Bài viết Phật Học Tổng Quan

  • Dán lên cao
  • Article
Trước hết, xin phép thầy @admin, thầy @vienquang6, @Bạch Vân Nhi, @Ba Tuần, @Tịch Nhiên ... cùng toàn thể các thành viên trong Ban Quản Trị và các thành viên của Diễn Đàn. Thời gian vừa qua...
Trả lời
39
Xem
13K
Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, người có người đẹp người xấu, trí tuệ có người thông minh người chậm hiểu, chúng sanh rất có nhiều chúng sanh…...nên căn tánh của chúng sanh nó không được đồng đều...
Trả lời
0
Xem
2K
I/. Duyên khởi. Thắp nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai, Cầu xin nhân loại lên bờ Giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. ....... Thưa các Bạn. Ngũ phần hương là...
Trả lời
9
Xem
5K
Tâm là gì - DPTT - P.2... Qua những điều tôi trình bày, mọi thứ đều có vẻ không thật. Nhưng nếu mọi thứ đều không thật thì con người cần gì phải giữ lấy trái đất? Cần gì phải sống với trái tim...
Trả lời
0
Xem
2K
Tâm là gì - P.1 Ngoại văn: Kính! Để không chiếm sân Giao lưu tư tưởng ở diễn đàn quá lâu nên lẽ ra nội dung bài viết Tâm là gì được chia làm 3 - 4 phần latuan sẽ chia làm 2 phần để post lên...
Trả lời
0
Xem
2K
Với ánh nắng vàng nhạt của mùa xuân, trong tiết trời mát mẻ và dịu dàng đó nhưng vẫn không làm cho khí hậu vùng đất cát ven biển dịu mát bởi tính chất đặc biệt của nó. Cây Cau ! đã lâu lắm rồi...
Trả lời
0
Xem
2K
  • Đã khóa
TÙNG HẠ VẤN ĐỒNG TỬ NGÔN SƯ THÁI DƯỢC KHỨ CHỈ TẠI THỬ SƠN TRUNG VÂN THÂM BẤT TRI XỨ - Giả Đảo Diễn nghĩa (Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ): Người quân tử vì khởi nhu tâm tầm...
Trả lời
94
Xem
38K
Có một bạn từng bình luận vào một post mà Chap từng đăng lên facebook của Hơi Thở rằng: “Thế nào là bám chấp?”. Bám chấp để thực sự hiểu và giúp mọi người nhận biết, phân biệt được nó thì quả là...
Trả lời
0
Xem
2K
Đề Tựa Vườn hoa Phật Giáo hiện nay có rất nhiều loại hoa, mới nhìn qua thì thấy hoa nào cũng đẹp… người xem hoa chưa có kinh nghiệm nên không biết phải chọn loại hoa nào, vì thế đã có rất...
Trả lời
14
Xem
6K
Đề Tựa * * * Phật pháp là phương pháp giúp chúng ta vượt qua những biến động của nội Tâm, đồng thời tạo điều kiện giúp chúng sinh tiêu mòn và đoạn tận những biến động của nội tâm được tiến...
Trả lời
10
Xem
4K
P style=TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justifyPháp thân là một đề tài hết sức quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa. Không hiểu Pháp Thân, không quán chiếu Pháp Thân, và không...
Trả lời
12
Xem
10K
Tùy Duyên Chỉ luận bàn thêm về hai chử tùy duyên. P style=TEXT-INDENT: 25pt; TEXT-ALIGN: justifyChử tùy duyên thật thậm thâm nghĩa, mà rất nhiều người thường hay lạm dụng. Ngay trong...
Trả lời
0
Xem
3K
Những phước báu chúng ta đã hưởng, đang hưởng, và sẽ hưởng, chính do chúng ta đã tạo trong nhiều kiếp trước và ngay trong kiếp này. Mình làm mình chịu, mình làm mình hưởng mới là lẽ công bằng...
Trả lời
0
Xem
2K
TỊCH DIỆT VÔ SANH (Đệ tam Pháp Ấn). Kính thưa Đại chúng: Trong kho tàng Giáo lý Thậm thâm vi diệu của Đạo Phật. Đức Thế Tôn đã giảng dạy suốt 49 năm và nhân loại đã kết tập thành 3 Tạng...
Trả lời
0
Xem
3K
THẾ NÀO LÀ TU TÂM THANH TỊNH TRONG THỰC TIỄN ĐỜI SỐNG VÀ Ý CỦA KHÔNG CÓ PHÁP ĐỂ TU Để tu tâm thanh tịnh đạt giải thoát là khi tu đến không thấycó pháp để tu, trải qua ba giai đoạn 1- Giai đoạn...
Trả lời
0
Xem
3K
Hướng chúng sinh đi, hướng chúng sinh đi, để làm Phật sự không đối đải Khi thấy MÌNH không phải là MÌNH, khi thấy NGƯỜI không phải là NGƯỜI, khi thấy tất cả chỉ là “mây trôi giữa hư-không”...
Trả lời
0
Xem
2K
Bên trên