Giới định tuệ qua: Thập mục ngưu đồ

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
90
Điểm
48
Thập mục ngưu đồ là mười bức tranh vẽ về mục đồng chăn trâu; Các hình tượng từ lúc tìm trâu, bắt trâu và chăn dạy trâu thuần thục, rồi trâu theo người, người và trâu đều thanh tịnh, lần lần đến người và trâu đều dung hiệp vào một vành tròn sáng suốt,... là những hình ảnh tượng trưng cho những chặng đường mà một người tu tập phải trải qua.

Các pháp tu hành của đạo Phật rất nhiều nhưng không ngoài giới định tuệ. Lối tu của MỤC NGƯU ĐỒ tức là đem giới định tuệ của đạo Phật uốn, dẹp các phiền não mê lầm.

1. Giới: Theo lối tu về Giới, thì người chăn trâu là Giới thể, con trâu là các sự mê lầm phiền não, nhục dục. chính các phiền não nhục dục rong ruổi trong con đuờng luân hồi gây nên các nghiệp dữ che mất giới thể. đến khi được giáo pháp Phật dạybiết sự lầm lạc, phát tâm trì giới, thì giới thể phát hiện tức là người mục đồng. Giới thể thâu phục vọng niệm giữ tah6n không làm điều dữ, đến khi tập lâu thuầnthục, thì thân tâm yên lặng, không còn vọng động. dần dần toàn thể thântâm tức là giớithể, không còn gì ra ngoài giới thể chỉ một mình giới thể không còn thân tâm.

2. Định: Theo lối tu về Định, thì trâu là vọng tưởng , mục đồng là thiền định. Lấy thiền định đối trị vọng tưởng từ thô tướng đến tế tướng, đoạn hết cội nguồn vọng tưởng chỉ còn trí chánh quán, rồi trí chánh quán cũng tiêu diệt vào chơn như tự tánh, không còn thân tâm nữa.

3. Tuệ: Lối tu theo Tuệ, thì con trâu là phân biệt, mục đồng là Chánh trí. Lấy chánh trí phục trâu phân biệt đến khi phân biệt tức chân không, thì chỉ còn chánh trí. Chánh trí đây chính là chơn như chánh trí. Chơn như trí đối với chơn như lý, nhưng trí và lý không ngoài nhau, nên trí và lý đồng dung hiệp trong một tâm chơn như.
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên