M

13 VỊ TỔ SƯ TỊNH ĐỘ TÔNG

Minh Huy

Registered

Phật tử
Tham gia
3/4/07
Bài viết
179
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
USA
Huệ Viễn Ðại Sư - Liên Tông Sơ Tổ
1huevien.jpg


Thiện Ðạo Ðại Sư - Liên Tông Nhị Tổ
thiendao.jpg


Thừa Viễn Ðại Sư - Liên Tông Tam Tổ
thuavien.jpg


Pháp Chiếu Ðại Sư - Liên Tông Tứ Tổ
phapchieu.jpg


Thiếu Khang Ðại Sư - Liên Tông Ngũ Tổ
thieukhang.jpg


Diên Thọ Ðại Sư - Liên Tông Lục Tổ
dientho.jpg


Tỉnh Thường Ðại Sư - Liên Tông Thất Tổ
west07.jpg


Liên Trì Ðại Sư - Liên Tông Bát Tổ
lientri.jpg


Ngẫu Ích Ðại Sư - Liên Tông Cửu Tổ
trihuc.jpg


Hành Sách Ðại Sư - Liên Tông Thập Tổ
10hanhsach.jpg


Thật Hiền Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhất Tổ
west11.jpg


Triệt Ngộ Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhị Tổ
west12.jpg


Ấn Quang Ðại Sư - Liên Tông Thập Tam Tổ
yinguang.jpg
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

tu uyen

Registered

Phật tử
Tham gia
18/7/06
Bài viết
86
Điểm tương tác
0
Điểm
6
XIN BÁI ÂN CÁC VỊ TỔ SƯ
-------------------------------
Cám ơn MINH HUY
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên