PHÁP MÔN CĂN BỔN (trich trong:TRUNG BỘ)

nguyen manh hung

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 4 2007
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Địa chỉ
viet nam
THẾ TÔN ngự tại thôn Ukkattha trong rừng Subhaga(hạnh phúc) dưới gốc cây SAla vương. Này các tỳ-kheo!Ta giảng pháp môn căn bản các ngươi hãy để ý kĩ : 1. Phàm phu ít nghe,không được thấy các bậc thánh ; không tu tập pháp các bậc thánh ;không được thấy các bậc chân nhân ;không tu tập pháp các bậc chân nhân. Người này nghĩ: <<a>> ,ưa thích địa đại. Người ấy không rõ biết địa đại. 2.Tỳ-kheo hữu học,tâm chưa thành tựu ,đang cần cầu vô thượng an ổn ,thoát khổ ách. Vị này không nghĩ địa đại là của ta ,không ưa thích. Vị này có thể rõ biết địa đại. 3. Bậc A LA HÁN ,các lậu đã tận ,chánh trí giải thoát ,không ưa địa đại ,quyết định địa đại không phải ta. VỊ này đã thật biết địa đại. 4.Này các tỳ-kheo ,NHƯ LAI biết rằng: Dục hỷ là căn bản của đau khổ ,sinh khởi hữu và già chết đến với muôn loài . Do vậy ,này các tỳ-kheo! NHƯ LAI diệt trừ hoàn toàn các ái ,lìa tham ,được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên