Tri kiến và lược trình học Phật

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,036
Điểm tương tác
508
Điểm
113
Các giai đoạn học Phật (Tri Kiến) được tóm lượt như sau:

KHỔ, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ -> DUYÊN KHỞI ->TỰ TÁNH

KHỔ, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ: hành giả hiểu biết như vậy, tu tập chứng nghiệm, ly thế gian nhập Niết Bàn, đó là Thanh Văn A LA HÁN.

DUYÊN KHỞI: hành giả hiểu biết như vậy, tu tập chứng nghiệm, ly thế gian nhập Niết Bàn, đó là Duyên Giác.

TỰ TÁNH: hành giả hiểu biết, tu tập chứng nghiệm, bất ly thế gian mà vẫn Niết Bàn, đó là Phật Quả tối cao.
 
Bên trên