Hỗ trợ đăng tải file flash lên diễn đàn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Ky Thuat Vien

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Thg 4 2006
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
Kính thưa quý vị !.

Đây là ngôn ngữ dùng để đăng tải file flash lên diễn đàn.

Tương tự như các ngôn ngữ khác, quý vị chỉ cần thay đổi đường dẫn của file flash mà quý vị muốn đăng tải

Lưu ý : quý vị nên điều chỉnh size sau cho vừa ý để file flash xuất hiện lên diễn đàn.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="600" height="500">
<param name="movie" value="http://www.hinhdongphatgiao.com/thuvienthiep/hinh/flash/buddhistflash/buddhistflash9.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="_cx" value="4022">
<param name="_cy" value="926">
<param name="FlashVars" value>
<param name="Src" value="http://www.hinhdongphatgiao.com/thuvienthiep/hinh/flash/buddhistflash/buddhistflash9.swf">
<param name="WMode" value="Window">
<param name="Play" value="-1">
<param name="Loop" value="-1">
<param name="SAlign" value>
<param name="Menu" value="-1">
<param name="Base" value>
<param name="AllowScriptAccess" value="always">
<param name="Scale" value="ShowAll">
<param name="DeviceFont" value="0">
<param name="EmbedMovie" value="0">
<param name="BGColor" value>
<param name="SWRemote" value>
<param name="MovieData" value>
<embed src="../text1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="152" height="35"></embed></object>
 

Ky Thuat Vien

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Thg 4 2006
Bài viết
193
Điểm tương tác
3
Điểm
18
đăng tải file flash

Sau đó quý vị sẽ thấy hình flash xuất hiện lên diễn đàn như sau :

<p align="center">
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="600" height="500">
<param name="movie" value="http://www.hinhdongphatgiao.com/thuvienthiep/hinh/flash/buddhistflash/buddhistflash9.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="_cx" value="4022">
<param name="_cy" value="926">
<param name="FlashVars">
<param name="Src" value="http://www.hinhdongphatgiao.com/thuvienthiep/hinh/flash/buddhistflash/buddhistflash9.swf">
<param name="WMode" value="Window">
<param name="Play" value="-1">
<param name="Loop" value="-1">
<param name="SAlign">
<param name="Menu" value="-1">
<param name="Base">
<param name="AllowScriptAccess" value="always">
<param name="Scale" value="ShowAll">
<param name="DeviceFont" value="0">
<param name="EmbedMovie" value="0">
<param name="BGColor">
<param name="SWRemote">
<param name="MovieData">
<embed src="../text1.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="152" height="35"></embed></object>
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên