ĐIỀM LÀNH XUẤT HIỆN

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
ĐIỀM LÀNH XUẤT HIỆN

Ba lần xuất hiện Hào Quang
Chấn động thế giới ba ngàn chuyển rung
Sáng ngời Ánh Đạo vô cùng
Điềm lành hiển giữa không trung Tháp Chùa
Giác Ngộ báo chí phân bua
Linh Phước diệu dược tan xua oán thù
Độ người cố chấp mau tu
Chứng minh cho thấy đừng u mê hoài
Nhiệm mầu thể hiện ra ngoài
Như lý tác ý thiệt thòi chi đâu
Lợi mình lợi người lợi lâu
Phi lý tác ý gieo sầu tha sinh
Lợi mình hại người rất kinh
Nhân quả rõ thấu nhục vinh theo mình
Điềm lành chuyển hóa tính tình
Từ bỏ tiểu tiết lặng thinh tu hành
Cảm hóa vô số lòng thành
Bồ Đề bất thối Tầm Thanh cứu đời.

http://www.timta.tk
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên