LUÂN HỒI

  • Thread starter imported_Trung Buu
  • Ngày bắt đầu
I

imported_Trung Buu

Guest
LUÂN HỒI

Luân hồi sanh tử tự nhiên
Tám vạn bốn ngàn nhân duyên hợp thành
Xoay quanh ba cõi dữ lành
Dục giới nhiều khổ đấu tranh không dừng
Sắc giới buồn vui bất chừng
Vô sắc phi tưởng tạm ngưng sáu đường
Vẫn còn vướng phải ghét thương
Vào ra lẩn quẩn lục phương bốn loài
Nghiệp cảm duyên khởi mãi trôi
Tùy theo tâm niệm tìm tòi lối đi
Hướng thượng làm Chánh Biến Tri
Chủ động sanh tử lo gì tử sanh
Hướng hạ đọa lạc muôn ngành
Bị động sanh tử tan tành chơi vơi
Chìm trong biển lửa cuộc đời
Lên voi xuống ngựa nhất thời vinh quang
Hởi người tắm Ánh Đạo Vàng
Gội cho sạch sẽ ngổn ngang trong lòng
Dọn dẹp những mớ rêu rong
Hận thù ân oán phải không giong dài
Luân hồi đau khổ miệt mài
Sống chết tự tại bậc Thầy thiên nhơn.

http://www.timta.tk
 
Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên