D

Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1/10/06
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i
Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập

Hinh-Quan-The-Am-Bo-Tat-7.jpg


Sự Ðời
Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập
Ðời vốn sinh ra đã cô đơn,
Có nghĩa gì đâu chuyện thiệt hơn,
Tấm thân bèo bọt lo trau chuốc,
Trí tánh ngu si tưởng vuông tròn.
Gần Phật, gần chùa không tu niệm,
Xa thầy, xa bạn chỉ bon chen.
Ai ơi, biết khổ xin nghĩ lại,
Tu tỉnh cho đời ấy mới ngoan.

Cõi Vắng
Một mình đứng giữa chốn hoang vu,
Khói quyện chân mây tỏa mịt mờ,
Tuyết phủ bốn bề thân buốt giá,
Gió lùa tứ phía miệng cứng đơ.
Kêu ai chẳng được thôi đành chịu,
Gọi bạn không quen cũng đợi chờ.
Từng phút ngóng trông, từng phút mất,
Quay qua, nhìn lại chỉ mình ta.

Cố Tập Tu
Đời có khổ Phật khuyên dứt khổ,
Cố tập tu, bớt khổ thêm vui,
Phật dạy răn cố giữ ai ơi!
Sống như thế thì đời tươi đẹp,
Vâng lời Phật, lòng không chật hẹp,
Xả bỏ đi những chuyện thế gian,
Tâm không còn lòng dạ tiểu nhân,
Cố giữ được tinh thần Phật giáo,
Lời Phật dạy, thâm sâu uyên áo,
Tâm thảnh thơi bất cứ ở đâu,
Tình yêu thương ban rải cho nhau,
Không phân biệt kẻ giàu, người mọn,
Phát tâm tu phải đi cho trọn:
Với những gì kinh điển khắc ghi,

Cố hành trì: Hỷ xả từ bi,
Hướng dẫn nhau cùng đi tới đích,
Tham sân si, khi tu phải dứt,
Tiến tu thì biến thức thành chơn,
Tu làm sao thoát khỏi phàm trần,
Lúc tịnh niệm: Thân tâm buông xả,
Tu giải thoát, con đường cao cả,
Càng tiến tu, Phật hóa càng mau,
Chín phẩm hoa sen, sớm được vào,
Vô minh diệt, trần lao cũng diệt,
Trên đây là những lời tha thiết,
Nhắc mọi người để biết hành trì,
Thở ra là miệng niệm tức thì,
Di Ðà Phật, đứng đi cũng niệm,
Niệm thế nào đến lúc vô niệm,
Chánh giác thời sẽ đến với ta,
Dù thân nầy đang ở Ta bà,
Tâm ta vẫn đang là Tịnh độ,
Xin mọi người cần chuyên, nhớ rõ:
Cố tập tu, dù khó cũng thành,
A Di Ðà Phật tâm kinh,
Nhất tâm trì niệm, phước phần có ngay.

Dứt Khổ
Khổ càng tu học, khổ mới tiêu,
Nếu khổ không tu, khổ càng nhiều,
Nghiệp chướng vương mang thêm sầu lụy,
Oan khiên trừ diệt hết đăm chiêu.
Ðiều lành phát khởi thêm thoải mái,
Thói xấu rời xa bớt tiêu điều.
Tu tập, ai ơi nên cố gắng!
Thân nầy nhàn hạ chốn tịch liêu.

Giải Nghiệp
Đời có khổ nên tu trừ khổ,
Ðừng phàn nàn nầy nọ ai ơi!
Ðã tiến tu phước báo đến thôi,
Ðừng suy tính và ngồi mong đợi.
Tu làm sao cho đời khỏi tội,
Tu làm sao tăng phước, họa tiêu,
Tu làm sao tâm tịnh, tội tiêu,
Ðược như thế là điều may mắn.
Muốn giải khổ, tự thân cố gắng,
Muốn giải khổ, đừng đắm dục trần,
Muốn giải khổ, khỏi họa vào thân,
Phải nhất quyết để tâm khỏi động,
Lúc tiến tu tâm đừng trông ngóng,
Ðược cái nầy, cái nọ: huyễn thôi,
Muốn an tâm, ích lợi cho đời,
Lời Phật dạy, tu thời chu đáo,
Ðể không còn luân hồi lục đạo,
Nếu không tu khổ báo theo hoài,
Muốn dứt nghiệp, ra khỏi trần ai,
Di Ðà Phật, sáu thời trì niệm,
Ðã tiến tu, tâm cần phục thiện,
Ðể an vui, tinh tiến đường tu,
Hết khổ thời thấy ánh chơn như,
Không còn lún sâu trong kiếp tới,
Phật, Bồ tát: Các ngài mong đợi,
Ðón ta về Cực lạc tây phương,
Và từ đây dứt hết tham sân,
Tâm nhẹ nhỏm lên lần bờ Giác,
Ðã đến đích con đường Giải thoát,
Dứt khổ rồi, an lạc chẳng xa,
Dù thân còn trú xứ Ta bà,
Tâm ta vẫn đang là Tịnh độ,
Ðã đến đây, tâm không còn khổ,
Tiếp tục tu, mục đổ Như lai,
Di Ðà sáu chữ niệm hoài,
Cho tâm an lạc, cho đời nở hoa.
Mai nầy hoàn đáo Ta bà,
Chúng sanh độ tận, liên hoa ngập tràng.

Hạnh Nguyện
Tu hành quyết chí diệt niệm tà,
Không diệt được tà chính thị ma,
Muốn được thảnh thơi, lo tu niệm,
Mai nầy nhẹ gót đến liên hoa.

Liên hoa muốn đến niệm: Di Ðà,
Sáu chữ đêm ngày chớ phôi pha,
Trú dạ lục thời chuyên trì niệm,
Không còn lo ngại: Khó dứt tà.

Dứt tà, tâm mãi dụng công phu,
Trì niệm hồng danh phải nhất như,
Chớ để chướng duyên xen lẫn lộn,
Cuối cùng uổng phí, nhọc đường tu.

Ðường tu giải quyết ở Ta bà,
Tịnh độ đây rồi, chẳng đâu xa,
Vọng động cho nên tâm chẳng thấy,
Tu hành quyết chí diệt niệm tà.

Học Phật
Học Phật phải vâng chuyện Phật làm,
Ðã vâng lời Phật, chớ tham lam,
Sữa thân để khỏi vòng tục lụy,
Luyện trí vượt qua cảnh uế phàm.
Bờ giác tiến tu ắt giải thoát,
Sông mê biết lội sẽ an nhàn.
Ai ơi học Phật nên tấn phát,
Nhất đờn chỉ khoảnh đến lạc bang.

Khuyến Tấn
Thân nầy là giả huyễn,
Cõi đời cũng tạm thôi,
Chuốt trau rồi cũng bỏ,
Trang điểm cũng tan đời.
Biết vọng đừng theo đuổi,
Dục lạc cố xa rời.
Nhìn dã tràng xe cát,
Cuối cùng cũng đùa trôi.
Càng nhìn, tâm càng nghĩ:
Biết tu quý nhất đời.
Nếu chuyển tâm an lạc,
Sẽ được giải thoát thôi.
Sáu chữ Di Ðà Phật,
Phát tâm cố niệm hoài,
Muốn cho giải thoát trần ai,
A Di Ðà Phật lâu dài trì danh.
Niệm cho đúng nghĩa rành rành,
Cho thân an lạc, cho mình yên vui,
Niết bàn sẽ được lên ngồi,
Tây phương Thánh cảnh ta thời có tên.

Nghiệp
Tâm mờ mịt chưa vào vòng giải thoát,
Bao nhiêu năm tu tập chẳng ra gì,
Mãi chạy theo những vọng tưởng, sầu bi,...
Còn lẩn quẩn với bùn mê, nước đục,
Bởi vì lẻ quay cuồng trong lục dục,
Chẳng lo tu cứ buông thả theo dòng,
Do sáu căn không phân biệt đục trong,
Không cố gắng vâng lời Phật chỉ dạy:
Không tiến tu thì làm sao mà thấy?
Phải tự mình nổ lực lấy chính mình,
Mãi ôm vào những vọng nghiệp ba sinh,...
Không phân biệt chánh, tà khi hành xử.
Tâm và thân luôn luôn đều vẫn cứ,...
Ôm lấy hoài khổ lụy của trần gian,
Chưa thấy đạo nên mãi cứ than van,
Sao ta mãi với muôn vàn khổ lụy ?
Than như thế là không dùng lý trí,
Ði vào đường giải thoát của Phật đà,
Cứ mãi mê triền phược với ái hà,
Cứ rong ruổi tâm tà mà bỏ chánh,
Không nhất tâm bước lên bờ đất Thánh,
Chưa bao giờ thần tĩnh với mộ khang,
Bây giờ đây cố thức tĩnh tâm can,
Hướng về Phật để dứt đường vọng nghiệp,
Giờ phút nầy với một lòng chí thiết,
Sám hối về ba nghiệp: miệng ý thân,
Cố nhất tâm và nhất trí chuyên cần,
Dứt sạch nghiệp lực: Miệng, thân và ý.

Nghĩ Lại
Ác càng chồng chất khổ càng nhiều,
Làm ác bao nhiêu khổ bấy nhiêu,
Ðau khổ cực hình do tham kết,
Quay cuồng địa ngục tại ác chiêu.
Vụng tu nên chẳng mong giải thoát,
Giải đải làm sao được tiêu diêu?
Cố gắng công phu đường tu niệm,
Khuyên người nghĩ lại, chớ làm liều.

Phát Nguyện
Tu thân chẵng luận trẻ với già,
Tịnh độ nương về chẳng bao xa,
Tiếng mõ hồi chuông, tâm an lạc,
Câu kinh tiếng kệ, ý hài hòa.
An nhiên cảnh tịnh xa bể khổ,
Giải thoát lòng trần đến liên hoa.
Phát nguyện tiến tu lời Phật dạy,
Hoàn lai hóa độ sẽ có ta.

Sống Ðạo
Sống đạo quyết tu lý nhất tâm,
Nhất tâm thì nhớ: chớ sai lầm,
Sai lầm cố gắng nên tu sữa,
Tu sữa để rồi được an thân.

An thân thì phải cố tiến tu,
Tiến tu nên phải luyện công phu,
Công phu chưa đạt, chưa thành tựu,
Thành tựu được rồi, khỏi bị mù.

Bị mù nên học đạo Thích Ca,
Thích Ca ngài giáo chủ Ta bà,
Ta bà phát nguyện về Tịnh độ,
Tịnh độ tây phương ấy Di Ðà.

Di Ðà cực lạc nguyện vãng sanh,
Vãng sanh về đó, được an lành,
An lành nên mới không đọa lạc,
Ðọa lạc nên tìm đến Vô sanh.

