Kiến cắn Hồi quang hay lắm.

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
Kính các Bạn trên diễn đàn mình.

Qua loạt bài Kiến Cắn hay kiến tánh của Thành Viên hoi quang. VQ cũng thấy hay hay. Người xưa nói: "Xe trước đổ xe sau dễ tránh". Nay nhìn vết xe đổ của hoi quang về v/v kiến cắn. Từ đó VQ rút ra được bài học hữu ích. Xin chia sẻ cùng các Bạn. Kính mong các Bạn chỉ điểm thêm.

Trước hết VQ cũng nể phục hoi quang:

1/ Về kiến thức nền, biết viết bài mạch lạc, câu cú rõ ràng.

2/. Chịu cực, chịu khó có xem chút ít kinh điển Phật Giáo.

3/. Có lòng tốt muốn chia sẻ hiểu biết riêng của mình.

Các Bạn có thể nói thêm những điều tốt đẹp của hoi quang. VQ xin thưởng thức thêm ạ....
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
* Nơi thiếu sót.

Kính các Bạn. Trong khi chờ các Bạn nêu bậc ưu điẻm để khen ngợi hoi quang. VQ xin gời ý một số điểm nhỏ mà hoi quang xem nhẹ mà thiếu sót;

1/. Quá xem nhẹ Sư Thầy ! Không biết tôn sư trọng Đạo !

Ở bất cứ Tôn Giáo nào, khi nhập môn cũng xem trọng đấng giaó chủ và vị thầy truyền giáo. Như Đạo Chúa. Họ xem Chúa là Vị Thầy Cả. Đạo Hòa Hảo họ xem Thầy Huỳnh Phú Sổ là "Phật Thầy".Đạo Phật tôn xưng 3 ngôi Báu Tam Bảo Phật- Pháp- Tăng.

Ngài Tông Bổn Tịnh Độ Tông có bài kệ khuyên:

Nhờ có thầy đường ngõ mới thông
Thầy như lạch nước lòng sông,
Nếu không lòng lạch nước trong bao giờ.
Mắt lờ mờ, tay rờ, chân bước
Thế vậy mà xông lướt sao xong
Quy y trước sửa tấm lòng
Có thầy chỉ giáo ra vòng tử sanh.
Có thể dụng mới rành đạo lý
Thấy trăng nhờ người chỉ cho ta.
..........
Chớ bôn ba nhận ma tác Phật
Uổng công trình, chôn mất tánh linh
Than ôi, biển khổ minh minh
Người mù cầm lái đưa mình sao xuôi!
Đứa mù dắt lũ đui theo dõi
Sa lửa hầm còn hỏi chi chi…
Phải tìm đến bậc trí tri
Đạo mầu mới tỏ, đường đi mới tường.
.........
Đạo không cầu do đâu mà được?
Coi giấy xưa chấp trước hữu, vô
Lằn mằn dưới gốc cây khô
Mà trông có trái gẫm âu nực cười!

Trong mắt người có ngươi mới tỏ,
Sách không thầy nói ngỏ làm sao?
Xưa nay giáo pháp truyền trao
Không thầy há dễ mặt nào nên thân.

Khổng Thánh xưa ân cần Lão Tử,
Huỳnh Đế còn Sư Phụ Quảng Thành,
Thiện Tài ngũ thập tam tham,
Thiếu Lâm đoạn tý Thần Quang lưu truyền…

Xem lịch sử tiên hiền, cổ Thánh
Biết bao phen khổ hạnh công dày
Vẹt đường mở lối chông gai
Hố hầm bồi đắp đến nay cũng nhiều
.......

Người chí quyết tìm tu học đạo
Cầu hỏi thầy vật báu ở đâu?
Đạo tuy rộng lớn cao sâu
Nhỏ hơn mảy bụi dễ hầu biết sao!

Muốn cho khỏi ra vào tam giới
Phải nhớ câu “Tự tại bất thành”,
Nhơn tay mới thấy trăng thanh
Chớ chấp văn tự tu hành uổng công.

Vâng. Chỗ thiếu sót hoi quang là tự cao tự đại, không chịu quy y Tam Bảo , không hỏi Thầy học Đạo. Mà muốn học trộm sao xong ? Thực là :

Đạo không cầu do đâu mà được?
Coi giấy xưa chấp trước hữu, vô
Lằn mằn dưới gốc cây khô
Mà trông có trái gẫm âu nực cười!

Ở... Mà đúng không ? (bắt chước KLL)
 
Last edited:

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
* Nơi thiếu sót.(tt)

2/. hoi quang thiếu phước nên không chịu quy y Phật, không là Phật Tử, chỉ là ngoại đạo - nên dù có hiểu đúng (huống chi hiểu sai) thì cũng không thể chứng quả, không thể thành Phật. Như lời Phật dạy sau:

Nay trong giáo pháp này có tám Thánh đạo nên có quả vị Sa-môn thứ nhất, quả vị Sa-môn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong các chúng ngoại đạo không có.

Rồi Thế Tôn đọc bài kệ:

Ta hai mươi chín tuổi
Xuất gia tìm Chánh đạo
Từ khi Ta thành Phật
Đến nay năm mươi năm.
Các hạnh giới, định, tuệ
Một mình Ta tư duy
Nay Ta giảng pháp yếu:
Ngoại đạo không Sa-môn.


(Kinh Trường A-hàm, kinh Du hành [trích])​

Nhờ tuân thủ theo giới luật, sống phạm hạnh, thu thúc lục căn, đầy đủ oai nghi, hành giả thành tựu giới. Trên nền tảng này, hành giả nỗ lực nhiếp tâm, trú niệm, tu tập chỉ và quán, vượt qua năm triền cái để thành tựu định (từ Sơ thiền đến Tứ thiền). Hành giả tiếp tục thiền quán vô thường, vô ngã phá trừ mười kiết sử (thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân; sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, mạn, vô minh) để lần lượt chứng đắc bốn Thánh quả.

Kính các Bạn: Theo lời Phật dạy. Điều kiện như thế nào mới đắc 4 quả Thánh ?
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
* Nơi thiếu sót.(tt)

3/. Thiếu Tâm Ấn Vô Ngã.

Do hoiquang không được là Phật Tử (lại sống trong môi trường Ngoại Đạo) nên không được Sư Phụ truyền Tâm Ấn " Ngã- Pháp là KHÔNG". Đây là điều kiện đầu tiên mà Phật dạy cho đệ tử chứng 4 Quả Thánh nhẫn đến thành Phật. Đó là:

a). Tin sâu Tam Bảo- Nhân quả. không còn Nghi
b). Bài trừ Thân kiến- Ngã chấp.
c). bài trừ giới thủ cấm.

Quả đầu tiên (sơ quả)
còn gọi là Nhập lưu hay Thất Lai, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng Thánh. Đây là Thánh vị đầu tiên sau khi đệ tử Phật phá được ba kiết sử Thân kiến, Giới cấm thủ, và nghi.
Một vị chứng Sơ quả thì có thể có trình độ thiền ở giai đoạn đầu của Chánh niệm. Nhưng ngược lại, một vị chứng Chánh niệm như thế thì chưa chắc chứng được quả Thánh nào. Đó là lý do tại sao nhiều hành giả có thể chứng thiền định rất sâu, có thần thông nhưng không thể chứng Thánh quả là vậy. Thánh quả khác với thiền định ở chỗ đòi hỏi trí tuệ, đạo đức và công đức. Thiền định chỉ cần tâm vắng lặng là đủ mặc dù tâm đi vào vắng lặng lại phải có công đức, Đạo đức làm căn bản.
Hầu hết những vị chứng Thánh quả đều có nguyên nhân từ kiếp xa xưa đã từng hết lòng tôn kính một vị Thánh giác ngộ nào đó. Điều này giống như Thánh nối tiếp Thánh thành một dòng bất tận. Còn việc thành tựu thiền định thì chỉ đòi hỏi công đức đem được nhiều niềm an vui cho nhiều người.
Điều khác nhau giữa Thánh quả và bốn mức thiền là sự bảo toàn ở vị lai. Đối với các mức thiền, nếu không đạt được Tứ thiền ngay trong kiếp này, hoặc không lập nguyện, thề ước với Phật sẽ tu hành đời đời kiếp kiếp, thì khi sang kiếp sau hành giả có nguy cơ quên mất, quay lại với kiếp người bình thường,thậm chí là 3 ác đạo. Còn đối với Thánh quả thì có bảo chứng cho sự giải thoát hoàn toàn ở vị lai theo từng quả vị khác nhau. Ở Sơ quả Tu đà hoàn, Phật ấn chứng rằng vị này chắc chắn sẽ giải thoát luân hồi và chứng quả A-la-hán trong 7 kiếp nữa. Vị đó có thể vẫn sống như người bình thường, tuy rằng sẽ không bao giờ rớt vào ba đường ác là Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh (xem Lục đạo), rồi sẽ tu hành để chứng A-la-hán
(theo wiki)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy: "Nhập Lưu thành Chánh Giác" Nghĩa là được vào quả Dự lưu là đã thành Phật rồi đó.

Vâng. Do hoiquang thiếu TÂM ẤN VÔ NGÃ nên dù có tu, có hiểu cũng không thể thành Phật hay quả vị nào của Đạo Phật cả.- Vì thiếu điều kiện CẦN và ĐỦ đầu tiên.

Vậy thế nào là nghĩa Vô Ngã ? (hoiquang hiểu sai hoặc không hiểu về vấn đề này !)
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
(tt)Không giống như hoiquang lầm hiểu. Vô ngã là thấy mình thành người khác ! Không. Thấy như vậy chỉ là kẻ điên loạn.
Định nghĩa: Vô ngã là tất cả pháp do duyên hòa hợp mà không có thật thể.- Chỉ vậy thôi. Chúng ta do duyên 5 Ấm giả hợp mà không có thật thể. Nên đừng nên lầm chấp bất cứ 1 trong 5 Ấm nào dù là Tưởng ấm (tâm) là Ta.
Người chấp Tưởng ấm (tâm) là Ta, thì cũng chấp suy nghĩ của chính ta là thật nên cố chấp không chịu thay đổi ý kiến dù ai nói đúng. Phật gọi đó là KIẾN THỦ KIẾN. Nghĩa là bảo thủ ý kiến. Đó là Sở tri chướng, thuộc về Vô minh che lắp chánh trí không thể chứng quả hay thành Phật được.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,580
Điểm tương tác
559
Điểm
113
Kính các Bạn trên diễn đàn mình.

Qua loạt bài Kiến Cắn hay kiến tánh của Thành Viên hoi quang. VQ cũng thấy hay hay. Người xưa nói: "Xe trước đổ xe sau dễ tránh". Nay nhìn vết xe đổ của hoi quang về v/v kiến cắn. Từ đó VQ rút ra được bài học hữu ích. Xin chia sẻ cùng các Bạn. Kính mong các Bạn chỉ điểm thêm.

Trước hết VQ cũng nể phục hoi quang:

1/ Về kiến thức nền, biết viết bài mạch lạc, câu cú rõ ràng.

2/. Chịu cực, chịu khó có xem chút ít kinh điển Phật Giáo.

3/. Có lòng tốt muốn chia sẻ hiểu biết riêng của mình.

Các Bạn có thể nói thêm những điều tốt đẹp của hoi quang. VQ xin thưởng thức thêm ạ....
Kính Thầy Vienquang6 và quý đạo hữu,

Phật pháp như báu vật nơi thế gian nên người truyền bá, xiển dương cũng nên có lòng trân trọng, dè dặt trong việc chia sẻ.

