D

Ma Binh Giáo Hóa Chúng Sanh

dct87

Registered

Phật tử
Tham gia
11/8/06
Bài viết
189
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Di�m Ph� ??
Ảnh đã được xóa ....
Phổ nguyện trậm nịch chư chúng sanh
Tốc vãng bổn tôn Cực Lạc quốc.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

S

Sở Tri Chướng

Guest

Cám ơn DCT87 nha! Bạn vẽ bằng tâm thành kính với chư Phật, có tâm đạo, cúng dường Đại chúng , nên mình mượn làm Avatar của SCT vậy!
 

dct87

Registered

Phật tử
Tham gia
11/8/06
Bài viết
189
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Địa chỉ
Di�m Ph� ??
dct yêu cầu đạo hữu không được lấy tác phẩm của dct làm hình avatar... nếu không cho phép...
Lịch sự tối thiểu phải hỏi dct và đựơc sự đồng ý của dct mới đựơc dùng hình vào việc khác.

Điều này có trong luật của diễn đàn HDPG.

Tác phẩm này của dct chỉ có giá trị đến ngày 23 tháng 3 năm 2008 (Ngày quyết định dct đi, hoặc dct ở nơi diễn đàn HDPG).
Và sau ngày đó dct sẽ xóa bức vẽ này, và sẽ không ai có quyền dùng hình này lần thứ 2, nếu không có phép của dct. ok ?

Kính.
 
S

Sở Tri Chướng

Guest

dct87 đã viết:
dct yêu cầu đạo hữu không được lấy tác phẩm của dct làm hình avatar... nếu không cho phép...
Lịch sự tối thiểu phải hỏi dct và đựơc sự đồng ý của dct mới đựơc dùng hình vào việc khác.

Điều này có trong luật của diễn đàn HDPG.

Tác phẩm này của dct chỉ có giá trị đến ngày 23 tháng 3 năm 2008 (Ngày quyết định dct đi, hoặc dct ở nơi diễn đàn HDPG).
Và sau ngày đó dct sẽ xóa bức vẽ này, và sẽ không ai có quyền dùng hình này lần thứ 2, nếu không có phép của dct. ok ?

Kính.


Rõ ràng DCT87 nói "dct xin cúng dường tác phẩm của mình ... ", đã cúng dường thì Phật nào chẳng thương chúng sanh mà không cho chúng sanh dùng, nên SCT thấy đó là Lộc Phật ban... Nên SCT lấy dùng, DCT87 đã cúng dường Phật mà còn tiếc định đòi lại nữa sao?

Còn nguyên văn đây nè:

dct87 đã viết:
Hình chỉ mang tính minh họa, không phải nhân vật thật.

mabinh.jpg


dct xin cúng dường tác phẩm của mình ...

Phổ nguyện trậm nịch chư chúng sanh
Tốc vãng bổn tôn Cực Lạc quốc.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên