Tin tức sinh hoạt của gia đình Phật Tử

Kính thưa toàn thể các đạo hữu !. Chúng tôi xin kính mời quý vị đăng tải các thông tin sinh hoạt của các tổ chức của gia đình Phật Tử trong và ngoài nước để chia sẻ với mọi người.
Bên trên