÀN .

....Kính Chúc Các Đạo Hữu MAU THÀNH TỰU TỰ TÁNH Và TỰ THỌ HƯỞNG MÙI VỊ=HUYỄN THÂN DIỆU ÂM & HUYỄN THÂN DIỆU ÁNH SÁNG.
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,456
Điểm tương tác
178
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
TỊNH ĐỘ CA

Niệm HỒNG DANH PHẬT ... => Thấy KHÔNG ??? !
Chướng Tan => THÀNH BỤI...SẮC- KHÔNG..= LÀ GÌ ! ???
DIỆU ÂM...Nghe Rõ Ràng Đi ....
BỤI ...THÀNH NGŨ SẮC...Cũng Thì Từ KHÔNG ,
SẮC & KHÔNG =>Bát Nhã TỰ THÔNG .
Ngay Trong Lòng Đó -Đâu Trông Nơi ngoài .
Tự Tại An Lạc Thảnh Thơi ,
TÂM KINH BÁT NHÃ ...Ấy Thời VÔ NGÔN .
Học Như Lai ==> Chuyển Càn Khôn.
TỨ ĐẠI => KHẮP TỊNH...Hóa Nàn Tai Ương .
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,683
Điểm tương tác
723
Điểm
113
Người hành trì pháp niệm Phật, chỉ nở hoa khi và chỉ khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Dù cho công phu giỏi nhưng chỉ ham theo cảnh giới huyên diệu này nọ, chẳng biết trọng yếu ở chỗ vãng sanh thì sự hành trì kia cũng không ích lợi gì mấy.


Kinh niệm Phật Ba La Mật, Phật dạy rằng:
Lại nữa Diệu-Nguyệt, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho Tâm-thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập Sơ-phần Pháp-thân, âm thầm ứng hợp với BI TRÍ TRANG NGHIÊM của Phật - nhưng chưa thể đắc Tam-minh, Lục-thông, vô lượng Đà-ra-ni, vô lượng Tam-muội, nhẫn đến chưa thể đắc Nhất-thiết Chủng-trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình Như-Thật-Đạo.

Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy. Tuy đã nhào trộn đất sét, bỏ vô khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch. Nhưng muốn viên gạch được bền lâu, chắc chắn, không hư rã, chịu được nắng chói mưa sa, thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ. Người niệm Phật cũng lại như thế. Tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững vàng cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải vãng sanh Tịnh-độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và Thánh-chúng cho tới khi thành tựu Vô-sanh Pháp-nhẫn. Sau đó, mới đủ năng lực hiện thân khắp mười phương hành Bồ-Tát đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sanh không có hạn lượng.

Thí dụ như việc khắc họa hình tượng. Tuy đã dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày và tạo nên hình dáng con người. Nhưng phải bỏ ra một thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt, tại, miệng, nét mặt, nếp nhăn, dáng vẻ, bộ tịch, thần sắc ... Người niệm Phật cũng lại như thế. Tuy đã phát khởi tín tâm dũng mãnh, và công phu không gián đoạn, bê trễ, nhưng nếu tái sanh cõi Ta-bà thì vẫn bị luân chuyển vì Định Tuệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn. Cần phải vãng sanh Cực-Lạc thế giới, cận kề Phật và Thánh-chúng, thành tựu vô lượng Ba-la-mật thâm nhập Tam-muội Tổng-trì-môn, phát hoằng thệ nguyện đi khắp mười phương giáo hóa vô số chúng sanh. Không lâu, lấy cỏ rãi nơi Bồ-đề đạo-tràng, hàng phục ma quân, thành Đẳng-chánh-giác, Chuyển-pháp-luân Vô-thượng.


Hòa Thượng Hải Hiền, không biết chữ, ít khi nói giáo lý, cả đời chỉ xưng tán danh hiệu Phật A Di Đà cầu vãng sanh. Sau cùng tự biết ngày vãng sanh.

Thợ rèn, chẳng thông giáo lý, chỉ nghe Sư nói niệm Phật thoát khổ, một búa đập xuống cùng một câu Phật hiệu, cả đời chuyên nhất, tự biết ngày vãng sanh.

Một người ngốc khờ khạo, nghe nói niệm Phật thoát khổ, ngày ngày niệm Phật một lòng, tự được khai ngộ, tự biết ngày vãng sanh.

Hòa Thượng Pháp Nhiên, Nhật Bản, giáo lý tam tạng Kinh điển thông thạo, ứng nghiệm hoa nghiêm, thiền hành giỏi được ngõ lời làm Thiền Sư nối truyền nhưng từ chối, ... xiên dương Tịnh Độ, chấp Phật hiệu, .... ứng nghiệm cảnh giới Cực Lạc, tự tại vãng sanh, làm Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản.


=> Chấp trì Phật hiệu miên mật, tâm trí sẽ được tự nhiên khai ngộ, tuy nhiên vãng sanh Cực Lạc mới là mục tiêu khẩn yếu!
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,456
Điểm tương tác
178
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Chấp trì Phật hiệu miên mật, tâm trí sẽ được tự nhiên khai ngộ,
- ..." Tâm Trí sẽ Được Tự Nhiên Khai Ngộ "...= Thế Nào Là NGỘ ! ???...=> NGỘ Điều Gì ??? !
, tuy nhiên vãng sanh Cực Lạc mới là mục tiêu khẩn yếu!

...Nếu là NGỘ RA LÝ TÁNH PHÁP GIỚI TẠNG THÂN CHƯ NHƯ LAI ...==> VÃNG SANH CỰC LẠC ....=ĐỂ LÀM GÌ ! ???...==>"CÕI CỰC LẠC " Ở ĐÂU ??? !....

VO-NHAT-BAT-NHỊ Lý Giải Dùm .
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,683
Điểm tương tác
723
Điểm
113
- ..." Tâm Trí sẽ Được Tự Nhiên Khai Ngộ "...= Thế Nào Là NGỘ ! ???...=> NGỘ Điều Gì ??? !


...Nếu là NGỘ RA LÝ TÁNH PHÁP GIỚI TẠNG THÂN CHƯ NHƯ LAI ...==> VÃNG SANH CỰC LẠC ....=ĐỂ LÀM GÌ ! ???...==>"CÕI CỰC LẠC " Ở ĐÂU ??? !....

VO-NHAT-BAT-NHỊ Lý Giải Dùm .
Niệm Phật miên mật, nhất tâm thì trạch pháp của người đó dần dần đi vào thực tánh các pháp vắng lặng. (Giới, Định, Tuệ). Tuy nhiên để thực sự viên chứng pháp thân Như Lai phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thọ lãnh giáo pháp của Đức Phật A Di Đà và Thánh chúng để hoàn thành địa vị bất thối chuyển và cứu cánh lên Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát.

A. Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Đức Bổn Sư thuyết giảng như sau:

"Pháp môn Niệm Phật chính là là chuyển biến cái Tâm-thể của chúng sanh, bằng cách không để cho Tâm-thể ấy duyên với vọng niệm, với lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, với huyễn cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt v.v... Mà chỉ đem Tâm-thể ấy duyên mãi với danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật. Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên đi vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc cảm ứng với nguyện lực của đức A-Di-Đà, thấy mình sanh vào cõi nước Cực-Lạc, thân mình ngồi trên tòa sen báu, nghe Phật và Bồ-Tát nói pháp, hoặc thấy Phật lấy tay xoa đảnh ...

Lại nữa Diệu-Nguyệt, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, thì uy lực
bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho Tâm-thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập Sơ-phần Pháp-thân, âm thầm ứng hợp với BI TRÍ TRANG NGHIÊM của Phật - nhưng chưa thể đắc Tam-minh, Lục-thông, vô lượng Đà-ra-ni, vô lượng Tam-muội, nhẫn đến chưa thể đắc Nhất-thiết Chủng-trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật được mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình Như-Thật-Đạo.

Thí dụ như làm gạch để xây nhà vậy. Tuy đã nhào trộn đất sét, bỏ vô khuôn và đã đúc ra hình dạng của viên gạch. Nhưng muốn viên gạch được bền lâu, chắc chắn, không hư rã, chịu được nắng chói mưa sa, thì cần phải đưa vào lò lửa nung đốt một hạn kỳ. Người niệm Phật cũng lại như thế. Tuy công phu niệm Phật trong hiện kiếp đã đặt nền tảng vững vàng cho sự nghiệp giải thoát, nhưng sau đó phải
vãng sanh Tịnh-độ, lãnh thọ sự giáo hóa của Phật và Thánh-chúng cho tới khi thành tựu Vô-sanh Pháp-nhẫn. Sau đó, mới đủ năng lực hiện thân khắp mười phương hành Bồ-Tát đạo, ra vào sanh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sanh không có hạn lượng. "(Hết trích).
Lời bàn:
- Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà có sự câu ứng từ 48 đại nguyện nên tha lực rât vi diệu nên danh hiệu Phật A Di Đà là đại thần chú bậc nhất độ hóa chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh chướng sâu nghiệp nặng.

- Người hành trì miên mật danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT, không những có được định tâm, mà trong định tâm có sự gia trì của 48 nguyện, bởi vậy khiến cho trạch pháp của hành giả ngày càng sáng tỏ, tiến gần với Tri Kiến Phật. Khai ngộ ban đầu chính là chứng nhập Sơ Phần Pháp Thân: có tín tâm vững chắc vào bản chất giải thoát của Tự Tâm, nhập Lý giải thoát. Tuy nhiên, vẫn chưa đoạn được nghiệp lậu nên vẫn chưa đủ tự lực vượt luân hồi sanh tử. Vì thế, cần vãng sanh sang Tây Phương Cực Lạc thọ dụng 48 đại nguyện làm phưong tiện để hoàn tất các năng lực giải thoát đến bờ rốt ráo.

B. Đối với bậc thượng, trung có thể hành trì chứng nghiệm sâu hơn, đó là pháp Niệm Phật Viên Thông của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

Qui bạn có thể tìm hiểu đầy đủ ở Phẩm Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật.

Ở đây, VNBN trích một số ý:

Trích:
Nầy Vi-Đề-Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, vì một niệm bất giác nổi lên, che mờ Bản-thể Thường-trụ, nhận vật bên ngoài làm tâm. Luôn luôn bỏ mất TÂM chân thật, nên bị cảnh vật xoay chuyển. Do đó khởi tâm phân biệt, thấy có lớn nhỏ, rộng hẹp, cao hạ ... Nếu xoay được cảnh vật bên ngoài thì thân tâm sẽ sáng suốt, trạm nhiên, trọn đầy, tức thời đồng với Như-Lai không khác.

Muốn xoay chuyển ngoại vật, thì không chi bằng sử dụng diệu lực vô úy của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ xưng niệm Nam-mô A-Di-Đà Phật mà hành giả nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đúng như bản chất thật sự của chúng. Do đó không còn bị ngoại cảnh chi phối, điều phục thân tâm. Và chẳng còn mống khởi tâm phân biệt. Lúc ấy, tuy không rời pháp hội mà biến hiện khắp mười phương quốc độ; trong một lỗ chân lông vẫn chứa đựng cả Hoa-tạng Thế-giới-hải.

Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để tâm dong ruổi theo thanh trần, mà xoay cái nghe trở vào Chơn-tánh, đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng Tâm, mà mỗi mỗi sát-na đều hiển hiện Chơn-như-tánh. Chính nó thật là Tánh Nghe của mình, chẳng còn hai tướng động và tịnh, toàn là thể vắng lặng, soi chiếu khắp mười phương.

Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì Tánh Nghe cũng không còn. Khi ấy, Phật Trí tự nhiên tỏa rạng, danh hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn.


Nầy Vi-Đề-Hy, trong pháp hội Thủ-Lăng-Nghiêm, tôi đã trình bày nhân địa tu hành Nhĩ Căn Viên Thông cho đại chúng. Nhưng, thời Mạt pháp các kinh điển dần dần ẩn mất, mà nên biết kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, sẽ bị diệt trước nhất, tiếp sau là kinh Lăng-Già, kinh Kim-Cương, kinh Ma-Ha Bát-Nhã, kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa ... Nếu không nương nhờ pháp niệm Phật thì rất khó chứng đắc Nhĩ Căn Viên Thông. Bởi vì sao ? Bởi vì Niệm Phật Tam-muội chính là món Viên-thông đệ nhất.

Nầy Vi-Đề-Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, vì lăn lộn trong đêm tối vô minh, nhận giặc làm cha, lấy vọng kiến làm chỗn nương về, lấy tà kiến làm bạn lữ, lấy biên kiến làm lương dược. Nhận ngã chấp, ngã kiến làm Tâm. Rời xa Tri-kiến Giải-thoát Vô-thượng. Do đó, khởi tâm phân biệt, thấy đúng sai, tà chánh, thiện ác, chân ngụy ... nếu lọc sạch ngã kiến, ngã chấp thì thân tâm sẽ quang minh, thường tại, chiếu suốt mười phương pháp giới. Tức đồng đẳng với Tri Kiến giác ngộ của chư Như-Lai.

Nếu muốn gạn lọc ngã kiến, ngã chấp, thì không chi hơn là phát huy năng lực vô biên của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ chuyên tâm xưng niệm Nam-mô A-Di-Đà Phật mà hành giả tuần tự chuyển Thức thành Trí. Ngã chấp tự nhiên rơi rụng, ngã kiến tự nhiên tan mất như bong bóng nước dưới ánh mặt trời. Lúc bấy giờ, tuy không lìa cung Đâu-Suất mà vẫn phân thân khắp vi trần quốc độ để chuyển pháp luân vô thượng, và khai thị tuệ giác cho vô lượng chúng sanh, giúp hết thảy tứ sanh, cửu hữu cùng ngộ nhập Phật Tri Kiến.

Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để Thức nương theo nhân duyên mà dấy động, nên chẳng thành tựu pháp Y-tha-khởi. Vì không có sự tham dự của ngã và ngã sở nên Biến-kế Sở-chấp cũng chẳng tồn tại. Chỉ có danh hiệu Phật vẫn tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát-na đều biểu hiện Vô-thượng Diệu-viên Thức-tâm Tam-Muội, tức là Chân Duy Thức Tánh.

Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế chẳng bao lâu, thì chẳng còn nhìn thấy huyễn tướng của vạn pháp ở bên ngoài và cũng chẳng còn bắt gặp Tám thức ở bên trong. Trong hay ngoài đều giả dối, không thật. Ngay cả tướng Duy-thức cũng chẳng có nữa. Vì ba đời mười phương Như-Lai, vi trần sát quốc độ, hư không, sắc pháp, tâm vương, tâm sở ... đều không một thứ nào ra ngoài Chân Duy Thức Tánh mà tự hữu, tự sanh, tự diệt, danh hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn, như có, như không, cho đến khi Chân Duy Thức biến mất, Đại Viên Cảnh Trí tự nhiên phơi bày, danh hiệu Phật sẽ dẫn dắt hành giả đi vào tánh Viên Thành Thật, chứng Vô-sanh Pháp-Nhẫn.

Do đó, phải nói rằng Niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành trí, mà chúng sanh thời Mạt pháp phải siêng năng thọ trì.
Nầy Vi-Đề-Hy, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, bị vô số tư tưởng điên đảo làm khuất lấp tánh Viên-giác. Như kẻ ngủ mê chợt thức giấc giữa ngã tư đường cái, chẳng rõ phương hướng, lẫn lộn chính tà, thấy cong nhìn ngược, bất phân thiện ác. Tư tưởng điên đảo ấy nẩy sanh thân và tâm, rồi nhận thân tứ đại giả hợp làm thân, chấp cái tư tưởng vô minh điên đảo kia làm tâm. Cứ thế mà sanh tử, tử sanh nối nhau không dứt, tạo vòng lẩn quẩn luân hồi.

Nhưng cái vô minh điên đảo ấy cũng chẳng thật. Như hoa đốm, như bóng nước, như ảo tưởng nơi sa mạc, như người ngủ chiêm bao, thấy những sự việc, cảnh vật rõ ràng, nhưng khi thức dậy, thời không còn gì hết. Nếu chuyển hóa vô minh điên đảo thời thân và tâm sẽ thành Giác-ngộ. Hoặc không phát tâm tu trì thời vẫn ở mãi trong sanh tử huyễn mộng ấy mà tự vui. Chỉ có danh hiệu Phật là đầy đủ năng lực nhiệm mầu để chuyển hóa sanh tử trở nên Niết-bàn, chuyển hóa giả huyễn trở nên chân thật.

Vì sao vậy ?

Khi xưng niệm Nam-mô A-Di-Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như-Lai, tự nhiên phát sanh Tuệ-giác Không-tánh, vì danh hiệu Phật là Hư-không-tạng, là Viên-giác-tánh, là Vô-cấu-tạng, là Tịch-tịnh-tạng ... Nhờ vậy, hành giả biết các pháp đều như huyễn, thời tự nhiên lìa xa các huyễn hóa, sanh diệt. Ngay lúc ấy, bèn thâm nhập Viên-giác-tánh. Đó gọi là tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác.

Dùng pháp nào để Tri ? Nếu không phải là diệu dụng của danh hiệu Phật ?

Không cần phải hủy diệt các thứ huyễn, mới cho chúng nó là huyễn. Không cần thay đổi bản chất huyễn của nó mới gọi là Không. Mà chính cái biết "nhứt thiết pháp là Không" khiến đương thể của huyễn pháp tức là Không.

Tiếp tục xưng niệm Nam-mô A-Di-Đà Phật như thế, hành giả không phóng tâm theo huyễn cảnh, huyễn sự, mà hướng cái biết trở vào Viên-giác-tánh. Đó là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực, vằng vặc. Mà mỗi mỗi sát-na đều hiển lộ Như-Lai Tạng, và cái biết cũng không còn nữa. Danh hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, hòa tan căn, trần, thức đều nhập vào Viên-giác-tánh, bình đẳng bất động, thường trụ như hư không và tròn đầy chiếu suốt mười phương.

Bởi vậy, phải nói rằng niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như-Lai mà thâm nhập Như-Lai-Tạng, mà chuyển biến huyễn hóa, hư dối trở nên Viên-giác-tánh. Các hạng chúng sanh thời Mạt pháp phải siêng năng thọ trì. (Hết Trích)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên