HẢI ĐĂNG

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
HẢI ĐĂNG

Chánh pháp ví như ngọn đèn

Tại gia ngũ giới nhớ quen châm dầu

Xuất gia thập giới khắc câu

Đảm nhiệm trọng trách Phật giao Tăng đoàn

Trưởng tử Như Lai sắt son

Hằng luôn thắp sáng Đạo vàng trang nghiêm

Đừng để bám bụi bóng tim

Khiến cho đuốc tuệ phải chìm tối om

Đạo chích đánh hơi vô chôm

Đem về mở thấy giữa hôm dại khờ

Hồi tâm chuyển ý quy bờ

Hải Đăng dẫn lối tỏ mờ tùy duyên

Thuận nghịch có lúc không yên

Gặp khi trở gió não phiền khởi lên

Lỗi phải đâu chỉ hai bên

Thần quyền mê tín xui hên bất hòa

Chánh đạo làm tám món quà

Tặng người Phật tử Tại gia Xuất gia

Đồng Bồ-tát giới trong nhà

Tâm linh tịnh tín thiết tha tu hành

Tội phước tốt xấu trung thành

Minh đài nghiệp cảnh sẵn dành chỗ nương

Ngọn đèn Chân lý soi đường

Nguyện độ bóng tối mười phương thái bình.


http://www.timta.tk/
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên