Thông Báo của Ban Đại Biểu

  • Đã khóa
  • Dán lên cao
Danh Sách Ban Điều Hành Diễn Đàn Phật Pháp Online ( Nhiệm kỳ II (2013-2014)) ___((()))___ I. Ban Cố Vấn Các thành viên trong Ban Cố Vấn là bình đẳng, không có Trưởng hay Phó. Các vị này chỉ...
Trả lời
0
Xem
236K
  • Dán lên cao
  • Article
Trước hết, xin phép thầy @admin, thầy @vienquang6, @Bạch Vân Nhi, @Ba Tuần, @Tịch Nhiên ... cùng toàn thể các thành viên trong Ban Quản Trị và các thành viên của Diễn Đàn. Thời gian vừa qua...
Trả lời
39
Xem
12K
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT. Kính thưa Quý Ban Đại Biểu, Ban Tổng Quản, Quý vị Điều Hành viên và toàn thể Quý Thiện Hữu Tri Thức trong Diễn Đàn Phật pháp online. ....... Thay mặt Thầy...
Trả lời
0
Xem
3K
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT. Kính bạch Thầy ADMIN, BĐB, BTQ và Quý vị thành viên trong diễn đàn. ....... Thực hiện thông báo của Thầy Admin vào ngày 16-12-2014. v/v: Thiết lập danh...
Trả lời
1
Xem
3K
Kính Admin ! Kính toàn thể Thành Viên ! Thể theo nguyên tắc của Diễn Đàn chúng ta, nay đã giữa nhiệm kỳ 2 năm (2013 - 2014) chúng ta họp nhau lại bỏ phiếu Tín Nhiệm đối...
Trả lời
28
Xem
21K
Kính Admin ! Kính Ban Đại Biểu ! Cùng toàn thể thành viên ! Sau đây là đề nghị của hoangtri về danh sách các Điều Hành Viên cho niên khóa 2013 -2014 : ________________________ !--[if gte...
Trả lời
24
Xem
23K
Thông Báo Ban Đại Biểu nhiệm kỳ 1 (2011-2012) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa Ban Đều Hành cùng toàn thể Thành viên trong Diễn đàn Phật Pháp Online ! Hôm nay ngày 31/12/2012 mãn...
Trả lời
0
Xem
8K
Kính thưa Đại Chúng. Dưới đây là danh sách Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2012 I. Ban Cố Vấn Các thành viên trong Ban Cố Vấn là bình đẳng, không có Trưởng hay Phó. Các vị này chỉ đóng góp ý kiến và cố vấn...
Trả lời
0
Xem
30K
  • Đã khóa
1. Hắc Phong có hơi quá lời với Thiền Sư và bài của Thiền Sư Viết. Cũng không nên vọi vàng dựa vào kiến thức mình mà đánh giá bài viết của người xưa, và cho là có thể đăng hay không đăng. Nên hỏi...
Trả lời
8
Xem
13K
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Thưa Ban Đại biểu và toàn thể Đại Chúng. Lẽ ra trách nhiệm Ban Đại Biểu Lâm Thời đã kết thúc vào ngày 10/04/2011. Nhưng vì sự cố ở mạng nên thời gian và...
Trả lời
2
Xem
21K
Kính thưa Ban Điều Hành và toàn thể Đại Chúng. Vừa qua diễn đàn xảy ra sự cố bất đồng quan điểm nên có một số vị từ chức. Ban Điều Hành thiếu những vị giữ vai trò quan trọng trong diễn đàn. Nay vì...
Trả lời
0
Xem
9K
  • Đã khóa
!--[if gte mso 9]xml w:WordDocument w:ViewNormal/w:View w:Zoom0/w:Zoom w:PunctuationKerning/ w:ValidateAgainstSchemas/ w:SaveIfXMLInvalidfalse/w:SaveIfXMLInvalid...
Trả lời
30
Xem
27K
  • Đã khóa
Kính thưa Đại Chúng. Thể theo yêu cầu của Thánh Tri, Admin xin mạn phép lập danh sách Ban Điều Hành căn cứ theo kết quả quá trình bỏ phiếu và sự thay đổi nhân sự vừa qua. Các Trưởng Ban hoặc Tổng...
Trả lời
0
Xem
11K
  • Đã khóa
THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ 3 QUẢN TRỊ VIÊN CAO CẤP Kính thưa toàn thể các thành viên của Diễn Đàn Phật pháp online. Hôm nay căn cứ theo kết quả kiểm phiếu của Sư cô Tanphuqm, chúng ta đã có 3...
Trả lời
1
Xem
12K
Bên trên