P

VÔ MINH

phivan

Registered
Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Vô minh

無 明 ; S: avidyā; P: avijjā; dịch theo âm là A-vĩ-di;

Chỉ sự u mê, không hiểu Tứ diệu đế, Tam bảo (s: triratna) và nguyên lí Nghiệp (s: karma). Vô minh là yếu tố đầu tiên trong Mười hai nhân duyên (s: pratītya-samutpāda), là những nguyên nhân làm con người vướng trong Luân hồi (s, p: saṃsāra). Vô minh cũng là một trong ba Ô nhiễm (s: āśrava), một trong ba Phiền não (s: kleśa) và khâu cuối cùng của mười Trói buộc (s: saṃyojana).

Vô minh dược xem là gốc của mọi bất thiện trong thế gian và cũng là một đặc tính của Khổ (s: duḥkha). Ðó là tình trạng tâm thức không thấy sự vật »như nó là«, cho ảo giác là sự thật và vì vậy sinh ra Khổ. Vô minh sinh Ái (s: tṛṣṇā) và đó là yếu tố cơ bản sinh ra sự tái sinh. Theo quan điểm Ðại thừa, vì vô minh mà từ tính Không (s: śūnyatā) thoắt sinh ra hiện tượng, làm cho người còn mê lầm tưởng lầm đó là sự thật và không thấy tự tính (Si).

Trong các trường phái Ðại thừa, vô minh cũng được hiểu khác nhau. Trung quán tông (s: mādhyamika) cho rằng, vô minh xuất phát từ quan điểm chấp trước tiên thiên của ý thức, và từ đó mà xây dựng lên một thế giới của riêng mình, cho thế giới đó những tính chất của chính mình và ngăn trở không cho con người thấy thế giới đích thật. Vô minh cũng là không thấy thể tính thật sự, và thể tính đó là tính Không. Như thế vô minh có hai khía cạnh: một là nó che đậy thế giới đích thật, hai là nó xây dựng cái ảo, cái giả. Hai mặt này cứ luôn luôn dựa vào nhau. Ðối với Kinh lượng bộ (s: sautrāntika) và Tì-bà-sa bộ (s: vaibhāṣika) thì vô minh là cách nhìn thế giới sai lạc, cho thế giới là thường còn, mà thế giới có thật chất là vô thường. Vô minh làm cho con người tưởng lầm thế giới có một tự ngã. Theo Duy thức tông thì vô minh là Ðảo kiến, cho rằng, thế giới độc lập với ý thức (tâm) mặc dù thế giới và ý thức chỉ là một.

-------------------------------
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

phivan

Registered
Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Nói chung, Vô Minh là chỉ sự Không biết từ Không Biết Chút Nào cho đến Biết Được Đến 99% .

Con người Phàm Phu khi chưa Đắc Ngộ thì chỉ biết (hoặc nói) đúng đến 99% . Các nhà khoa học trong thế giới hiện tại chỉ dám nói mình đạt được 98% - 99% là quá cao siêu .

Như vậy còn Vô Minh chưa chắc là đã Sai Hoàn Toàn mà có thể đúng tới 98% - 99% .
Không nên bi quan nói mình chưa Đắc Ngộ là mình hoàn toàn sai !
Tuỳ theo trình độ và mục tiêu, một chúng sinh có thể tiến tới từ hoàn toàn Vô Minh, biết 0% cho đến 99% .
Sự tu học của chúng ta cũng vậy, tập giải phóng vô minh từ 0% đến 99%, khi đạt đến giải phóng hoàn toàn vô minh 100% thời đã đắc ngộ .

Cũng như người nhảy cao, chẳng hạn mục tiêu là 2.00 m , nếu người đó nhảy tới 1.99 m thì vẫn còn bị rớt lại .
Chỉ khi nào nhảy qua được 2.00 m mới gọi là đạt .
Người học Đạo cũng vậy, khi đã giải phóng Vô Minh được 99%, vẫn còn được gọi là còn Vô Minh .

Mến,
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26/10/06
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
phivan đã viết:
Nói chung, Vô Minh là chỉ sự Không biết từ Không Biết Chút Nào cho đến Biết Được Đến 99% .

Con người Phàm Phu khi chưa Đắc Ngộ thì chỉ biết (hoặc nói) đúng đến 99% . Các nhà khoa học trong thế giới hiện tại chỉ dám nói mình đạt được 98% - 99% là quá cao siêu .

Như vậy còn Vô Minh chưa chắc là đã Sai Hoàn Toàn mà có thể đúng tới 98% - 99% .
Không nên bi quan nói mình chưa Đắc Ngộ là mình hoàn toàn sai !
Tuỳ theo trình độ và mục tiêu, một chúng sinh có thể tiến tới từ hoàn toàn Vô Minh, biết 0% cho đến 99% .
Sự tu học của chúng ta cũng vậy, tập giải phóng vô minh từ 0% đến 99%, khi đạt đến giải phóng hoàn toàn vô minh 100% thời đã đắc ngộ .

Cũng như người nhảy cao, chẳng hạn mục tiêu là 2.00 m , nếu người đó nhảy tới 1.99 m thì vẫn còn bị rớt lại .
Chỉ khi nào nhảy qua được 2.00 m mới gọi là đạt .
Người học Đạo cũng vậy, khi đã giải phóng Vô Minh được 99%, vẫn còn được gọi là còn Vô Minh .

Mến,


Lý giải tầm bậy tầm bạ,....

Vô minh trong thập nhị nhân duyên chẳng dín dáng gì đến nhà khoa học, thậm chí siêu việt như Anh Tsanh củng đồng với hạng ngu đồng mục tử, thậm chí thua xa !!!!

Phi vân củng vô minh không kém gì AnhTsanh, Sao lại cố giải thích bằng lời tuyệt đối

Tóm lại, giải thích bvề vô minh như Phi Vân là sai hòan tòan , bậy bạ và không chơn chánh.
 

phivan

Registered
Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Vậy À !
 

phivan

Registered
Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
–Quý vị Thiện tri thức! Phật giáo bổn lai chân chánh, không có sự phân biện giữa đốn pháp và tiệm pháp, chỉ là căn tánh của người có thông minh, có ngu si. Người mê thì từng chút từng chút tu luyện thành, mà người khai ngộ thì nhanh chóng đoạn tất cả trần lao, nhanh chóng đoạn tất cả vọng tưởng, nhanh chóng đoạn tất cả tập khí tật xấu, người này tự mình nhận thức bổn tâm của chính mình, tự thấy bổn tánh. Minh tâm kiến tánh đến lúc thành công, không có gì sai khác, cho nên giả lập một cái đốn giáo tiệm giáo, đó chỉ là giả danh mà thôi.

Lục Tổ Huệ Năng


Nếu chúng ta còn Mê, chúng ta cứ tiếp tục Tu lên từng bậc như đi trên các bậc thang, cuối cùng cũng phải tới chỗ hết bậc để bước tiếp mà bước vào Hư Không Vô Tận phá màn Vô Minh .

Mến,
 

phivan

Registered
Phật tử
Tham gia
15/6/06
Bài viết
1,138
Điểm tương tác
1
Điểm
38
Ta hay nói vô bờ bến có nghĩa là trong vài trường hợp vì ta không thấy bờ bến dù nó ngờ ngợ trước mắt như người thuỷ thủ đi biển bị sương mù che lấp không thấy đất liền .

Vậy vô minh không phải là không phá được, phá tan sương mù sẽ thấy bờ bến .

Nhiều người không phải bị sường mù che lấp mà đi lạc hướng, lạc hướng còn tệ hơn bị sương mù che lấp, có thể cứ lênh đênh trong cõi hoang tưởng mộng mị và chết ở trong đó .

Mến,
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên