VO-NHAT-BAT-NHI

Con xin tán thán Thầy Minh Tuệ

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
23/8/10
Bài viết
3,683
Điểm tương tác
723
Điểm
113
1. Con xin tán thán giới hạnh của Thầy Minh Tuệ.
2. Con xin tán thán sự thực hiện di nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Lấy giới luật làm Thầy, tự giác trao dồi chánh kiến, tự tu, .... nương tựa chính mình hướng về hạnh phúc tự thân không do bên ngoài làm nên.

fb.watch (click vào để xem video ạ)

3. Con xin tán thán tri kiến bình đẳng của Thầy: giữa chúng sanh, chư Phật, Phật với Phật, .... đều bình đẳng tánh trí. Hễ đầy đủ giới định huệ tức là Phật.


fb.watch (click vào để xem video ạ)
 
Last edited:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên