Thảo luận tư tưởng Hệ Phái Khất Sĩ

Kính thưa toàn thể quý vị !. Trong diễn đàn này, chúng ta sẽ thảo luận tư tưởng về giáo lý Hệ Phái Khất Sĩ để chia sẻ với mọi người.
1. Con xin tán thán giới hạnh của Thầy Minh Tuệ. 2. Con xin tán thán sự thực hiện di nguyện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Lấy giới luật làm Thầy, tự giác trao dồi chánh kiến, tự tu, ...
Trả lời
0
Xem
59
  • Đã khóa
Trả lời
0
Xem
3K
Bên trên