Xưa Phật đối với PHÁP YẾU đều tuân theo lệ luật của các Phật quá khứ: nếu chẳng phải nơi thanh tịnh, nếu chẳng phải thời thanh tịnh, nếu chẳng đối cơ chín muồi, nếu chẳng đúng lễ cầu pháp, nếu chẳng kính Pháp, trọng Tăng.

BẤT THUYẾT !

Nay đạo hữu hoiquang muốn tuyên thuyết pháp yếu (cho là pháp yếu) thì nên theo lệ xưa: cất tạm vào nơi thanh tịnh, chờ thời thanh tịnh, chờ người cầu pháp đúng lễ rồi hãy mở ra.

Gom tất cả lại, đóng kín, đợi thời đến vậy !
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
Xin Tán thán ĐH Ba tuần giải cứu giúp hoi quang. Nhưng còn một chút xíu của báu nữa xin để hoi quang nếu nhận ra thì thâu nhận.
4/. Phân nữa chân lý chưa đủ.
Bạn hoi quang do xem kinh Thủ Lăng Nghiêm nên nhận nhầm TÁNH THẤY THƯỜNG HẰNG LÀ CHÂN TÂM.
Điều nầy chỉ đúng được phân nữa.
Kinh Niết Bàn có nói câu chuyện như sau:
Có vị Quốc vương giàu có. Ngài đánh rơi viên ngọc như ý xuống đáy biển. Không muốn mất của báu nhà vua truyền trao giải thưởng cao cho người tìm lại được viên ngọc.
Rất nhiều thợ lặn xuống đáy biển tìm ngọc. Nhưng vì sức yếu, vì không rành viên ngọc, vì hấp tấp nên họ chỉ nhặc được các viên sỏi có màu mà cho là ngọc nên không được trọng thưởng.
Có một thợ ngọc lành nghề. Lặn xuống biển sâu, xem xét kỷ lưỡng mới mang được viên ngọc về dâng lên vua và đạt kết quả.
Cũng như vậy. Phật dạy CHÂN TÂM ví như viên ngọc quý. Nhưng hoi quang chỉ hấp tấp nhận Tánh Thấy là vọng Tâm mà cho là Chân. Rồi cho là mình đã kiến Tánh. Thật đáng thương xót.

Vì sao nói vậy ?
 
Last edited:

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,406
Điểm tương tác
749
Điểm
113
ha ha ha [smile]

người ta nói đóng kín ... nghĩa là những gì bạn HQ chưa hiểu được thì đừng nói cho bạn HQ biết [smile]

nhưng tui cũng nghĩ là bạn HQ còn chưa hiểu được thiệt [smile]

--> đúng lý ra, bạn HQ hỏng nên đóng kín .. CÀNG SAI .. CÀNG TỐT .. chừng nào KHỔ QUÁ CHỊU HỎNG NỔI NỮA ...

thì lúc đó HỒI ĐẦU .. THỊ NGẠN ... KIẾN TÁNH .. chứ bây giờ thì bạn HQ còn chưa [smile]

- và NGẠO THỊ VỚI MẶT TRỜI .. là đúng là mau CHẾT CHÁY nhất [smile] ... hãy cứ lao tới đi .. lao tới đi ... đừng ngại ngùng gì [smile] ..... còn chân còn nhịp bước còn tiến lên ... đừng có sợ TRẦN LAO nhé [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
* 9 câu thơ.chỉ ra hoiquang nhận giả làm chơn.

Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy:

Chơn tánh hữu vi không
Duyên sanh cố như huyễn
Vô vi vô khởi diệt
Bất thật như không hoa
Ngôn vọng hiển tri chơn
Vọng chơn đồng nhị vọng
Du phi chơn phi chơn
Vân hà kiến sở kiến
Trung gian vô thật tánh...

Nghĩa là:
Pháp hữu vi không có tự thể. Thật chất của nó là không
Vì nhơn duyên sanh cho nên có. Có mà không thật có cho nên gọi nó là “như huyễn” (huyễn là cái bóng)
Vô Vi là nói để đối đãi với Hữu Vi. Tự tánh của Vô Vi vốn chẳng sanh chẳng diệt (vì nó là bản thể của chơn như)
Pháp Hữu vi không thật có, giống như hoa đóm trong hư không. Vì anh bị bệnh mắt nên thấy có hoa đóm chứ nào có gì đâu. Pháp Hữu Vi và Vô Vi cũng vậy. Vì anh bị bệnh chấp ngã và chấp pháp nên mới thấy là có.
Vì anh còn chấp nên nói cái Vọng để hiển bày cái Chơn.
Nhưng nếu anh chấp là có cái Chơn, muốn bỏ Vọng để tìm Chơn thì anh đã sai rồi vì Vọng và Chơn cải hai đều là Vọng.

Tự thể của nó chẳng phải là Chơn cũng chẳng phải là Vọng. Nó là Như Vậy (Như Thị), muốn gán ghép cho cái gì cũng sai hết vì chấp có cái Chơn hay Vọng cũng đều lọt vào biến kế sở chấp.

Các bạn ạ ! Đức Phật đã dạy rõ ràng khi nói về Chân Tâm. Nếu chấp có Chân Tâm hay vọng tâm đều lọt vào biến kế sở chấp (huống chi hoiquang chấp TÁNH THẤY là CHÂN TÂM). Đều là sai lầm hết đó.
(còn nữa nha)
 
Last edited:

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
* 5/. hoi quang- Hiểu biết nữa vời.

Kính các Bạn. Người ta có câu nói: "Nữa ổ bánh mì, thì cũng là bánh mì. Nhưng phân nữa sự thật !!! lại không phải là sự thật".

Quả vậy. Hoiquang nghiêng cứu kinh Thủ lăng nghiêm. Rất tiếc lại chưa đến nơi đến chốn mà sớm tự mãn !!! NHẤT LÀ VẤN ĐỀ KIẾN TÁNH THẤY.

Ngài Lê Sỹ Minh Tùng- Một nhà nghiêng cứu Phật học thâm sâu, một bậc trí tri trong làng Phật học. Ngài từng giảng giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm trên thế giới. Ngài ấy có bài nhận định về Tánh Thấy như sau:

Thật ra tánh thấy cũng là một hiện tượng, nhưng là hiện tượng của sự tùy duyên biểu hiện của bản thể chân như. Vì thế thân già mắt kém nhưng tánh thấy không già. Tóc tuy có điểm màu sương, lưng có còm, má có hóp nhưng tánh thấy vẫn sáng suốt như ngày nào, không tăng không giảm. Trong thế giới hữu vi sinh diệt, hễ có sắc, có tướng là có thay đổi rồi sẽ hoại diệt mất đi. Chỉ có bản thể chân thường là bất sinh bất diệt

Mặc dù tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh biết, tánh nếm là hiện tượng biểu hiện của chơn tâm cũng ví như vành trăng chớ chưa phải là chơn tâm. Chỉ khi nào chúng sinh nhận thức và thể nhập vào bản thể bất biến của chơn tâm thì người ấy sẽ thấy được toàn vẹn mặt trăng. Từng, giây, từng phút, từng sát na trong tâm của chúng sinh hiện lên biết bao tâm niệm nào là vui, buồn, hờn, giận, thương yêu, ganh ghét, đố kỵ…, nhưng nếu chúng ta chịu tư duy quán chiếu một chút thì biết rằng tất cả những niệm thiện ác tốt xấu kia đến rồi lại đi. Vậy tất cả chúng nó đều là ý niệm phân biệt do tâm phan duyên với ngoại cảnh mà có. Còn cái tâm lẳng lặng thường trú lúc nào cũng ở với chúng ta không bị chi phối bởi sự thay đổi của thế giới bên ngoài thì đây mới là chơn tâm vĩnh hằng thanh tịnh có sẳn trong tất cả mọi chúng sinh.


Vâng những điều nhận định đó. Đã được Đức Phật xác định ở phẩm:

Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Năm

Phật bảo A Nan : - Cái thấy mà ông thấy tôi, dù không phải là chơn tâm minh diệu, nhưng nó là tánh thấy trong sáng chưa nhuốm trần lao. Nó như vành trăng thứ hai chứ không đến nỗi như bóng trăng đáy nước.


Tư duy: Thế nào là "vành trăng thứ hai" ?

Đáp: Vành trăng chỉ có một. Nhưng nếu chúng ta dụi mạnh vào mắt, làm mắt tổn thương sanh bệnh, thì bị nhặm mà thấy lòa ra vành trăng thứ hai đó. Nghĩa là bị bệnh rồi đó !!!
 
Last edited:

hoiquang

Banned
Tham gia
30 Tháng 5 2021
Bài viết
120
Điểm tương tác
32
Điểm
28
Địa chỉ
ĐỒNG THÁP
ngày 8/7/21
Dạ, tôi đang rất cần những lời của TỔ VIÊNQUANG6 khuyên nhủ chỉ bảo dạy dỗ tiếp ạ....
Cảm ơn Ngài trước!
 
Last edited by a moderator:

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
ngày 8/7/21
Dạ, tôi đang rất cần những lời của TỔ VIÊNQUANG6 khuyên nhủ chỉ bảo dạy dỗ tiếp ạ....
Cảm ơn Ngài trước!View attachment 7881
Dạ VQ đang tu hạnh Vô Ngã Tướng nên không thấy Mình là gì cả ạ. Ngôi Tổ Bạn cứ chiếm dụng một mình bạn đi, cho xứng bản vị kiến cắn ạ.
 
Last edited:

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
Mô Phật. Thuận theo góp ý của mod Ba Tuần:

Kính Thầy Vienquang6 và quý đạo hữu,

Phật pháp như báu vật nơi thế gian nên người truyền bá, xiển dương cũng nên có lòng trân trọng, dè dặt trong việc chia sẻ.

Xưa Phật đối với PHÁP YẾU đều tuân theo lệ luật của các Phật quá khứ: nếu chẳng phải nơi thanh tịnh, nếu chẳng phải thời thanh tịnh, nếu chẳng đối cơ chín muồi, nếu chẳng đúng lễ cầu pháp, nếu chẳng kính Pháp, trọng Tăng.

BẤT THUYẾT !

Nay đạo hữu hoiquang muốn tuyên thuyết pháp yếu (cho là pháp yếu) thì nên theo lệ xưa: cất tạm vào nơi thanh tịnh, chờ thời thanh tịnh, chờ người cầu pháp đúng lễ rồi hãy mở ra.

Gom tất cả lại, đóng kín, đợi thời đến vậy !

Nay VQ thay mặt diễn đàn Phật pháp. Gom các bài viết của thành viên hoi quang vào Văn phòng Ban Điều Hành.

Quý Thành viên Vinh dự, Quý thành viên BĐH nếu có đăng nhập thì vẫn xem được để nghiêng cứu cái hay ạ.

Kính Đại chúng liễu tri.
 
Last edited:

Thapcuumuoi

Registered
Tham gia
27 Thg 7 2019
Bài viết
67
Điểm tương tác
16
Điểm
8
* Nơi thiếu sót.(tt)

2/. hoi quang thiếu phước nên không chịu quy y Phật, không là Phật Tử, chỉ là ngoại đạo - nên dù có hiểu đúng (huống chi hiểu sai) thì cũng không thể chứng quả, không thể thành Phật. Như lời Phật dạy sau:

Nay trong giáo pháp này có tám Thánh đạo nên có quả vị Sa-môn thứ nhất, quả vị Sa-môn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong các chúng ngoại đạo không có.

Rồi Thế Tôn đọc bài kệ:

Ta hai mươi chín tuổi
Xuất gia tìm Chánh đạo
Từ khi Ta thành Phật
Đến nay năm mươi năm.
Các hạnh giới, định, tuệ
Một mình Ta tư duy
Nay Ta giảng pháp yếu:
Ngoại đạo không Sa-môn.


(Kinh Trường A-hàm, kinh Du hành [trích])​

Nhờ tuân thủ theo giới luật, sống phạm hạnh, thu thúc lục căn, đầy đủ oai nghi, hành giả thành tựu giới. Trên nền tảng này, hành giả nỗ lực nhiếp tâm, trú niệm, tu tập chỉ và quán, vượt qua năm triền cái để thành tựu định (từ Sơ thiền đến Tứ thiền). Hành giả tiếp tục thiền quán vô thường, vô ngã phá trừ mười kiết sử (thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân; sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, mạn, vô minh) để lần lượt chứng đắc bốn Thánh quả.

Kính các Bạn: Theo lời Phật dạy. Điều kiện như thế nào mới đắc 4 quả Thánh ?

* Nơi thiếu sót.(tt)

2/. hoi quang thiếu phước nên không chịu quy y Phật, không là Phật Tử, chỉ là ngoại đạo - nên dù có hiểu đúng (huống chi hiểu sai) thì cũng không thể chứng quả, không thể thành Phật. Như lời Phật dạy sau:

Nay trong giáo pháp này có tám Thánh đạo nên có quả vị Sa-môn thứ nhất, quả vị Sa-môn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong các chúng ngoại đạo không có.

Rồi Thế Tôn đọc bài kệ:

Ta hai mươi chín tuổi
Xuất gia tìm Chánh đạo
Từ khi Ta thành Phật
Đến nay năm mươi năm.
Các hạnh giới, định, tuệ
Một mình Ta tư duy
Nay Ta giảng pháp yếu:
Ngoại đạo không Sa-môn.


(Kinh Trường A-hàm, kinh Du hành [trích])​

Nhờ tuân thủ theo giới luật, sống phạm hạnh, thu thúc lục căn, đầy đủ oai nghi, hành giả thành tựu giới. Trên nền tảng này, hành giả nỗ lực nhiếp tâm, trú niệm, tu tập chỉ và quán, vượt qua năm triền cái để thành tựu định (từ Sơ thiền đến Tứ thiền). Hành giả tiếp tục thiền quán vô thường, vô ngã phá trừ mười kiết sử (thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân; sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, mạn, vô minh) để lần lượt chứng đắc bốn Thánh quả.

Kính các Bạn: Theo lời Phật dạy. Điều kiện như thế nào mới đắc 4 quả Thánh ?
Dạ Muội em nghe ngài VQ nói bác Hồi Quang không qui y Tam Bảo nên sẽ không thể nào chứng được Thánh quả hoặc thành Phật thì em thấy thế nào ấy ạ, vì em cũng lo cho mình vì mình cũng chưa qui y gì hết, mà cũng chẳng biết qui y với với những vị nào và ở chùa nào, vì chẳng biết những vị nào là đã đậu Thánh quả để đại diện cho Phật, Pháp Tăng được ạ. Bởi lẽ em đọc trong sách đâu đó có nói sơ quả chẳng thể thấy nhị quả, nhị quả chẳng thể thấy tam quả... Vậy nên em làm sao biết ai mà đặt niềm tin vào đó hoàn toàn được ạ. Với lại em có niềm tin về Phật vì Phật có quy y ai đâu mà cũng chứng được chánh đẳng chánh giác ạ. Nếu cứ bắt buộc phải qui y như thế ,em nghĩ cũng giống con trâu bị đóng cọc, chắc hết đời nó cũng chẳng thể biết ngoài kia còn có nhiều đồng cỏ xanh rờn và thảo nguyên mênh mông bát ngát ạ...
Dạ đây là lời thật lòng em nói ra chứ không có ý gì gì ạ. Theo em hiểu thì tam bảo cũng đâu phải đi tìm mà sẵn có nơi mỗi người theo cách hiểu của em về kinh điển ạ, cho nên tìm tam bảo ở ngay nơi mình có được không ạ. Nếu nói sai mong các bác chỉ bảo ạ. Cám ơn nhiều nhiều trước ạ.
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
Nếu Bạn nhận được Tam Bảo nào, thì quy y Tam Bảo ấy.- đềuTốt mà. hoiquang Tam Bảo nào cũng không quy chỉ quy ngoại Đạo nên VQ mới nhắc đó mà...

Mến
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
733
Điểm tương tác
259
Điểm
63
OK bác @Thapcuumuoi đã đưa ra góp ý rất hợp lý về phần nhận định của thầy @vienquang6 về trường hợp của bạn này!

Tuy nhiên về trường hợp của nickname @hoiquang bác cũng nên đưa ra vài nhận định về kiến giải và phương pháp thực hành của bác ấy xem liệu có đúng với giáo pháp hay chỉ là võ đoán quy kết lầm lẫn về Pháp ? Để cho công tâm tránh cho có phát sinh nghi ngờ rằng bác đồng tình về Pháp Yếu được nickname @hoiquang đang tuyên thuyết và kêu gọi mọi người thực hành theo.

Kính thầy @vienquang6 di chuyển luôn chủ đề này vào chuyên mục "Văn phòng ban điều hành" để chúng ta cùng thảo luận tiếp ạ !
 
Last edited:

Thapcuumuoi

Registered
Tham gia
27 Thg 7 2019
Bài viết
67
Điểm tương tác
16
Điểm
8
Nếu Bạn nhận được Tam Bảo nào, thì quy y Tam Bảo ấy.- đềuTốt mà. hoiquang Tam Bảo nào cũng không quy chỉ quy ngoại Đạo nên VQ mới nhắc đó mà...

Mến
Dạ ! giờ lại được nghe Ngài nói tam bảo nào cũng được, thì hóa ra nhiều tam bảo phải không ạ?
nhưng em nghe nói tự mình tìm tam bảo nơi mình thì cũng không dễ mà tam bảo nơi người thì như trên em đã nói thì liệu trong đời có được mấy ai gọi là phật tử qui y Phật - Pháp - Tăng ạ. hơn nữa nếu mà cứ nghĩ đến đã qui y chưa hay qui y rồi cũng chướng ngại nhiều ạ. Thôi thì cứ quên phắng nó đi có được không ạ?
 

vienquang6.Đã từ nhiệm

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,877
Điểm tương tác
835
Điểm
113
Quên cũng tốt. VQ cũng quên rồi. Quên Thapcuumuoi là ai nhỉ ?
 

Thapcuumuoi

Registered
Tham gia
27 Thg 7 2019
Bài viết
67
Điểm tương tác
16
Điểm
8
OK bác @Thapcuumuoi đã đưa ra góp ý rất về phần nhận định của thầy @vienquang6 về trường hợp của bạn này rất hợp lý!

Tuy nhiên về trường hợp của nickname @hoiquang bác cũng nên đưa ra vài nhận định về kiến giải và phương pháp thực hành của bác ấy xem liệu có đúng với giáo pháp hay chỉ là võ đoán quy kết lầm lẫn về Pháp ? Để cho công tâm tránh cho có phát sinh nghi ngờ rằng bác đồng tình về Pháp Yếu được nickname @hoiquang đang tuyên thuyết và kêu gọi mọi người thực hành theo.

Kính thầy @vienquang6 di chuyển luôn chủ đề này vào chuyên mục "Văn phòng ban điều hành" để chúng ta cùng thảo luận tiếp ạ !
dạ em cũng muốn nhưng giờ em lại bị mẹ gọi đi nấu cơm chứ cứ phật pháp mà đến giờ con chuột đá trong nồi là sao hả. híc.. lúc khác bác nha.
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
733
Điểm tương tác
259
Điểm
63
dạ em cũng muốn nhưng giờ em lại bị mẹ gọi đi nấu cơm chứ cứ phật pháp mà đến giờ con chuột đá trong nồi là sao hả. híc.. lúc khác bác nha.

Em viết chưa edit bài! Mời bác đọc lại :D
 
Bên trên