P

KINH A NẬU LA ĐỘ

PHUOCTUONG

Registered

Phật tử
Tham gia
26/4/07
Bài viết
133
Điểm tương tác
0
Điểm
16
KINH A NẬU LA ĐỘ

Đây là những điều mà tôi đã nghe hồi Phật còn ở tại tu viện Trùng Các, trong vườn Đại Lâm,không xa thành phố Tỳ xá ly. Lúc bấy giờ đại đức A Nậu La Độ đang cư trú tại một cái am trong rừng, không sa nơi Phật ở.

Một hôm có một số các du sĩ ngoại đạo đến thăn đại đức A Nậu La Độ. Sau khi trao đổi những lời chào hỏi và chúc tụng, họ hỏi đại đức: " này hiền hữu A Nậu La Độ, đức Như Lai đã chứng ngộ quả vị cao nhất, thế nào cũng giảng giải và nói cho hiền hữu nghe về bốn điều sau:
- Một là sau khi chết, đức Như Lai vẫn còn.
- Hai là sau khi chết, đức Như Lai không còn.-
- Ba là sau khi chết, đức Như Lai vừa còn vừa không còn.
- Bôn là sau khi chết, đức Như Lai vừa không còn vừa không không còn.
Hiền hữu nói cho chúng tôi nghe đi".

Đại đức A Nậu La Độ trả lời: "này các hiền hữu, đức Như Lai bậc tôn quý trên đời, người đã từng chứng ngộ quả vị cao nhất, chưa bao giờ từng nói và giảng giải trong bốn mệnh đề mà các vị hiền hữu vừa đưa ra."

Nghe đại đức nói như thế, các du sĩ ngoại đạo nói với nhau: " có thể là ông thầy tu này mới đi xuất gia, hoặc giả là ông đi tu lâu rồi, thì ông chỉ là một kẻ ngu độn". Không vừa ý với đại đức họ bỏ đi.

Sau khi các vị du sĩ đi rồi, đại đức A Nậu La Độ suy nghĩ:" nếu các vị du sĩ ngoại đạo này cứ tiếp tục hỏi như thế thì ta phải trả lời thế nào cho đúng với sự thật và không sai với ý của Phật? Ta sẽ trả lời như thế nào cho đúng với chánh pháp và để đừng bị người đồng đạo chê trách.

Rồi đại đức A Nậu La Độ đi tới nơi Phật ở, cung kính làm lễ và thăm hỏi Người. Sau đó đại đức trình lên Phật những điều đã xãy ra. Phật hỏi:" này đại đức A Nậu La Độ, thầy nghĩ sao? Có thể tim Như Lai trong hình sắc không ?"
- Bạch đức Thế Tôn, không?
- Có thể tim Như Lai trong ngoài hình sắc không ?
- Bạch đức Thế Tôn, không?
- Có thể tim Như Lai trong cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức không?
- Bạch đức Thế Tôn, không?
- Này đại đức A Nậu La Độ, thầy có nghĩ rằng Như Lai là một cái gì vượt ra khỏi cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức không?
- Bạch đức Thế Tôn, không?
- Này đại đức A Nậu La Độ, đi tìm Như Lai ngay trong khi Như Lai còn sống đây mà còn không tìm ra được thì thử hỏi đi tìm Như Lai sau khi Như Lai đã ẩn diệt trong khuôn khổ bốn mệnh đề còn, không còn, vừa còn vừa không còn, vừa không còn vừa không không còn, đó có phải là một chuyện có thể làm được hay không?
- Bạch đức Thế Tôn, không?
- Hay lắm, thầy A Nậu La Độ! từ trước đến nay, Như Lai chỉ giảng dạy về KHỔ và con đường DIỆT KHỔ."


(Samyutta Nikaya, 22.6)
Mai thon Dao trang phien dich
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên