P

Định hướng tu tập của Hệ Phái

phuongnam

Registered
Phật tử
Tham gia
6/7/06
Bài viết
75
Điểm tương tác
3
Điểm
6
Địa chỉ
S�i G�n
Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị!
Mời quý vị đọc đoạn trích sau đây, chúng ta có thể cảm nhận được tư tưởng và định hướng tu tập của Tăng Ni Phật tử hệ Phái!
[...để thực hiện lời dạy cao quý nêu trên của Chư Phật, Chư Tổ...: “Tăng Ni và Phật tử Hệ Phái Khất Sĩ chúng ta phải luôn kiên định trong truyền thống giáo lý của Đức Tổ Sư, chuyên cần trong tu học, hằng tưởng niệm và sống quan tâm thận trọng, điều hòa hành vi ngôn ngữ cho ngay chánh (Giới), thanh lọc ổn định tâm ý trong sáng, thanh tịnh vững chắc (Định), và nhất là thành tựu tri kiến như thật đối với các pháp ở thế gian (Huệ), nhằm mục đích hướng đến thành tựu cứu cánh giải thoát vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, đem an lạc cho mình và mọi người”.]

[... hàng đệ tử của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang trong chủ đích “NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP”, chúng ta nhất định phải sống, tu, học và phụng sự cho đời theo chánh pháp. “lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm đạo sư, lấy chánh pháp làm y chỉ, sống và tôn trọng chánh pháp”. chánh pháp đó là Giới Định Huệ, là dấu chân của Chư Phật, Chư Tổ. Nương theo dấu chân ấy, chắc chắn chúng ta không phải lo sợ lạc hướng...]

Từ đây chúng ta có thể thấy rằng, tất cả các hệ phái đều nương nhờ Chánh Pháp, thực hành Chánh Pháp thì mới theo đúng phương hướng của Phật Giáo.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

NA TIÊN

Registered
Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
PHÓNG SANH

Phật dạy tánh hiền lành,
thương yêu khắp chúng sanh:
Dầu là loài vật mọn,
Cũng Phật tánh như mình.
Con tập lòng từ ái,
Nay mua vật phóng sanh
Nguyện ơn trên Phật chứng,
con tạo chút nhơn lành.
Phước đức xin hồi hướng
Về cho cả chúng sanh
nguyện cầu đời hết khổ,
Dứt tuyện nạn đao binh.
Sanh mạng này tồn tại,
Do nhờ pháp Phậ linh.
Vậy từ nay nguyện nhớ
Câu niệm Phật tu hành
 

NA TIÊN

Registered
Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
THẬP NGUYỆN

THẬP NGUYỆN

Một nguyền lễ kính như Lai
Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn
Ba nguyền tu phước cúng dường
Bốn nguyền sám hối nghiệp ương tội trần.
Năm nguyền tuỳ hỷ công huân,
Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.
Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời,
Tám nguyền thỉnh Phật tuỳ thời phát minh.
Chín nguyền hằng thuận chúng sanh,
Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.


[/align]
 

NA TIÊN

Registered
Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
SÁM HỐI TAM BẢO

SÁM HỐI TAM BẢO

Phật pháp Tăng ngôi nhà tế độ
Để thế gian làm chỗ dựa nương
Những ai huỷ báng khinh thường
Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh

Nay đệ tử lòng thành sám hối
xét lại mình tội lỗi từ xưa
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa
Chập chồng nghiệp quấy có chừa núi cao.

Thân chứa đựng biết bao tật xấu
Các việc làm theo dấu tệ hư
Hoặc là phỉ ố nhà sư
Hoặc là cử chi dường như hợm mình.

Nào những lúc vô tình nói quấy
Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm
Khinh chê diệu pháp thậm thâm
Buông lung nghiệp miệng, vương lâm tội trời

Cùng tâm ý khinh đời ngạo vật
Tính cho rằng không Phật Thánh Tiên
Hoặc là tin tưởng quàng xiên
Mà đường chnh1 tín lãng quên tấm lòng

Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi
Nay con nguyềnsám hối ăn năn
Quấy xưa con quyết chừa răn
Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về​
 

NA TIÊN

Registered
Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
XƯNG TỤNG PHẬT BẢO

XƯNG TỤNG PHẬT BẢO

Phật là đấng tối cao giác ngộ
Lập đạo tràng tế độ chúng sanh
Luật nghiêm giới cấm ban hành
Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu
Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Biết đâu là đườcng lối thoát thân
Đầu tiên một bậc siêu nhân
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời
Đây đệ tử là người mong mỏi
Dứt trần duyên theo dõi học hành
Kính dâng một tấm lòng thành
Phụng thờ Đức Phật đạo lành cao siêu.

 

NA TIÊN

Registered
Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
XƯNG TỤNG PHÁP BẢO

XƯNG TỤNG PHÁP BẢO

Pháp của Phật giáo điều chánh lý
Hạnh xuất gia khất sĩ thanh bần
Tam y, nhứt bát tuỳ thân,
Pháp môn khất thực giáo dân độ đời

Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự
Vãng sanh về xứ Phật đạo tràng
Sống chung tu học dễ dàng
Tham thền nhập định mở đàng huyền môn

Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh
Độ chúng sanh dứt bịnh hôn trầm
Quý thay diệu pháp thậm thâm
Chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ
 

NA TIÊN

Registered
Phật tử
Tham gia
27/11/06
Bài viết
423
Điểm tương tác
79
Điểm
28
XƯNG TỤNG TĂNG BẢO

XƯNG TỤNG TĂNG BẢO

Tăng là các nhà sư thanh tịnh
Thể không không chẳng dính bụi trần,
Ly gia, cắt ái, khinh thân
Dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh

Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp,
Đem đạo mầu dạy khắp thế gian
Hồng trần đám lửa cháy lan
Nước mưa cam lộ xối tràn tắt ngay

Chư thánh Tăng dày công vô hạn
Độ chúng sanh bao quản nhọc nhăn
Đội ơn, cảm đức vô ngần
Chúng con thờ kỉnh lễ nào dám sai
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên