5

LỂ HỘI TÌNH NHÂN 14-2

  • Thread starter 5thanhcuchi
  • Ngày bắt đầu
5

5thanhcuchi

Guest
con người khờ khạo
người đàn ông khờ khạo
người đàn bà khờ khạo
nhưng
trong tình yêu
ai cũng khờ khạo cả
vì sanh ra đã khờ khạo rồi
theo thời gian
tình yêu khờ khạo thức tỉnh
trong thiên nhiên
như trời cho
bản năng tình yêu có sẳn
tưng bừng như mỡ hội
tình yêu
vâng
người đàn ông khờ khạo trở thành thông minh
trong tình yêu
đẹp biết bao
người đàn bà khờ khạo trong tình yêu
đẹp biết bao
chẳng ai biết nói làm sao hết khờ khạo
trong cái vẻ khờ khạo đáng yêu quá chừng
làm bừng sáng một vẽ yêu thương
chỉ có ở người đàn ông khờ khạo
chỉ có ở người đàn bà khờ khạo
con lừa
thằng đểu
mới thấy giá trị
của con người khờ khạo trong tình yêu
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên