C

Nhất Bát Thiên Gia Phạn

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

cái đoạn này hơi GẦN .. hơi XA ---> với TRÍ TUỆ BÁT NHÃ [smile]


(1) THẤY RỒI ... CỨ ĐI ĐI ... CỨ ĐI ĐI [smile]

bởi vì trong BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH .. sau khi nói

Chư Phật trong ba đời – quá khứ, hiện tại và tương lai ---> đều nương theo trí tuệ cùng tột nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.


thì câu kết của BÁT NHÃ TÂM KINH là:


Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha. (Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha).

Mà ta có thể dịch sát nghĩa như sau:

Hãy đi, hãy đi

Hãy đi xa hơn nữa,

Hãy vượt qua chính mình, Để đến được Giác ngộ.ờ mà đúng hông? [smile]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Theo Thiển ý Của Mình Thì Muốn HÀNH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ==>Để CÓ TRÍ THÂN VÔ NHIỄM ==>PHÁ TRỪ VÔ MINH & PHIỀN NÃO CHƯỚNG Nên TRIỂN KHAI Theo ĐOẠN KINH LĂNG GIÀ Dưới Đây Chỉ Dẫn Mà Phương Tiện Hành Pháp:

KINH LĂNG GIÀ : (Trang 191 - Việt dịch -Thích Duy Lực )
..." Đại Huệ ! Người NHIẾP THỌ ĐẠI THỪA thì NHIẾP THỌ CHƯ PHẬT,BỒ TÁT,THANH VĂN DUYÊN GIÁC
Vì nhiếp thọ Chư Phật,Bồ Tát,Thanh Văn ,Duyên Giác thì NHIẾP THỌ TẤT CẢ CHÚNG SANH
NHIẾP THỌ CHÚNG SANH thì NHIẾP THỌ CHÁNH PHÁP,
Nhiếp thọ Chánh pháp thì PHẬT CHỦNG CHẲNG DỨT.
Phật chủng chẳng dứt thì HAY LIỄU NHẬP CHỖ ĐẮC NHẬP THÙ THẮNG.
LIỄU TRI CHỖ ĐẮC NHẬP THÙ THẮNG ấy là Đại Bồ Tát THƯỜNG ĐƯỢC Ý SANH THÂN.Tùy nghi kIẾN LẬP pháp ĐẠI THỪA BÌNH ĐẲNG ,dùng sức Thập Tự Tại hiện nhiều sắc tướng, THÔNG ĐẠT HÌNH LOẠI PHIỀN NÃO, các TƯỚNG HY VỌNG CỦA CHÚNG SANH mà THUYẾT PHÁP NHƯ THẬT .
Nói NHƯ THẬT tức là CHẲNG CÓ KHÁC BIỆT ,TƯỚNG NHƯ THẬT là BẤT KHỨ BẤT LAI, TẤT CẢ HƯ NGỤY ĐỀU DỨT gọi là NHƯ THẬT . Đại Huệ ! Thiện nam tín nữ CHẲNG NÊN NHIẾP THỌ SỰ TÙY NGÔN THUYẾT CHẤP TRƯỚC
Vì NGHĨA CHÂN THẬT LÌA VĂN TỰ .:..." ( Hết Trích )
Mình Xin Chia Sẻ Kinh Nghiệm Trải Nghiệm Phương Tiện Pháp Hành :
KINH LĂNG GIÀ : (Trang 191 - Việt dịch -Thích Duy Lực )
..." Đại Huệ ! Người NHIẾP THỌ ĐẠI THỪA thì NHIẾP THỌ CHƯ PHẬT,BỒ TÁT,THANH VĂN DUYÊN GIÁC
Vì nhiếp thọ Chư Phật,Bồ Tát,Thanh Văn ,Duyên Giác thì NHIẾP THỌ TẤT CẢ CHÚNG SANH
NHIẾP THỌ CHÚNG SANH thì NHIẾP THỌ CHÁNH PHÁP,
Nhiếp thọ Chánh pháp thì PHẬT CHỦNG CHẲNG DỨT. "

# -Để Triển Khai Phần Này Đối Với Hành Giả Khởi Đầu NÊN ==>HÀNH PHÁP NIỆM HỒNG DANH=NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (Hay HỒNG DANH CHƯ PHẬT ,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT Mà MÌNH NGƯỠNG MỘ ) + CHỈ DẪN TRỢ ĐẠO ( PHÁT NGUYỆN + TỤNG KINH PHẬT PHÁP CHÁNH THỐNG MỖI NGÀY 1 KHÓA LỄ Tầm 1 Tiếng 30 phút + ĂN TRAY TRƯỜNG (Giúp CƠ THỂ VẬT LÝ THANH TỊNH Trong Thời Gian Hành Pháp )).
@-CÔNG PHU (Nếu NHẬP THẤT Được Thì Tốt ) = TRONG TẤT CẢ THỜI =MỌI NƠI,MỌI CHỖ (Kể Cả Khi ĐI VỆ SINH !) =MIỆNG NIỆM THẦM THÀNH TIẾNG ==>TAI CHĂM TRÚ NGHE MIỆNG NIỆM ==>Ý TẬP CHUNG CẢM NHẬN THEO CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÂM THANH TÁC ĐỘNG ĐI VÀO CƠ THỂ ( Như Cảm Nhận Khi Uống Nước Nóng , Lạnh )==>MẮT TẬP CHUNG DÕI THEO Ý ...==>KHÔNG MONG CẦU + BÌNH LUẬN +NHẬN SÉT ==>CHỈ THẦM NHẬN BIẾT CÁC HIỆN TRẠNG ĐANG XẨY RA...==>CHO ĐẾN KHI SỰ DI CHUYỂN TỰ LAN KÍN KHẮP TOÀN THÂN (Từ Gót Chân Lên Tới Đỉnh Đầu )...
@- PHÁP NIỆM HỒNG DANH Này =>GIÚP THÂN & TÂM ==>KẾT NỐI NGUỒN SÓNG NĂNG LƯỢNG PHẬT LỰC (TỐ CHẤT SẮC THỂ Và THÔNG TIN TRÍ HUỆ Của TỰ TÁNH NHƯ LAI ))=>ĐANG HIỆN HÀNH TRONG TOÀN PHÁP GIỚI = GIA TRÌ Vì SỰ TƯƠNG TÁC,TƯƠNG ƯNG ==>TÁC ĐỘNG ==>GIÚP CHUYỂN ĐỔI THÂN & CĂN GIỚI HẠN Của THÂN THỨC (Dẫn Đến SANH DIỆT Và Mọi RẤC RỐI =TỰ TÁNH CHÚNG SANH ) ==>ĐƯỢC THANH TỊNH HÓA (CHUYỂN THÂN )
@-KHÔNG MONG CẦU ==>ĐẾN KHI THÂN & CĂN THANH TỊNH HÓA =>NGHIỆP LỰC NHẸ BỚT ==>CÁC CĂN TỰ KHAI PHÁT CÔNG NĂNG TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH Của NÓ....
-CỤ THỂ =NHĨ CĂN THANH TỊNH =NGHE ĐƯỢC ÂM THANH RÉO RẮT CỦA PHÁP GIỚI (NHẠC TRỜI Hay TIẾNG CA LĂNG TẦN GIÀ )
- THIỆT CĂN + Ý CĂN THANH TỊNH (Do MIỆNG NIỆM THẦM THÀNH TIẾNG )==>KHAI NGỘ ĐÀ LA NI MÔN (Những Tiếng Réo Rét ,Vi Vo Của Pháp Giới )=ĐƯỢC " TỰ DỊCH" Thành NGÔN NGỮ Hoặc HÌNH ẢNH = =VỚI NHẬN THỨC DỄ HIỂU =TƯƠNG ĐỒNG Với NGHIỆP ĐANG THỌ GIỚI =DẠNG :HIỆN LƯỢNG TỰ TÂM HIỆN .
@ -NHÃN CĂN THANH TỊNH =KHAI PHÁT Sẽ TỰ NHÌN Thấy =CÁC TƯỚNG TỊNH SẮC CĂN THANH TỰU Và CÁC CẢNH GIỚI NGHIỆP LỰC ĐƯỢC HÓA GIẢI... TƯƠNG ƯNG...=CÔNG PHU
@ -TẤT CẢ =HIỆN RA = NHẬN BIẾT RÕ RÀNG ,MINH BẠCH =CHÂN THẬT NHƯ THẬT ....==>MUỐN PHỦ NHẬN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC .
-Với Riêng Mình :Khởi Đầu KHÔNG BIẾT GÌ ĐẾN PHẬT PHÁP .Đến Khi Bố Đẻ Mất Gặp Duyên Mượn Được Chiếc Cát Sét NIỆM HỒNG DANH PHẬT A DI ĐÀ =Nghe Theo TIẾNG NIỆM Mà Phát Hiện Ra,Rồi Tìm Đọc KINH ,ĐIỂN PHẬT PHÁP Và Phát Nguyện Tự Quy Y Và Hành Theo. Mình Công Phu Miên Mật Trong 2 Năm...Rồi Gặp Duyên Chuyển Sang Tham Thiền .
Với Thiển Ý Của Mình Thì Tùy Theo NGHIỆP DUYÊN Của MỖI CÁ THỂ Mà Thời Gian THÀNH TỰU Có Khác.
-Các HÀNH GIẢ TU THIỀN Đã CÓ ĐỊNH LỰC ,TÂM ĐÃ THANH TỊNH Thì THÂM NHẬP PHÁP RẤT NHANH .
-Theo Mình Thì Đây Là Pháp PHƯƠNG TIỆN Khởi Đầu;
KINH LĂNG GIÀ : (Trang 191 - Việt dịch -Thích Duy Lực )
..." Đại Huệ ! Người NHIẾP THỌ ĐẠI THỪA thì NHIẾP THỌ CHƯ PHẬT,BỒ TÁT,THANH VĂN DUYÊN GIÁC
Vì nhiếp thọ Chư Phật,Bồ Tát,Thanh Văn ,Duyên Giác thì NHIẾP THỌ TẤT CẢ CHÚNG SANH
NHIẾP THỌ CHÚNG SANH thì NHIẾP THỌ CHÁNH PHÁP
Nhiếp Thọ Chánh Pháp THÌ PHẬT CHỦNG CHẲNG DỨT,"...(Hết Trích )
Làm NỀN MÓNG Cho SỰ CHUYỂN THÂN & TÂM THÂN THỨC SANH DIỆT =ĐỂ THÀNH TỰU THÂN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT (Ý SANH THÂN )Như KINH Chỉ Dẫn :

