MẬT

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
Tìm hiểu,nghiên cứu ,xác định MỤC ĐÍCH rồi QUYẾT ĐỊNH ->KHỞI NIỆM (Từ khóa)

Công năng: các 'CỬA" được mở (do VÔ MINH HÀNH THEO ->Ý) ->>>>Sóng CÓ TẦN SỐ TƯƠNG THÍCH MANG THÔNG TIN TƯƠNG THÍCH.........
MINH>>>XEM VÔ MINH!
 

VNBN

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

40%

Joined
13/6/17
Messages
92
Reaction score
19
Points
8
Tìm hiểu,nghiên cứu ,xác định MỤC ĐÍCH rồi QUYẾT ĐỊNH ->KHỞI NIỆM (Từ khóa)

Công năng: các 'CỬA" được mở (do VÔ MINH HÀNH THEO ->Ý) ->>>>Sóng CÓ TẦN SỐ TƯƠNG THÍCH MANG THÔNG TIN TƯƠNG THÍCH.........
MINH>>>XEM VÔ MINH!
Ý là chúng sanh thiên hạ, nhớ đối xử công bằng không thiên vị nha.
 

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
Xin giới thiệu:

-Ai muốn đoc KINH HOA NGHIÊM để hiểu về LỘ TRÌNH tiếp...XXXX....
-
NÊN TỤNG NIÊM PHẦN : A TỰ MÔN...... 2-3
Tháng trước khi đọc sẽ KHẾ NHẬP KINH rễ hơn

Kính cáo
 

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
SSự nhận biết mới.>>> ĐỐI CHIẾU KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO để ĐỐI CHỨNG ;NGHĨA LÝ KHẾ NHẬP

-- Để khỏi mắc TỘI: LY KINH NHẤT TỰ THÌ ĐỒNG MA THUYẾT!
-Y KINH GIẢI NGHĨA OAN PHẬT BA ĐỜI!
 

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
Có người đào được giếng nước nhưng uống bị đau bụng....đi hỏi
Có người biết chỉ cho cách: Tìm PHÈN quấy nó lên rồi để TỰ NÓ lắng cạn xuống nước trong mới có thể uống!
 

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
Có người đào được giếng nước nhưng uống bị đau bụng....đi hỏi
Có người biết chỉ cho cách: Tìm PHÈN quấy nó lên rồi để TỰ NÓ lắng cạn xuống nước trong mới có thể uống!
-Công Nghệ "BIẾN ĐỔI ZEN"
 

An Long

Tà ma ngoại đạo
Activity

0%

Longevity

2%

Joined
3/11/21
Messages
409
Reaction score
14
Points
18
Location
Nam Định .Việt Nam
-Công Nghệ "BIẾN ĐỔI ZEN"

Trong Thủ thuật của một số Tông, Phái Mật tông có pháp tương tự : "CƯỚI KHÍ"....."THÁNH THAI"''''


Kha ....kha.....

Chú thích: ...xem hồi sau mới rõ.....
 
Top