CHÂN NHƯ, THẬT TƯỚNG, ĐỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG - KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA NGƯỜI PHÀM.

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
882
Điểm tương tác
180
Điểm
43
An Lạc Tập viết:

“Kinh Quán Phật Tam-muội nói: Khuyên phụ vương thực hành niệm Phật tam-muội:

‘Phụ vương bạch Phật: Vì sao mà Phật chẳng dạy đệ tử thực hành Quả đức của Phật địa, Chân như thật tướng, Ðệ nhất nghĩa Không?

Phật bảo phụ vương: Quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, thần thông giải thoát, không phải là cảnh giới thực hành của người phàm, vì thế nên khuyên phụ vương thực hành niệm Phật tam-muội.

Phụ vương bạch Phật: Công năng niệm Phật trạng thái nó như thế nào?

Phật bảo: Này Phụ vương! Trong rừng Y lan rộng lớn bốn mươi do tuần, có một gốc Ngưu đầu Chiên đàn, tuy có rễ chồi nhưng chưa mọc lên, thì rừng Y lan ấy chỉ hôi thối chẳng thơm. Nếu người ăn nhằm hoa quả của cây Y lan thì phát cuồng mà chết. Lúc sau, rễ chồi của cây Chiên đàn dần dần tăng trưởng, khi nó vừa sắp trở thành cây to thì mùi thơm đã nồng sực, có thể biến đổi cả khu rừng ấy trở thành thơm tho. Chúng sinh trông thấy đều sinh tâm hy hữu.

Phật bảo phụ vương: Tâm niệm Phật của tất cả chúng sinh trong sinh tử cũng giống như vậy. Chỉ cần buộc niệm chẳng dừng thì ắt được sinh trước Phật. Một khi được vãng sinh thì biến đổi được tất cả điều ác thành đại từ bi, giống như loại cây thơm tho kia biến đổi cả rừng Y lan.’

Bình chú từ quyển Giáo Hành Tín Chứng:

Rừng Y lan vừa nói dụ cho ba độc, ba chướng, vô biên trọng tội trong thân chúng sinh. Chiên đàn dụ cho tâm niệm Phật của chúng sinh. Sắp trở thành cây to, là nói tất cả chúng sinh chỉ cần tích góp niệm Phật không ngưng thì nghiệp đạo chắc được thành tựu.
 

khuclunglinh

Moderator
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,082
Điểm tương tác
919
Điểm
113
ha ha ha [smile]
A hahahahah .. KCTL hỏng cần phải hoảng hốt [smile ] ... đúng là người phàm vẫn làm chuyện người phàm ...và vẫn THẬT NHIỀU MƠ ƯỚC VÃNG SANH [smile] ... cho dù, họ chẳng hiểu gì cả [smile] xxxx


vì vậy họ mới miên mật tụng trì phật niệm .. ... và vẫn nhờ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ mà có tác động chuyển hóa của CHÂN TÂM = NHỨT THIẾT CHỦNG xảy ra [smile] .. cho dù là họ chẳng hề biết điều đó xảy ra như thế nào [smile]

---> VI DIỆU [smile]


(1) YẾU 5: TÙY TÍN HÀNH [smile]


YẾU 5 = TÙY TÍN HÀNH [smile] ..thì có lý do .. tại sao là YẾU (5)

25. TƯƠNG ƯNG NHẬP

3) -- Này các Tỷ-kheo,
mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác.
Tai là vô thường, biến hoại, đổi khác.
Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác.
Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác.
Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác.

**** (tại sao chỉ liệt kê ngũ căn .. mà hỏng liệt kê thân căn (smile) xx x xx )

-- Này các Tỷ-kheo, ai có lòng tin, có tín giải đối với những pháp này; vị ấy được gọi là Tùy tín hành,

---> đã nhập Chánh tánh, đã nhập Chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa.


Vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả Dự lưu
- Tương Ưng Bộ

cho nên .. YẾU 5 muốn vượt cấp thành YẾU 3 ... thì cũng phải thực hành đúng [smile] .. hiểu đúng mới được [smile]


ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
882
Điểm tương tác
180
Điểm
43
Theo các đạo lộ và thực hành Đại thừa, Tiểu thừa, chúng ta phát hiện ra rằng, mặc dù xuất sắc trong giáo lý của họ, nhưng chúng không có tác dụng đối với chúng ta. Do đó, chúng ta không thể tiếp tục theo đuổi chúng.
 

khuclunglinh

Moderator
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,082
Điểm tương tác
919
Điểm
113
ha ha ha a[smile]

cũng toàn là NGƯỜI PHÀM QUẢNG CÁO om xòm và thực hành om xòm không đấy chứ [smile]

---> nhưng mà họ chẳng biết họ đang làm gì [smile] x x x x x


Tôi nghe như vầy:

Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Hãy tu hành một pháp.

Hãy quảng bá một pháp.

Các ngươi ==> sẽ thành tựu thần thông,
loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn.

Một pháp ấy là gì? Đó là niệm sự chết.[11] Hãy khéo tu hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành tựu thần thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Kệ tóm tắt

Niệm Phật, Pháp, Thánh chúng,

Niệm giới, thí và thiên,

Niệm hưu tức, an-ban,

Niệm thân, chết cuối cùng.[12] - Kinh Tăng A Hàmtâm chuyển thành Ý ..

Ý chuyển thành khí [smile] ..

ngay trong lúc tụng kinh .... vẫn có tác động lên các chủng tử [smile] qua CĂN THÂN KHÍ [smile]

và đó cũng là ý nghĩa ... của THẬP NIỆM [smile]

KCTL biết bao nhiêu niệm trong THẬP NIỆM rùi [smile] [xmile] x x x x

như hôm nọ tui miêu tả Niệm HƯU TỨC [smile] .. cũng có tên gọi khác là NIỆM CHỈ TỨC [smile] .. cũng là 1 trong thập niệm được miêu tả tương đối khá rõ ràng trong KINH TĂNG A HÀM [smile]


ờ mà đúng hông? [smile] x x x x
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chủ đề tương tự

Bên trên