CẢNH GIỚI là NGUỒN GỐC.

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè "CÓ????....Ý?????"

TỪ????? mà CÓ????


Đó là Ý Chúa????
Amen!

Lạy Chúa! Con NGU dễ tè.!
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè THẤY như mấy thằng ĐUI MÙ [IDIOT smile] x..x...x...

CÓ mấy thằng NGU dễ tè "THẤY???? HIỆN TƯỢNG TÂM LINH???? liền CHO là CÓ?????.!"

CÓ thằng NGU dễ tè nào có thể:
THỰC CHỨNG được nhân quả:
TỪ???
NHÂN gì???
Mà CÓ gì QUẢ????
LÀ- - -> NGU dễ tè??????


[IDIOT smile]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,701
Điểm tương tác
888
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A ha hahahahha ... đang CƯỜI VM nữa đấy [smile]

(1) Ý --> dẫn đầu CÁC PHÁP [smile]

Trong cái THẤY! Chỉ là cái THẤY.! - VM

NGU dễ tè.! [IDIOT smile]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - VM


cũng là Ý đó [smile] .... x x x x ... A hah ahahahahhaha

ờ mả đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
ha ha ha [smile]

A ha hahahahha ... đang CƯỜI VM nữa đấy [smile]

(1) Ý --> dẫn đầu CÁC PHÁP [smile]

Trong cái THẤY! Chỉ là cái THẤY.! - VM

NGU dễ tè.! [IDIOT smile]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - VM


cũng là Ý đó [smile] .... x x x x ... A hah ahahahahhaha

ờ mả đúng hông ? [smile]
NHAI LẠI ĐỜM RẢI cũng là Ý?????? [smile]

Đó là Ý Chúa????
Amen!

Lạy Chúa! Con NGU dễ tè.!

 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,701
Điểm tương tác
888
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahah .. ĐANG CƯỜI VM nữa đấy [smile]

Trong cái THẤY! Chỉ là cái THẤY.! - VM

NGU dễ tè.! [IDIOT smile]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - VMTam tánh .. Tam Lượng .. thông tam cảnh [smile]

cho nên ... nói chỗ NGU.. và IDIOT cũng là chỗ mà VÔ MINH đang đong đo .. TỶ LƯỢNG [smile]

phân biệt .. nói sao cho vừa [smile] ... khổ VÔ MINH hông ? [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè THẤY bằng TƯỞNG TƯỢNG????

TƯỞNG TƯỢNG là CẢNH GIỚI.!!!!!!!


Vũ trụ này CÓ ÁNH SÁNG đâu mà THẤY????

Bởi thế cho nên:
Đức-Phật nói hoài: "TỰ THẮP ĐUỐC.!.... đi mầy.! Thằng NGU dễ tè.....!!!!!!!"
[IDIOT smile]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CÓ thằng NGU dễ tè ở dưới trái đất THẤY Phật mỗi buổi sáng?????
CÓ thằng NGU dễ tè ở dưới trái đất THẤY Phật mỗi buổi tối?????
CÓ thằng NGU dễ tè ở dưới trái đất THẤY Phật trong vũ trụ ĐEN THUI?????

Bởi thế chỗ nên:
Chẳng CÓ thằng NGU dễ tè nào có NHU CẦU "TỰ THẮP ĐUỐC.?????????."

Bởi thế chỗ nên:
Thằng NGU dễ tè nào cũng TU Phật bằng Copy&Paste hay MỘNG DU để khỏi BẬT ĐÈN-----> TỐN ĐIỆN??????
[IDIOT smile]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
“To ADD INSULT to INJURY”​

Mấy thằng NGU dễ tè cưng:

Cho dù "TỰ THẮP ĐUỐC.!.... thì:
"Cũng chỉ THẤY được XA hơn CẢNH GIỚI.....TU Phật????"
"Do chính TỰ mấy thằng NGU dễ tè cưng SANH ra dưới trái đất thui phải không ta???""TỰ THẮP ĐUỐC.!.... Không có nghĩa là THẤY được "HẦM SÂU Vô Minh ĐEN THUI.!...."

CẢNH GIỚI vũ trụ chính là: "HẦM SÂU Vô Minh ĐEN THUI.!...."

ÁNH SÁNG mặt trời chỉ là ĐOM ĐÓM trong vũ trụ.!

Ráng "TỰ THẮP ĐUỐC.!....TÌM Phật Pháp dưới trái đất đi mấy cưng NGU dễ tè.!

BIẾT vọng không theo! Indeed..
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,701
Điểm tương tác
888
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahahh ... đang CƯỜI VM nữa đấy [smile]


(1) Ngu Dễ Tè --> Đen Thui --> Vô Minh --> ĐỒNG 1 CỘT [smile]

  • Ngu Dễ Tè <===> Khôn Dễ Sợ
  • Đen Thui <===> Sáng Quắc
  • Vô Minh <===> Tỉnh Thức

cho nên dễ thấy thôi .. NGU DỄ TÈ .. và VÔ MINH --> là ĐỒNG 1 CỘT [smile]

cộng thêm mí cái GẠCH ĐẦU DÒNG [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile] x x x x x
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83

Con nguời trong CẢNH GIỚI -----> TỰ sanh CẢNH GIỚI chập chùng CẢNH GIỚI trong CẢNH GIỚI CHIÊM BAO từ Vô Thỉ Vô Chung:

"Trong CẢNH GIỚI vật KHÔNG PHẢI vật nên CHẲNG DÍNH DÁNG đến Lý Duyên Khởi, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ, NHÂN QUẢ, NGHIỆP BÁO, SANH TỬ LUÂN HỒI.!"

NGHIỆP CHƯỚNG BỔN LAI "0" thì DÍNH DÁNG gì đến Lý Duyên Khởi, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ, NHÂN QUẢ, NGHIỆP BÁO, SANH TỬ LUÂN HỒI???????

Nếu GIÁC NGỘ giống như Đức-Phật thì.......?????
Làm sao ĐANG trong CẢNH GIỚI CHIÊM BAO chập chùng CẢNH GIỚI sanh ra CẢNH GIỚI trong CẢNH GIỚI CHIÊM BAO từ Vô Thỉ Vô Chung----> TU để THÀNH Phật được đây?????

It is NOT the WAY! There is the WAY.

 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
4,701
Điểm tương tác
888
Điểm
113
ha ha ha [smile]

A hahahahahaha .. đang CƯỜI VM nữa đấy [smile]

(1) trong CỘT VÔ MINH

Nếu GIÁC NGỘ giống như Đức-Phật thì.......? ? ? ? ? - Vô Minh

bản thân đã ĐANG VÔ MINH ... ... NẾU thêm 5 lần .. đã đi đủ LỤC ĐẠO LUÂN HỒI [smile]

--> mà chưa CẢNH GIỚI nào có TÂM [smile] ... để PHẬT ĐẠO TU HÀNH tại tâm [smile] x x x x x

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,737
Điểm tương tác
630
Điểm
113
Con nguời trong CẢNH GIỚI -----> TỰ sanh CẢNH GIỚI chập chùng CẢNH GIỚI trong CẢNH GIỚI CHIÊM BAO từ Vô Thỉ Vô Chung:

"Trong CẢNH GIỚI vật KHÔNG PHẢI vật nên CHẲNG DÍNH DÁNG đến Lý Duyên Khởi, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ, NHÂN QUẢ, NGHIỆP BÁO, SANH TỬ LUÂN HỒI.!"


NGHIỆP CHƯỚNG BỔN LAI "0" thì DÍNH DÁNG gì đến Lý Duyên Khởi, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ, NHÂN QUẢ, NGHIỆP BÁO, SANH TỬ LUÂN HỒI???????

Nếu GIÁC NGỘ giống như Đức-Phật thì.......?????
Làm sao ĐANG trong CẢNH GIỚI CHIÊM BAO chập chùng CẢNH GIỚI sanh ra CẢNH GIỚI trong CẢNH GIỚI CHIÊM BAO từ Vô Thỉ Vô Chung----> TU để THÀNH Phật được đây?????

It is NOT the WAY! There is the WAY.
Chắc là bạn đang tìm một ông phật bên ngoài phiền não rồi. Cái đó gọi là lông rùa sừng thỏ.
Giác ngộ cái chiêm bao thì gọi là giác, là giải thoát.
Tuy trong chiêm bao nhưng có Phật và Bồ Tát chỉ dẫn, bản thân mình huân tập theo, đủ nhân duyên thì sự giác ngộ sẽ xảy ra.

Cũng như ông, xưa ngu dữ lắm, cũng nhờ đờm bọt của Tổ, Phật mà nay hiểu biết ngộ được phần nào nhưng vì sự chủ quan, chưa thắm nhuần bát nhã nên vẫn còn bóng dáng của ngã mạn vô minh thống trị, không khéo tu học sẽ vào Nhị Thừa, đoạn hết duyên mà trụ nơi vắng lặng, tự đem hạt giống Phật cất vào kho chẳng thể nảy mầm.
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè "THẤY trong CHIÊM BAO???"

CÓ thằng vnbn NGU dễ tè nói: "Tuy trong CHIÊM BAO nhưng CÓ Phật và Bồ Tát chỉ dẫn???????????"


Ăn CÁM LỢN cho là niệm Phật????
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,737
Điểm tương tác
630
Điểm
113
Cũng là chuyện mấy thằng NGU dễ tè "THẤY trong CHIÊM BAO???"

CÓ thằng vnbn NGU dễ tè nói: "Tuy trong CHIÊM BAO nhưng CÓ Phật và Bồ Tát chỉ dẫn???????????"


Ăn CÁM LỢN cho là niệm Phật????
Chưa giác ngộ thành Phật thì đều là thấy trong chiêm bao cả thôi, chỉ khác nhau là có người biết đường đi, có người không.
Bản thân bạn cũng là kẻ trong chiêm bao thôi nhưng lại tưởng ở ngoài chiêm bao, tự lừa gạt bản thân bạn, biết ngày nào hết ăn cám lợn. kakakakaka
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Phật trong CHIÊM BAO đến bao giờ GIÁC NGỐ đây ta????
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
Hôm qua chứng kiến một người cả đời NIỆM Phật lúc:

"CẬN TỬ.!
ĐAU ĐỚN...đến độ ỨA NƯỚC MẮT mà CHẾT"


 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,737
Điểm tương tác
630
Điểm
113
Hôm qua chứng kiến một người cả đời NIỆM Phật lúc:

"CẬN TỬ.!

ĐAU ĐỚN...đến độ ỨA NƯỚC MẮT mà CHẾT"
kakaka, đó là chuyện của người đó chứ không phải chuyện của tất cả.
Có nhiều người cả đời tu thiền nhưng chết cũng đau đớn ứa nước mắt, có kẻ sa đọa sao không kể ra.

Người tu chân chính thì nên xem xét chính mình, tu thì có đậu có rớt là do ở mỗi người, pháp môn nào cũng thế.

 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,737
Điểm tương tác
630
Điểm
113
Phật trong CHIÊM BAO đến bao giờ GIÁC NGỐ đây ta????
kakakaka, Phật Thích Ca mà bạn nghe nói chắc là ở trong chiêm bao sao!
Bản thân bạn hiện nay cũng ở trong chiêm bao, chẳng lẽ nào bạn mãi ngu sao?
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
kakakaka, Phật Thích Ca mà bạn nghe nói chắc là ở trong chiêm bao sao!
Bản thân bạn hiện nay cũng ở trong chiêm bao, chẳng lẽ nào bạn mãi ngu sao?
Đức-Phật CHỨNG NGỘ vốn không có bồ đề với niết bàn, vốn không có sự thành Phật đà hay sự không thành Phật đà, vốn không có sự luân hồi và sự không phải luân hồi.
Kinh Viên Giác.


Vậy thằng vnbn NGU dễ tè "chẳng lẽ nào bạn vnbn mãi ngu sao?????"
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
kakaka, đó là chuyện của người đó chứ không phải chuyện của tất cả.
Có nhiều người cả đời tu thiền nhưng chết cũng đau đớn ứa nước mắt, có kẻ sa đọa sao không kể ra.

Người tu chân chính thì nên xem xét chính mình, tu thì có đậu có rớt là do ở mỗi người, pháp môn nào cũng thế.
Nói NGU dễ tè:
kakaka, đó là chuyện của vnbn vãng sanh đậu hay rớt ĐẾCH BIẾT????
kakaka, Chứ không phải chuyện của tất cả những người NIỆM Phật khác NGU thì CHẾT????

kakaka, đó là chuyện của vnbn vãng sanh cũng ĐẾCH BIẾT chân chính hay không????
Sao KHÔNG Copy&Paste kể ra????

kakaka, đó là chuyện của vnbn NIỆM phệt vãng sanh cũng ĐẾCH BIẾT được vãng sanh hay không thì BIẾT cái ĐẾCH gì là
nhiều người cả đời tu thiền nhưng chết cũng đau đớn ứa nước mắt????

kakaka, Chỉ CÓ mấy thằng vnbn NGU dễ tè NIỆM Phệt là CHẮC ăn CÁM LỢN????
 

Vo Minh

Registered
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
1,246
Điểm tương tác
285
Điểm
83
CẢNH GIỚI của mấy thằng NGU dễ tè ở dưới trái đất.!

Sinh tử niết bàn.
Chúng sinh Phật đà.
Đồng là HOA ĐỐM.

Đó là Lời CHÚA TỂ
[IDIOT smile]

CỦA
Mấy thằng NGU dễ tè.!!!!!!!!!!!
Nam mô a di đà phệt


 

Chủ đề tương tự

Bên trên