KINH LĂNG GIÀ :
-..." Phật chủng chẳng dứt thì HAY LIỄU NHẬP CHỖ ĐẮC NHẬP THÙ THẮNG.
LIỄU TRI CHỖ ĐẮC NHẬP THÙ THẮNG ấy là Đại Bồ Tát THƯỜNG ĐƯỢC Ý SANH THÂN.Tùy nghi kIẾN LẬP pháp ĐẠI THỪA BÌNH ĐẲNG ,dùng sức Thập Tự Tại hiện nhiều sắc tướng, THÔNG ĐẠT HÌNH LOẠI PHIỀN NÃO, các TƯỚNG HY VỌNG CỦA CHÚNG SANH mà THUYẾT PHÁP NHƯ THẬT .
Nói NHƯ THẬT tức là CHẲNG CÓ KHÁC BIỆT ,TƯỚNG NHƯ THẬT là BẤT KHỨ BẤT LAI, TẤT CẢ HƯ NGỤY ĐỀU DỨT gọi là NHƯ THẬT . Đại Huệ ! Thiện nam tín nữ CHẲNG NÊN NHIẾP THỌ SỰ TÙY NGÔN THUYẾT CHẤP TRƯỚC
Vì NGHĨA CHÂN THẬT LÌA VĂN TỰ .:..." ( Hết Trích )
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Ha ha...

Vô trụ thì tức là đi!

Vô trụ thì tức là chẳng đi đâu :D

Tương ưng với ĐẠO thì tạo nghiệp đạo

Chẳng tương ưng với ĐẠO thì tạo nghiệp ... :D

Một hôm Thế Tôn bảo A Nan: Sắp tới giờ ăn, ngươi phải cầm bát vào thành khất thực.
A Nan: Dạ.
Thế Tôn nói: Ngươi đi bình bát phải đi theo nghi thức quá khứ của bảy Phật.
A Nan hỏi: Thế nào là nghi thức của bảy Phật?
Thế Tôn gọi: A Nan!
A Nan: Dạ.
Thế Tôn nói: Cầm bình bát đi đi!
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Cảm ơn bác An Long đã chia sẻ cái kinh nghiệm khám phá của bác.

Mọi người ai thấy hợp thì có thể thử , còn em thấy thì không nên phí sức như vậy :D

Tâm vốn thường Tịch Chiếu. cho nên cái Biết cảnh vừa qua thì đã lỗi nhịp đương thời nên thức tưởng tuy sau mà cột vọng thành ra trên đầu lại thêm đầu :D

Vô Trụ thì Đương thời đúng nhịp tức Pháp Pháp đều chân thật. tưởng thức tuy sinh nhưng mà đều chân thật :D

Vô Trụ tức là chánh trụ. Đương thể toàn chân, Pháp trụ như thời

Kẻ tương ưng thì tuy mang thân Phàm Phu cũng thông quan về nhà vậy :D
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Cảm ơn bác An Long đã chia sẻ cái kinh nghiệm khám phá của bác.

Mọi người ai thấy hợp thì có thể thử , còn em thấy thì không nên phí sức như vậy :D

Tâm vốn thường Tịch Chiếu. cho nên cái Biết cảnh vừa qua thì đã lỗi nhịp đương thời nên thức tưởng tuy sau mà cột vọng thành ra trên đầu lại thêm đầu :D

Vô Trụ thì Đương thời đúng nhịp tức Pháp Pháp đều chân thật. tưởng thức tuy sinh nhưng mà đều chân thật :D

Vô Trụ tức là chánh trụ. Đương thể toàn chân, Pháp trụ như thời

Kẻ tương ưng thì tuy mang thân Phàm Phu cũng thông quan về nhà vậy :D
Khà Khà...
Trong PHẬT PHÁP CHÁNH THỐNG ==>CHỦ ĐẠO LÀ =ỨNG SỬ VÔ TRỤ !
@ -TẠI SAO LẠI VÔ TRỤ ! ???
- Vì QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA TOÀN ĐỒ PHÁP GIỚI TÍNH =VÌ VÔ NGÃ (KHÔNG CÓ TỰ TÁNH CỐ ĐỊNH )==>NÊN LUÔN TÁC ĐỘNG TỚI NHAU ==>VÀ CÙNG LUÔN CHUYỂN ĐỔI CÁC TẠM TÁNH -TẠM TƯỚNG Mà NÓ ĐANG NHƯ ....NHƯ THỊ ...THEO ĐÚNG TƯƠNG DUYÊN,TƯƠNG THỜI CỦA NÓ (TỰ TÁNH NHƯ LAI ==>Con Trâu Không Có Tánh Ngựa mà Có TỰ TÁNH -TỰ TƯỚNG GIẢ TẠM TƯƠNG ƯNG CỦA NÓ...Nhưng ĐẾN RỐT RÁO Con Trâu KHÔNG CỐ ĐỊNH Là CON TRÂU ...Mà LUÔN BỊ CHUYỂN ĐỔI THEO NGHIỆP DUYÊN HIỆN THỨC TƯƠNG ƯNG ==>VÌ CHÂN TÁNH Của PHÁP GIỚI TÁNH =TÁNH KHÔNG TÁNH (Không Có TÁNH CỐ ĐINH Do VÔ NGÃ ,PHÁP )....
....Vì Thế =NƠI CHẤP TRỤ NƠI PHÁP ( CỐ ĐỊNH) ==>LÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC ( Vì KHÔNG CHÂN THẬT NHƯ THỊ ... )==>KHÔNG THỂ ĐƯỢC Nên KHÔNG THỂ ĐẮC Và SỞ HỮU .
- NẾU CHẤP ;HÀNH VÔ SỞ TRỤ =THEO DANH + TƯỚNG ==>THỨC TƯỞNG ==>BỎ QUA CÁC HIỆN TƯỢNG ĐANG HIỆN LƯỢNG NHƯ THỊ ...( KỲ TÂM ) ==>ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH TƯ TƯỞNG (CHỨNG ,ĐẮC )==> THÌ KHÔNG CHÂN THẬT TƯƠNG ƯNG VỚI CHÂN TÁNH VÔ TRỤ Của PHÁP GIỚI TÁNH !
@- ĐÓ CHÍNH LÀ TRỤ ;NGÃ CHẤP VI TẾ==>DO THỨC TƯỞNG ĐIỀU HÀNH .
#- KHI TRỰC NHẬP VÔ SỞ TRỤ CHÂN THẬT ( LÌA BỎ CÁC KIẾN CHẤP Do VỌNG TƯỞNG THÀNH LẬP )==>CÁC CẢNH GIỚI DO Ý THỨC TƯỜNG =NGỪNG==>THÂN & TÂM THANH TỊNH KHAI PHÁT CÔNG NĂNG =HIỆN LƯỢNG CÁC HIỆN TRẠNG CẢNH GIỚI ĐANG HIỆN HÀNH CHÂN THỰC=NHƯ THỊ...NHƯ NHƯ...Với CHÂN CHÍNH HIỆN DUYÊN,HIỆN THỜI ==>VỚI TỰ TÍNH,TỰ TƯỚNG CHÂN THẬT (TỰ TÍNH NHƯ LAI Hay... SANH KỲ TÂM )==>KHI TỰ TRỰC NHẬP , TỰ TRỰC GIÁC CHÂN THẬT HIỆN TRẠNG NHƯ THỊ...==>KHAI PHÁT TRI KIẾN GIẢI THOÁT CHÂN THẬT-NHƯ THẬT (TRI KIẾN PHẬT )=ĐƯA ĐẾN GIẢI THOÁT TOÀN TRIỆT CHÂN THẬT.

@ - KHI CHÂN THẬT Hạnh VÔ SỞ TRỤ ; HÀNH GIẢ CHƯA HOÀN THIỆN THÂN & CĂN THANH TỊNH TOÀN TRIỆT ==>CÁC DƯ NGHIỆP (Các CHỦNG TỬ TỰ TÁNH CHÚNG SANH Chưa ĐỘ TẬN =CHƯA CHUYỂN HÓA HOÀN THIÊN THÀNH TỰ TÁNH NHƯ LAI )==>SẼ PHÁT KHỞI CHÂN THẬT =ĐÚNG VỚI VẬN HÀNH CỦA TỰ TÁNH CHÚNG SANH Do TÀNG THỨC VẬN HÀNH = TRONG :NHƯ LAI TẠNG(DO CÔNG HẠNH VÔ TRỤ SANH ) = ĐƯA ĐẾN KIẾN NHẬN MÉO MÓ KHÔNG CHÂN THẬT TƯƠNG ƯNG ,TƯƠNG ĐỒNG Với VẬN HÀNH Của NHƯ LAI TẠNG CHÂN THẬT ==>DẪN ĐẾN NHỮNG RẮC RỐI (Dễ LẠC VÀO CẢNH GIỚI Của THẾ LỰC CHƯ THIÊN , THẦN =HIỆN HỮU TRONG TAM GIỚI ==>VỚI TRI KIẾN THẾ GIAN PHÁP ) ...= BỊ KẸT NƠI THẾ LỰC ĐÓ RẤT KHÓ DÙNG ĐỊNH LỰC TỰ LỰC Mà VƯỢT THOÁT Nếu KHÔNG NƯƠNG TỰA SỰ GIA TRÌ PHẬT LỰC CỦA PHÁP GIỚI TẠNG THÂN THẬP PHƯƠNG CHƯ TÔN PHẬT Và CHƯ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

@ -VẬY : MUỐN TỰ NGUYỆN CHÂN THỰC TU HÀNH THEO PHẬT PHÁP CHÂN CHÁNH =PHẢI NƯƠNG THEO CÁC PHÁP PHƯƠNG TIỆN CỦA CHƯ NHƯ LAI CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC CHỈ DẪN TRONG CÁC KINH ĐIỂN CHÁNH THỐNG Mà TRIỂN KHAI Với CHÁNH KIẾN,CHÁNH TƯ DUY.

KINH LĂNG GIÀ :

KINH LĂNG GIÀ : (Trang 191 - Việt dịch -Thích Duy Lực )
..." Đại Huệ ! Người NHIẾP THỌ ĐẠI THỪA thì NHIẾP THỌ CHƯ PHẬT,BỒ TÁT,THANH VĂN DUYÊN GIÁC
Vì nhiếp thọ Chư Phật,Bồ Tát,Thanh Văn ,Duyên Giác thì NHIẾP THỌ TẤT CẢ CHÚNG SANH
NHIẾP THỌ CHÚNG SANH thì NHIẾP THỌ CHÁNH PHÁP
Nhiếp Thọ Chánh Pháp THÌ PHẬT CHỦNG CHẲNG DỨT,"...(Hết Trích )

VẬY :=NHIẾP THỌ PHẬT....=>LÀ THẬT TÂM NIỆM PHẬT...=GIỮ KẾT NỐI =HÒA NHẬP VÀO PHÁP GIỚI TẠNG THÂN THẬP PHƯƠNG CHƯ TÔN PHẬT,CHƯ ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Mà =PHẬT =TẤT CẢ ...GIÁP KHẮP...VÔ TRỤ =Nên NIỆM PHẬT =CŨNG LÀ NIỆM PHÁP-NIỆM TĂNG -NIỆM CHÚNG SANH...NIỆM VÔ TRỤ CHÂN THẬT

KINH LĂNG GIÀ (Trang 92-Việt dịch-Thích Duy Lực )
..."Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng :
-Thế Tôn ! DO NHÂN DUYÊN NÀO ,NHƯ LAI ƯNG CÚNG ĐẲNG CHÁNH GIÁC GIA HỘ THẦN LỰC CHO BẬC BỒ TÁT đang TRỤ TAM MUỘI CHÁNH THỌ Và KHI ĐƯỢC THẮNG TIẾN QUÁN ĐẢNH.
Phật bảo Đại Huệ : VÌ LÌA MA NGHIỆP PHIỀN NÃO NÊN CHẲNG ĐỌA THIỀN CỦA THANH VĂN THỪA ;VÌ ĐẮC NHƯ LAI TỰ GIÁC ĐỊA Và ĐẮC PHÁP TINH TẤN, nên Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác ĐỀU DÙNG THẦN LỰC KIẾN LẬP CHƯ ĐẠI BỒ TÁT.NẾU CHẲNG DÙNG THẦN LỰC KIẾN LẬP ,ẮT PHẢI ĐỌA ÁC KIẾN VỌNG TƯỞNG CỦA NGOẠI ĐẠO hoặc THANH VĂN THỪA,hoặc ĐỌA HY VỌNG CỦA CHÚNG MA,CHẲNG THỂ ĐẮC VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG GIÁC.Do đó CHƯ PHẬT NHƯ LAI ĐỀU DÙNG THẦN LỰC NHIẾP THỌ CHƯ ĐẠI BỒ TÁT .
Khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
-Thần Lực của Chư Phật
Do đại nguyện trong sạch
Quán đảnh BẬC BỒ TÁT
SƠ ĐỊA đến THẬP ĐỊA ."
---------(Hết Trích )

Khà khà
Muốn TỰ LỰC VÔ TRỤ !...Tới THẬP ĐỊA ...Hẵng Hay.
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Khà khà ... :D

Hẵn thập địa cơ à? em chỉ biết Tâm địa chẳng biết địa nào khác, bác đang ở địa nào vậy ?

Bác gặp em thì chắc em đấm cho rơi răng ra ý khà khà....

Em chỉ biết Bổn nguyên tự tánh Thiên Chân Phật ngoài ra chẳng có đọa vào địa vị gì cả. bác cứ liệu đấy :D

Vô trụ không phải là tự lực, mà vô trụ là chẳng làm gì cả, chẳng dính gì cả tức là từ bố thí ba la mật mà vào. Việc gì phải đi cầu cạnh ai cho rách việc ra :D

Tạo nghiệp gì thì tự nhiên Tâm Địa tương ưng ngay nghiệp đó, Nghiệp vô trụ thì tự nhiên là Tâm Địa tương ưng Từ Phàm Phu nhảy vào biển lớn :D

Việc nhẹ lương cao thì không làm cứ thích ăn thèm vác nặng làm gì không biết :D
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha[smile]

(1) Vô Lượng Công Đức .. Vô Lượng Thọ

A ahahhahaha ... Bòn Bon .. Sô Cô La .. Bánh Đa .. Sữa Hột Gà .. Dầu Cù Là ... Bánh Bông Lan [smile]

---> cái này gọi là CÓ ĐIỀU KIỆN rùi ---> thì cái gì cũng CÓ [smile] ....

cho nên ... trong Kinh Kim Cang ... sau Phẩm CHÁNH TÔNG ĐẠI THỪA thì ... lần lượt mở tung hết tất cả công đức .. và trí tuệ [smile]
thuvienhoasen.org
cho nên .. đừng có sợ .. hỏng đủ các công đức [smile] .. vì TRÍ TUỆ BÁT NHÃ .. tức là tổng thể tất cả các CÔNG ĐỨC [smile]


À mà nè .. ỨNG HÓA PHI CHÂN là gì nhỉ ? [smile]... A ahhahahaha . . . A hahahaha

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha. (Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha).

