!

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

-ĐÂY CÓ PHẢI LÀ PHÁP MÔN MÊ TÍN DỊ ĐOAN KHÔNG !???
Theo nhận thức của mình thì : ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI đẫ TRUYỀN TRAO cho Ngài Ca Diếp PHÁP GÌ ?
-Đó là :CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG BỒ ĐỀ DIỆU TÂM<GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN BẤT LẬP VĂN TỰ!
-Chúng Hữu Tình thời nay quên mất TỔNG THỂ mà chỉ chạy theo DANH , TƯỚNG (GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN) bỏ mất cơ bản đó là CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG !
-Tại sao NHÃN TẠNG lại là CƠ BẢN?...Và CÓ CÔNG NĂNG GÌ ?
-Vì NHỤC NHÃN là CỬA MỞ có tác dụng TƯƠNG TÁC với các Môi trường thường xuyên nhất và "Chỉ Đạo" các phản ứng , ứng sử của TOÀN BỘ HỆ THẦN KINH và THÂN THỂ để Thích Nghi với hoàn cảnh (THEO QUY LUẬT CỦA VÔ MINH HÀNH ) Vậy Ưu Việt Nhất trong các PHÁP TU là từ NHỤC NHÃN (Nhãn Căn).
-Nếu CÓ phương Pháp KHAI THÔNG NHÃN TẠNG (Chức năng tương ưng của NHÃN CĂN) nằm trong TOÀN BỘ THÂN THỂ VI TẾ thì sẽ có PHƯƠNG TIỆN GIAO LƯU>TƯƠNG ƯNG<TƯƠNG TÁC Với NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY TRONG ĐẠI VŨ TRỤ-->CẤU TRÚC VI TẾ CƠ THỂ sẽ CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ƯNG và có CÔNG NĂNG TƯƠNG THÍCH. vì thế QUAN THẾ ÂM có NGHÌN TAY>NGHÌN MẮT.
-Còn THẾ ÂM! là Phương Pháp TU KHAI MỞ NHĨ TẠNG (TÍNH NGHE) trong KINH LĂNG NGHIÊM
-Nếu HAI CĂN=NHÃN + NHĨ được KHAI THÔNG tức là có năng lực TƯƠNG ƯNG,<TƯƠNG TÁC với NHỮNG LUỒNG NĂNG LƯỢNG LIÊN QUAN để CÂN BẰNG TỔNG THỂ.

-Cũng TƯƠNG TỰ, các MÔN PHÁI khác PHẬT HỌC cũng phát hiện và có PHƯƠNG PHÁP TU LUYỆN để THÀNH TỰU ! Nhưng họ chỉ có khả năng HẠN CHẾ CỦA = NHÃN CĂN (Thiên Nhãn) + NHÃN THỨC (Thiên Nhĩ ) + GIÁO LÝ của mình.

-Người đã VIÊN THÔNG NHÃN TẠNG + NHĨ TẠNG =VỊ ĐÓ ĐẪ CHÁNH GIÁC (GIẢI THOÁT TRI KIẾN)
=PHẬT (NGƯỜI ĐÃ THOÁT KHỎI NHẬN THỨC SAI LẦM VÀ ĐƯỢC TỰ DO TỰ TẠI )

-Với GIÁO LÝ của PHẬT MÔN thì TẤT CẢ là TOÀN ĐỒ nên khi KHAI MỞ NHÃN TẠNG + NHĨ TẠNG + CHÁNH NIỆM >CHÁNH KIẾN>CHÁNH TƯ DUY>CHÁNH ĐỊNH thì có CÔNG NĂNG TOÀN THIỆN nên GOI LÀ TƯƠNG ƯNG< TƯƠNG TÁC của PHÁP GIỚI TÍNH (CHƯ PHÁP)

VẬY:
PHẬT NÊN NĂNG NIỆM
PHÁP NÊN NĂNG NIỆM.
CHÂN TĂNG NÊN NĂNG NIỆM


Kính Cáo
 

thaidt

Registered
Support
Activity

0%

Longevity

22%

Joined
28/6/19
Messages
99
Reaction score
47
Points
18
Location
c:\Windows\System32\
Mình không rõ nên sửa tên bài viết này như thế nào? Và tại sao nội dung bài viết lại thấy đạo hữu @An Long có cả video hát chúc mừng sinh nhật?
Xin phép movie post vào mục giải trí
 

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
Mình không rõ nên sửa tên bài viết này như thế nào? Và tại sao nội dung bài viết lại thấy đạo hữu @An Long có cả video hát chúc mừng sinh nhật?
Xin phép movie post vào mục giải trí
-Mình xin trình bầy thế này : Thí dụ đây là MỘT CÔNG NGHỆ ! Thì Phải hoàn thiện đồng bộ đến từng chi tiết nhỏ.
Ví như một thiết bị, nếu thiếu hoặc thay thế dù chỉ là một đinh vít nhỏ khác vật liệu ! ?....
-Nếu một sự kiện khởi động thì : như một vật vô tình... Nếu Thành Tâm Chúc Mừng thì xẽ nhận được Sóng Sinh Học + Sóng Vật Lý tương tác của Nguồn Năng Lượng Đặc Thù.
Nếu BQT các Bạn Thấy Không tương Thích và vận dụng để phù hợp với điều kiên của Diễn Đàn : Các Bạn Cứ Yên Tâm! Không sao Đâu!, xin các bạn cứ chuyển hoặc xóa.Nhưng hiệu ứng Không cao!
.....Và: lúc ấy các Bạn Tự Chịu Trách Nhiệm ->Đừng Đổ Lỗi Cho Mình

-Kính cáo
 
Top