Tiến Tu
Thân khó được nên tu mới phải,
Tu làm sao để diệt hết tham,
Tu là ta chuyển thánh bỏ phàm,
Tu như vậy mới mong giải thoát,
Phát tâm tu thì lìa khổ, ác,
Ðể thân tâm không vướng sầu bi,
Vận tâm tu, cố diệt sân si,
Cố diệt khổ, tức thì khỏi khổ,
Phát tâm tu, tâm không tật đố,
Cố vươn lên, khỏi nghiệp trầm luân,
Ðừng gây nên thêm nghiệp vào thân,
Quán chiếu để: Thoát vòng lục đạo,
Tu là quán: Luân hồi, khổ báo,
Tâm luôn duyên lời dạy kinh văn,
Ðầu tiên ta chuyển nghiệp: thân tâm,
Rồi từ đó: Bước lần vào trí,
Ðã tiến tu, tức là xả kỷ,
Thân và tâm cùng trí thảnh thơi,
Niệm Di Ðà liên tục không lơi,
Bỏ tục đế, duyên về chơn đế,
Nói thì dễ, thực hành không dễ,
Lúc ban đầu lần bước tiệm tu,
Tâm dõng mãnh theo lý chơn như,
Rồi từ đó: Ðốn tu mới thuận,
Trên đường tu nghịch nhiều hơn thuận,
Không vững tâm sẽ thoái chí ngay,
Cố tiến tu, phải nguyện từ đây:
Vượt tất cả chướng duyên..., bước tới,
Có như thế vượt qua khổ ải,
Nương Thuyền từ, giải đãi sao đang,
Ðã tiến tu, ý chẳng mơ màng,
Ðứng núi nầy trông về núi nọ,
Tâm tiến tu, Chánh còn xả bỏ,
Tà pháp thời ôm lấy mà chi?
Ðã tiến tu, xin nhớ khắc ghi:
Miệng niệm Phật, tâm duyên cảnh Phật,
Trú dạ lục thời đều ghi khắc,
Ðể hành trì chuyên nhất mà đi,
Xin người cố gắng lấy ai ơi!

Trúc Lâm Cảm Tác
Trúc lâm vang vọng chốn đế đô,
Suối chảy, thông reo ngát hương từ,
Trước mặt, dòng khe kêu róc rách,
Sau lưng, hàng liễu đứng nhấp nhô.
Thầy trò tương đắc truyền Tổ ấn,
Huynh đệ gần xa nhận Phật thừa.
Gốc đạo vun bồi ngày thêm tốt,
Xây nền thiền tịnh tự ban sơ.

Tự Giác
Có học có tu mới thấy tâm,
Không tu nói thấy, thấy sai lầm,
Phật pháp nhiệm mầu đâu dễ được,
Ngày đêm vọng tưởng chỉ khổ tâm.

Khổ tâm uổng phí tháng ngày trôi,
Có học, không tu cũng uổng thôi,
Không học, có tu là điều quý,
Có tu, có học quý nhất đời.

Ðời người quý trọng ở đường tu,
Không học mà tu, chỉ tu mù,
Có học, không tu thêm mọt sách,
Học, tu kiêm lợi ấy công phu.

Công phu tu niệm phải chuyên cần,
Có học, có tu phải thực hành,
Thiếu một thì không tròn công quả,
Có tu, có học mới thấy tâm.

Tu Phật
Tu Phật thì ta phải cần chuyên,
Tu sao đức tánh giống Thánh hiền,
Tâm mê cố diệt cho khỏi nghiệp,
Trí sáng nên làm để hết phiền.
Tu để lánh xa tâm tục lụy,
Tu sao khỏi vướng cảnh oan khiên.
Tu đời sửa tánh cho ngay thật,
Tu Phật chuyên trì giới luật nghiêm.

Tự Thán
Thiên hạ đua chen chuyện hơn thua,
Tu hành sao chẳng ở trong chùa?
Thâu đêm tụng niệm noi Tổ ý,
Chầy tháng trì kinh học Phật thừa.
Danh lợi cạnh tranh, lo bơi chải,
Công danh tìm kiếm, dụng mưu mô.
Ðời người thấm thoắt là mấy chốc,
Lạy Phật, trì kinh thủ phận nhà.

Tự Vịnh
Thiên hạ đua chen chuyện hơn thua,
Riêng tôi quanh quẩn với cảnh chùa,
Trưa trưa cúng ngọ, chiều chấp tác,
Sớm sớm trì kinh, tối công phu.
Mỏi gối hành thiền, sức chẳng thiếu,
Mòn tay lần chuổi, nguyện vẫn thừa.
Mấy chục năm rồi chưa thấy Phật,
Té ra nghĩ lại: vụng đường tu.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên