Văn Phòng Ban Đại Biểu

Thông Báo của Ban Đại Biểu

Chủ đề
13
Bài viết
107
Chủ đề
13
Bài viết
107

Phòng tiếp nhận phản ánh ý kiến

Đây là box các thành viên có thể phản ánh góp ý những gì mình muốn để gửi đến Ban Đại Biểu xem xét và sẽ đưa ra trình đại chúng để thăm dò ý kiến tập thể.
Chủ đề
10
Bài viết
46
Chủ đề
10
Bài viết
46

Phòng vận động hành lang

Đây là phòng để cho các thành viên dùng để vận động đại chúng theo quan điểm của mình cũng như kêu gọi đại chúng bỏ phiếu ủng hộ quan điểm của mình.
Chủ đề
6
Bài viết
27
Chủ đề
6
Bài viết
27

Phòng thăm dò ý kiến chung

Chủ đề
18
Bài viết
206
Chủ đề
18
Bài viết
206

Phòng bỏ phiếu đối với các Đại Biểu

Đây là văn phòng bỏ phiếu chỉ dành riêng cho các thành viên trong Ban Đại Biểu và Ban Cố Vấn.
Chủ đề
2
Bài viết
20
Chủ đề
2
Bài viết
20
Bên trên