Mà ta có thể dịch sát nghĩa như sau:

Hãy đi, hãy đi [smile]

Hãy đi xa hơn nữa,[smile]


Hãy vượt qua chính mình, Để đến được Giác ngộ. [smile] - Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh


** tôi đi xem để thấy .. những gì yêu dấu Việt Nam ... câu ca dao trên lúa ... 4000 năm hơn .. vẫn còn [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 
Last edited:

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,444
Điểm tương tác
176
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
Khà khà ... :D

Hẵn thập địa cơ à? em chỉ biết Tâm địa chẳng biết địa nào khác, bác đang ở địa nào vậy ?

Bác gặp em thì chắc em đấm cho rơi răng ra ý khà khà....

Em chỉ biết Bổn nguyên tự tánh Thiên Chân Phật ngoài ra chẳng có đọa vào địa vị gì cả. bác cứ liệu đấy :D

Vô trụ không phải là tự lực, mà vô trụ là chẳng làm gì cả, chẳng dính gì cả tức là từ bố thí ba la mật mà vào. Việc gì phải đi cầu cạnh ai cho rách việc ra :D

Tạo nghiệp gì thì tự nhiên Tâm Địa tương ưng ngay nghiệp đó, Nghiệp vô trụ thì tự nhiên là Tâm Địa tương ưng Từ Phàm Phu nhảy vào biển lớn :D

Việc nhẹ lương cao thì không làm cứ thích ăn thèm vác nặng làm gì không biết :D
-PHẬT PHÁP CAO SÂU =KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN !
-Đừng Lấy Lửa ĐOM ĐÓM (Ý Thức Vọng Tưởng Nơi BẢN NGÃ ) Đòi Chiếu Sáng CẢ TU DI !
1 - Hãy XEM ==>NHỮNG NGƯỜI Đến NGHE VÀ HỌC " ĂN THÈM VÁC NẶNG" =LÀ AI ! ???...AI THUYẾT KINH A DI ĐÀ ! ???
2-...ta...là ai ??? !

KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ

Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành​
 • Kinh A Di Đà – HT Thích Trí Tịnh dịch : thienphatgiao.org
 • Kệ Khai Kinh

  Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
  Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
  Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
  Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu
  Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát
  (3 lần)

  *****************

  Như vậy tôi nghe: Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc, cùng với đại Tỳ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị cùng ở chung, đều là bậc đại A La Hán, mọi người đều biết đến.

  Ðó là Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha-Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-dà, Nan-đà, A Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-Lô phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-ni, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, và các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa; cùng các vị Bồ-tát Ma-ha-tát như Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ-tát, Càn-đà-ha-đề Bồ-tát, Thường Tinh Tấn Bồ tát và các vị Bồ-tát lớn nhiều như thế nữa; cùng với Thích Ðề Hoàn Nhơn..v..v.. vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội...."
 • ......................
 • Này Xá-lợi-phất, ý của ông nghĩ sao? Tại sao gọi là “Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm”? Này Xá-lợi-phất, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe Kinh này mà thọ trì, và nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm cho và đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên này Xá-lợi-phất, các ông hãy nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói."...
 • ............ (Hết Trích )
Bác gặp em thì chắc em đấm cho rơi răng ra ý khà khà....

Khì khì.....Hơn Một Năm Nay Mình Bị "Nghiệp Đánh " Rụng Hết Răng Cửa Hàm Trên Còn Đâu Răng mà Rụng ....Còn Mấy Cái Răng Hàm Trên Sót Lại ...Lại Bị "Nghiệp Tím Huế Đánh " Cho Hơn Tháng Nay ...Mới Rụng Thêm 1 Cái Mấy Hôm...Giờ Ăn Khỏi Phải Nhai .
Đánh Mình Vô Ích Thôi ! Nghiệp Quật = Mồm Thì Như Bị Rạch,Lưỡi Thì Rát Bỏng Như Ngậm Sắt Nung ...Riết Thành "Thiết Bố Sam " Rồi....Khì Khì ....
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Ha ha...

Hóa ra bác sắp hết răng rồi :D

Diễn đàn này toàn người nhiều tuổi vậy ? chán thật :D

Tâm hay tăng thượng pháp. vô trụ thì tăng thượng cái nịt, gọi là không đắc cũng chẳng mất :D

Tâm Tâm xưa nay chẳng Khác. Tâm hay hộ pháp mà Pháp hay niệm Tâm, ấy gọi là hộ niệm chân thật!
 

trừng hải

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,102
Điểm tương tác
697
Điểm
113
Hề hề,

Vô trú mà sao thấy người già lại chán,
Diễn đàn toàn người già...cả, he he, ở kỳ hoại diệt vô thường, khổ, không!

Trừng Hải
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Hề hề,

Vô trú mà sao thấy người già lại chán,
Diễn đàn toàn người già...cả, he he, ở kỳ hoại diệt vô thường, khổ, không!


Trừng Hải

Dạ con chào sư phụ!

Ha ha....

Con tưởng kiếm được ông trẻ nào để trêu tí :D

Ở giai đoạn này thì tốt nhất chỉ Biết trên đầu 1 chử Như thôi sư phụ nhỉ :D
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
26/12/17
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Khì khì.....Hơn Một Năm Nay Mình Bị "Nghiệp Đánh " Rụng Hết Răng Cửa Hàm Trên Còn Đâu Răng mà Rụng ....Còn Mấy Cái Răng Hàm Trên Sót Lại ...Lại Bị "Nghiệp Tím Huế Đánh " Cho Hơn Tháng Nay ...Mới Rụng Thêm 1 Cái Mấy Hôm...Giờ Ăn Khỏi Phải Nhai .
Đánh Mình Vô Ích Thôi ! Nghiệp Quật = Mồm Thì Như Bị Rạch,Lưỡi Thì Rát Bỏng Như Ngậm Sắt Nung ...Riết Thành "Thiết Bố Sam " Rồi....Khì Khì ....(1) Hiệp Giác Bội Trần --->Phiền Não tức Niết Bàn ----> Khổ Đế


A ahhahahah ... hèn chi hồi xưa ông Phật ... lại đặt Khổ Đế ... tức là Khởi Đầu của Quy Trình Giác Ngộ: TỨ DIỆU ĐẾ [smile]

bởi vì KHỔ ĐẾ chính là nơi mà người người NHẬP ĐẠO .. hòa hiệp với tánh giác của mình [smile]

ờ mà đúng hông? [smile]
 

CHOCOLATE

Registered
Phật tử
Tham gia
17/1/24
Bài viết
151
Điểm tương tác
121
Điểm
43
Vô trụ tức Chánh trụ

Cùng vạn pháp 1 đường

Viên Quang quả đạo tròn

Như lại bước đến Như


1 thừa này là Tối Thượng Thừa. Người vào đường này tự thấy tất cả chúng sinh vốn đã giải thoát, tất cả vô sự :D

Chủ đề này đã viên mãn!

Em chốt hạ tại đây!

Chúc mọi người an lạc :D
 

trừng hải

Well-Known Member
Quản trị viên
Tham gia
30/7/13
Bài viết
1,102
Điểm tương tác
697
Điểm
113
Hề hề,

Vô trụ

Vô trụ là bản nhiên tánh, vốn bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm...Tâm kinh gọi là Không tướng.
Trụ là một trong bốn sanh phần cấu thành Sắc pháp, Thành trụ hoại diệt. Nên Vô trụ là không nương vào Sắc pháp khi Tâm sanh nên gọi là Phản bổn hoàn nguyên là nơi tức sanh tức diệt, không chủng tử không hiện hành (không nhân không quả).
Cũng bởi vì Tâm vốn không tịch nên khi Vô trụ thì cũng lìa Danh pháp (Lìa Tứ cú Tuyệt bách phi).
Lìa cả Danh lẫn Sắc thì gọi là Vô sở trụ.
Vậy nên Vô trụ chính là Kỳ tâm.
Kỳ tâm là gì?
Vô ngôn.

Nhưng trên cũng chỉ là chỗ duy lý thuần ngôn ngữ. Vậy hành tướng Vô trụ ở hành giả là như thế nào?
Hành tướng ấy là Không tướng vô tác vô biểu nên hay được hàm thị là Bất động, Bất động mà Như như, Như như Bất động.
Sự (tướng) thì Bất động (Bất dị) nhưng Lý thì Bất nhất (Cuồng tín cũng bất động...) nên chỗ Như như cũng chính là chỗ diệu kỳ chân ngôn, Câu sanh Bát nhã ba la mật đa pháp

Trừng Hải
 
Last edited:
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên