Người kiến Tánh có bị nghiệp trói buộc luân hồi sanh tử không?

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,118
Điểm tương tác
550
Điểm
113
Kính thưa các đạo hữu, cứ xem như tôi đây dốt Thiền Tông vậy nhưng cứ lấy tiêu chuẩn Kinh Điển Nam Truyền làm cơ sở.

Các vị A LA HÁN thời Phật tại thế đều là các bậc không còn bị trói buộc bởi luân hồi sanh tử, các Ngài ấy có thể nhập Niết Bàn bất kì lúc nào mà các Ngài ấy muốn.

Hỏi: người đã kiến tánh mà các Tổ ấn chứng thì có làm được như vậy không? Nếu không làm được thì có phải là chưa phải Kiến Tánh?

Xin mời các đạo hữu chỉ dạy.


(Các đạo hữu cũng cẩn thận: xưa kia có người chỉ dạy sai lầm điều tương tự như trên mà thọ 500 năm kiếp chồn)

Riêng tôi, xin nêu quan điểm cá nhân: người kiến tánh không những làm được như một vị A LA HÁN mà còn hơn thế nữa. Vì các vị A LA HÁN thường là thấy Niết Bàn bằng cách xa lìa sanh tử, còn các vị Kiến Tánh thì thấy Niết Bàn ở ngay nơi sanh tử, niệm niệm tự tại trước sanh tử luân hồi hóa độ chúng sanh, tự tại trước các tướng trạng và lời thuyết pháp của Phật, tuy trong sanh tử mà chẳng bị sanh tử trói buộc, việc Niết Bàn bất cứ lúc nào như một vị A LA HÁN là hoàn toàn dễ dàng. Ai chưa làm được thì chưa phải đích thực kiến Tánh, nhưng cũng không có nghĩa là không kiến tánh mà có thể là thiếu "một chút" vậy. Tôi đã nói phần ngọn, nhờ các vị nói phần gốc vậy.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
713
Điểm tương tác
189
Điểm
43
Kính thưa các đạo hữu, cứ xem như tôi đây dốt Thiền Tông vậy nhưng cứ lấy tiêu chuẩn Kinh Điển Nam Truyền làm cơ sở.

Các vị A LA HÁN thời Phật tại thế đều là các bậc không còn bị trói buộc bởi luân hồi sanh tử, các Ngài ấy có thể nhập Niết Bàn bất kì lúc nào mà các Ngài ấy muốn.

Hỏi: người đã kiến tánh mà các Tổ ấn chứng thì có làm được như vậy không? Nếu không làm được thì có phải là chưa phải Kiến Tánh?

Xin mời các đạo hữu chỉ dạy.


(Các đạo hữu cũng cẩn thận: xưa kia có người chỉ dạy sai lầm điều tương tự như trên mà thọ 500 năm kiếp chồn)

Riêng tôi, xin nêu quan điểm cá nhân: người kiến tánh không những làm được như một vị A LA HÁN mà còn hơn thế nữa. Vì các vị A LA HÁN thường là thấy Niết Bàn bằng cách xa lìa sanh tử, còn các vị Kiến Tánh thì thấy Niết Bàn ở ngay nơi sanh tử, niệm niệm tự tại trước sanh tử luân hồi hóa độ chúng sanh, tự tại trước các tướng trạng và lời thuyết pháp của Phật, tuy trong sanh tử mà chẳng bị sanh tử trói buộc, việc Niết Bàn bất cứ lúc nào như một vị A LA HÁN là hoàn toàn dễ dàng. Ai chưa làm được thì chưa phải đích thực kiến Tánh, nhưng cũng không có nghĩa là không kiến tánh mà có thể là thiếu "một chút" vậy. Tôi đã nói phần ngọn, nhờ các vị nói phần gốc vậy.
*Chữ Kiến Tánh hầu như nó chỉ tồn tại trong hệ phái Thiền Đốn Ngộ của Trung Quốc; hai phái Đại thừa nổi tiếng bậc nhất của ngài Long Thọ và Vô Trước không hề thấy đề cập đến chữ này. Và hai phái Đại thừa ở Ấn Độ này cũng không cho rằng một đời ai có thể hiện chứng quả Vô Thượng Bồ Đề như đức Phật; hiện đầy đủ tướng hảo quang minh. Do đó, tất cả phải trải qua đạo lộ như: tư lương đạo, gia hạnh đạo, kiến đạo, tu đạo, và vô học đạo.

Hiện tại chúng ta đang ở thời đại ác trược đến cùng cực, ngoại cảnh thì yêu ma quỷ quái quá nhiều. Bên trong thì mỗi chúng ta phiền não đều đầy áp. Dù cho chúng ta có nói huyền nói diệu, hiểu lý Bát nhã nhưng sức phàm phu e rằng khó thoát luân hồi, khó tiêu được phiền não.

Ví như ánh đèn đom đóm, khó sáng toàn ngôi nhà vô minh từ vô thủy. Ví như con kiến khó phá toàn quả núi si mê từ vô thủy vô minh; đơn giản nhất câu sinh ngã chấp hiện đời vẫn vô cùng khó phá để bước tới đạo lộ kiến đạo đến bực sơ quả.

Do đó, hãy tha thiết cầu Tam Bảo lực, sám hối nghiệp chướng, mỗi đêm đều hồi hướng cho oan hồn ma quỷ ta vô tình làm tổn thương họ, cầu những kẻ hữu duyên thấy nghe đồng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc thân cận từ phụ Mi Đà Phật, sẽ sớm viên mãn Vô Thượng Bồ Đề đắc Phật quả.

Như ngài Ngộ Đạt quốc sư, 7 đời liên tục tu hành trí tuệ đứng đầu thiên hạ; nhưng do thời ấy ảnh hưởng lối tu thiền định xa rời lực nương tựa mà phải luân hồi chuyển thế nhiều đời. Mỗi đời lại miên mật trì giới khổ công tu hành, nhưng công đức phàm phu tựa như muối bỏ biển chẳng thể cảm hóa oan gia chủ nợ.

Bởi chí thành tha thiết cung kính chư Phật như đứa con lạc lõng với cha mẹ, Ngài có lần đã chăm sóc một vị thánh tăng bị lỡ loét bịnh lây nhiễm, Ngài chẳng ngần ngại chăm sóc. May mắn thay chính là tôn giả Ca Nặc Ca liền được Ngài dùng nước Từ Bi Tam Muội rửa sạch tội lỗi, vô lượng oán kết từ đây hóa giải.

Do đó, nói chuyện tu hành không đơn giản mà hạng phàm phu có thể ngay đời với tới; bi mẫn Thế tôn biết căn cơ thời Mạt cách Phật đã xa dạy chuyên niệm quán tưởng A Mi Đà Phật đến Cực Lạc Tịnh Độ để tiếp tục tu hành, như phẩm 40 của kinh Hoa Nghiêm; Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm và rất nhiều kinh điển Đại thừa khác Ngài cũng nhắc nhở kẻ hữu duyên quay về nương tựa.


Hãy biết mình là ai, mình đang trong cảnh giới nào để bước tiếp con đường sắp tới. Chỉ có những hạng ở trong Ba Ác Đạo túc ương chưa dứt, chẳng đọc rộng Ba Tạng Giáo Điển nên chê lời khuyên chư Tổ, chư Phật mới tự tu theo ý mình, mới chẳng tin Tịnh Độ, bài báng Đại thừa giáo.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Registered
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
713
Điểm tương tác
189
Điểm
43
Xin được hỏi và mong bạn trả lời chân thành những gì bạn đã đọc và hiểu về Đức phật Thích Ca Mâu Ni nhé.
1- Thái Tử Tất Đạt Đa tu hành thành Phật trong một đời phải không ?
2- Hay là rất nhiều kiếp đã tu hành cho đến khi tái sinh lần cuối cùng làm con Ngài Tịnh Phạn rồi tu tiếp hơn 6 năm để thành Phật?
3- Bạn tin vào điều thứ nhất , hay điều thứ 2 , tại sao ?
4- Nếu bạn không tin vào Thiền Đốn Ngộ Trung Quốc , vậy bạn có tin là những vị đã giác ngộ theo Thiền Tông của Việt Nam không?
5- Bạn có chắc chắn là tin tuyệt đối vào lời Phật dạy không?
theo bạn sau Phật Thích ca không có ai tu hành thành phật cả đúng không?
6- bạn thực hành và tin vào Nguyên thủy hay Đại Thừa, bạn y chỉ kinh nào , vì sao?
Bạn trả lời đúng theo câu hỏi , đừng lảng tránh bất bất tí nào , xong tôi sẽ cùng bạn nói chuyện tiếp. hiện tại chưa nói đến của bạn đúng hay sai , tà hay chánh, mà đề nghị bạn trả lời những vấn đề tôi nêu ra trước ...
1533099677_33401173_1519473368180539_8268637846751936512_n.jp.jpg


*Cái giáo lý căn bản của đức Phật và các tôn giáo: Thứ nhất đều công nhận là có luân hồi tái sinh, đây gọi là chánh kiến căn bản. Do đó, bạn muốn hiểu giáo lý đức Phật bạn thừa nhận có việc tái sinh, từ có tái sinh bạn mới cần tu tập, nếu chết là hết thì cần gì bạn phải tu??!! Từ tái sinh tin hiểu minh bạch những điều đó, mà suy ra nếu bản thân tạo ác nghiệp bạn sẽ đến các ác đạo thọ khổ, nên trầm luân.
-Nếu tạo ác nghiệp thì biến thành chó mèo, quá nặng trở thành hồn ma quỷ dữ đói khát.

-Thứ hai bạn phải công nhận, làm ác phải chịu ác báo, tạo thiện sẽ hưởng quả lành.

-Thứ ba bạn phải hiểu rõ chân lý đầu tiên của đức Phật là: Tứ Diệu Đế, trong tứ diệu đế chân lý bất di bất dịch đầu tiên là lục đạo luân hồi là khổ. Đây chân lý căn bản dù là: Tiểu thừa, Đại thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, cũng đều công nhận chân lý này.

-Khổ đây là "vận hành khổ", nỗi khổ từ thân đến tâm của chúng sinh từ: phiền não chướng, sở tri chướng. Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, yêu thương xa lìa khổ, oán gia gặp mặt nhau khổ, đói khổ, lạnh khổ, muỗi cắn khổ, nóng khổ, lạnh khổ, v.v... Trăm ngàn thứ khổ ràng buộc chúng sinh.

-Từ bạn thấy cái khổ của cõi luân hồi, thứ đến mới có thể thiết lập Tứ Thánh Đế, từ Tứ Thánh Đế mới có đạo quả của Thanh Văn A La Hán đạo, rồi đến các đạo kế tiếp v.v....

-Nếu bạn không nhận chân được, cái vận hành khổ này thì khoan hãy nói đến gì cao xa cả. Cũng chẳng thể thiết lập được giáo pháp Phật. Nếu không khổ thì giáo lý đức Phật chẳng thể thiết lập.
-Phật là gì? Phật là người giác ngộ, giác ngộ rồi! Ngài giúp tất cả chúng sinh ly cứu cánh khổ đắc cứu cánh lạc. Nếu bạn không có căn bản nền tảng này, thì làm sao thưa chuyện với bạn được. Mục đích tu để làm gì? Không ngoài lìa khổ được vui mà thôi.
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,118
Điểm tương tác
550
Điểm
113
đã làm bò nhai thì cứ thế mà nhai khi nào biết được mùi vị thì hãy nói cái mùi vị mà mình biết ấy , còn các vị A La Hán hay những vị kiến tánh hay không kiến tánh liên quan gì đến mình mà lo bò trắng răng vậy. đây gọi là đã ngu lại còn si. các cụ nói rõ ràng rằng: trích Hoàng Bá

"Lại chúng sanh chẳng thấy Phật, Phật chẳng thấy chúng sanh tứ quả chẳng thấy tứ hướng (1),tứ hướng chẳng thấy tứ quả, tam hiền thập thánh chẳng thấy Đẳn Giác Diệu Giác, Đẳng Giác Diệu Giác chẳng thấy tam hiền thập thánh, cho đến thủy chẳng thấy hỏa, hỏa chẳng thấy thủy, địa chẳng thấy phong, phong chẳng thấy địa, chúng sanh chẳng nhập pháp giới, chư Phật chẳng xuất pháp giới, cho nên pháp tánh chẳng khứ lai, chẳng năng sở. Tánh đã như thế vì sao còn nói ta thấy ta nghe?"
vậy mi cứ tìm hiểu làm chi mà làm sao mi tìm hiểu được hả.
đã nói là sủa làm gì cho thêm khản tiếng họng đau mà có được ích gì.
Chỉ cần không mò , không tìm , không ngắm , không sủa , không mong cầu ,không biết , không thấy , không sợ nữa thì mọi việc đều ổn thỏa ,chẳng cần nhọc sức tốn hơi , còn phân biệt đủ thứ như thế còn tiếp tục cho người là ngu mình là trí mà thực chất là là chó gặm xương cho nên dù là trâu hay bò chi nữa đều là ngu cả .
Dưới sông trăng sáng cá nằm ngủ
Trên bờ gió thổi chó sủa trăng.
hahahahaahahaha.....
Có liên quan!
Giả sử tôi đây gặp phải một người tuy không khoe khoang đã kiến tánh nhưng âm thầm tỏ ra vẻ kiến tánh. thế thì tôi đây làm sao biết để tin tưởng người ấy mà theo học hoặc tán thán?!

Như thế thì tôi mới lấy quả vị A LA HÁN có nói trong hệ kinh điển Nam Truyền để tôi xem xét người ấy có được không?
Nếu như người kiến tánh mà không làm được như một vị A LA HÁN thì tôi học theo có ích gì!

Nay tôi chỉ hỏi phần ngọn, cái ngọn mà lão cũng không dám trả lời thì đâu phải là người kiến tánh thực thụ.


Lão đã không biết rõ mà lại không mò, không tìm,... thì đúng là muôn thưở cũng chẳng biết.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,118
Điểm tương tác
550
Điểm
113
Xin được hỏi và mong bạn trả lời chân thành những gì bạn đã đọc và hiểu về Đức phật Thích Ca Mâu Ni nhé.
1- Thái Tử Tất Đạt Đa tu hành thành Phật trong một đời phải không ?
2- Hay là rất nhiều kiếp đã tu hành cho đến khi tái sinh lần cuối cùng làm con Ngài Tịnh Phạn rồi tu tiếp hơn 6 năm để thành Phật?
3- Bạn tin vào điều thứ nhất , hay điều thứ 2 , tại sao ?
4- Nếu bạn không tin vào Thiền Đốn Ngộ Trung Quốc , vậy bạn có tin là những vị đã giác ngộ theo Thiền Tông của Việt Nam không?
5- Bạn có chắc chắn là tin tuyệt đối vào lời Phật dạy không?
theo bạn sau Phật Thích ca không có ai tu hành thành phật cả đúng không?
6- bạn thực hành và tin vào Nguyên thủy hay Đại Thừa, bạn y chỉ kinh nào , vì sao?
Bạn trả lời đúng theo câu hỏi , đừng lảng tránh bất bất tí nào , xong tôi sẽ cùng bạn nói chuyện tiếp. hiện tại chưa nói đến của bạn đúng hay sai , tà hay chánh, mà đề nghị bạn trả lời những vấn đề tôi nêu ra trước ...
1. Thái Tử Tất Đạt Đa thành Phật trong một đời, đã quá rõ ràng rồi mà cũng hỏi!
2. Nhưng để được cái thân-tâm như Tất Đạt Đa thì trước đó phải huân tập tu tập nhiều kiếp về trước.
3. Cả hai
4. Rất tin.
5. Chắc chắn 100%, còn lão thì không, bác bỏ Cực Lạc Thế Giới không ngớt lời mặc dù có Kinh điển hẳn hoi. Sau Phật Thích Ca Mâu Ni trong hiền kiếp này còn có 996 vị Phật nữa sẽ xuất hiện trong ta bà này, nhưng phải chấm dứt thời pháp của vị Phật này thì vị Phật tiếp theo mới hạ sanh thành Phật.

6. Cả hai.
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
802
Điểm tương tác
301
Điểm
63
Ô hay!

Mọi người lại tranh luận vấn đề Kiến Tánh à?

Thật ra thì trí như giác thể như thì gọi là Kiến Tánh chứ có gì mà tranh luận?

:D
 

thantanmadai

Moderator
Staff member
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
114
Điểm tương tác
25
Điểm
28
THÌ RA TRONG CHUYÊN MỤC THIỀN TÔNG , CÁI TÊN VO-NHAT-BAT-NHI NÀY CŨNG THÒ TAY VÀO LÀM CÀN ĐƯỢC, NẾU ĐỂ TÊN NÀY NẮM GIỮ NHỮNG CHUYÊN ĐỀ TU HỌC HÁ CHẢ PHẢI LÀ NỐI GIÁO CHO GIẶC SAO?
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
THÌ RA TRONG CHUYÊN MỤC THIỀN TÔNG , CÁI TÊN VO-NHAT-BAT-NHI NÀY CŨNG THÒ TAY VÀO LÀM CÀN ĐƯỢC, NẾU ĐỂ TÊN NÀY NẮM GIỮ NHỮNG CHUYÊN ĐỀ TU HỌC HÁ CHẢ PHẢI LÀ NỐI GIÁO CHO GIẶC SAO?
VQ kính yêu cầu các ĐH:

1. ĐH VNBN không đuọc xóa bài của thành viên. Ở bất cứ chuyên mục nào.

2. ĐH thaidt điều chỉnh chức năng của VO-NHAT-BAT-NHI từ super mod thành Mod Tịnh Độ Tông.

3. Tịnh Độ có 2 lĩnh vực: SỰ và LÝ. Nên bổ sung 1 mod quản lý về LÝ TỊNH ĐỘ.

Kính mong ĐH thaid và Đại chúng cộng tác cho tốt để diễn đàn được phát triển đúng chánh pháp.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,118
Điểm tương tác
550
Điểm
113
VQ kính yêu cầu các ĐH:

1. ĐH VNBN không đuọc xóa bài của thành viên. Ở bất cứ chuyên mục nào.

2. ĐH thaidt điều chỉnh chức năng của VO-NHAT-BAT-NHI từ super mod thành Mod Tịnh Độ Tông.

3. Tịnh Độ có 2 lĩnh vực: SỰ và LÝ. Nên bổ sung 1 mod quản lý về LÝ TỊNH ĐỘ.

Kính mong ĐH thaid và Đại chúng cộng tác cho tốt để diễn đàn được phát triển đúng chánh pháp.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Kính thưa Thầy, con dùng chức năng xóa spam bên Tịnh Độ không ngờ nó xóa luôn bên này.

Con không muốn làm Mod nữa ạ, chỉ làm thành viên bình thường.

Nhờ đạo hữu thaidt gở bỏ tất cả chức năng Mod của VNBN. Xin đa tạ rất nhiều.
 
Bên trên