Thông Báo

Đây là nơi phổ biến thông tin, thông báo chính thức từ diễn đàn phật pháp (DDPP) tới các thành viên.
  • Dán lên cao
  • Article
Trước hết, xin phép thầy @admin, thầy @vienquang6, @Bạch Vân Nhi, @Ba Tuần, @Tịch Nhiên ... cùng toàn thể các thành viên trong Ban Quản Trị và các thành viên của Diễn Đàn. Thời gian vừa qua...
Trả lời
37
Xem
12K
  • Dán lên cao
  • Article
Trả lời
12
Xem
3K
Bên trên