D

MỘT CÕI ĐI VỀ

daodietkho

Registered
Phật tử
Tham gia
1/10/06
Bài viết
196
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Địa chỉ
??n ?? r?i ra ?i
MỘT CÕI ĐI VỀ

Một nhát dao thiêng tóc phũi rồi
Chẳng còn phiền nảo vướng trong tôi
Đỉnh trầm hương khói chuông ngân nhẹ
Chợt tĩnh cơn mê mộng vỡ rồi

* * *

Ba ngàn thế giới phù du mộng
Trả lại cho đời nợ núi sông
Tăng già bình bát vui sơn thũy
Tứ tướng tam tâm chẳng bận lòng

* * *

Gậy trúc tùy duyên ban pháp đạo
Đói ăn khát uống ngủ ngàn sao
Vô minh trần hoặc không vướng bận
Màn trời chiếu đất cảnh tiêu dao

* * *

Thùy quang hổn tục bao năm lẻ
Độ chúng hữu duyên thoát lưới mê
Uẫn thân huyển mộng chờ tan rả
Hòa với hư không một cõi về . . .


Đại Sư Pháp Vân

<embed name="MediaPlayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://www.niemphat.com/audio/1coidive1.mp3" width="300" height="65" type="application/x-mplayer2" volume="-1" ShowStatusBar="1" AutoStart="0">

www.niemphat.com
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên